Terugblik raadsvergadering 30 januari

10 februari 2014
Terugblik raadsvergadering 30 januari Klik om te vergroten

Ruime meerderheid raadsleden herkent zich niet in motie van afkeuring College.

Bij de bespreking over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank over de Wmo schoonmaakondersteuning, dienden DOP en Vrolijk Emmen een motie van afkeuring in over de handelswijze van het college. Ook zeggen zij het vertrouwen op in de verantwoordelijk Wmo-wethouder. De motie werd verworpen (31-5). De meeste raadsleden vonden de uitspraak meer een erkenning dat de aanpak van de gemeente Emmen de juiste is. Ook laten de resultaten van een net verschenen onderzoeksrapport van Menzis zien dat klanten tevreden zijn. Wel beseft men dat door de bezuinigingen dit ten koste gaat van het totaal aantal uren en dus van de werkgelegenheid. Dit wordt alom betreurd. Wethouder Jumelet geeft aan dat door deze werkwijze de inwoners van de gemeente Emmen schoonmaakondersteuning konden blijven ontvangen. Met de komende bezuinigingen door het Rijk in 2015 is het nog de vraag welke ondersteuning er dan nog geboden kan worden.

De gemeente vroeg van iedereen een tariefsbijdrage van 12 euro in de maand. Volgens de uitspraak van de rechtbank mag dit niet op deze wijze. Daarom wordt nu voorgesteld een heffing via het Centraal Administratie Kantoor te innen, zoals de rechtbank als mogelijkheid aangeeft. Een meerderheid stemt met deze aanpassing in (33 – 3). Daarbij constateert men dat nu naar het inkomen van mensen gekeken wordt. Dit zal voor een deel van de mensen een verhoging betekenen van de eigen bijdrage.

Talentenontwikkeling
Tot slot buigt de raad zich over de omzetting van topsportsubsidie naar een subsidie voor talentenontwikkeling. Bij dit onderwerp dient Wakker Emmen een amendement in. De partij vindt dat topsportsubisie naast talentontwikkeling moet blijven bestaan. De meerderheid vindt echter dat er keuzes gemaakt moeten worden. Topsporters weten vaak sponsors aan zich te binden en zichzelf te redden. Talentontwikkeling verdient wel financiële ondersteuning van de gemeente. Het amendement haalt het niet (28 tegen, 4 voor). D66 breekt een lans voor de combinatiefunctionarissen en de sportleraar op school. De vakleerkracht sport is bij uitstek geschikt om talenten op te sporen en te stimuleren.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht