Nieuwe Drank en Horeca Verordening

16 december 2013
Nieuwe Drank en Horeca Verordening Klik om te vergroten

Woensdag 4 december vergaderde de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie. Op de agenda stond onder andere de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Deze nieuwe wet verplicht gemeenten om vóór 1 januari 2014 een verordening vast te stellen. In deze verordening staan regels waaraan horecagelegenheden, maar ook instellingen als sportverenigingen en buurthuizen moeten voldoen bij het verstrekken van alcohol. De verordening stond woensdag 4 december op de agenda van de Raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie.

Eén van de belangrijkste doelen van de nieuwe Drank en Horecawet is het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Daarom wordt per 1 januari 2014 de minimumleeftijd voor verkoop van alcohol aan jongeren verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol in het openbaar door jongeren beneden de 18 jaar is dan verboden. Het is aan de gemeenten, politie en de bedrijven/instellingen om ervoor te zorgen dat deze wet nageleefd wordt.

Vanuit de commissie is waardering uitgesproken voor de stappen die genomen zijn om deze verordening op te stellen. Zowel commerciële horecabedrijven als instellingen (buurt- en dorpshuizen, sportverenigingen, e.d.) hebben meegewerkt. Meerdere fracties waren met het college van mening, dat het niet mogelijk is om het iedereen 100% naar de zin te maken, omdat er zoveel verschillende belangen spelen. Commissiebreed is men tevreden met de ‘gulden middenweg’ die nu gevonden is. In de raadsvergadering op donderdag 19 december a.s. neemt de gemeenteraad een definitief besluit over deze nieuwe Drank en Horeca Verordening.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht