Treasurystatuut gemeente Emmen

21 oktober 2013
Treasurystatuut gemeente Emmen Klik om te vergroten

In de commissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 17 oktober jl. is onder meer gesproken over de actualisatie van het Treasurystatuut gemeente Emmen 2013. Het treasurystatuut kan gedefinieerd worden als een beleidsrichting op langere termijn. Het zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk is binnen welke strategische kaders gehandeld wordt en met welke mate van handelingsvrijheid dit mogelijk is.

Financiële verordening
De financiële verordening gemeente Emmen is vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 27 september 2012. In deze verordening staat de opdracht aan het College om, ingeval van nieuwe actualiteit, een treasurystatuut aan de raad aan te bieden. De wetsvoorstellen Hof en Schatkistbankieren voor decentrale overheden zijn aangenomen in de Tweede kamer. Het kabinet streeft er naar om schatkistbankieren voor decentrale overheden nog voor het einde van 2013 in te voeren. Het Treasurystatuut gemeente Emmen is aangepast aan de door de Tweede Kamer vastgestelde voorstellen. Mochten na vaststelling in de Eerste Kamer nog wijzigingen noodzakelijk zijn dan wordt het Treasurystatuut Emmen hier op aangepast.

Schatkistbankieren
Het kabinet Rutte-Asscher wil dat alle decentrale overheden in 2013 verplicht gaan schatkistbankieren. Zij zullen niet kunnen lenen bij de schatkist (geen leenfaciliteit). Zo kunnen decentrale overheden als provincies, gemeenten en waterschappen zonder enig risico beleggen. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld


Meer weten?
Wilt u weten wat er nog meer in de commissie Bestuur, Middelen en Economie over dit onderwerp is gezegd? Of bent u benieuwd naar wat er nog meer besproken is? U kunt de opnames van de vergadering terugzien via www.gemeenteraademmen.nl.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht