Terugblik raadsvergadering 19 februari

23 februari 2015
Klik om te vergroten

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 19 februari stond onder andere het Meerjarenbeleidskader Participatie. De gemeente heeft een verbindende rol en dat wordt goed verwoord in het beleidskader. Waardering voor deze werkwijze. Toch was er een tweede termijn nodig, ondermeer vanwege een discussie over het al dan niet betalen door de gemeente van de lidmaatschapskosten voor een vakbond voor die mensen die weer naar werk worden begeleid. Wethouder Arends benadrukt het belang van het hebben van werk. En dat in een periode waarin dat niet een vanzelfsprekendheid is. Werkloosheidscijfer is 14,9% op dit moment. Dit is lastig voor de overheid. Hoewel de randvoorwaarden kloppen in Emmen, moet ook de overheid zich sterk maken voor werk“Wij mogen niet verzaken, wij gaan de strijd aan. We willen voor een ieder die zich hier wil investeren de kans bieden dat mogelijk te maken”, aldus de wethouder.
Daarnaast werd gesproken over de parkeerplaatsen aan het Marktplein. D66, Drentse Ouderen Partij, VVD, LEF!, CU, GroenLinks en Seniorenbelang Noord dienden een motie in. Hierin verzoeken zij het college het oorspronkelijke besluit t.a.v. parkeren op de Markt, opgenomen in het Raadsbesluit van 31 oktober 2013 - zeer breed gedragen, alsnog te effectueren. Na stemming, 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen, wordt de motie verworpen.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuwsbericht