2013

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2013
Beantwoording vragen gesteld in commissie BME 4-12-2013 m.b.t. Berap 2013-II
21-11-2013
Bestuursrapportage 2013-II
21-11-2013
Bijlage bij RA13.0103 - Bestuursrapportage 2013-II
02-07-2013
Motie 1 PvdA, VVD en CDA raadsvergadering 27 juni 2013 - Technische opleidingen
02-07-2013
Motie 10 Vrolijk Emmen raadsvergadering 27 juni 2013 - Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
02-07-2013
Motie 11 D66 raadsvergadering 27 juni 2013 - Vrij parkeren gedurende een aantal weekenden
02-07-2013
Motie 12 D66 raadsvergadering 27 juni 2013 - Social Return On Investment (SROI)
02-07-2013
Motie 13 D66 raadsvergadering 27 juni 2013 - Erfpacht
02-07-2013
Motie 14 VVD raadsvergadering 27 juni 2013 - Promotie techniek Emmen
02-07-2013
Motie 2 DOP raadsvergadering 27 juni 2013 - Onderzoek hulp gemeente aan middenstanders in winkelcentra
02-07-2013
Motie 3 Wakker Emmen raadsvergadering 27 juni 2013 - Programma Atalanta/CvE, versoberingen c.q. bezuinigingen voorbereiden en opstellen bij begroting 2014
02-07-2013
Motie 4 LEF! raadsvergadering 27 juni 2013 - Andere opzet website(s) bij ontwikkeling citymarketing
02-07-2013
Motie 5 BGE raadsvergadering 27 juni 2013 - Hergebruik hulpmiddelen
02-07-2013
Motie 6 BGE raadsvergadering 27 juni 2013 - Onderzoek naar (dreigend) tekort geschikte arbeidskrachten in regio Zuidoost Drenthe
02-07-2013
Motie 7 Vrolijk Emmen raadsvergadering 27 juni 2013 - Decentralisatie Jeugdzorg
02-07-2013
Motie 8 Vrolijk Emmen raadsvergadering 27 juni 2013 - Overschrijding 3% norm Europa gerechtvaardigd
02-07-2013
Motie 9 Vrolijk Emmen raadsvergadering 27 juni 2013 - Nieuwe impuls t.b.v. economische ontwikkeling gemeente Emmen
23-05-2013
Kadernota 2013 incl. 1e bestuursrapportage 2013 en Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
23-05-2013
Bijlage bij RA13.0057 - Kadernota 2013 (Meerjarenperspectief 2014-2017), Bestuursrapportage 2013-I Meerjarenperspectief grondexploitaties

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's