Nieuwe gemeentelijke taken zorg en werk

17 juni 2014
Nieuwe gemeentelijke taken zorg en werk Klik om te vergroten

Tijdens de commissie Samenleving van dinsdag 10 juni stonden de commissieleden stil bij het Wmo beleidsplan. De Tweede Kamer stemde eind april in met de nieuwe Wmo-wet en met de overdracht van taken naar de gemeenten per 1 januari 2015. De nieuwe wet schrijft voor dat er een beleidsplan Wmo moet komen. Hierin staat op hoofdlijnen beschreven wat de gemeente belangrijk vindt in de Wmo-ondersteuning en welke diensten bij aanbieders ingekocht moeten worden. Op 1 januari 2015 moet de ondersteuning gewaarborgd zijn. Het is ook belangrijk dat cliënten en instellingen op tijd weten waar zij aan toe zijn. De commissieleden vragen zich af wat het nu precies gaat betekenen voor de mensen. Hoe zien de gebiedsteams eruit, hoe gaat men werken en wat koopt de gemeente in? Er wordt nog aanvullende informatie toegestuurd. Daarbij wordt opgemerkt dat het wel een beleidstuk is waarin zaken op hoofdlijnen beschreven staan. Diverse onderdelen worden nu en op een later moment verder uitgewerkt.

Ook werd gesproken over de notitie Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Drenthe. De doelstelling is om mensen met een beperking zo veel mogelijk naar regulier werk te leiden. De commissieleden vinden dat de mogelijkheden die het bedrijfsleven kan bieden, optimaal benut moeten worden. De gemeente zorgt voor werk voor diegene die (nog) niet op de arbeidsmarkt aan de slag kan. Dit staat ook in het bestuursakkoord beschreven.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht