Terugblik raadsvergadering 26 maart

01 april 2015
Terugblik raadsvergadering 26 maart Klik om te vergroten

Op de agenda stonden twee onderwerpen ter bespreking: Scenario’s voor Willinkplein-Zuid en het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Bij aanvang van  de vergadering vroeg D66 om uitstel van het collegevoorstel over Willinkplein-Zuid.  Dit besluit heeft invloed op de parkeervoorzieningen in het centrum, omdat het gaat om een parkeergarage of geen parkeergarage, bovengronds parkeren en een bouwwerk om het nieuwe centrumplein af te sluiten.  Omdat volgende maand de notitie ‘Verder met parkeren’ op de agenda staat, wilde een aantal partijen het besluit over Willinkplein-Zuid graag uitstellen. Een deel van de raad gaf aan dat ‘Verder met parkeren’ vooral draait om de financiën van  parkeren en niet om beleidskeuzes, was een meerderheid tegen uitstellen van het voorstel over Willinkplein-Zuid. De discussie over Willinkplein-Zuid ging vooral over watde  gemeente zouden moeten willen op die locatie. Supermarkt, horecaen hoe om te gaan met eventuele  leegstand? En willen we daar meer of minder parkeerplaatsen ondergronds? Een aantal partijen gaf aan een visie op het gehele centrum te missen. Wethouder Van der Weide gaf aan dat daaraan gewerkt wordt. Een meerderheid stemde voor verdere uitwerking van scenario 3 voor Willinkplein-Zuid.

Als dit scenario daadwerkelijk wordt uitgevoerd, komt aan de zuidkant van het centrumplein een horecavestiging. Aan de zuidkant is ook ruimte voor kantoren en woningbouw. Op deze manier krijgt het nieuwe centrumplein een mooie afsluiting. Onder het nieuw te bouwen pand wordt de parkeergarage Willinkplein uitgebreid met in totaal 232 plaatsen en 210 bovengrondse parkeerplaatsen. Albert Heijn blijft in haar huidige pand met daarbij ruimte om nog 250 m2 uit te breiden, waarbij aandacht wordt besteed aan parkeerruimte.

 

Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken

Een sympathiek voorstel waarbij dorpen en wijken gebruik kunnen maken van een bijdrage voor uitvoering van ruimtelijke projecten. In de raad was veel discussie over of fysiek niet betekent dat het alleen om ‘stenen’ gaat. Leefbaarheid is een belangrijke doelstelling van het stimuleringsfonds, maar daar heb je meer voor nodig dan alleen stenen. De ene partij vond de kaders te breed, waardoor heel veel projecten mogelijk zijn. Andere partijen vonden de kaders niet breed genoeg. Ook de sociaaleconomische component zou onderdeel moeten zijn van de criteria. In het actieplan voor dit jaar zitten projecten voor Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek. De partijen vroegen ook aandacht voor de wijken. Na twee amendementen was het voorstel nog wat aangescherpt en kon een ruime meerderheid instemmen met het voorstel.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht