Terugblik raadsvergadering 29 januari

02 februari 2015
Terugblik raadsvergadering 29 januari Klik om te vergroten

Raadslid Scheltens (VVD) heeft het college, via een interpellatiedebat, bevraagd over twintig parkeerplaatsen, die ingetekend staan aan het Marktplein. Volgens raadslid Scheltens heeft de gemeenteraad eind oktober 2013 besloten over de kredietverlening, incl. ontwerp voor vijf parkeerplaatsen voor de Markt. Heeft het college daarna eigen persoonlijke inzichten laten prevaleren? En zo ja, welke zijn dat? Wethouder van der Weide, vervanger van wethouder Otter, reageert: “De aanpassing van het ontwerp is door het college in november 2014 vastgesteld. Er is geen sprake van wijziging van het uitvoeringskrediet, maar wel van het ontwerp. Aangezien naar nu blijkt dat maatschappelijke discussie oplevert, was het beter geweest de raad actief te informeren. Het inrichtingsplan en de uitgangspunten zijn overeind gebleven. De wijziging is marginaal ten opzichte van het totaal.”

Moties
D66, ChristenUnie en LEF! dienden een gezamenlijke motie in waarin zij het college verzoeken de werkzaamheden op te schorten. De tijd die hier mee wordt gewonnen, moet worden besteed aan de communicatie met de belanghebbenden en ondernemers. De uitkomsten van deze overleggen moeten worden betrokken in het vervolg rondom de parkeerplaatsen.
Het college zegt toe de uitvoering 14 dagen op te schorten om die gesprekken aan te gaan. Aan de hand hiervan zal het college een nadere conclusie trekken, die vervolgens met de raad wordt gedeeld. De raad kan dan beoordelen, wat hij er van vindt.

Ook werd een motie ingediend om de bezuinigingen op sportaccommodaties met een half jaar uit te stellen. Tussentijds gaat het college in overleg met de sportclubs. Het college gaf aan deze motie over te willen nemen.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht