Terugblik commissie Wonen & Ruimte

21 april 2015
Klik om te vergroten

Op de agenda van de commissie Wonen & Ruimte stond o.a. de aangepaste notitie ‘Verder met parkeren’. In het bestuursakkoord 2014-2018 staat dat het parkeren in het centrum van Emmen in zijn geheel opnieuw wordt bezien. Hieruit wordt nog een integraal voorstel voor nieuw parkeerbeleid aangeboden aan de raad. In dit voorstel wordt ingegaan op de tarieven en vergunningen, verhouding gratis-betaald parkeren.

De meningen van de commissieleden zijn verdeeld: van “Duidelijke notitie” tot “Een stuk vol tarieven zonder enige samenhang”. Wethouder Van der Weide geeft aan dat er op verzoek van de raad gesprekken zijn gevoerd met ondernemers. Visie en beleid is ook te vinden in de reeds vastgestelde  parkeernota 2010-2020. De gemeente is in gesprek met het Dierenpark over 1.000 extra parkeerplaatsen.

Daarnaast is gesproken over de structuurvisie Nieuw-Amsterdam. De door de Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord opgestelde structuurvisie voor het centrum van het dorp gaat uit van de principes: concentratie tot een compact kernwinkelgebied, buiten dit gebied een dorpsmilieu met functiemenging: wonen, werken, dienstverlening, relatie centrum – kanaal verbeteren. de auto is te gast op het marktplein met voldoende parkeerplekken in de buurt en een heldere en herkenbare ontsluiting van het gehele gebied. De commissieleden en wethouder Van der Weide spreken een groot compliment uit aan de stichting.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuwsbericht