Inspreken bezuinigingen in extra commissievergadering op 22 september

31 augustus 2020
GemMM_Raad Klik om te vergroten

Inspreken bezuinigingen in extra commissievergadering 
De gemeente Emmen gaat € 12 miljoen bezuinigen. Dat bedrag staat vast. Hoe die bezuinigingen vorm krijgen staat in de Kadernota. Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt en dat raakt organisaties en inwoners. U kunt gebruik maken van het spreekrecht tijdens een extra commissievergadering. Daarin kunt u andere oplossingen (alternatieven) aandragen voor de voorgestelde bezuinigingen. Een mogelijk alternatief is bijvoorbeeld te besparen door samen te werken. De voorgestelde bezuinigingen en de Kadernota kunt u lezen op gemeenteraademmen.nl/vergaderingen/25 juni. De raad kan de aangedragen alternatieven meenemen bij de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen. 

Geen publiek in de raadzaal
De inspreekavond is op 22 september en als er veel insprekers zijn, ook op 23 september. Door de coronamaatregelen mag er dan geen publiek in de raadzaal zijn. U kunt de inspreekavond live volgen op schermen in het bruggebouw in het gemeentehuis of via de website van de gemeenteraad.

Inhoudelijke bespreking en besluitvorming
Op 2 en 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2021. De raad beslist dan definitief hoe we de bezuinigingen van € 12 miljoen gaan invullen. Op dat moment bepaalt de raad ook wat hij doet met de alternatieven, die insprekers hebben aangedragen.

Aanmelden
Wilt u inspreken of heeft u daarover vragen? Neem dan contact op met de griffie door te mailen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. U kunt zich aanmelden tot en met donderdag 17 september.

Vragen & antwoorden inspreekavond (Q&A's)

•    Hoe lang mag ik inspreken?
U krijgt maximaal 5 minuten de tijd om in te spreken. Daarna kunnen de raadsleden vragen stellen waarop u kort antwoord kunt geven.

•    Wanneer kan ik inspreken?
De inspreekavond is op 22 september en begint om 19.30 uur. Wanneer er veel belangstelling is, organiseren we een tweede avond op 23 september. De volgorde van inspreken bepalen we op volgorde van aanmelden. Het kan dus gebeuren dat u niet op 22 september maar op 23 september kunt inspreken. 

•    Hoe weet ik op welke datum ik kan inspreken?
De griffie informeert u per e-mail over de datum en het tijdstip van inspreken. 

•    Waar staan de bezuinigingen 2021?
De documenten over de voorgestelde bezuinigingen staan in de Kadernota 2021, die vindt u bij de vergaderstukken van 25 juni op de website van de gemeenteraad

•    Waarom moet ik een ander oplossing presenteren?
De gemeenteraad heeft niet voldoende aan uw reactie dat u het met de bezuinigingen niet eens bent.
Wanneer u een goed idee heeft om op een andere manier te besparen, dan kunt u dat aangeven. Bij de voorgestelde bezuinigingen gaat het om concrete bedragen. We vragen u om bij uw idee ook aan te geven om welke concrete bedragen het gaat.

•    Waar kan ik inspreken?
De locatie van de inspreekavond is in de raadzaal van het gemeentehuis, Vreding 5 in Emmen. 

•    Mag ik meerdere mensen meenemen?
Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u om alleen naar het gemeentehuis te komen.
Om te voorkomen dat u lang moet wachten voor u aan de beurt bent, krijgt u een tijdstip waarop u wordt verwacht. Niet alle insprekers kunnen tegelijk in de raadzaal aanwezig zijn. U kunt daarom in een wachtruimte buiten de raadzaal plaatsnemen tot dat u aan de beurt bent.

•    Wat zijn de richtlijnen/kaders?
De gemeente gaat € 12 miljoen bezuinigen. Dat bedrag staat vast en er is ook al bedacht hoe dit zou kunnen, maar hoe die definitieve bezuinigingen vorm krijgen is nog niet vastgesteld. Het is mogelijk dat een andere oplossing (alternatief) die u inbrengt een rol kan spelen bij de definitieve vaststelling.

•    Hoe gaat het tijdens de inspreekavond?
De medewerkers van de gemeente helpen u tijdens de inspreekavond. Zij vertellen u hoe de avond verloopt en begeleiden u naar de wachtruimte en de raadzaal. 

•    Wat gebeurt er met mijn idee (alternatief)?
Op 2 en 5 november neemt de gemeenteraad een besluit over de bezuinigingen bij de behandeling van de begroting 2021. Dan stelt de raad definitief vast hoe de bezuinigingen van € 12 miljoen worden ingevuld. Wellicht dat uw idee daarin is verwerkt.

•    Wie kan mij meer vertellen over de inspreekavond?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie. De medewerkers van de griffie zijn per e-mail te bereiken via griffie@emmen.nl en telefonisch via 14 0591. 

•    Moet ik mij aanmelden?
Voor een goede organisatie vragen wij u om zich aan te melden bij de griffie. U kunt mailen naar griffie@emmen.nl of bellen met T 14 0591.

•    Tot wanneer kan ik mij aanmelden? 
Aanmelden is mogelijk tot en met 17 september 2020. 

 

 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht