Terugkoppeling commissie Bestuur, Middelen & Economie

21 januari 2014
Terugkoppeling commissie Bestuur, Middelen & Economie Klik om te vergroten

In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 16 januari jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

Regiomarketing van Emmen
Tijdens de commissievergadering vond een presentatie plaats van de Stichting Marketing Regio Emmen. Doel van regiomarketing is een meetbare bijdrage leveren aan het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen binnen de domeinen wonen, werken en vrije tijd. Het gaat om het versterken van de regio. Kern van de strategie is meer bekend maken en laten beklijven van de positieve kenmerken van de regio. Inwoners van de regio kunnen zich meer bewust zijn van wat Emmen en de regio in huis hebben. Emmen is de grootste industriekern van noord Nederland, Emmen loopt voorop op gebied van ondermeer Biobased Chemie met een masteropleiding hierin, het stadscentrum heeft het grootste overdekte winkelcentrum van Noord-Nederland, het hoogveenreservaat Bargerveen is uniek in Europa en onder meer de Veenvaart is een eclatant succes voor de vaarrecreatie. Stichting Marketing Regio Drenthe gaat de positieve kenmerken extra promoten via een nieuwe internet portal. Deze website wordt voor de zomer operationeel.

Verordening Winkeltijden
Tijdens de vergadering van de Commissie werd ook het agendapunt Verordening Winkeltijden Emmen besproken. Openingstijden en koopzondagen en koopfeestdagen zijn gebonden aan wettelijke regels. Gemeenten hebben echter ruime(re) bevoegdheden gekregen om zaken toe te staan. Daarom heeft het college vorig jaar de ondernemersvereniging De Koepel gevraagd te adviseren over welke winkeltijden en koopzondagen de ondernemers graag zien. Na uitvoerige raadpleging van haar leden bleken de ondernemers eensgezind. Commissiebreed was er dan ook grote waardering voor de aanpak van De Koepel en het brede draagvlak wat dit opleverde. De commissie besloot unaniem dat de gemeenteraad in de aanstaande raadsvergadering op 30 januari a.s. zonder verder inhoudelijke behandeling een besluit over de verordening kan nemen.
Data van de koopzondagen vindt u op: http://www.emmen.nl/vrije-tijd-en-toerisme/vrije-tijd/koopzondagen.html
Meer informatie over de verordening vindt u onder: www.gemeenteraademmen.nl/vergaderingen/vergadering/agendadate/2014/01/agendacategory/bestuur_middelen_economie/agenda/907.html

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht