Raadsvergadering coalitieakkoord

05 juni 2014
Raadsvergadering coalitieakkoord Klik om te vergroten

De heer Van der Weide (Wakker Emmen) kreeg tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 3 juni van de voorzitter de gelegenheid om aan de raad het proces van totstandkoming van het Bestuursakkoord 2014-2018 te schetsen. Kern in de gesprekken tussen WE, PvdA en CDA was de vraag: wat bindt ons, in plaats van wat scheidt ons. Bij de totstandkoming van het akkoord is expliciet gekeken naar datgene wat onze inwoners nodig hebben. De drie fracties zijn allen zeer tevreden met het bestuursakkoord.

D66 had graag gezien dat het informatieproces meer in de openbaarheid was gedaan. Ze vragen zich zich af hoe Wakker Emmen tot dit akkoord heeft kunnen komen. Er zitten veel punten in waar deze eerst tegen was. Daarnaast geven zij aan het ongewenst te vinden dat de portefeuilles Centrumvernieuwing Emmen en de Jeugdzorg, Jeugd en Jongerenbeleid worden opgeknipt.

DOP streefde naar een of meerdere landelijke partijen in het college, dat is gelukt. Ze vragen zich af hoe het college alle taken denkt uit te kunnen voeren met minder geld, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

VVD geeft aan dat het beleid van de afgelopen vier jaar, op enkele onderdelen na, wordt voortgezet. Het grote verschil is dat dit nu gebeurd met de steun van een grote lokale partij. “Je zou dus kunnen zeggen dat Wakker Emmen alsnog een pluim uitdeelt aan het college PvdA/CDA/VVD, ze gaan immers grotendeels door op de ingeslagen weg”. Ze vragen zich af hoe de plannen worden gefinancierd.

LEF! geeft aan het een algemeen akkoord te vinden. Je kunt er zelf invulling aan geven en dus kan iedereen er wel voor zijn. Het is belangrijk hoe een raad zich in totaliteit opstelt richting het college, het gaat om dualisme. Het is met name een akkoord van PvdA en CDA, vindt LEF!.

ChristenUnie vond het informatieproces niet goed verlopen. Er is niks gedaan met de opmerkingen die op dat moment zijn gezegd. “Dat was voor ons een reden om niet mee te doen aan het formatieproces”. De strijdbijl is door de drie begraven, maar hoe diep? Beleid uit voorgaande periode's kan nu met Wakker Emmen worden voortgezet. Hoe gaat de splitsing van zware dossiers (3 decentralisaties) in portefeuilles in de praktijk werken?

GroenLinks geeft aan dat Wakker Emmen aardig wat in heeft moeten leveren.

De vijf voorgedragen wethouders worden allen benoemd. Burgemeester Bijl bedankt de vier wethouders die afscheid nemen. Donderdagmiddag 12 juni, aanvang 15.00 uur, is een bijzondere raadsvergadering en aansluitend een receptie om afscheid te nemen van de vier ‘scheidende’ wethouders.

Ook de drie voorgestelde nieuwe raadsleden, de heren Schrik, Greevink (Wakker Emmen) en Horstman (PvdA) worden geïnstalleerd.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht