Welkom bij de commissievergaderingen

07 oktober 2013
Welkom bij de commissievergaderingen Klik om te vergroten

Commissie Wonen & Ruimte: maandag 14 oktober, 19.30 uur
De commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere over de herstructurering van kleine woonwagencentra. Ook staat de stedelijke wateropgave als bespreekstuk op de agenda. In samenwerking met waterschappen Velt en Vecht en Hunze en Aa’s heeft de gemeente uitgangspunten geformuleerd waaraan oplossingen moeten voldoen: risicobeperking, ruimtelijke kwaliteit en kosteneffectiviteit. Hoe beschermen we ons bebouwd gebied in Gemeente Emmen tegen wateroverlast als gevolg van klimaatverandering?

Commissie Samenleving: dinsdag 15 oktober, 19.30 uur
Op de agenda van de commissie Samenleving staat onder meer het Meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening 2014-2018. Daarnaast staat, op verzoek van Wakker Emmen, de brief van vv Zwartemeer betreffende de huur van de velden ter bespreking geagendeerd.

Commissie Bestuur, Middelen & Economie: donderdag 17 oktober, 19.30 uur
Het treasurystatuut gemeente Emmen 2013 staat op de agenda voor de commissie BME. In de financiële verordening gemeente Emmen is aan het College opgedragen om, ingeval van nieuwe actualiteit, een treasurystatuut aan de raad aan te bieden. Door de ontwikkelingen van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is het noodzakelijk om het huidige treasurystatuut te herzien. Daarnaast staat o.a. het verzamelbesluit begrotingswijzigingen op de agenda.

U bent van harte welkom!
De complete en meest actuele agenda’s vindt u op deze website. De vergaderingen worden hier ook live uitgezonden.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbericht