Commissie kiest voor uitstel windenergie

20 januari 2014
Commissie kiest voor uitstel windenergie Klik om te vergroten

Met een record aantal van 19 insprekers begon op maandag 13 januari de commissievergadering over Windenergie. Voor-, maar vooral tegenstanders lieten van zich horen. Op de agenda stond de structuurvisie windenergie, waarin de gemeente Emmen 60 megawatt windenergie mogelijk maakt en voorkeur uitspreekt om ze in het Rundeveen te plaatsen. De 60 megawatt is al eerder door de gemeenteraad besloten, al gaf een aantal partijen tijdens de commissie aan helemaal geen windmolens meer in de gemeente Emmen te willen.

Locatiekeuze en gevolgen voor inwoners
De commissieleden hadden nog veel vragen over met name de locatiekeuze en de (gezondheids)gevolgen voor inwoners. Ook misten de meeste partijen een gedetailleerde uitwerking van de gebiedsontwikkeling: waarom is de opbrengst hoger in het Rundeveen dan in de andere beoogde locatie, De Monden? En om welke bedragen gaat het dan precies? Om één uur ’s nachts werd de commissievergadering geschorst en werd het agendapunt structuurvisie windenergie vervolgd op de woensdagavond.

Meer informatie
Tijdens deze avond bleek dat de commissieleden meer informatie wilden hebben om een besluit te kunnen nemen, vooral de details over de gebiedsontwikkeling en het rapport van de RIVM over gezondheidsgevolgen, dat binnenkort verschijnt. Daarnaast wilde de commissie meer weten over de brief van de provincie over een mogelijke restopgave van 35,5 megawatt, die Gedeputeerde Staten nog extra in Emmen en/of Coevorden wil plaatsen.

Na een schorsing is het voorstel besproken om de besluitvorming over windenergie uit te stellen. Alle aanwezige fracties stemden daar unaniem mee in. Het college is verzocht om de raad meer informatie te geven en het gesprek met de provincie aan te gaan. Met als boodschap: “Emmen gaat voor 60 megawatt, maar niet meer!” Het college heeft het voorstel mee teruggenomen en komt met een reactie over de vervolgstappen. Dat houdt in, dat het raadsvoorstel over windenergie niet in de raadsvergadering van 30 januari a.s., maar op een later nog nader te bepalen moment voor besluitvorming wordt voorgelegd.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht