Nieuws

Positieve reacties op bestemmingsplan camping Het Heerenstreek, Nieuw-Dordrecht

10 september 2014
Maandag 8 september vond de commissievergadering Wonen en Ruimte plaats. Op de agenda stonden vier bestemmingsplanwijzigingen.Tijdens de rondvraag is gesproken over de riolering Noorderplein en... Lees verder »

Bezoek Georgsmarienhütte aan partnerstad Emmen

08 september 2014
Dit jaar bestaat de partnerband tussen de gemeente Emmen en Georgsmarienhütte (D) 50 jaar. Deze band is ontstaan in 1964 tussen de toenmalige gemeenten Oesede en Schoonebeek. Na de gemeentelijke herindeling in... Lees verder »

Ook gemeenteraad wil regie windmolens terug

02 september 2014
De gemeenteraad steunt het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de regie over windmolens over te nemen van de provincie Drenthe. Dit bleek maandag 1 september tijdens een extra gezamenlijke... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

02 september 2014
Commissie Wonen & Ruimte maandag 8 september om 19.30 uurDe commissie Wonen & Ruimte praat onder andere over de het bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge. Ook wordt, op verzoek van de raad, over de rapportage... Lees verder »

Extra commissievergadering

28 augustus 2014
Maandag 1 september start om 19.30 uur een extra gezamenlijke commissievergadering. Besproken wordt het standpunt van het college ten opzichte van het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe om 95,5 MW... Lees verder »

Kadernota en raadsvergadering

03 juli 2014
Donderdag 26 juni 2014 stond voor de gemeenteraad in eerste instantie in het teken van de Kadernota. Halverwege ieder jaar brengt de gemeente Emmen de Kadernota uit. In de Kadernota wordt een doorkijkje gegeven... Lees verder »

Donderdag 26 juni Kadernota en reguliere raadsvergadering

25 juni 2014
De vergadering van de raad op donderdag 26 juni staat in eerste instantie in het teken van de Kadernota. De vergadering begint – zoals ieder jaar – ’s ochtends en wel om 10.00 uur en gaat door tot in de avond.... Lees verder »

Rekenkamercommissie centraal tijdens Commissie BME

17 juni 2014
Woensdag 12 juni vond de vergadering van de commissie BME plaats. Een groot deel van deze commissievergadering ging over de rekenkamercommissie, die onderzoeken uitvoert en daarover rapporteert aan de... Lees verder »

Terugblik commissie Wonen en Ruimte

17 juni 2014
Woensdag 11 juni was de commissievergadering Wonen en Ruimte. De vergadering duurde 40 minuten en er stond één bestemmingsplan op de agenda. Tijdens de rondvraag zijn een paar onderwerpen aangehaald. Zo is er... Lees verder »

Nieuwe gemeentelijke taken zorg en werk

17 juni 2014
Tijdens de commissie Samenleving van dinsdag 10 juni stonden de commissieleden stil bij het Wmo beleidsplan. De Tweede Kamer stemde eind april in met de nieuwe Wmo-wet en met de overdracht van taken naar de... Lees verder »

Raadsvergadering coalitieakkoord

05 juni 2014
De heer Van der Weide (Wakker Emmen) kreeg tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 3 juni van de voorzitter de gelegenheid om aan de raad het proces van totstandkoming van het Bestuursakkoord 2014-2018 te... Lees verder »

Commissievergaderingen juni

05 juni 2014
In verband met Tweede Pinksterdag ziet de commissieweek in juni er iets anders uit. Dinsdag 10 juni vergadert de commissie Samenleving. Woensdag 11 juni komt de commissie Wonen & Ruimte bijeen en donderdag 12... Lees verder »

Buitengewone raadsvergadering

05 juni 2014
Donderdag 12 juni start om 15.00 uur een buitengewone raadsvergadering waarin mevrouw Nynke Houwing-Haisma, de heer Henk Jumelet, de heer Ton Sleeking en mevrouw Mariet Thalens-Kolker afscheid nemen als... Lees verder »

Terugkoppeling raadsvergadering 27 mei

02 juni 2014
Dinsdag 27 mei was de laatste raadsvergadering voor de wethouders Houwing, Thalens, Jumelet en Sleeking. Het was een korte vergadering met twee onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp was de herziening... Lees verder »

Extra gemeenteraadsvergadering

27 mei 2014
Dinsdag 3 juni start om 19.30 uur een extra raadsvergadering. Op de agenda staat onder andere de bespreking van het Bestuursakkoord 2014-2018 en de benoeming en beëdiging van de nieuwe wethouders. Daarnaast... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 mei 2014
Dinsdag 27 mei om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere, ter vaststelling, de Jaarstukken 2013. Daarnaast wordt gesproken over de herziening van de grondexploitatie rondom de... Lees verder »

Jaarrekening geeft te geflatteerd beeld

19 mei 2014
De gezamenlijke commissievergadering Jaarstukken 2013 vond donderdagavond 15 mei plaats. Hier werden de jaarstukken 2013 waaronder de jaarrekening besproken. De jaarrekening laat een voordelig saldo zien van €... Lees verder »

Terugblik gezamenlijke commissievergadering

19 mei 2014
Op de agenda van de gezamenlijke commissies Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van dinsdag 12 mei stond o.a de ‘Woontoren Emmen-Noord’. Hierbij zijn vragen gesteld over de mogelijke... Lees verder »

Eerste vergadering gemeenteraad 2014-2018

06 mei 2014
Donderdag 24 april vergaderde de nieuwe gemeenteraad voor het eerst met elkaar. Op de agenda stond onder andere het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. In de commissievergadering waren veel... Lees verder »

Commissievergaderingen mei

28 april 2014
Dinsdag 13 mei gezamenlijke commissievergadering!De commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen en Economie vergaderen dinsdag 13 mei vanaf 19.30 uur gezamenlijk. De... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

17 april 2014
Welkom bij de gemeenteraadsvergaderingDonderdag 24 april om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere het digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. Het voorstel is om de... Lees verder »

Commissie wil informatiepagina in huis-aan-huis-krant houden

14 april 2014
Donderdag 10 april vond de allereerste commissievergadering van de nieuwe raad plaats. Een gezamenlijke commissievergadering nog wel! De vergadering begon met twee insprekers die het er niet mee eens zijn als... Lees verder »

Nieuwe gemeenteraad Emmen geïnstalleerd

28 maart 2014
Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 27 maart is de nieuwe raad van de gemeente Emmen geïnstalleerd. Aan het begin van de vergadering hebben de raadsleden de eed of belofte en verklaring afgelegd.... Lees verder »

Donderdag 10 april gezamenlijke commissievergadering!

24 maart 2014
De commissie Wonen & Ruimte, de commissie Samenleving en de commissie Bestuur, Middelen en Economie vergaderen donderdag 10 april vanaf 20.00 uur gezamenlijk. Op de agenda staat o.a. het digitaal publiceren van... Lees verder »

Installatie gemeenteraad Emmen

24 maart 2014
Donderdag 27 maart 2014 worden de leden van uw gemeenteraad voor de periode van 2014-2018 officieel geïnstalleerd. U kunt deze installatie, vanaf 19.30 uur, volgen via de schermen in het bruggebouw van het... Lees verder »

Afscheid gemeenteraad Emmen

17 maart 2014
Dinsdag 25 maart 2014 nemen we officieel afscheid van de huidige gemeenteraad. U kunt dit afscheid, vanaf 19.30 uur, volgen via de schermen in het bruggebouw van het gemeentehuis en via deze website. Lees verder »

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

17 maart 2014
Elke vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dan kunt u als inwoner van Emmen uw stem uitbrengen op een kandidaat van een politieke partij. Zo bepaalt u samen met de andere inwoners van de gemeente... Lees verder »

Gemeenteraadsvergadering 20 februari 2014

24 februari 2014
De gemeenteraad besprak de kaders waarbinnen de gemeente de jeugdzorg* dit jaar gaat organiseren en per 1 januari 2014 gaat uitvoeren. Belangrijke punten zijn dat de zorg zo dicht mogelijk bij hen die het nodig... Lees verder »

Goed onderwijs dichtbij huis

20 februari 2014
Uit de commissie Samenleving van 4 februari:In het onderwijs is veel gaande. Ook is het steeds de vraag of de scholen gelden van het Rijk blijven ontvangen Zo stond pas de toeslag voor kleine scholen nog ter... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

17 februari 2014
Donderdag 20 februari om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: de opheffing van openbare basisschool Het Rietveld als gevolg van de samenvoeging met openbare basisschool de Vlonder.... Lees verder »

Wetswijziging rondom paspoorten en identiteitskaarten

13 februari 2014
Op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 6 februari stond o.a. ‘Tarieven paspoorten en identiteitskaarten’. Op 17 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 30 januari

10 februari 2014
Ruime meerderheid raadsleden herkent zich niet in motie van afkeuring College. Lees verder »

Geld voor bereikbaarheid

10 februari 2014
Op 3 februari stond slechts één bespreekpunt op de agenda van de commissie Wonen & Ruimte: Krediet RSP-bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum. Dat bereikbaarheid leeft was wel duidelijk, want over dit onderwerp... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

30 januari 2014
Binnenkort is het weer commissieweek. Het programma voor februari 2014 luidt als volgt: Commissie Wonen & Ruimte, 3 februari om 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

23 januari 2014
Donderdag 30 januari om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: de kredieten projecten Boulevard Noord en Zuid Emmen, de Kadernota Vitaal Platteland en de verordening Winkeltijden... Lees verder »

Commissie Samenleving tevreden met participatie-webshop: alle jongeren doen mee!

21 januari 2014
Dinsdag 4 februari wordt de participatie-webshop gelanceerd. Hier kunnen ouders met een laag inkomen producten bestellen voor hun schoolgaande kinderen. Denk aan sport- of muzieklessen, een tweedehands fiets of... Lees verder »

Terugkoppeling commissie Bestuur, Middelen & Economie

21 januari 2014
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 16 januari jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:Regiomarketing van EmmenTijdens de commissievergadering vond een presentatie plaats van de... Lees verder »

Commissie kiest voor uitstel windenergie

20 januari 2014
Met een record aantal van 19 insprekers begon op maandag 13 januari de commissievergadering over Windenergie. Voor-, maar vooral tegenstanders lieten van zich horen. Op de agenda stond de structuurvisie... Lees verder »

Commissie Bestuur, Middelen & Economie

16 januari 2014
Commissie Bestuur, Middelen & Economie: 16 januari om 19.30 uur Naast een presentatie over biobased economie en een presentatie over citymarketing, staan onder andere de verordening winkeltijden voor 2014 op de... Lees verder »

Vervolg agenda commissie Wonen en Ruimte

14 januari 2014
De commissie Wonen en Ruimte heeft in de vergadering van maandag 13 januari jl. niet de gehele agenda kunnen behandelen. De tweede termijn van het agendapunt 'Structuurvisie windenergie Emmen' wordt behandeld... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

06 januari 2014
Binnenkort is het weer commissieweek. Het programma voor deze eerste commissievergaderingen van 2014 luidt als volgt: Lees verder »

Laatste raadsvergadering van het jaar!

30 december 2013
Een korte terugblik op de raadsvergadering donderdag 19 december. Lees verder »

Nieuwe Drank en Horeca Verordening

16 december 2013
Woensdag 4 december vergaderde de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie. Op de agenda stond onder andere de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Deze nieuwe wet... Lees verder »

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

16 december 2013
Wat gaat de gemeente de komende jaren doen op het gebied van verkeer en vervoer? Dat stond maandag 2 december op de agenda van de Raadscommissie Wonen en Ruimte. Het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan is een... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

12 december 2013
Donderdag 19 december om 14.00 uur is er weer een raadsvergadering. Lees verder »

Voor- en tegenstanders Afval Anders

06 december 2013
De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft in de commissie Samenleving van 3 december haar mening gegeven over de proef ‘Afval Anders’. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

26 november 2013
Volgende week is het weer raadscommissieweek. Let op: vanwege sinterklaasavond is de commissie Bestuur, Middelen & Economie verschoven van donderdag- naar woensdagavond. Het programma voor deze periode luidt: Lees verder »

Met uw partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

12 november 2013
Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente Emmen, moet u 10 stappen doorlopen. Lees verder »

Uit de gemeenteraad van 31 oktober

05 november 2013
In de raadsvergadering van 31 oktober stelde de gemeenteraad unaniem de Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling (Particuliere Woningverbetering) vast. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2014

04 november 2013
Maandag 4 november en donderdag 7 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2014. Op de agenda staan tevens bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2014-2017. Maandag 4 november... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuws - Pagina 5 van 12