Commissie Wonen & Ruimte

17 oktober 2013
Commissie Wonen & Ruimte Klik om te vergroten

Herstructurering kleine woonwagencentra
Na de herstructurering van woonwagencentrum De Ark, ligt er nu de opgave om ook de vijf kleine woonwagencentra te herstructureren. Voor de uitvoering daarvan zijn plannen van aanpak uitgewerkt in drie varianten. Maandag 14 oktober werd in de commissie Wonen & Ruimte het onderwerp als C-discussie besproken om het gevoelen van de gemeenteraad over de varianten te peilen.

De drie voorliggende varianten in het kort:
Minimale variant
Het minimaal benodigde onderhoudswerk uitvoeren dat past binnen het budget. Deze minimale variant heeft geen terugverdienmodel. De verwachting is dat de vastgoedexploitatie jaarlijks negatief uit gaat vallen.

Basis variant
In dit model worden de kleine woonwagencentra ingericht zoals feitelijk ook op De Ark is gebeurd. De kosten van deze variant zijn hoger dan het beschikbare budget waardoor een extra investeringskrediet nodig is. Ook bij deze variant is geen sprake van een terugverdienmodel en is de verwachting dat de vastgoedexploitatie jaarlijks negatief uit gaat vallen. Het onderhoud in deze variant is hetzelfde als bij de minimale variant.

Optimale variant
In deze variant worden extra woonwagenwoningen gebouwd die onderdeel uitmaken van de sociale kernvoorraad woningen van de gemeente Emmen op de woonwagencentra. Naar verwachting is de exploitatie van deze variant op termijn positief. Ook deze variant heeft een extra investeringskrediet nodig.

Reacties van de fracties
Vrijwel alle fracties spraken hun voorkeur uit voor de optimale variant. Diverse fracties vinden het wel belangrijk, dat daarvoor ook voldoende draagvlak is bij de bewoners van de woonwagencentra. Het onderwerp wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 19 december a.s.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht