Gemeenteraadsvergadering 20 februari 2014

24 februari 2014
Gemeenteraadsvergadering 20 februari 2014 Klik om te vergroten

De gemeenteraad besprak de kaders waarbinnen de gemeente de jeugdzorg* dit jaar gaat organiseren en per 1 januari 2014 gaat uitvoeren. Belangrijke punten zijn dat de zorg zo dicht mogelijk bij hen die het nodig hebben wordt georganiseerd. En dan vanuit het principe: per gezin één plan en één regisseur die alle zorg voor dat gezin gaat coördineren.

Zorgvraag is leidend
Doel is per gezin meer overzicht te krijgen. Met tijdige signalering van problematiek wordt voorkomen dat op een later moment (nog) zwaardere zorg nodig is. Daarnaast wordt ingezet op meer hulp organiseren in de omgeving door grotere inzet van bestaande netwerken zoals buurtbewoners, huisarts, familie, zorgaanbieders, instellingen, scholen, gespecialiseerde hulpverleners etc. De zorgvraag is leidend maar ook wat men zelf kan met een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het gezin. Deze benadering is fundamenteel anders dan voorheen waardoor wel gesproken wordt van transitie.

Extra geld beschikbaar
Dat voor deze andere aanpak weinig geld is, er moet nog 26 miljoen euro bezuinigd worden, daarover is iedereen het eens. Na een gesprek van het college van B&W met staatssecretaris Van Rijn heeft deze aangegeven ‘oog te hebben voor de specifieke problematiek van de regio’. Onlangs heeft de staatssecretaris €200 miljoen extra beschikbaar gesteld voor specifieke regionale knelpunten waar onze regio er een van is. “‘Onze inspanningen bij het ministerie leveren (dus) wel degelijk wat op” meldde wethouder Jumelet.

Niettemin blijven er raadsbreed grote zorgen of het allemaal wel gaat lukken met het geld dat beschikbaar is. De fractie van WE maakte daarom bezwaar en wil dat de gemeente zichzelf op voorhand meer financiële ruimte geeft om bij te springen als geld te kort schiet. Het overgrote deel van de raad was het daarmee niet eens, gesproken werd van een ‘carte blanche’, een ongedekte check. Frouke van Wieren (CDA) was kort en helder: “Dit zijn de kaders, hiermee gaan we het doen”. Wethouder Jumelet: “Wanneer er knelpunten ontstaan, komen we altijd weer bij u terug. Bovendien wordt de raad betrokken hoe in de loop van dit jaar (binnen de kaders) de jeugdzorg verder georganiseerd gaat worden”.
Wilt u meer weten over wat over dit en andere onderwerpen in de raadsvergadering is besproken, bezoek dan de website www.gemeenteraademmen.nl en klik op ‘raadsvergadering gemist’.

 

*Gemeenten worden in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. In de volksmond heet dit ‘de drie decentralisaties’ (3D) of transities.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht