Nieuws

Belangrijker dan ooit

05 december 2012
Voor wat, hoort wat. Dat is simpel gezegd het uitgangspunt van de proef die de gemeente onder de noemer ‘de tegenprestatie’heeft opgezet in Klazienaveen en Emmermeer. Zo’n 50 mensen doen in ruil voor een... Lees verder »

Actief de boer op

05 december 2012
De ontwikkeling van een groot tuinbouwgebied in de gemeente Emmen. Dat was wat de minister jaren geleden voor ogen had en ook subsidie voor gaf. Het Rundedal werd aangewezen als plek waar in de toekomst kassen... Lees verder »

Uitgelicht: de fractie van BGE

21 november 2012
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) zit met één zetel in de... Lees verder »

Themapagina begroting

19 november 2012
Begin november heeft de gemeenteraad twee dagen vergaderd over de begroting voor 2013. In een speciale themapagina leest u in het kort wat de fractievoorzitters van de begroting vinden. Terugkijken Wilt u... Lees verder »

Onder de loep: Wakker Emmen

15 november 2012
In een interview vertelt fractievoorzitter René van der Weide meer over de fractie van Wakker Emmen. Hoe zijn de taken verdeeld, hoe houdt de partij contact met de inwoners en wat zijn de verwachtingen voor de... Lees verder »

Bijdragen fracties begroting

05 november 2012
Maandag 5 november heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting voor 2013. In de eerste termijn hebben de fracties hun mening gegeven over het voorliggende voorstel. Donderdag 8 november gaat de... Lees verder »

Uitgelicht: de ChristenUnie fractie

24 oktober 2012
De ChristenUnie zit met één zetel in de gemeenteraad. Dat betekent niet dat fractievoorzitter Henk Huttinga er helemaal alleen voor staat. Hij krijgt veel hulp van de steunfractie. In een interview vertelt Henk... Lees verder »

Presidium weer compleet

22 oktober 2012
De gemeenteraad vergadert regelmatig. De laatste donderdag van de maand is er vaak een raadsvergadering. Dan bepalen de raadsleden of voorstellen van het college uitgevoerd kunnen worden. Ter voorbereiding op... Lees verder »

Veiligheid komt niet vanzelf

09 oktober 2012
Veiligheid is een belangrijk voor een goed leven. Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat alleen met samenwerking. Niet alleen een samenwerking van politie, justitie en gemeenten,... Lees verder »

Bankjes

03 oktober 2012
Vragen staat vrij. In de commissievergaderingen is de rondvraag zelfs een apart punt op de agenda. Ook tijdens de commissievergadering Wonen & Ruimte van 1 oktober heeft een aantal raadsleden vragen gesteld. Zo... Lees verder »

Raad weer compleet

01 oktober 2012
Nadat Bouke Durk Wilms twee weken geleden het wethoudersstokje over heeft genomen van Jan Kuper, is zijn raadszetel vrijgekomen. Tijdens de raadsvergadering van 26 september is commissielid Dirk van Dijken... Lees verder »

Kijkje in de keuken van de PvdA

01 oktober 2012
De gemeenteraad van Emmen bestaat uit raadsleden van elf politieke partijen. Sommige groot, andere klein. Hoe gaat het er nu in zo’n fractie aan toe? De PvdA is met elf raadsleden de grootste fractie in de... Lees verder »

Koudwatervrees

19 september 2012
Het onderhouden van groen, het leggen van riolering, het bouwen van een school: jaarlijks besteedt de gemeente veel werk uit. Om te zorgen voor een goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs schrijft de... Lees verder »

Eerste prikje

12 september 2012
Van het eerste prikje op het consultatiebureau en hulp voor kinderen die worden gepest tot het tegengaan van spijbelen: dit valt allemaal onder de noemer ‘jeugdgezondheidszorg’, een taak van gemeenten. In... Lees verder »

Meten is beter

12 september 2012
In de gemeente Emmen wordt de komende jaren veel grond verplaatst. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de nieuwe dierentuin en de vernieuwing van het centrum. Door deze grond opnieuw te gebruiken, kunnen kosten... Lees verder »

Derde ambtstermijn voor Bijl

06 september 2012
De koningin en ministers hebben per koninklijk besluit ingestemd met de herbenoeming van de heer Bijl als burgemeester van de gemeente Emmen. De heer Bijl kan daardoor op 16 februari 2013 aan zijn derde... Lees verder »

Onder de loep: de griffier

03 september 2012
Raadslid ben je niet van de ene op de andere dag. Want de onderwerpen zijn soms best lastig. Hoe kun je nu het beste vragen stellen aan een wethouder of dien je een motie in? De raadsleden kunnen met dit soort... Lees verder »

Raad met reces

10 juli 2012
Op dit moment is de raad met zomerreces. Het raadswerk ligt even stil, wat niet betekent dat de raadsleden alleen van de zon genieten. Politiek staat nooit stil, ook niet in Emmen. Maar er zijn in ieder geval... Lees verder »

Themapagina kadernota

06 juli 2012
De raadsvergadering van 5 juli stond voor een groot deel in het teken van de kadernota. In november 2011 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2012 vastgesteld. Halverwege het jaar maakt het college een... Lees verder »

Ken uw commissielid

03 juli 2012
Douwe Douwstra is commissielid voor BGE. In een interview vertelt hij meer over zijn vele activiteiten naast het commissiewerk, het belang van goede verhoudingen in de raad en de sterke punten van de gemeente... Lees verder »

Raad beveelt burgemeester aan voor herbenoeming

28 juni 2012
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de aanbeveling om burgemeester Bijl te herbenoemen als burgemeester van de gemeente Emmen. Dit betekent dat als het... Lees verder »

Ken uw commissielid

21 juni 2012
Arvid Lange is commissielid voor LEF! In een interview vertelt hij meer over zijn politieke achtergrond, het mooie van golfen en zijn wens de zwembaden in de dorpen dezelfde kansen te geven als het zwembad in... Lees verder »

Tandje erbij

15 juni 2012
Hennepteelt in woningen komt regelmatig voor. Dit is illegaal en kan tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld brand. Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 14 juni kijken de... Lees verder »

Geen cowboys

13 juni 2012
Meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking de... Lees verder »

De pannekes worden nat

12 juni 2012
“Het regent, het regent, de pannekes worden nat”. Zo luidt de eerste regel van het bekende kinderliedje. In Emmermeer wordt er bij hevige regenval wel meer nat dan alleen dakpannen. Een groot gebied kan onder... Lees verder »

Ken uw commissielid

05 juni 2012
Harry de Jonge is commissielid voor de SP. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor techniek, zijn politieke carrière en de sterke punten van de gemeente Emmen. Lees verder »

Vragen staat vrij

05 juni 2012
De gemeenteraad vergadert meestal één keer per maand. De raadsleden nemen dan besluiten over onderwerpen die op de agenda staan. Maar er worden ook andere zaken besproken. Een vast agendapunt is bijvoorbeeld... Lees verder »

Raadsvergadering niet live uitgezonden

01 juni 2012
Als gevolg van een technische storing is er geen live-uitzending geweest van de raadsvergadering van 31 mei 2012. Lees verder »

Basisvoorwaarden voor fatsoen

22 mei 2012
Het bevorderen van het debat tijdens de raads- en commissievergaderingen. Dat is het doel van het initiatiefvoorstel om de raadzaal aan te passen. Nu is de raadzaal nog zo ingedeeld dat het college op een... Lees verder »

Speels, transparant en vrolijk

16 mei 2012
Het gemeentehuis van Emmen bestaat uit twee delen: aan het Raadhuisplein en aan de Vreding. Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden door het zogenaamde bruggebouw over de Hondsrugweg. Het bruggebouw is... Lees verder »

Wiel niet opnieuw uitvinden

15 mei 2012
De drukke Hondsrugweg krijgt een tunnel van ongeveer 235 meter. De tunnel bestaat uit twee buizen met elk twee rijstroken en krijgt een unieke en duurzame verlichting. Hoe dat straks moet worden, zien de... Lees verder »

Onder de loep

14 mei 2012
Hans Hoek is commissielid voor D66. In een interview vertelt hij meer over zijn verhuizing van Den Haag naar Drenthe, zijn hobby's en over de sterke punten van de gemeente Emmen. Lees verder »

CO2 neutraal

02 mei 2012
De raadsvergadering van donderdag 26 april duurt lang. Zo lang zelfs, dat de vergadering pas de vroege vrijdagochtend is afgerond. Tijdens de vergadering is onder andere de Energienota uitgebreid aan de orde... Lees verder »

Ken uw raadslid

25 april 2012
Sinds kort zit Rick Denkers namens GroenLinks in de gemeenteraad. In een interview vertelt hij meer over zijn politieke carriere, zijn passie voor rugby en de sterke kanten van de gemeente Emmen. Lees verder »

Bundelen van krachten

16 april 2012
Vanaf 1 januari 2014 heeft Drenthe één regionale brandweer voor alle brandweertaken. Zo’n gezamenlijke brandweer is er niet zomaar. Daarom zijn de verschillende brandweercorpsen met de voorbereidingen begonnen.... Lees verder »

IJstijden

13 april 2012
De Hondsrug is een van de oudste gebieden van Nederland met een bijzondere natuur en cultuurhistorie. Om meer aandacht voor dit unieke gebied te krijgen, wordt de Hondsrug een Geopark. Tijdens de vergadering... Lees verder »

Effect lastig te meten

11 april 2012
Elk jaar staat de Praktijkschool in Emmen uitgebreid stil bij de Tweede Wereldoorlog. En anderhalf jaar geleden tijdens het herdenkingsjaar hebben eerstejaarsleerlingen ook daadwerkelijk een bezoek gebracht aan... Lees verder »

Ken uw commissielid

10 april 2012
Harko Naber is commissielid van de VVD. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor het fokken van koeien en paarden en de sterke en minder sterke kanten van de gemeente. Lees verder »

Niet rustig bijkomen

02 april 2012
Een bomvolle raadzaal en ook de vide van het gemeentehuis –waar een groot beeldscherm staat- is goed gevuld tijdens de raadsvergadering van 29 maart. Veel thuiszorgmedewerkers zijn gekomen vanwege het... Lees verder »

Ken uw commissielid

22 maart 2012
Nico Schiphouwer is commissielid én voorzitter van Wakker Emmen. In een interview vertelt hij meer over zijn passie voor vrijwilligerswerk en de sterke en minder sterke kanten van de gemeente. Lees verder »

Terugdringen

19 maart 2012
Het terugdringen van huiselijk geweld, woninginbraken en fietsendiefstallen en het gericht aanpakken van veelplegers en mensen die regelmatig overlast veroorzaken. Tijdens de vergadering van de raadscommissie... Lees verder »

Meedoen aan de maatschappij

14 maart 2012
Meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is geregeld dat mensen met een beperking de... Lees verder »

Uit in plaats van op de grond

13 maart 2012
Op naar een klimaatneutrale gemeente die geen negatief effect meer heeft op het milieu. Dat is een mooi, maar lastig te bereiken doel. Toch streeft de gemeente Emmen ernaar in 2050 in ieder geval CO2 neutraal... Lees verder »

Kijkje in de keuken

05 maart 2012
Dirk van Dijken in commissielid voor het CDA. In een interview vertelt hij meer over zijn gezin, het commissiewerk en zijn liefde voor muziek. Lees verder »

Goed gevulde raadzaal

28 februari 2012
Bloemen tijdens de raadsvergadering van 23 februari. Want met de officiële benoeming van mevrouw Van Bree en de heer De Jong als externe leden is de Rekenkamercommissie Emmen weer compleet. De heer Te Winkel,... Lees verder »

Ken uw commissielid

14 februari 2012
Nu de raadsleden zijn geinterviewd, is het de beurt aan de commissieleden. Henk Sulmann (PvdA) bijt de spits af. In een interview vertelt hij meer over zijn rol als commissielid, zijn passie voor sporten en de... Lees verder »

Goede manier

08 februari 2012
Sedna is een welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen die zich bezighoudt met maatschappelijk werk en samenlevingsopbouw. Dit betekent onder andere dat inwoners in hun eigen wijk of dorp bij Sedna terecht... Lees verder »

Milieumoe

08 februari 2012
Vergroenen van de economie, duurzamer omgaan met energie, investeren in duurzaam wonen en het helpen bij het verder ontwikkelen van kennis en goede initiatieven. Deze onderwerpen hebben prioriteit bij de... Lees verder »

Invloed uitoefenen

30 januari 2012
De gemeenteraad van Emmen is een groep van 39 mensen -man, vrouw, jong en oud- die zich inzetten voor een gemeente waar het prettig wonen, leven en werken is. De gemeenteraad is de baas van de gemeente.... Lees verder »

Ken uw raadslid

19 januari 2012
Meer weten over raadslid Ben Greevink (Wakker Emmen)? In een interview vertelt hij meer over zijn achtergrond als chemisch analist, zijn passie voor toneelspel en het mooiste plekje in de wereld.  Lees verder »

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Nieuws - Pagina 7 van 12