Meer over de Rekenkamercommissie

29 november 2011
Dit is een foto van Hans van Os Klik om te vergroten

Een keer per vier jaar mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden zijn de baas van de gemeente en hebben drie hoofdtaken. Ze vertegenwoordigen u als inwoner, bepalen in grote lijnen het beleid en controleren of de burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren. Burgemeester en wethouders, oftewel het college, zijn het dagelijks bestuur van de gemeente.

Specialistisch werk

Raadsleden zijn inwoners van de gemeente, net als u. Het raadslidmaatschap is geen fulltime baan; de meeste raadsleden doen dit naast hun ‘gewone’ werk. Omdat de controle van het beleid behoorlijk specialistisch werk is, krijgt de raad hulp van een Rekenkamercommissie. Drs. Hans van Os, voorzitter van de Rekenkamercommissie Emmen (RKE), vertelt meer.

Goedemorgen Hans, wat doet de RKE nu precies?
“Sinds 2004 is het verplicht voor de gemeenteraad een Rekenkamer of Rekenkamercommissiecommissie in te stellen, die controleert of het college het vastgestelde beleid goed uitvoert. Wij onderzoeken of het beleid volgens de (wettelijke) regels is uitgevoerd, in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en of die met lage kosten zijn bereikt. Want een doel halen door er zeeën van tijd en een onbeperkte hoeveelheid geld in te steken, is natuurlijk geen kunst.”

Hoe doet de Rekenkamercommissie dat?
“Elk jaar kiezen we een aantal onderwerpen die we willen onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het re-integratiebeleid, grondbeleid en het beleid voor de ontwikkeling van tuinbouw in het Rundedal. Het gaat altijd om beleid of projecten die maatschappelijk en/of financieel belangrijk zijn. We doen dus geen onderzoek naar scheve stoeptegels. We duiken dan in de stukken en interviewen verschillende betrokkenen. Daarna schrijven we een rapport dat voor een check op feitelijke juistheid van onze bevindingen wordt voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Vervolgens voegen we de conclusies en aanbevelingen toe en kan het college een inhoudelijke reactie geven. Dan gaat het rapport naar de raad. Daarna is onze rol uitgespeeld. Het is vervolgens aan de raadsleden om te bepalen wat ze met de conclusies en aanbevelingen doen.”

En hoe pakt de raad dat op?
“Meestal onderschrijft de raad de conclusies en aanbevelingen en vraagt het college die uit te voeren. Maar dat gebeurt niet altijd, daar is de raad natuurlijk ook vrij in. Belangrijke winst vind ik dat de aanbevelingen die door de gemeenteraad zijn overgenomen nu staan in een overzicht dat jaarlijks wordt uitgebracht. Daarin wordt aangegeven hoe het met de uitvoering staat. Onze rapporten verdwijnen dus niet in de la. Het mooiste is natuurlijk dat men zo’n rapport nog een keer goed doorleest voordat een nieuw project wordt aangepakt. Zodat er geleerd kan worden van het verleden. Dat is ook waar het ons om gaat. Wij willen niet met het vingertje wijzen en mensen afrekenen op fouten. Leer ervan, dat is veel belangrijker!”

Wie zitten er in de RKE?
“Er zijn zeven leden: drie raadsleden en vier externe leden. We proberen zoveel mogelijk verschillende deskundigheid in huis te hebben. Zelf heb ik een achtergrond als socioloog/ beleidsonderzoeker. Ik ben inmiddels gepensioneerd. Door mijn lidmaatschap van de RKE kan ik met mijn kennis en ervaring een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de lokale overheid. Dat vind ik van wezenlijk belang voor de samenleving. Het meeste werk doen we zelf: gegevens verzamelen, interviews afnemen en rapporteren. Gemiddeld kost me dat, buiten onze vergaderingen om, gemiddeld zeker wel vier uur per week. Inmiddels zit ik een kleine vier jaar in de RKE, de laatste anderhalf jaar als voorzitter. Ik heb destijds speciaal gesolliciteerd naar een vacature bij de Rekenkamercommissie in Emmen. Ik woon hier niet in de buurt, maar ben opgegroeid in Erica. Het is toch nog steeds een beetje ‘mijn’ gemeente.”

Hoe bepaalt de RKE welke onderwerpen worden onderzocht?
“Elk jaar maken we een lijst met onderwerpen die we kunnen onderzoeken. Ideeën voor onderzoek komen van onszelf, van de raadsfracties maar kunnen ook van inwoners komen. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld heeft een aantal inwoners gevraagd onderzoek te doen naar de financiering van de betaald voetbalorganisatie FC Emmen. Dat is toen ook gebeurd. Ik wil lezers hierbij dan ook oproepen ideeën voor onderzoek aan ons door te geven!”

Oproep: stuur uw onderzoeksidee in!

Heeft u ideeën voor onderzoek van de Rekenkamercommissie? Laat het ons weten! Uw idee kan dan opgenomen worden in het nieuwe onderzoeksprogramma. Het idee moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan over beleid of activiteiten waar de gemeente (mede) voor verantwoordelijk is en moet het een brede, maatschappelijke betekenis hebben. U kunt uw idee ook doorgeven bij een medewerker van de griffie.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuwsbericht