Nieuws

Maak het Mee

18 juni 2013
“Maak het Mee, kunst en cultuur in Emmen”, dat is de naam van de kadernota Cultuur 2013-2016. De nota beschrijft welke waarde kunst en cultuur in de gemeente Emmen heeft en hoe die waarde te benutten. Het is... Lees verder »

De OV jaarkaart moet niet afgeschaft worden

06 juni 2013
Een overduidelijke meerderheid van de eerstejaars leerlingen van het Drenthe College, richting Sociaal Agogisch Werk, vindt dat de OV jaarkaart niet afgeschaft moet worden. Als reden gaven de bedenkers van deze... Lees verder »

Zorg voor leerlingen en schoolverlaters Praktijkschool

06 juni 2013
Volgens de Praktijkschool Emmen hebben leerlingen en schoolverlaters problemen met het vinden van leer- en werkervaringsplaatsen. Bovendien hebben zij vaak moeite hun baan te behouden na beëindiging van... Lees verder »

Jaarrekening gemeente positief met behulp van ‘spaarbankboekje’

23 mei 2013
De gemeente Emmen heeft het financiële jaar 2012 positief afgesloten. De gemeente had minder geld te besteden dan de jaren hiervoor. Dit komt vooral door een lagere uitkering vanuit het Rijk. Hierdoor was het... Lees verder »

Brede steun voor aangepaste verordening leerlingenvervoer

21 mei 2013
“De eindverantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt bij de ouders, de kosten van het leerlingenvervoer moeten voor de gemeente binnen de perken blijven, de verordening heeft consequenties voor een... Lees verder »

“Agrarische sector van groot belang voor leefbaarheid platteland”

21 mei 2013
In de commissie Wonen & Ruimte van 15 mei is onder meer gesproken over het bestemmingsplan Buitengebied Emmen. Het bestemmingsplan Buitengebied Emmen bevat het planologisch kader voor ontwikkelingen in het... Lees verder »

U bedenkt, wij onderzoeken!

07 mei 2013
Wanneer doet de gemeente haar werk goed? Wanneer wordt het geld goed besteed? Pakken de genomen maatregelen zo uit als van te voren is bedacht?De gemeenteraad van Emmen heeft de Rekenkamercommissie ingesteld om... Lees verder »

Blik achter de schermen van de gemeenteraad

27 april 2013
Donderdag 25 april hebben 24 inwoners van de gemeente Emmen een bezoek gebracht aan de gemeenteraad. De gasten werden ontvangen in de raadzaal. Na een korte kennismakingsronde kregen zij een presentatie ‘zo... Lees verder »

Aanvalluuhn!

26 april 2013
Het is voor niemand makkelijk vandaag de dag om werk te vinden, laat staan voor schoolverlaters die ook nog ver van die arbeidsmarkt afstaan. Zoals de naam het eigenlijk al zegt, bereidt de Praktijkschool Emmen... Lees verder »

Emmen op kop

18 april 2013
Een goed initiatief, blij met de integrale aanpak, flink aan de weg timmeren, maar ook stop met verspilling van gelden voor citymarketing. Dit zijn enkele reacties van fracties tijdens de commissie BME van 11... Lees verder »

Aanpassingen verordeningen Wet werk en bijstand besproken in commissie

12 april 2013
In de commissie Samenleving van 9 april is onder meer gesproken over de technische wijzigingen in de verordeningen Wet werk en bijstand. Een aantal fracties heeft vragen gesteld en opmerkingen gemaakt,... Lees verder »

Ruimtelijke visie op externe veiligheid breed opgezet

12 april 2013
De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 8 april onder meer gesproken over de beleidsnota Externe veiligheid en het Aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid.Externe veiligheid Alle... Lees verder »

Versterken centrumfunctie Schoonebeek kan beginnen

04 april 2013
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 maart ingestemd met de structuurvisie ‘Centrumgebied Schoonebeek’. De gemeenteraadsleden vinden het een goed plan en pleitten ervoor om bij de realisatie... Lees verder »

Leuke discussies bij bezoek Drenthe College

27 maart 2013
De stelling ‘de gemeente moet zorgen voor meer gratis parkeerplaatsen in Emmen’ maakte woensdag 27 maart flink de tongen los van leerlingen van het Drenthe College. Voor- en tegenstanders van de stelling gingen... Lees verder »

Raadsleden helpen jongeren bij voorbereiding debat

22 maart 2013
Woensdag 20 maart hebben zo’n 75 leerlingen van de Sociaal Agogisch Werk opleiding van het Drenthe College flink gedebatteerd in de raadzaal van het gemeentehuis. 14 nieuwe politieke partijen, opgericht door de... Lees verder »

Samen investeren in veiligheid

22 maart 2013
Het merendeel van de fracties in de commissie Bestuur Middelen en Economie is in grote lijnen tevreden met het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013-2014 “Samen investeren in veiligheid”. Het CDA vindt de... Lees verder »

Wijziging Algemene subsidieverordening door invoering VOG

19 maart 2013
Verenigingen en organisaties die met kinderen werken en subsidie ontvangen van de gemeente, dienen beleid te maken dat medewerkers of vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Daarnaast moeten... Lees verder »

Op weg naar duurzame ontwikkeling

19 maart 2013
De leden van de commissie Wonen & Ruimte hebben op 11 maart onder meer gesproken over de Milieuagenda 2013-2016 ‘Op weg naar een duurzame ontwikkeling’ en het ‘Milieujaarprogramma 2013’. De PvdA vindt het goed... Lees verder »

Uitgelicht: de SP fractie

07 maart 2013
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit 39 raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De SP zit met twee raadsleden in de gemeenteraad.... Lees verder »

Welkom bij de commissievergadering

05 maart 2013
Binnenkort is het weer commissieweek. Het programma voor de maand maart luidt als volgt:Commissie Wonen & Ruimte: 11 maart om 19.30 uur De commissieleden praten onder andere over de Milieuagenda 2013-2016 ‘Op... Lees verder »

Promotie centrumvernieuwing Emmen

21 februari 2013
Het centrum van Emmen staat de komende jaren in het teken van een grootschalige vernieuwing. Dit biedt prachtige kansen in de toekomst. Gedurende de bouwwerkzaamheden staan we echter voor de uitdaging het... Lees verder »

Burgemeester Cees Bijl beëdigd voor zijn derde termijn

19 februari 2013
Burgemeester Cees Bijl is voor de tweede keer officieel herbenoemd als burgemeester van Emmen. Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering op 14 februari. Bijl begon in 2001 als burgemeester van Emmen... Lees verder »

Vragen schoonmaakondersteuning

14 februari 2013
De afgelopen weken zijn er door meerdere fracties schriftelijke vragen gesteld over de invoering van de algemene voorziening ‘Schoonmaakondersteuning’. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. In... Lees verder »

Wel of niet afschaffen van welstandsregels

14 februari 2013
Bouwwerken moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Een Welstandscommissie toetst of bouwplannen hieraan voldoen. Maar wat die ‘redelijke eisen’ zijn, is van te voren vaak niet duidelijk. Daarom is er... Lees verder »

Let op! Gewijzigde aanvangstijd commissie Bestuur, Middelen & Economie

07 februari 2013
De vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 14 februari begint om 20.30 uur. Het tijdstip is gewijzigd in verband met de openbare beëdiging van burgemeester C. Bijl in verband met zijn... Lees verder »

200.000 euro extra voor opknappen winkelcentrum Bargeres

06 februari 2013
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 januari ondermeer een extra krediet beschikbaar gesteld van 200.000 euro voor het aangepaste plan voor het opknappen van het winkelcentrum Bargeres. De gemeente... Lees verder »

Beëdiging burgemeester van Emmen

05 februari 2013
Op donderdag 14 februari vindt een bijzondere raadsvergadering plaats. In die vergadering wordt burgemeester C. Bijl (57) opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, de heer. J.... Lees verder »

Schaalvergroting afvalbeheer?

21 januari 2013
In de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 17 januari is ondermeer gesproken over de visienotitie Afvalbeheer. Deze notitie onderstreept het belang van een overheidsgedomineerde organisatie voor wat... Lees verder »

Vaarverbinding Erica-Ter Apel

17 januari 2013
Nog even en dan is één van de ontbrekende schakels in het (inter)nationale vaarnetwerk – het gedeelte tussen Erica en Ter Apel - gereed. 14 januari stond de gebiedsontwikkeling van dit gedeelte van het... Lees verder »

Van kwantiteit naar kwaliteit

21 december 2012
Na het uitspreken van de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar op 20 december is Zwaantje Huising-Oldengarm officieel geïnstalleerd als commissielid.... Lees verder »

Uitgelicht: de VVD fractie

17 december 2012
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De VVD zit met vier raadsleden in de gemeenteraad. In een... Lees verder »

Drukkere spits

12 december 2012
De Hondsrugweg krijgt straks een tunnel van 235 meter lang. Zo’n tunnel ligt er niet binnen een paar weken. Dat betekent dat de Hondsrugweg straks langere tijd lastiger te bereiken is. Dit kan gevolgen hebben... Lees verder »

Belangrijker dan ooit

05 december 2012
Voor wat, hoort wat. Dat is simpel gezegd het uitgangspunt van de proef die de gemeente onder de noemer ‘de tegenprestatie’heeft opgezet in Klazienaveen en Emmermeer. Zo’n 50 mensen doen in ruil voor een... Lees verder »

Actief de boer op

05 december 2012
De ontwikkeling van een groot tuinbouwgebied in de gemeente Emmen. Dat was wat de minister jaren geleden voor ogen had en ook subsidie voor gaf. Het Rundedal werd aangewezen als plek waar in de toekomst kassen... Lees verder »

Uitgelicht: de fractie van BGE

21 november 2012
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) zit met één zetel in de... Lees verder »

Themapagina begroting

19 november 2012
Begin november heeft de gemeenteraad twee dagen vergaderd over de begroting voor 2013. In een speciale themapagina leest u in het kort wat de fractievoorzitters van de begroting vinden. Terugkijken Wilt u... Lees verder »

Onder de loep: Wakker Emmen

15 november 2012
In een interview vertelt fractievoorzitter René van der Weide meer over de fractie van Wakker Emmen. Hoe zijn de taken verdeeld, hoe houdt de partij contact met de inwoners en wat zijn de verwachtingen voor de... Lees verder »

Bijdragen fracties begroting

05 november 2012
Maandag 5 november heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting voor 2013. In de eerste termijn hebben de fracties hun mening gegeven over het voorliggende voorstel. Donderdag 8 november gaat de... Lees verder »

Uitgelicht: de ChristenUnie fractie

24 oktober 2012
De ChristenUnie zit met één zetel in de gemeenteraad. Dat betekent niet dat fractievoorzitter Henk Huttinga er helemaal alleen voor staat. Hij krijgt veel hulp van de steunfractie. In een interview vertelt Henk... Lees verder »

Presidium weer compleet

22 oktober 2012
De gemeenteraad vergadert regelmatig. De laatste donderdag van de maand is er vaak een raadsvergadering. Dan bepalen de raadsleden of voorstellen van het college uitgevoerd kunnen worden. Ter voorbereiding op... Lees verder »

Veiligheid komt niet vanzelf

09 oktober 2012
Veiligheid is een belangrijk voor een goed leven. Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat alleen met samenwerking. Niet alleen een samenwerking van politie, justitie en gemeenten,... Lees verder »

Bankjes

03 oktober 2012
Vragen staat vrij. In de commissievergaderingen is de rondvraag zelfs een apart punt op de agenda. Ook tijdens de commissievergadering Wonen & Ruimte van 1 oktober heeft een aantal raadsleden vragen gesteld. Zo... Lees verder »

Raad weer compleet

01 oktober 2012
Nadat Bouke Durk Wilms twee weken geleden het wethoudersstokje over heeft genomen van Jan Kuper, is zijn raadszetel vrijgekomen. Tijdens de raadsvergadering van 26 september is commissielid Dirk van Dijken... Lees verder »

Kijkje in de keuken van de PvdA

01 oktober 2012
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De PvdA is met elf raadsleden de grootste fractie in de... Lees verder »

Koudwatervrees

19 september 2012
Het onderhouden van groen, het leggen van riolering, het bouwen van een school: jaarlijks besteedt de gemeente veel werk uit. Om te zorgen voor een goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs schrijft de... Lees verder »

Eerste prikje

12 september 2012
Van het eerste prikje op het consultatiebureau en hulp voor kinderen die worden gepest tot het tegengaan van spijbelen: dit valt allemaal onder de noemer ‘jeugdgezondheidszorg’, een taak van gemeenten. In... Lees verder »

Meten is beter

12 september 2012
In de gemeente Emmen wordt de komende jaren veel grond verplaatst. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de nieuwe dierentuin en de vernieuwing van het centrum. Door deze grond opnieuw te gebruiken, kunnen kosten... Lees verder »

Derde ambtstermijn voor Bijl

06 september 2012
De koningin en ministers hebben per koninklijk besluit ingestemd met de herbenoeming van de heer Bijl als burgemeester van de gemeente Emmen. De heer Bijl kan daardoor op 16 februari 2013 aan zijn derde... Lees verder »

Onder de loep: de griffier

03 september 2012
Raadslid ben je niet van de ene op de andere dag. Want de onderwerpen zijn soms best lastig. Hoe kun je nu het beste vragen stellen aan een wethouder of dien je een motie in? De raadsleden kunnen met dit soort... Lees verder »

Raad met reces

10 juli 2012
Op dit moment is de raad met zomerreces. Het raadswerk ligt even stil, wat niet betekent dat de raadsleden alleen van de zon genieten. Politiek staat nooit stil, ook niet in Emmen. Maar er zijn in ieder geval... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws - Pagina 6 van 11