Welkom bij de commissievergaderingen van oktober 2017

25 september 2017
Klik om te vergroten

De commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving vinden plaats op maandagavond 2 oktober 2017, respectievelijk dinsdagavond 3 oktober 2017. De commissie Bestuur, Middelen en Economie wordt gehouden op  donderdag 5 oktober 2017.

Commissie Wonen & Ruimte maandag 2 oktober 2017, aanvang 19.30 uur
Op de agenda staat o.a. de bespreking van de Integrale Parkeervisie gemeente Emmen.

Commissie Samenleving dinsdag 3 oktober 2017, aanvang 19.30 uur
De commissie behandelt die avond. een raadsvoorstel over de wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Emmen 2015’.

Commissie Bestuur, Middelen en Economie donderdag 5 oktober 2017, aanvang 19.30 uur
In deze commissie worden o.a. besproken de Omgevingsvisie Emmen Centrum en de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen.

Welkom
U bent van harte welkom de commissievergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze website. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier ook. Wilt u inspreken? Dan moet u dat minimaal 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de griffie. Zie ook de informatie over spreekrecht op deze site. 

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuwsbericht