Goed onderwijs dichtbij huis

20 februari 2014
Goed onderwijs dichtbij huis Klik om te vergroten

Uit de commissie Samenleving van 4 februari:

In het onderwijs is veel gaande. Ook is het steeds de vraag of de scholen gelden van het Rijk blijven ontvangen Zo stond pas de toeslag voor kleine scholen nog ter discussie. Gemeente Emmen is een krimpgebied. Dat betekent dat er steeds minder kinderen naar school gaan. Per kind ontvangt een school een bedrag. Minder kinderen betekent dus minder geld. Daarom zoeken de schoolbesturen in de gemeente Emmen de samenwerking: Viviani, SKOD, Catent, de Rank, De Vrije School en Openbaar Onderwijs Emmen. Namens de schoolbesturen vertelt de heer Van Meekeren (SKOD) de commissieleden dat deze samenwerking goed verloopt. Samen kijken de besturen naar ontwikkelingen in dorpen en wijken. Het streven is om goed onderwijs te blijven geven in zoveel mogelijk dorpen en wijken, met respect voor elkaars inbreng en achtergrond. Er wordt nu gewerkt aan een regioplan voor de komende jaren.

Nieuwe taken gemeente
Vanaf 1 januari 2015 is de raad eindverantwoordelijk voor de nieuwe taken rondom werk en inkomen, jeugdzorg en AWBZ begeleiding (zoals persoonlijke begeleiding). De commissieleden buigen zich over de beleidsuitgangspunten die de bewegingsruimte van de gemeente bepaalt. Het Rijk heeft nog steeds niet besloten hoe de wetgeving er precies uit komt te zien. Dit maakt het lastig. Kan het allemaal worden uitgevoerd met de budgetten die we hiervoor van het Rijk krijgen? Toch moet de gemeente doorgaan met de voorbereiding omdat anders kostbare tijd verloren gaat. Dit doet de gemeente samen met betrokken instellingen en organisaties. De commissieleden spreken hun zorg uit over de onduidelijkheden en de voorbereidingstijd die nog rest. De vraag rijst hoe de raadsleden hun controlerende taak hierin in de toekomst moeten uitvoeren. Ook dit zou samen met Borger-Odoorn en Coevorden eens verkend kunnen worden. Het voorliggende beleidsdocument wordt commissiebreed gezien als goede basis voor de verdere uitwerking. Het kan worden voorgelegd aan alle raadsleden

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht