Nieuws

Welkom bij de raadsvergadering

22 mei 2015
Donderdag 28 mei start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van de jaarstukken 2014 (jaarrekening en jaarverslag). Daarnaast wordt de motie van de PvdA inzake... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

20 mei 2015
De Jaarstukken 2014 stonden centraal tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie op 13 mei. Veel  raadsfracties zijn van mening dat het financieel moeilijke tijden zijn en ook de... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

18 mei 2015
De commissievergadering van dinsdag 12 mei stond in het teken van Jeugdhulp. Diverse instanties als CJG, PIONN en het Inkoopbureau hebben de commissieleden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. De... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

18 mei 2015
Op de agenda stond onder andere het toevoegen van de locatie Veenschapswijk als negende zoekgebied voor windenergie. In 2014 is het Regieplan samengesteld. De voorheen harde belemmering van de provincie (LOFAR)... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 mei 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 11 mei om 19.30 uur De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over net toevoegen van de Veenschapswijk als negende zoekgebied voor windenergie. Daarnaast wordt... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering

07 mei 2015
De parkeernota stond centraal tijdens de raadsvergadering van 30 april. Voordat dit punt aan de orde kwam, werd Alfred Gijlers van het CDA als raadslid geïnstalleerd. Hij neemt de plek in van Henk Jumelet, die... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

23 april 2015
Donderdag 30 april start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Klazienaveen’ en de notitie ‘Verder met Parkeren’. Ook... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen & Economie

21 april 2015
In de commissie BME werd een presentatie gegeven door de VeiligheidsRegioDrenthe (VRD) over het risicoprofiel en de beleidsvisie voor de komende jaren. In 2011 waren vier opmerkelijke risico’s:  de... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

21 april 2015
Op de agenda van de commissie Samenleving stond o.a. een presentatie van 2GetThere, een project voor de aanpak van jeugwerkeloosheid. Het uitgangspunt hierbij is dat jongeren leeftijdsgenoten coachen naar... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen & Ruimte

21 april 2015
Op de agenda van de commissie Wonen & Ruimte stond o.a. de aangepaste notitie ‘Verder met parkeren’. In het bestuursakkoord 2014-2018 staat dat het parkeren in het centrum van Emmen in zijn geheel opnieuw... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 april 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 13 april om 19.30 uur De commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de vaststelling van een aantal bestemmingsplannen in het tuinbouwgebied van Klazienaveen, de... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 26 maart

01 april 2015
Op de agenda stonden twee onderwerpen ter bespreking: Scenario’s voor Willinkplein-Zuid en het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Bij aanvang van  de vergadering vroeg D66 om uitstel van het collegevoorstel... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

18 maart 2015
Donderdag 26 maart start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het Actieplan stimuleringsfonds Dorpen en Wijken  en de scenario’s Willinkplein-Zuid. De volledige agenda en de... Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen & Economie

18 maart 2015
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie werd gesproken over de ‘rekenkamercommissie nieuwe stijl’. Deze commissie krijgt een meer zelfstandige functie en bestaat straks uitsluitend uit externe leden. Deze... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

18 maart 2015
De commissie Samenleving blikte terug op de regelgeving die is vastgesteld in december 2014 en de eerste bevindingen WMO. Betrokkenen krijgen nog een beschikking over de aanpassing schoonmaakondersteuning.... Lees verder »

Terugblik commissievergadering Wonen & Ruimte

13 maart 2015
In de commissie Wonen & Ruimte is onder andere gesproken over het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Met dit actieplan is een basis gelegd voor zowel onze dorpen alsook onze wijken. Het zijn kaders... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

24 februari 2015
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 9 maart om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Ook staan de scenario’s voor Willinkplein-zuid op de... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 19 februari

23 februari 2015
Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 19 februari stond onder andere het Meerjarenbeleidskader Participatie. De gemeente heeft een verbindende rol en dat wordt goed verwoord in het beleidskader.... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 februari 2015
Donderdag 19 februari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen in Schoonebeek en Emmen. Daarnaast wordt gesproken over het... Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissievergadering

10 februari 2015
Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 februari hebben drie personen gebruik gemaakt van het spreekrecht.Op de agenda van deze gezamenlijke vergadering stond o.a. het Voorbereidingskrediet... Lees verder »

Gezamenlijke commissievergadering donderdag 05.02

02 februari 2015
In februari vindt een gezamenlijke commissievergadering plaats voor de commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen & Economie. Deze gezamenlijke vergadering vindt plaats... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 29 januari

02 februari 2015
Raadslid Scheltens (VVD) heeft het college, via een interpellatiedebat, bevraagd over twintig parkeerplaatsen, die ingetekend staan aan het Marktplein. Volgens raadslid Scheltens heeft de gemeenteraad eind... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

20 januari 2015
Donderdag 29 januari start de raadsvergadering om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van bestemmingsplannen in Erica en Nieuw-Dordrecht. Daarnaast wordt besloten over onder... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen en Economie

19 januari 2015
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 15 januari jl. is onder andere gesproken over het gemeentelijk besluit waardoor een aantal medewerkers van de Emco-groep in vaste dienst komt. Bijna alle... Lees verder »

Terugblik vergadering commissie Wonen & Ruimte en commissie Samenleving

19 januari 2015
Op de agenda van deze gezamenlijke vergadering stond o.a. het vaststellen grondexploitatie project Europan. De vergadering werd gestart met een presentatie door de Kunstbeweging. Hierna volgden drie insprekers:... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

22 december 2014
Commissie Wonen & Ruimte en Commissie Samenleving: dinsdag 13 januari om 19.30 uurDinsdag 13 januari is een gezamenlijke commissievergadering voor de commissie Wonen & Ruimte en de commissie Samenleving. Op de... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 18 december

22 december 2014
In de raadsvergadering van donderdag 18 december jl. waren ruim 200 personeelsleden van Philips Lighting B.V. in het gemeentehuis aanwezig. Zij vroegen aandacht voor de voorgenomen sluiting van de vestiging in... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

15 december 2014
Donderdag 18 december start de raadsvergadering om 16.30 uur. Op de agenda staat onder andere het Preventie- en handhavingsplan Drank en Horeacawet 2014-1018. Daarnaast wordt onder andere gesproken over... Lees verder »

Terugblik commissie Bestuur, Middelen en Economie

08 december 2014
Op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie stond donderdag 4 december jl. onder andere, ter bespreking, de brief van het college inzake de stand van zaken onderzoek samenwerkings- en... Lees verder »

Terugblik commissie Samenleving

08 december 2014
In de commissie Samenleving van dinsdag 2 december is onder andere gesproken over de Jongerenadviesraad. Een aantal jongeren zijn voornemens een Jongerenadviesraad op te starten. De Jongerenadviesraad richt... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

04 december 2014
Op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte van 1 december jl. stond o.a. de notitie ‘Verder met parkeren’. Dit was voor vier insprekers, respectievelijk namens Vlinderstad Emmen, Ondernemersvereniging De... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

25 november 2014
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 1 december om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over een aantal bestemmingsplannen; o.a. de woonwagenlocaties aan de Vleerackers, Gierzwaluw, Valtherlaan... Lees verder »

Behandeling verordening Leerlingenvervoer schuift door naar begin 2015

25 november 2014
Het agendapunt 'Verordening Leerlingenvervoer gemeente Emmen 2014', dat geagendeerd stond voor de Commissie Samenleving van dinsdag 2 december, is op verzoek van het College van de agenda gehaald. De... Lees verder »

Extra raadsvergadering Regieplan Windenergie verschuift naar 27 november

19 november 2014
De raadsvergadering over het Regieplan Windenergie Emmen wordt een week verschoven.De vergadering gaat donderdagavond 20 november niet door. Het college heeft meer tijd nodig om alle gevraagde informatie en... Lees verder »

Wat vindt de raad van de begroting 2015?

18 november 2014
Begin november heeft de gemeenteraad vergadert over de begroting voor 2015. Wat vinden zij er van? U leest het op de themapagina 'Wat vindt de raad van de begroting 2015?'. Lees verder »

Voortzetting gemeenteraadsvergadering donderdag 6 november

04 november 2014
De vergadering van de gemeenteraad op maandag 3 november is laat op de avond geschorst. Donderdag 6 november wordt de vergadering voortgezet vanaf 10.00 uur met de tweede termijn van de begrotingsbehandeling.... Lees verder »

Extra gezamenlijke commissievergadering

04 november 2014
Maandag 10 november start om 19.30 uur een extra gezamenlijke commissievergadering. Op de agenda staat het Regieplan windenergie Emmen.Welkom U bent van harte welkom de extra gezamenlijke commissievergadering... Lees verder »

Terugblik gemeenteraadsvergadering

03 november 2014
Donderdag 30 oktober heeft de gemeenteraad van Emmen vergaderd. De raad heeft een aantal bestemmingsplannen vastgesteld, maar ook de verordening en het beleidsplan jeugdhulp 2015-2016. De heer H. Naber is... Lees verder »

Voortzetting raadsvergadering op 3 november 2014

31 oktober 2014
De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 30 oktober jl. is laat op de avond geschorst bij agendapunt B5, Notitie armoedebeleid 2015-2018. De voortzetting van deze vergadering vindt plaats op maandag 3... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2015

30 oktober 2014
Maandag 3 november en donderdag 6 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2015. Maandag 3 november begint de vergadering om 14.00 uur en zal om ongeveer 20.00 uur worden... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

28 oktober 2014
Donderdag 30 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere ter bespreking het vast te stellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Emmen 2015-2016 en de vast te stellen verordening... Lees verder »

Terugblik Commissie Bestuur, Middelen en Economie

14 oktober 2014
Donderdagavond vergaderde de Commissie Bestuur, Middelen en Economie. Onderwerpen op de agenda waren het Beleidskader Toerisme en Recreatie, het Regionale Veiligheidsbeleid Noord-Nederland en een presentatie... Lees verder »

Terugblik Commissie Samenleving

10 oktober 2014
Na een korte inleiding door wethouder Bos over de Notitie Armoedebeleid start de discussie tussen de commissieleden. Door het Rijksbeleid moeten er veranderingen plaatsvinden. PvdA is van mening dat er te... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

09 oktober 2014
Maandagavond 6 oktober jl. vergaderde de commissie Wonen en Ruimte over heel uiteenlopende onderwerpen. De nieuwe ovonde over de rondweg en enkele bestemmingsplannen kwamen aan de orde. Ook werd er gesproken... Lees verder »

Voortzetting vergadering commmissie Samenleving op 8 oktober

08 oktober 2014
De vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 7 oktober is laat op de avond geschorst bij agendapunt 6b. De voortzetting van de vergadering vindt plaats op woensdag 8 oktober vanaf 19.30 uur.  U bent... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 25 september

01 oktober 2014
Tijdens het vragenhalfuur werden vragen gesteld over de informatiebijeenkomst van Wakker Emmen waarin wethouder Van der Weide o.a. heeft verteld dat de afstand van 1000 meter tussen huis en windmolen nu niet... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

22 september 2014
Commissie Wonen & Ruimte Maandag 6 oktoberDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de het onttrekken aan het openbaar verkeer van de Amsterdamscheveldlaan in Erica. Ook staan de bestemmingsplannen... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

18 september 2014
Donderdag 25 september om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere, een aantal bestemmingsplannen in Nieuw-Dordrecht, Erica, Nieuw-Weerdinge en Emmen. Daarnaast worden de nieuwe leden... Lees verder »

Centrumvernieuwing centraal tijdens commissie BME

18 september 2014
Donderdag 11 september vergaderde de commissie Bestuur, Middelen en Economie voor het eerst sinds de zomervakantie. De kwartaalrapportage van de Centrumvernieuwing werd uitvoerig besproken. De commissieleden... Lees verder »

Samenvatting vergadering Raadscommissie Samenleving

12 september 2014
Dinsdag 9 september vond de raadscommissie vergadering Samenleving plaats. Op de agenda stonden twee onderwerpen: de verlenging van het contract met RTV Emmen en de gevolgen van het faillissement van CQ Centrum... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuws - Pagina 4 van 12