Welkom bij de raadsvergaderingen van 31 oktober, 4 en 7 november 2019

2 oktober 2019
Klik om te vergroten

De gemeenteraad vergadert op:
• 31 oktober om 19.30 uur. Dit is een normale vergadering.
• 4 en 7 november om 14.00 uur. In deze vergadering, die op 4 november begint en wordt vervolgd op 7 november wordt de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 besproken.

Raadsvergadering donderdag 31 oktober
Op donderdag 31 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur. Dit is een gewone vergadering. U bent van harte welkom om deze raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze website. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u daar ook. 

Raadsvergaderingen maandag 4 en donderdag 7 november
Op maandag 4 november om 14.00 uur vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat de begroting 2020 met de meerjarenraming 2021-2023. Op donderdag 7 november om 14.00 uur vergadert de raad verder over de begroting. U bent van harte welkom om deze raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze website. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u ook op deze website. De raadzaal heeft beperkt ruimte op de publieke tribune. Daarom is bij een volle raadszaal de vergadering ook in beeld en geluid te volgen in het Bruggebouw.

Inspreken
Inspreken kan in commissievergaderingen. De eerstvolgende commissievergaderingen zijn op 14 en 17 oktober. De agenda staat op deze website onder de kolom "Vergaderingen". Burgers kunnen inspreken over geagendeerde, maar ook over niet-geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken? Daarvoor moet u zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie door een e-mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. Meer informatie over het spreekrecht vindt u op deze website.

 

 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Welkom bij de raadsvergaderingen van 31 oktober, 4 en 7 november 2019