Commissie Samenleving

17 oktober 2013
Commissie Samenleving Klik om te vergroten

Meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening 2014-2018
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is sinds 1 juli 2012 van kracht. Hierin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening. De wet zegt ook dat bij iedere aanmelding moet worden gekeken of hulp mogelijk is. Als de gemeente niet zelf die hulp biedt dan kan zij bijvoorbeeld doorverwijzen naar maatschappelijk werk of andere organisaties. In de wet is ook opgenomen dat iemand die om hulp vraagt niet langer dan vier weken hoeft te wachten op een gesprek. Indien er sprake is van een crisissituatie dan is de wachttijd maximaal drie dagen.

Dinsdag 15 oktober is in de commissie Samenleving het meerjarenbeleidsplan 2014-2018 besproken.

Beleidsplan
De wet geeft gemeenten de opdracht een plan te maken waarin staat hoe mensen met schulden worden geholpen. Hier moet ook in staan hoe de gemeente dat doet en welke resultaten ze wil halen. Ieder jaar doet het college van Burgemeester en Wethouders verslag aan de gemeenteraad.

Regels
In het kader van de nieuwe wet heeft het College beleidsregels vastgesteld. Hierin staat niet alleen wat de gemeente Emmen kan doen, maar ook wat de hulpvrager zelf moet doen om voor bijvoorbeeld een schuldenregeling in aanmerking te komen.

Reacties van de fracties
Het omzetten van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening wordt als grote winst gezien. Een aantal fracties spreekt hun zorg uit over het afnemen van de formatie van de afdeling Maatschappelijke Zaken en Zorg (MZZ) terwijl er meer werk op de afdeling afkomt. Uit de commissie komt de opmerking dat daar waar de gemeente een taak ziet, het ook mogelijk moet zijn om ergens (uit) te komen. Daarnaast wordt gevraagd of er ijkpunten zijn vastgelegd voor de toekomst.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht