2014

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2014
Raadsvoorstel Besluit Begrotingswijzigingen 2014-5
18-12-2014
Besluit begrotingswijzigingen 2014-6
18-12-2014
Bijlage bij RA14.0114 - Bijlage 1 (Overzicht begrotingswijzigingen per programma) en bijlage 2 (Toelichting op iedere afzonderlijke wijziging)
11-12-2014
Besluit begrotingswijzigingen 2014-6
10-12-2014
Vragen en antwoorden over kunstwerk n.a.v. commissiebehandeling
09-12-2014
Vragen over het besluit begrotingswijzigingen 2014-5
07-11-2014
Besluit Begrotingswijzigingen 2014-5
07-11-2014
Bijlage bij RA14.0095 - Overzicht per programma + toelichting
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0060 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma + toelichting
20-08-2014
Besluit begrotingswijzigingen 2014-4
16-05-2014
Besluit begrotingswijzigingen 2014-3
16-05-2014
Bijlage bij RA14.0042 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma + toelichting
17-04-2014
Besluit begrotingswijzigingen 2014-2
17-04-2014
Bijlage bij RA14.0031 - besluit begrotingswijzigingen 2014-2, overzicht per programma + toelichting
20-03-2014
Verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2014-1
20-03-2014
Bijlage bij RA14.0021 - Overzicht begrotingswijzigingen per programma + toelichting
Datum
Onderwerp
Document
08-11-2013
Motie M1 PvdA begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Categoriale bijzondere bijstand pensioengerechtigden
08-11-2013
Motie M6 Vrolijk Emmen begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Verkeersveiligheid jongeren
08-11-2013
Amendement A4 ChristenUnie begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Eénmalige subsidiekorting van 2,5%
08-11-2013
Amendement A6 LEF! begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Voorziening vennootschap BV & VAR
08-11-2013
Motie M9 BGE begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Handbalvereniging E&O
08-11-2013
Amendement A1 Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Begroting 2014
08-11-2013
Amendement A2 DOP begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 -Bureau Twynstra Gudde t/m april 2014 verzoeken rol als raadsadviseur project CvE- Atalanta op te pakken
08-11-2013
Amendement A3 BGE begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Fonds voor lokale en regionale journalistiek
08-11-2013
Amendement A5 ChristenUnie begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Subsidiebedrag internationale bewustwording
08-11-2013
Amendement A7 VVD begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Tariefsverlaging afvalstoffenheffing 2014-2017
08-11-2013
Amendement A8 VVD en D66 begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - M.i.v. 1-1-2016 subsidies beneden € 1.000,-- niet meer toewijzen en afzien van afkoop voor 2016-2017
08-11-2013
Amendement A9 BGE begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Afkoop kleine subsidies
08-11-2013
Motie M2 DOP begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Onderzoek financiële huishouding gemeente Emmen
08-11-2013
Motie M3 DOP begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Gemeentelijk beleid mantelzorg
08-11-2013
Motie M4 BGE begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Openbare toiletten
08-11-2013
Motie M5 Vrolijk Emmen begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Bezuinigingen bibliotheek
08-11-2013
Motie M7 Vrolijk Emmen begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Onderzoek naar zelfdodingen in gemeente Emmen
08-11-2013
Motie M8 VVD en D66 begrotingsvergaderingen 4 en 7 november 2013 - Huisvestingskosten CBK en OBE
06-11-2013
Reactie op amendement 1 Begrotingsbehandeling 2014
05-11-2013
Openstaande toezeggingen gemeenteraadsvergadering 4 november 2013
17-10-2013
Bijlage bij RA13.0089 - Begroting 2014
17-10-2013
Bijlage bij RA13.0089 - Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen (meerjaren-)begroting 2014-2017
17-10-2013
Bijlage bij RA13.0089 - Bijlagen bij begroting 2014
27-09-2013
Begroting 2014 inclusief meerjarenraming 2015-2017 Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen (meerjaren)begroting 2014-2017

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's