2013

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
13-01-2014
Besteding post onvoorzien incidenteel vierde kwartaal 2013
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-8
19-12-2013
Bijlage bij RA13.0115 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma + toelichting
12-12-2013
Verzamelbesluit 2013-8
13-11-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-7
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0101 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma en toelichting
07-10-2013
Besteding post onvoorzien incidenteel derde kwartaal 2013
19-09-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-5
19-09-2013
Bijlage bij RA13.0086 Toelichting op begrotingswijziging 2013-5
19-09-2013
Bijlage bij RA13.0086 Toelichting op begrotingswijziging 2013-5
19-09-2013
Begeleidende brief aangepast verzamelbesluit 2013-5
18-09-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-6
18-09-2013
Bijlage bij RA13.0082 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-6
18-09-2013
Bijlage bij RA13.0082 - Toelichting bij begrotingswijzigingen 2013-6
22-08-2013
Bijlage bij RA13.0069 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-5, Programma's + toelichting
21-06-2013
Oplossingen tekort 2013 en oplossingsrichtingen meerjarenperspectief 2014-2017
22-05-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-4
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0055 - Overzicht per programma + toelichting verzamelbesluit 2013-4
10-04-2013
Financieel meerjarenperspectief
13-03-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-3
13-03-2013
Bijlage bij RA13.0026 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma 2013-3
13-03-2013
Bijlage bij RA13.0026 - Toelichting op afzonderlijke begrotingswijziging 2013-3
27-02-2013
Afwijking financiele verordening
19-02-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-2
19-02-2013
Bijlage bij RA13.0021 - Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-2: Programma + toelichting
17-01-2013
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2013-I
17-01-2013
Bijlage bij RA13.0007 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma + toelichting
Datum
Onderwerp
Document
15-11-2012
Bijdrage LEF! begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
12-11-2012
Begroting 2013 inclusief meerjarenraming 2014-2016 - Geamendeerd raadsbesluit
09-11-2012
Motie D66 begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Ontwikkeling van een leegstandsmonitor voor de gemeente Emmen
09-11-2012
Motie D66 begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Spreidingsbeleid scholen
09-11-2012
Algemene beschouwingen CDA begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
09-11-2012
Algemene beschouwingen ChristenUnie begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
09-11-2012
Algemene beschouwingen D66 begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
09-11-2012
Algemene beschouwingen PvdA begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
09-11-2012
Algemene beschouwingen VVD begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
09-11-2012
Algemene beschouwingen, gezamenlijke bijdrage Wakker Emmen, SP, GroenLinks, BGE en DOP begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
09-11-2012
Motie PvdA begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Inkoop-/aanbestedingsbeleid nieuwbouw Esdalcollege
09-11-2012
Overzicht amendementen en moties begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012
06-11-2012
Amendement ChristenUnie begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Andere invulling bezuiniging gemeentelijke infopagina
06-11-2012
Amendement Wakker Emmen, SP, GroenLinks, BGE en DOP begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Aanpassing begroting 2013
06-11-2012
Motie ChristenUnie begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Gebruik risicomonitor m.b.t. sturing en controle van het Atalantaproject en Centrum Vernieuwing Emmen
06-11-2012
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Bezoek gemeentehuis (balie) en parkeergeld
06-11-2012
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Woningbouw en energiebesparende maatregelen
06-11-2012
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Woonwensenonderzoek inwoners gemeente Emmen
31-10-2012
Bijlage bij 12.425795 - Wijziging begroting 2013; herziene paragraaf WMO
29-10-2012
Wijziging begroting 2013
10-10-2012
Begroting 2013 inclusief meerjarenraming 2014-2016 Voorstellen nieuw beleid en bezuinigings- en dekkingsvoorstellen (meerjaren)begroting 2013-2016
10-10-2012
Bijlage bij RA12.0092 - Deel 1 Beleidsbegroting
10-10-2012
Bijlage bij RA12.0092 - Voorstellen nieuw beleid en bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen (meerjaren-)begroting 2013-2016

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's