Nieuws

Themapagina kadernota

06 juli 2012
De raadsvergadering van 5 juli stond voor een groot deel in het teken van de kadernota. In november 2011 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2012 vastgesteld. Halverwege het jaar maakt het college een... Lees verder »

Ken uw commissielid

03 juli 2012
Douwe Douwstra is commissielid voor BGE. In een interview vertelt hij meer over zijn vele activiteiten naast het commissiewerk, het belang van goede verhoudingen in de raad en de sterke punten van de gemeente... Lees verder »

Raad beveelt burgemeester aan voor herbenoeming

28 juni 2012
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de aanbeveling om burgemeester Bijl te herbenoemen als burgemeester van de gemeente Emmen. Dit betekent dat als het... Lees verder »

Ken uw commissielid

21 juni 2012
Arvid Lange is commissielid voor LEF! In een interview vertelt hij meer over zijn politieke achtergrond, het mooie van golfen en zijn wens de zwembaden in de dorpen dezelfde kansen te geven als het zwembad in... Lees verder »

Tandje erbij

15 juni 2012
Hennepteelt in woningen komt regelmatig voor. Dit is illegaal en kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld brand. Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 14 juni kijken de... Lees verder »

Geen cowboys

13 juni 2012
Meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking de... Lees verder »

De pannekes worden nat

12 juni 2012
“Het regent, het regent, de pannekes worden nat”. Zo luidt de eerste regel van het bekende kinderliedje. In Emmermeer wordt er bij hevige regenval wel meer nat dan alleen dakpannen. Een groot gebied kan onder... Lees verder »

Ken uw commissielid

05 juni 2012
Harry de Jonge is commissielid voor de SP. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor techniek, zijn politieke carrière en de sterke punten van de gemeente Emmen. Lees verder »

Vragen staat vrij

05 juni 2012
De gemeenteraad vergadert meestal één keer per maand. De raadsleden nemen dan besluiten over onderwerpen die op de agenda staan. Maar er worden ook andere zaken besproken. Een vast agendapunt is bijvoorbeeld... Lees verder »

Raadsvergadering niet live uitgezonden

01 juni 2012
Als gevolg van een technische storing is er geen live-uitzending geweest van de raadsvergadering van 31 mei 2012. Lees verder »

Basisvoorwaarden voor fatsoen

22 mei 2012
Het bevorderen van het debat tijdens de raads- en commissievergaderingen. Dat is het doel van het initiatiefvoorstel om de raadzaal aan te passen. Nu is de raadzaal nog zo ingedeeld dat het college op een... Lees verder »

Speels, transparant en vrolijk

16 mei 2012
Het gemeentehuis van Emmen bestaat uit twee delen: aan het Raadhuisplein en aan de Vreding. Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden door het zogenaamde bruggebouw over de Hondsrugweg. Het bruggebouw is... Lees verder »

Wiel niet opnieuw uitvinden

15 mei 2012
De drukke Hondsrugweg krijgt een tunnel van ongeveer 235 meter. De tunnel bestaat uit twee buizen met elk twee rijstroken en krijgt een unieke en duurzame verlichting. Hoe dat straks moet worden, zien de... Lees verder »

Onder de loep

14 mei 2012
Hans Hoek is commissielid voor D66. In een interview vertelt hij meer over zijn verhuizing van Den Haag naar Drenthe, zijn hobby's en over de sterke punten van de gemeente Emmen. Lees verder »

CO2 neutraal

02 mei 2012
De raadsvergadering van donderdag 26 april duurt lang. Zo lang zelfs, dat de vergadering pas de vroege vrijdagochtend is afgerond. Tijdens de vergadering is onder andere de Energienota uitgebreid aan de orde... Lees verder »

Ken uw raadslid

25 april 2012
Sinds kort zit Rick Denkers namens GroenLinks in de gemeenteraad. In een interview vertelt hij meer over zijn politieke carriere, zijn passie voor rugby en de sterke kanten van de gemeente Emmen. Lees verder »

Bundelen van krachten

16 april 2012
Vanaf 1 januari 2014 heeft Drenthe één regionale brandweer voor alle brandweertaken. Zo’n gezamenlijke brandweer is er niet zomaar. Daarom zijn de verschillende brandweercorpsen met de voorbereidingen begonnen.... Lees verder »

IJstijden

13 april 2012
De Hondsrug is een van de oudste gebieden van Nederland met een bijzondere natuur en cultuurhistorie. Om meer aandacht voor dit unieke gebied te krijgen, wordt de Hondsrug een Geopark. Tijdens de vergadering... Lees verder »

Effect lastig te meten

11 april 2012
Elk jaar staat de Praktijkschool in Emmen uitgebreid stil bij de Tweede Wereldoorlog. En anderhalf jaar geleden tijdens het herdenkingsjaar hebben eerstejaarsleerlingen ook daadwerkelijk een bezoek gebracht aan... Lees verder »

Ken uw commissielid

10 april 2012
Harko Naber is commissielid van de VVD. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor het fokken van koeien en paarden en de sterke en minder sterke kanten van de gemeente. Lees verder »

Niet rustig bijkomen

02 april 2012
Een bomvolle raadzaal en ook de vide van het gemeentehuis –waar een groot beeldscherm staat- is goed gevuld tijdens de raadsvergadering van 29 maart. Veel thuiszorgmedewerkers zijn gekomen vanwege het... Lees verder »

Ken uw commissielid

22 maart 2012
Nico Schiphouwer is commissielid én voorzitter van Wakker Emmen. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor vrijwilligerswerk en de sterke en minder sterke kanten van de gemeente. Lees verder »

Terugdringen

19 maart 2012
Het terugdringen van huiselijk geweld, woninginbraken en fietsendiefstallen en het gericht aanpakken van veelplegers en mensen die regelmatig overlast veroorzaken. Tijdens de vergadering van de raadscommissie... Lees verder »

Meedoen aan de maatschappij

14 maart 2012
Meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking de... Lees verder »

Uit in plaats van op de grond

13 maart 2012
Op naar een klimaatneutrale gemeente die geen negatief effect meer heeft op het milieu. Dat is een mooi, maar lastig te bereiken doel. Toch streeft de gemeente Emmen ernaar in 2050 in ieder geval CO2 neutraal... Lees verder »

Kijkje in de keuken

05 maart 2012
Dirk van Dijken in commissielid voor het CDA. In een interview vertelt hij meer over zijn gezin, het commissiewerk en zijn liefde voor muziek. Lees verder »

Goed gevulde raadzaal

28 februari 2012
Bloemen tijdens de raadsvergadering van 23 februari. Want met de officiële benoeming van mevrouw Van Bree en de heer De Jong als externe leden is de Rekenkamercommissie Emmen weer compleet. De heer Te Winkel,... Lees verder »

Ken uw commissielid

14 februari 2012
Nu de raadsleden zijn geinterviewd, is het de beurt aan de commissieleden. Henk Sulmann (PvdA) bijt de spits af. In een interview vertelt hij meer over zijn rol als commissielid, zijn passie voor sporten en de... Lees verder »

Goede manier

08 februari 2012
Sedna is een welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen die zich bezighoudt met maatschappelijk werk en samenlevingsopbouw. Dit betekent onder andere dat inwoners in hun eigen wijk of dorp bij Sedna terecht... Lees verder »

Milieumoe

08 februari 2012
Vergroenen van de economie, duurzamer omgaan met energie, investeren in duurzaam wonen en het helpen bij het verder ontwikkelen van kennis en goede initiatieven. Deze onderwerpen hebben prioriteit bij de... Lees verder »

Invloed uitoefenen

30 januari 2012
De gemeenteraad van Emmen is een groep van 39 mensen -man, vrouw, jong en oud- die zich inzetten voor een gemeente waar het prettig wonen, leven en werken is. De gemeenteraad is de baas van de gemeente.... Lees verder »

Ken uw raadslid

19 januari 2012
Meer weten over raadslid Ben Greevink (Wakker Emmen)? In een interview vertelt hij meer over zijn achtergrond als chemisch analist, zijn passie voor toneelspel en het mooiste plekje in de wereld.  Lees verder »

Verkeer zijn we zelf

16 januari 2012
Verkeer en vervoer zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Verkeer zijn we zelf: dagelijks gaan we op pad, te voet, met de (brom)fiets of auto. Vervoer is ook een voorwaarde voor een gezonde, sterke... Lees verder »

Mondig genoeg

23 december 2011
Bloemen en felicitaties voor het nieuwste Emmense raadslid. Tijdens de laatste raadvergadering van 2011 is Ben Greevink uit Emmer-Compascuum geïnstalleerd als raadslid voor Wakker Emmen. En na het officiële... Lees verder »

Detectives

14 december 2011
Vrijwillige inwoners met mobieltje inzetten als ‘detectives’ om mee te speuren naar een verdacht persoon of voertuig. In steeds meer gemeenten in Nederland gebeurt dat via het zogenaamde ‘Burgernet’. In 10... Lees verder »

Vaste gesprekspartner

08 december 2011
De gemeente Emmen kent maar liefst 34 Erkende Overlegpartners (EOP’s). Een EOP bestaat uit inwoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit een dorp, wijk of kern. Het is een belangrijk aanspreekpunt voor... Lees verder »

Werk naar de mensen

08 december 2011
In 2006 bedroeg de werkloosheid in Zuidoost Drenthe ruim 15 procent. Nu, vijf jaar later, is dat percentage gedaald naar 9 procent. Maar dat is nog steeds hoog. Te hoog, vinden de gemeenten. En daarom ligt er... Lees verder »

Meer over de Rekenkamercommissie

29 november 2011
Een keer per vier jaar mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden zijn de baas van de gemeente en hebben drie hoofdtaken. Ze... Lees verder »

Ken uw raadslid

22 november 2011
Meer weten over Gert Horstman (PvdA)? In een interview vertelt Gert meer over zijn passie voor politiek, het leuke van besturen en zijn jeugd in Erica. Lees verder »

Onder de loep

16 november 2011
Cees Ruhé zit voor het CDA in de raad. In een interview vertelt hij meer over zijn nieuwe bedrijfsidee, zijn passie voor koken en het belang van verduurzaming. Lees verder »

Ken uw raadslid

08 november 2011
Meer weten over raadslid Willem Meijer (PvdA)? In een interview vertelt Willem meer over zijn passie voor binnenhuisarchitectuur, het belang van ondernemers en zijn gave waarmee hij mensen helpt. Lees verder »

Koesteren

02 november 2011
Vrijwilligers moet je koesteren en zo weinig mogelijk belasten met administratieve handelingen. Daarom wil de gemeente met de nieuwe Algemene subsidieverordening ook de lastendruk verlagen voor organisaties die... Lees verder »

Ken uw raadslid

19 oktober 2011
Auke Oldenbeuving zit voor het CDA in de raad. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor muziek, de leuke kanten van het raadswerk en welk nieuws door zijn hoofd spookt.  Lees verder »

Sprankelen van eigen verantwoordelijkheid

18 oktober 2011
Subsidies tot 10.000 euro verlenen op basis van vertrouwen en achteraf steekproefsgewijs controleren. Dat staat in de nieuwe Algemene Subsidieverordening die wordt besproken in commissie Bestuur, Middelen &... Lees verder »

Onder de loep

13 oktober 2011
Meer weten over raadslid Hendrikus Velzing (Wakker Emmen)? In een interview vertelt Hendrikus hoe hij de politiek met de paplepel ingegoten heeft gekregen, over zijn liefde voor sport en over de rode draad in... Lees verder »

Spoedlocaties

12 oktober 2011
Hoeveel plekken in de gemeente hebben vervuilde grond? In de vergadering van de raadscommissie Wonen & Ruimte van 20 oktober krijgen de commissieleden uitgelegd hoe de gemeente zogenaamde ‘spoedlocaties’ in... Lees verder »

Beetje spelevaren

12 oktober 2011
Zorg voor de wereld begint met kennis van de wereld. En hoe kun je beter kennis nemen van die wereld door eens een kijkje over de grens te nemen en je te verdiepen in andere culturen? De gemeente vindt het... Lees verder »

25 voor, 14 tegen

04 oktober 2011
Met rode wangen vanwege de warmte en kleine ogen vanwege zes uur vergaderen, hebben de 39 raadsleden om dinsdagochtend 4 oktober om 01.45 uur gestemd over het raadsvoorstel ‘realisatie DPE Next’, oftewel: het... Lees verder »

Vogelvrij

03 oktober 2011
Eigenlijk zou de raad voor de zomer beslissen over de nieuwe bomenverordening. Maar omdat het college eerst met de Erkende Overlegpartners (EOP’s) over de verordening wil praten, staat het onderwerp... Lees verder »

Onder de loep

26 september 2011
Meer weten over raadslid Senada Rougoor-Mahalbasic (PvdA)? In een interview vertelt de van oorsprong Bosnische Senada hoe ze in Emmen terecht is gekomen en gaat ze in op haar passie voor bloemen en haar... Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

Nieuws - Pagina 7 van 11