Nieuws

Welkom bij de bijzondere raadsvergadering van 13 maart 2017

03 maart 2017
In een bijzondere raadsvergadering op maandag 13 maart a.s. wordt de heer Eric van Oosterhout beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. In de raadszaal zijn alle... Lees verder »

Welkom bij de gemeenteraadsvergadering van februari 2017

09 februari 2017
Donderdag 16 februari start de raadsvergadering om 19.30.    Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze... Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering van februari 2017

24 januari 2017
De vergaderingen van de commissie Wonen & Ruimte en Samenleving op 30 en 31 januari komen te vervallen. De agendapunten van de commissie Wonen & Ruimte en Samenleving staan op de agenda van de gezamenlijke... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van januari 2017

19 januari 2017
Donderdag 26 januari start de raadsvergadering om 19.30.   Welkom U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen via deze... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van januari 2017

29 december 2016
De vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 12 januari komt te vervallen. De agendapunten staan op de agenda van de gezamenlijke vergadering van de commissie Wonen & Ruimte en de... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 22 december

19 december 2016
Donderdag 22 december start de raadsvergadering om 19.00 uur met de benoeming van een raadscommissielid. Vervolgens wordt de vergadering geschorst tot 19.30 uur. Vanaf dat tijdstip wordt de vergadering... Lees verder »

Eric van Oosterhout voorgedragen als nieuwe burgemeester

08 december 2016
De gemeenteraad van Emmen heeft besloten Eric van Oosterhout (PvdA)  voor te dragen als nieuwe burgemeester. Hij wordt de opvolger van Cees Bijl, die gedeputeerde is geworden van de provincie Drenthe. Als het... Lees verder »

Donderdag 8 december 2016 extra besloten vergadering en extra openbare vergadering gemeenteraad Emmen

06 december 2016
In de extra besloten vergadering op donderdag 8 december a.s. stelt de gemeenteraad, op voorstel van de vertrouwenscommissie, de aanbeveling vast voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Emmen. Deze... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van december

21 november 2016
Commissie Samenleving Dinsdag 6 december om 19.30 De commissie  Samenleving praat onder andere over het raadsvoorstel voor een  definitief besluit over de nieuwbouw van een zwembad’ aan de locatie Meerdijk.... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 7 en 9 november

01 november 2016
Maandag 7 november a.s. staat de behandeling van de Programmabegroting 2017 op de agenda van de raad. De raadsvergadering begint om 14.00 uur en wordt, afhankelijk van het verloop, op enig moment geschorst... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 27 oktober

20 oktober 2016
Donderdag 27 oktober start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de Parkeerverordening 2016. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van oktober

28 september 2016
Let op! De raadscommissie Samenleving van 11 oktober vervalt! Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van donderdag 29 september 2016

22 september 2016
De raadsvergadering start om 19.00 uur. Dit vervroegde tijdstip is gekozen in verband met het bezoek van de commissaris van de Koning, die met de raad van gedachten wil wisselen over de profielschets voor de... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van september

12 september 2016
In de maand september zijn de volgende commissievergaderingen. Lees verder »

Een nieuwe burgemeester

24 augustus 2016
Eind mei nam Cees Bijl na vijftien jaar afscheid als burgemeester van Emmen. Dat betekent dat Emmen een nieuwe burgemeester krijgt. Lees verder »

Raadsvergadering vervalt donderdag 7 juli

05 juli 2016
De gemeenteraad vergadert niet op donderdag 7 juli. De laatste raadsvergadering voor de vakantie was die van 30 juni. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergaderingen van 28 en 30 juni

22 juni 2016
Dinsdag 28 juni start de extra raadsvergadering om 19.00 uur. De vergadering begint met de toelating en beëdiging van de heer Rink als nieuw benoemd raadslid. Daarna wordt de vergadering geschorst tot 19:30 uur... Lees verder »

Inspreken windenergie in extra commissievergadering op 1 juni

24 mei 2016
De Structuurvisie Windenergie wordt behandeld in een extra commissievergadering waarin u gebruik kunt maken van het spreekrecht. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 26 mei

19 mei 2016
Donderdag 26 mei start de raadsvergadering om 19.30 uur. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van mei

02 mei 2016
In de maand mei zijn de volgende commissievergaderingen. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 31 maart

24 maart 2016
Donderdag 31 maart start de raadsvergadering om 19.30 uur. U bent van harte welkom de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de uitzending live volgen op deze website. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van april

24 maart 2016
In de maand april zijn de volgende commissievergaderingen. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 28 april

24 maart 2016
Donderdag 28 april start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de ‘Beschikbaarstelling krediet Kindcentrum Emmerhout’ ter bespreking. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van maart

07 maart 2016
U bent van harte welkom de commissievergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u de live uitzending volgen via deze website. U vindt hier ook de volledige agenda en de bijbehorende... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen van februari

01 februari 2016
Dinsdag 9 februari 2016 is er ’s avonds geen vergadering van de commissie Samenleving. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 28 januari

30 december 2015
Donderdag 28 januari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering in januari 2016

30 december 2015
Op maandag 11 januari 2016 is er ’s avonds geen vergadering van de commissie Wonen & Ruimte. De agendapunten voor deze commissie zijn verplaatst naar de gezamenlijke commissievergadering op donderdag 14... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering van 17 december

11 december 2015
Donderdag 17 december start de raadsvergadering om 19.30 uur in de raadszaal. Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

10 december 2015
Tijdens de vergadering van de commissie samenleving op 1 december werd stil gestaan bij de ontwikkelingen rond de schoonmaakondersteuning bij TSN en Heerendordt. Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur Middelen en Economie

09 december 2015
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 3 december vergaderde over de Belastingverordeningen en -tarieven 2016, Verordeningen sporttarieven 2016 en de tweede Bestuursrapportage 2015. Lees verder »

Terugblik Raadscommissie Wonen en Ruimte maandag 30 november

03 december 2015
Tijdens de commissie Wonen en Ruimte van maandag 30 november maakte een vertegenwoordiger van de omwonenden van de bibliotheek gebruik van het spreekrecht. Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering donderdag 19 november

24 november 2015
Op de agenda van de gemeenteraad stond de eerste stap van de Structuurvisie windenergie. De gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met die eerste stap. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen in november en december

24 november 2015
Raadscommissie Wonen en Ruimte maandag 30 november 2015 om 19.30 Lees verder »

Terugblik ‘Begrotingsraad’ van 2 en 5 november

10 november 2015
Begin november boog de gemeenteraad Emmen zich over de begroting 2016. Wethouder Otter zegt dat het college met deze begroting het huishoudboekje goed op orde denkt te hebben. Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering 29 oktober 2015

02 november 2015
Bij het vaststellen van de agenda wordt de structuurvisie Windenergie van de agenda gehaald. Toch is dit onderwerp, en dan met name de informatievoorziening van de wethouder richting raad, voor D66 aanleiding... Lees verder »

Terugblik Commissie Wonen & Ruimte woensdag 14 oktober

30 oktober 2015
De commissievergadering van woensdag 14 oktober begon met twee insprekers, die hun zorgen uitten over het eventueel plaatsen van windmolens in het gebied Pottendijk. Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissies Bestuur, Middelen & Economie en Samenleving

21 oktober 2015
De commissievergadering van donderdag 15 oktober start met actuele mededelingen van het college. Wethouder Otter geeft informatie over de voortgang van het Mensenpark en de bijeenkomst hierover op 3 november. Lees verder »

Terugblik Raadscommissie Wonen en Ruimte

21 oktober 2015
De commissie Wonen & Ruimte van maandag 12 oktober sprak onder andere over het ‘Bestemmingsplan Emmen Barger-Oosterveld uitbreiding bedrijventerrein’ en ‘Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands’. Over de... Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering 24 september

27 september 2015
De raadsvergadering van donderdag 24 september start met de beëdiging van de heren Beekhuis (nieuw raadslid)en Van Wijk als commissielid. Beide heren zijn lid van de fractie van Wakker Emmen. Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

17 september 2015
De commissie Wonen & Ruimte van maandag 7 september sprak onder andere over de ‘Kredietaanvraag tijdelijke parkeercompensatie’ en de ‘Structuurvisie Emmen, Water’. Steeds meer mensen bestraten de tuin waardoor... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

17 september 2015
Op de agenda van de commissie Samenleving van dinsdag 8 september stonden een presentatie van de Kunstbeweging en RTV Emmen. Deze laatste ging in op een nieuw programma dat ze maken voor en over “Van Goede... Lees verder »

Terugblik (besloten) commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 september 2015
De raad zoekt een nieuwe accountant, omdat het contract met de huidige accountant volgend jaar afloopt. Daarom is een Europese aanbesteding begonnen. Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 september 2015
De rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015 – 1 kreeg ook aandacht. Daarover worden diverse vragen gesteld. O.a. door de ChristenUnie die graag de stand van zaken wil weten over de toekenning van de subsidies.... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen september

27 augustus 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 7 september om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de 'Kredietaanvraag tijdelijke parkeercompensatie' en de Structuurvisie ‘Emmen, Water’. Commissie... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

17 augustus 2015
In de commissievergadering van donderdag 11 juni stond het conceptplan MER Windenergie Emmen centraal. Na de presentatie van Bügel Hajema Adviseurs, Ecofys en Tauw worden een aantal vragen gesteld. Zo is er... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

30 juni 2015
Tijdens de commissievergadering van dinsdag 9 juni ging de rondvraag over de privatisering van de kleedkamers. De verordering is tot augustus 2016 uitgesteld. Ander geluid die avond was ook dat de opleiding... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

30 juni 2015
De commissievergadering van 8 juni jl. was een korte vergadering. Er zijn diverse vragen gesteld over het bouwongeval bij het Theater, over het containersysteem in de Rietlanden van Area en over de... Lees verder »

Raadsvergadering 25 juni begint 9.30 uur

19 juni 2015
In tegenstelling tot een eerdere publicatie vergadert de gemeenteraad donderdag 25 juni vanaf 9.30 uur. Het presidium heeft na overleg over de geplande raadsvergaderingen van 25 juni en 2 julie besloten beide... Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering 28 mei

12 juni 2015
Vooruitlopend op een structuurvisie over hoe om te gaan met zonneakkers in het algemeen in de gemeente,  is een aanvraag ingediend voor realisatie van een zonneakker op het Rundedal, omgeving Barger-Compascuum.... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen in juni

05 juni 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 8 juni om 19.30 uur. De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de herziening van het exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De Tweeling" ... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuws - Pagina 3 van 12