Uit de gemeenteraad van 31 oktober

05 november 2013
Uit de gemeenteraad van 31 oktober Klik om te vergroten

In de raadsvergadering van 31 oktober stelde de gemeenteraad unaniem de Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling (Particuliere Woningverbetering) vast.

Met de regeling kunnen particuliere woningeigenaren hun woning duurzaam verbeteren met een lening tegen een zeer laag rentepercentage. De gemeente stelt hiervoor € 3.9 miljoen ter beschikking. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een lening die in 10-15 jaar terugbetaald moet worden is, dat de WOZ waarde van de woning niet hoger mag zijn dan €179.000, - en dat de woning voor 1991 moet zijn gebouwd. Met de regeling stelt de raad vooral eigenaren van oude woningen in de gelegenheid hun woningen duurzaam te verbeteren bijvoorbeeld met dubbel glas, dakisolatie, zonnecollectoren, muurisolatie etc. De maandelijkse besparing op de energiekosten weegt ruim op tegen het bedrag dat maandelijks op de lening wordt afgelost. De fractie van Wakker Emmen diende een motie in om ook woningen met een hogere WOZ waarde en met een bouwjaar vanaf 1991 aan de regeling toe te voegen. Ook wilde Wakker Emmen dat 20% van de gesubsidieerde werkzaamheden door de eigenaar zelf zouden mogen worden uitgevoerd. De motie haalde het niet, en werd ingetrokken.
De werkzaamheden aan de woning moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf dat is aangesloten bij een consortium van Emmense bedrijven. De procedure voor het aanvragen van een lening leest u binnenkort op de pagina in In Emmen.

Armoedebestrijding

Verder bleek tijdens het vragenuurtje dat er jaarlijks €400.000,-- voor armoede bestrijding blijft liggen. Er komen te weinig aanvragen binnen van mensen met een inkomen op bijstandsniveau. De vraag is waar het restant bedrag naar toe gaat en hoe mensen beter op financiële ondersteuning door het minimabeleid geattendeerd kunnen worden. Diverse fracties hadden hierover vragen aan het college.
Wethouder Jumelet erkent het al jaren bestaande probleem en dat het anders moet, maar ‘zonder een aanvraag kan de gemeente het geld niet uitkeren’, aldus de wethouder. ‘Ook de belastingdienst kan hier weinig in betekenen vanwege de privacy van mensen en is een collectieve uitkering niet mogelijk. Inmiddels vindt overleg plaats met instanties en organisaties over hoe mensen nog beter van de aanvraagmogelijkheden op de hoogte gebracht kunnen worden. In de bladen is er al veel bekend gemaakt en in persoonlijke contacten met klanten wordt er ook telkens op gewezen. Jammer dat het resterende bedrag terug gaat naar de algemene middelen in plaats naar mensen die het zo goed kunnen gebruiken maar om welke reden dan ook geen aanvraag doen. Voor de aanstaande beschikbare €175.000 in 2014 wordt een (nieuw) plan en voorstel voorbereid.’

Marktplein Emmen
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde ook in met het plan voor een nieuwe inrichting van de markt in Emmen. De koepel blijft behouden en gaat onderhouden worden door vrijwilligers. Er komt geen openbaar toilet wat de BGE-fractie een gemiste kans vindt. De markt wordt een sharedspace-gebied dat door meerdere gebruikers wordt gedeeld, in dit geval voetgangers en fietsers. De manier van bestraten zal helpen dat mensen goed gebruik maken van de stadsvloer. Bij de fasering van de werkzaamheden zullen de terrassen zoveel mogelijk worden ontzien. De stadsvloer vanaf het busstation tot aan de oude ingang van de dierentuin zal eind 2014 zijn gerealiseerd.

Zwarte Piet
Ook de discussie over Zwarte Piet gaat, met humor overigens, niet aan de gemeenteraad van Emmen voorbij. Raadslid Leutscher van LEF! memoreerde de nationale, Europese en mondiale commotie over ‘Sinterklaas en Zwarte Piet’ maar dat zijns inziens dit kleurrijke kinderfeest niets met gezagsverhoudingen van doen heeft. Leutscher vraagt burgemeester Bijl aan Sinterklaas een brief te schrijven waarin de raad uitspreekt dat Sint en al zijn Zwarte Pieten in Emmen van harte welkom zijn. Volgens burgemeester Bijl is de Sint al lang onderweg naar Emmen maar dat hij hem op zijn mobiel nog zal bellen om nogmaals af te spreken dat we vol verwachting naar zijn komst op zaterdag 16 november om 14.00 uur uitkijken.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht