Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

17 maart 2014
Elke vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dan kunt u als inwoner van Emmen uw stem uitbrengen op een kandidaat van een politieke partij. Zo bepaalt u samen met de andere inwoners van de gemeente... Lees verder »

Gemeenteraadsvergadering 20 februari 2014

24 februari 2014
De gemeenteraad besprak de kaders waarbinnen de gemeente de jeugdzorg* dit jaar gaat organiseren en per 1 januari 2014 gaat uitvoeren. Belangrijke punten zijn dat de zorg zo dicht mogelijk bij hen die het nodig... Lees verder »

Goed onderwijs dichtbij huis

20 februari 2014
Uit de commissie Samenleving van 4 februari:In het onderwijs is veel gaande. Ook is het steeds de vraag of de scholen gelden van het Rijk blijven ontvangen Zo stond pas de toeslag voor kleine scholen nog ter... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

17 februari 2014
Donderdag 20 februari om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: de opheffing van openbare basisschool Het Rietveld als gevolg van de samenvoeging met openbare basisschool de Vlonder.... Lees verder »

Wetswijziging rondom paspoorten en identiteitskaarten

13 februari 2014
Op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 6 februari stond o.a. ‘Tarieven paspoorten en identiteitskaarten’. Op 17 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van... Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 30 januari

10 februari 2014
Ruime meerderheid raadsleden herkent zich niet in motie van afkeuring College. Lees verder »

Geld voor bereikbaarheid

10 februari 2014
Op 3 februari stond slechts één bespreekpunt op de agenda van de commissie Wonen & Ruimte: Krediet RSP-bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum. Dat bereikbaarheid leeft was wel duidelijk, want over dit onderwerp... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

30 januari 2014
Binnenkort is het weer commissieweek. Het programma voor februari 2014 luidt als volgt: Commissie Wonen & Ruimte, 3 februari om 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

23 januari 2014
Donderdag 30 januari om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: de kredieten projecten Boulevard Noord en Zuid Emmen, de Kadernota Vitaal Platteland en de verordening Winkeltijden... Lees verder »

Commissie Samenleving tevreden met participatie-webshop: alle jongeren doen mee!

21 januari 2014
Dinsdag 4 februari wordt de participatie-webshop gelanceerd. Hier kunnen ouders met een laag inkomen producten bestellen voor hun schoolgaande kinderen. Denk aan sport- of muzieklessen, een tweedehands fiets of... Lees verder »

Terugkoppeling commissie Bestuur, Middelen & Economie

21 januari 2014
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 16 januari jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:Regiomarketing van EmmenTijdens de commissievergadering vond een presentatie plaats van de... Lees verder »

Commissie kiest voor uitstel windenergie

20 januari 2014
Met een record aantal van 19 insprekers begon op maandag 13 januari de commissievergadering over Windenergie. Voor-, maar vooral tegenstanders lieten van zich horen. Op de agenda stond de structuurvisie... Lees verder »

Commissie Bestuur, Middelen & Economie

16 januari 2014
Commissie Bestuur, Middelen & Economie: 16 januari om 19.30 uur Naast een presentatie over biobased economie en een presentatie over citymarketing, staan onder andere de verordening winkeltijden voor 2014 op de... Lees verder »

Vervolg agenda commissie Wonen en Ruimte

14 januari 2014
De commissie Wonen en Ruimte heeft in de vergadering van maandag 13 januari jl. niet de gehele agenda kunnen behandelen. De tweede termijn van het agendapunt 'Structuurvisie windenergie Emmen' wordt behandeld... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

06 januari 2014
Binnenkort is het weer commissieweek. Het programma voor deze eerste commissievergaderingen van 2014 luidt als volgt: Lees verder »

Laatste raadsvergadering van het jaar!

30 december 2013
Een korte terugblik op de raadsvergadering donderdag 19 december. Lees verder »

Nieuwe Drank en Horeca Verordening

16 december 2013
Woensdag 4 december vergaderde de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie. Op de agenda stond onder andere de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Deze nieuwe wet... Lees verder »

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

16 december 2013
Wat gaat de gemeente de komende jaren doen op het gebied van verkeer en vervoer? Dat stond maandag 2 december op de agenda van de Raadscommissie Wonen en Ruimte. Het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan is een... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

12 december 2013
Donderdag 19 december om 14.00 uur is er weer een raadsvergadering. Lees verder »

Voor- en tegenstanders Afval Anders

06 december 2013
De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft in de commissie Samenleving van 3 december haar mening gegeven over de proef ‘Afval Anders’. Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

26 november 2013
Volgende week is het weer raadscommissieweek. Let op: vanwege sinterklaasavond is de commissie Bestuur, Middelen & Economie verschoven van donderdag- naar woensdagavond. Het programma voor deze periode luidt: Lees verder »

Met uw partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen?

12 november 2013
Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente Emmen, moet u 10 stappen doorlopen. Lees verder »

Uit de gemeenteraad van 31 oktober

05 november 2013
In de raadsvergadering van 31 oktober stelde de gemeenteraad unaniem de Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling (Particuliere Woningverbetering) vast. Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering over de begroting 2014

04 november 2013
Maandag 4 november en donderdag 7 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2014. Op de agenda staan tevens bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2014-2017. Maandag 4 november... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

29 oktober 2013
Donderdag 31 oktober om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: het vaststellen van het bestemmingsplan Emmen centrum-oost, de herziening van de grondexploitatie Klazienaveen... Lees verder »

Treasurystatuut gemeente Emmen

21 oktober 2013
In de commissie Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 17 oktober jl. is onder meer gesproken over de actualisatie van het Treasurystatuut gemeente Emmen 2013. Het treasurystatuut kan gedefinieerd worden... Lees verder »

Commissie Samenleving

17 oktober 2013
Meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening 2014-2018De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is sinds 1 juli 2012 van kracht. Hierin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening. De... Lees verder »

Commissie Wonen & Ruimte

17 oktober 2013
Herstructurering kleine woonwagencentraNa de herstructurering van woonwagencentrum De Ark, ligt er nu de opgave om ook de vijf kleine woonwagencentra te herstructureren. Voor de uitvoering daarvan zijn plannen... Lees verder »

Live volgen commissie Wonen & Ruimte 14 oktober niet mogelijk

15 oktober 2013
Wegens een technische storing kon de commissie Wonen & Ruimte van maandag 14 oktober niet live worden gevolgd via de website. De storing is verholpen waardoor de commissie Samenleving vanavond gewoon weer live... Lees verder »

Welkom bij de commissievergaderingen

07 oktober 2013
Commissie Wonen & Ruimte: maandag 14 oktober, 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere over de herstructurering van kleine woonwagencentra. Ook staat de stedelijke... Lees verder »

Commissie- en raadsvergaderingen nu ook live te volgen op i-Pad

02 oktober 2013
Het vertegenwoordigen van de inwoners is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Ook bepaalt de raad welke onderwerpen wanneer worden behandeld, stelt hij de hoofdlijnen van het beleid vast en... Lees verder »

Feitenrelaas en extern onderzoek namen raadsvergadering in beslag

02 oktober 2013
De raadsvergadering van donderdag 26 september stond met name in het teken van het feitenrelaas en het externe onderzoek van ABC Managementgroep. De commissievergadering van maandag 23 september is door de... Lees verder »

Welkom bij de raadsvergadering

19 september 2013
Donderdag 26 september om 19.30 uur is de raadsvergadering. Op de agenda staan onder andere: de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe, het vaststellen van bestemmingsplan Emmen -... Lees verder »

Meer samenwerking met de RUD?

17 september 2013
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van donderdag 12 september jl. is onder meer gesproken over de verantwoording van de fractievergoedingen 2010 van alle fracties. Het bewustzijn dat deze vergoedingen... Lees verder »

Extra gezamenlijke commissievergadering

12 september 2013
Het voorstel tot een extra krediet voor de Parkeergarage Westerstraat wordt behandeld in een extra gezamenlijke commissievergadering op maandag 23 september, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom!De... Lees verder »

Hervorming op basis van partnerschap met behoud van eigen identiteit

12 september 2013
In de commissie Samenleving van dinsdag 10 september jl. werd onder andere een opiniërende discussie (C-discussie) gevoerd over de nota ‘Koers en Keuzes’. Over deze opmaat voor de decentralisatie van drie... Lees verder »

Oog voor huisvesting arbeidsmigranten in de Tuinbouw

12 september 2013
In de commissie Wonen & Ruimte van maandag 9 september jl. is onder meer gesproken over het Beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten. Met dit beleidskader wil de gemeente Emmen goede, legale huisvesting van... Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering

02 september 2013
Welkom bij de commissievergaderingen  Commissie Wonen & Ruimte: maandag 9 september om 19.30 uurDe commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte onder andere over meerdere bestemmingsplannen, te weten... Lees verder »

Zorg over onevenredig zware effecten werkgelegenheid Drenthe

11 juli 2013
Zorg over onevenredig zware effecten op werkgelegenheid DrentheIn de raadsvergadering van donderdag 4 juli hebben PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, SP, D66, Wakker Emmen, LEF! en Vrolijk Emmen gezamenlijk een motie... Lees verder »

Wat vindt de gemeenteraad van de Kadernota 2013?

09 juli 2013
Raadsleden hebben drie hoofdtaken: ze vertegenwoordigen u als inwoner van de gemeente. Verder controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders afspraken nakomt én stelt hij in grote lijnen het... Lees verder »

Uitgelicht: DOP fractie

02 juli 2013
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van twaalf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. DOP zit met twee zetels in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Ton Schoo vertelt hoe het er in zijn... Lees verder »

RUD Drenthe moet zorgen voor meer kwaliteit en professionaliteit

18 juni 2013
Het is noodzakelijk om de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht, de handhaving, de vergunningverlening en de samenwerking binnen het omgevingsrecht te verbeteren. Dat vinden het Rijk, het IPO, de VNG... Lees verder »

Maak het Mee

18 juni 2013
“Maak het Mee, kunst en cultuur in Emmen”, dat is de naam van de kadernota Cultuur 2013-2016. De nota beschrijft welke waarde kunst en cultuur in de gemeente Emmen heeft en hoe die waarde te benutten. Het is... Lees verder »

De OV jaarkaart moet niet afgeschaft worden

06 juni 2013
Een overduidelijke meerderheid van de eerstejaars leerlingen van het Drenthe College, richting Sociaal Agogisch Werk, vindt dat de OV jaarkaart niet afgeschaft moet worden. Als reden gaven de bedenkers van deze... Lees verder »

Zorg voor leerlingen en schoolverlaters Praktijkschool

06 juni 2013
Volgens de Praktijkschool Emmen hebben leerlingen en schoolverlaters problemen met het vinden van leer- en werkervaringsplaatsen. Bovendien hebben zij vaak moeite hun baan te behouden na beëindiging van... Lees verder »

Jaarrekening gemeente positief met behulp van ‘spaarbankboekje’

23 mei 2013
De gemeente Emmen heeft het financiële jaar 2012 positief afgesloten. De gemeente had minder geld te besteden dan de jaren hiervoor. Dit komt vooral door een lagere uitkering vanuit het Rijk. Hierdoor was het... Lees verder »

Brede steun voor aangepaste verordening leerlingenvervoer

21 mei 2013
“De eindverantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt bij de ouders, de kosten van het leerlingenvervoer moeten voor de gemeente binnen de perken blijven, de verordening heeft consequenties voor een... Lees verder »

“Agrarische sector van groot belang voor leefbaarheid platteland”

21 mei 2013
In de commissie Wonen & Ruimte van 15 mei is onder meer gesproken over het bestemmingsplan Buitengebied Emmen. Het bestemmingsplan Buitengebied Emmen bevat het planologisch kader voor ontwikkelingen in het... Lees verder »

U bedenkt, wij onderzoeken!

07 mei 2013
Wanneer doet de gemeente haar werk goed? Wanneer wordt het geld goed besteed? Pakken de genomen maatregelen zo uit als van te voren is bedacht?De gemeenteraad van Emmen heeft de Rekenkamercommissie ingesteld om... Lees verder »

Blik achter de schermen van de gemeenteraad

27 april 2013
Donderdag 25 april hebben 24 inwoners van de gemeente Emmen een bezoek gebracht aan de gemeenteraad. De gasten werden ontvangen in de raadzaal. Na een korte kennismakingsronde kregen zij een presentatie ‘zo... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws - Pagina 5 van 11