Terugblik gezamenlijke commissievergadering

10 februari 2015
Klik om te vergroten

Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 februari hebben drie personen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Op de agenda van deze gezamenlijke vergadering stond o.a. het Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Hoofdstraat. Er was veel waardering voor de strategienota. Er zijn nog wel vragen en twijfels over de voorbereidingskosten en het bidbook. Dat laatste moet een wervend en inspirerend verhaal worden.
Daarnaast is gesproken over het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid ‘Werk en Wederkerigheid’. De commissieleden vragen zich af of het allemaal haalbaar is of dat de ambities mogelijk toch te hoog liggen. Zij vragen aandacht voor een mogelijk verdringingseffect op de arbeidsmarkt en hebben moeite met de verhuisverplichting, maar beseffen zich ook dat gewoon de wet is. Daarnaast ziet een meerderheid graag dat de uitvoering van het beleid gemonitord gaat worden. De commissieleden maken zich grote zorgen over de arbeidsmarkt, er is namelijk een hoge werkeloosheid in onze regio. Het besef is er dat er een forse opgave ligt.
Wethouder Arends is blij met de gemaakte complimenten. Hij geeft aan dat er gesprekken zijn geweest met Coevorden en Borger-Odoorn over het leerwerkbedrijf. Ook hij geeft aan dat er een forse opgave ligt en dat je dan ambitie moet hebben, anders heeft het allemaal geen zin. Leerwerkbedrijf en sociaal uitzendbureau worden nu verder uitgewerkt. Er is zeker aandacht voor een mogelijk verdringingseffect. Hij deelt de mening dat werkgelegenheid een gezamenlijke opgave is, maar het zijn de bedrijven die uiteindelijk banen moeten scheppen.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuwsbericht