Terugblik Commissie Samenleving

10 oktober 2014
Klik om te vergroten

Na een korte inleiding door wethouder Bos over de Notitie Armoedebeleid start de discussie tussen de commissieleden.

Door het Rijksbeleid moeten er veranderingen plaatsvinden. PvdA is van mening dat er te weinig aandacht is voor de preventieve kant van armoedebeleid. CDA uit zorgen over de achterstand waarmee kinderen moeten beginnen aan hun schoolloopbaan, wanneer zij niet naar voorschoolse opvang kunnen.
D66 laat weten het uitstekend te vinden dat kinderen het speerpunt zijn van de notitie. Ale partijen vinden het belangrijk om de relatie met de 3D’s te leggen.

WMO Verordening
Wethouder Bos vertelt over de stand van zaken omtrent het inkoopproces. 2015 is voor de gemeente Emmen een overgangsjaar. De sociale teams worden later uitgerold dan van tevoren gepland. Er ligt een bezuiniging vanuit het Rijk van € 3,8 miljoen op huishoudelijke hulp. Binnenkort gaat een brief uit naar alle cliënten, er komt een WMO-nieuwsbrief en het belteam is vanaf begin november in de lucht.
VVD geeft aan dat onderzoek is gedaan door Binnenlands Bestuur over de zorgen van ambtenaren over de invoeering van de WMO. Zij vragen zich af of de ambtelijke organisatie van de gemeente Emmen ook heeft gewaarschuwd voor problemen. De wethouder zegt dat hij hiermee niet bekend is. LEF! uit zorgen over de privacy. Wakker Emmen vraagt zich af hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuwsbericht