2011

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
18-04-2012
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-10
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2011
Bijlage bij RA12.0040 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma
21-12-2011
Bijlage bij RA12.0040 - Toelichting per begrotingswijziging
15-12-2011
Verzamelbesluit 2011-10
12-12-2011
Bijlage RA11.0130 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-9 - gewijzigd exemplaar
25-11-2011
Nabericht 2011
25-11-2011
Bijlage bij RA11.0138 - Bijlage Atalanta (relatie met 2.3/2.4 en 8.2.)
25-11-2011
Bijlage bij RA11.0138 - Nabericht 2011
25-11-2011
Bijlage bij RA11.0138 - Verwachte resultaatbestemmingsvoorstellen
11-11-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-9
11-11-2011
Bijlage bij RA11.0130 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-9
11-11-2011
Bijlage bij RA11.0130 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-9, toelichting
21-09-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-8
21-09-2011
Bijlage 1 bij RA11.0106 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-8
21-09-2011
Bijlage 2 bij RA11.0106 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-8
21-09-2011
Bijlage 3 bij RA11.0106 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-8
27-07-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-7
27-07-2011
Bijlage bij RA11.0093 - Bijlage 1 Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-7
27-07-2011
Bijlage bij RA11.0093 - Bijlage 2 Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-7 - toelichting
19-05-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-6
19-05-2011
Bijlage bij RA11.0064 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma 2011-6
19-05-2011
Bijlage bij RA11.0064 - Toelichting op de begrotingswijzigingen 2011-6
14-04-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-5
14-04-2011
Bijlage bij RA11.0052 - Collegebrief d.d. 12 maart 2011: invulling bezuinigingstaakstelling
14-04-2011
Bijlage bij RA11.0052 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma
14-04-2011
Bijlage bij RA11.0052 - Tabel bij collegebrief d.d. 12 maart 2011
14-04-2011
Bijlage bij RA11.0052 - Toelichting per begrotingswijziging
17-03-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-4
17-03-2011
Bijlage bij RA11.0037 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-4
16-03-2011
Invulling bezuinigingstaakstelling amendement 1 begroting 2011-2014
17-02-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-3
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0029 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0029 - Toelichting per begrotingswijziging
12-01-2011
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-2
12-01-2011
Bijlage bij RA11.0006 - Bijlage 1 Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-2
12-01-2011
Bijlage bij RA11.0006 - Toelichting op de begrotingswijziging
Datum
Onderwerp
Document
30-12-2010
Bijlage bij RA10.0139 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011 - I (extra)
21-12-2010
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011 - I (extra)
21-12-2010
Kennisgeving verzamelbesluit 2011-I (extra)
08-11-2010
Amendement CDA begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Meetellen compensabele BTW voor bepaling rioolretributie
08-11-2010
Amendement CDA begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Efficiëntiekorting
08-11-2010
Amendement CDA begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Verhoging bijdrage sportvelden in 2011
08-11-2010
Amendement CDA begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Verhoging huur sportaccommodaties
08-11-2010
Amendement ChristenUnie begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Bezuinigingen gelijkmatig oplopend invoeren komende drie jaren
08-11-2010
Amendement D66 begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Opgelegde bezuinigingen CQ
08-11-2010
Amendement GroenLinks begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Bezuinigingen
08-11-2010
Amendement GroenLinks begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Bezuinigingen
08-11-2010
Amendement PvdA begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Stimuleringsregeling
08-11-2010
Amendement SP begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Bilbiotheek Emmen
08-11-2010
Amendement SP begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - CQ
08-11-2010
Amendement SP begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Tariefsverhoging sportverenigingen
08-11-2010
Amendement SP begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Zorgloket
08-11-2010
Motie CDA begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Jongeren op de arbeidsmarkt
08-11-2010
Motie ChristenUnie begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Onderzoek financiële huishouding door externe deskundigen
08-11-2010
Motie ChristenUnie begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Onderzoek financiële huishouding gemeente Emmen
08-11-2010
Motie ChristenUnie, D66 en LEF! begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Ecopark Rundedal
08-11-2010
Motie GroenLinks begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Plukbossen
08-11-2010
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Kerntaken gemeente Emmen
08-11-2010
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Kleine en efficiënte gemeentelijke organisatie
08-11-2010
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen
08-11-2010
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Recreatiepark op de Es in nabijheid nieuwe dierenpark
08-11-2010
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Strategische (her)oriëntatie
08-11-2010
Motie Pvda begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Alfa-cheque
08-11-2010
Motie Pvda begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Bezuinigingsvoorstel opnieuw invoeren betaald parkeren Kerkhoflaan
08-11-2010
Motie PvdA begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Bibliotheek Emmen
08-11-2010
Motie Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Aantal Fte's binnen college terugbrengen
08-11-2010
Motie Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Differentiatie precariobelasting
08-11-2010
Motie Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Onderzoek personele bezetting gemeentelijk apparaat door extern bureau
08-11-2010
Motie Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 1 en 4 november 2010 - Stimulering lokale werkgelegenheid d.m.v. BWT-tarief van 6%
08-11-2010
Verzamelamendement begrotingsvergaderingen van 1 en 4 november 2010 namens de fracties van CDA, PvdA, VVD, LEF!, ChristenUnie en D66
14-10-2010
Bijlage bij RA10.0100 - Programmabegroting 2011
14-10-2010
Programmabegroting 2011
03-09-2010
Bijlage bij brief 10.071435 Bezuinigingsvoorstellen
26-08-2010
Bezuinigingsvoorstel

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's