2015

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2015
Bijlage bij RA15.0100 - Besluit begrotingswijzigingen 2015-9 - Bijlage 1 per programma + toelichting
18-12-2015
Bijlage bij RA15.0100 - Besluit begrotingswijzigingen 2015-9, stand algemene reserve
10-12-2015
Bijlage bij RA15.0088 - Bijlage 3, Stand algemene reserve (vervangt RIS.7284)
09-12-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-9
07-12-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-9
04-11-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-8
04-11-2015
Bijlage bij RA15.0088 - Besluit begrotingswijzigingen 2015-8 - Bijlage 1 per programma + toelichting (bijlage 2)
17-09-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-7
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0070 - Begrotingswijzigingen 2015-7 - Per programma + toelichting
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0070 - Stand van zaken algemene reserves 2015-7
26-08-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-6
26-08-2015
Bijlage bij RA15.0059 - Besluit begrotingswijzigingen 2015-6 - Overzicht per programma + toelichting
26-08-2015
Bijlage bij RA15.0059 - Stand algemene reserve
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0038 - Besluit begrotingswijzigingen 2015-5 - Overzicht per programma + toelichting
18-05-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-5
25-03-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-4
25-03-2015
Bijlage bij RA15.0023 - Besluit begrotingswijzigingen - Overzicht per programma + toelichting
04-03-2015
Afwijking financiële verordening art. 9, lid 3
12-02-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-3
12-02-2015
Bijlage bij RA15.0013 - Besluit begrotingswijzigingen - Overzicht per programma + toelichting
08-01-2015
Besluit begrotingswijzigingen 2015-2
08-01-2015
Bijlage bij RA15.0004 - Besluit begrotingswijzigingen 2015-2 - Overzicht per programma + toelichting
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2014
Besluit begrotingswijzigingen 2015-1
18-12-2014
Bijlage bij RA14.0115 - Bijlage 1 (Overzicht begrotingswijzigingen per programma) en bijlage 2 (Toelichting op iedere afzonderlijke wijziging)
07-11-2014
Amendement A1 PvdA, CDA en Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Instellen fonds onderhoud en exploitatieverbetering buitensportverenigingen
07-11-2014
Amendement A2 PvdA, CDA en Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten
07-11-2014
Amendement A5 LEF! begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Streefwaardes dienstverlening KCC
07-11-2014
Amendement A6 PvdA, CDA en Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Toevoeging reserves aan fonds Dorpen en Wijken
07-11-2014
Amendement A7 PvdA, CDA en Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Huurverhoging kunstgrasvelden
07-11-2014
Motie M10 LEF! en ChristenUnie begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Perspectief
07-11-2014
Amendement A3 VVD, D66 en ChristenUnie begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Bezuiniging knelpuntenpot onderhoud geprivatiseerde sportinstellingen
07-11-2014
Amendement A4 VVD, D66, ChristenUnie en Seniorenbelang Noord begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Terugkoppeling naar gemeenteraad bij 80% besteding van budget programma 9, Sociaal Domein
07-11-2014
Motie M1 D66 begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Monitoring verordeningen Jeugdhulp, WMO en Participatiewet
07-11-2014
Motie M11 LEF! en ChristenUnie begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Culturele profilering en economische aantrekkingskracht
07-11-2014
Motie M12 Wakker Emmen, PvdA en CDA begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Locatie nieuw te bouwen Aquarena
07-11-2014
Motie M2 D66 begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Inkomensondersteuning koppelen aan andere taakgebieden van gemeentelijk sociaal beleid
07-11-2014
Motie M3 D66, ChristenUnie en VVD begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Combifunctionaris sport inzetten als vakleerkracht bewegingsonderwijs in basisonderwijs
07-11-2014
Motie M4 VVD begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Taskforce leegstand winkelruimtes Detailhandel
07-11-2014
Motie M5 VVD, D66, ChristenUnie en LEF! begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Gratis parkeren in de decembermaand 2014 in Emmen-centrum
07-11-2014
Motie M6 LEF! en ChristenUnie begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Logistieke kansen
07-11-2014
Motie M7 LEF! begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Opvang psychiatrische patiënten
07-11-2014
Motie M8 GroenLinks, DOP begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - reserveren € 50.000,-- voor plaatsen zonnepanelen op het gemeentehuis Emmen
07-11-2014
Motie M9 ChristenUnie begrotingsvergaderingen 3 en 6 november 2014 - Opzetten adequate programmabegroting 2016 volgens principes 'specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden'
29-10-2014
Bijlage bij RA14.0078 - Wijziging tabel pagina 18, begroting 2015
24-10-2014
Nadere informatie mbt de reserve eenmallige kosten (begroting 2015)
10-10-2014
Bijlage bij RA14.0078 - Bijlagen bij begroting 2015
07-10-2014
Bijlage bij RA14.0078 - Begroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016-2018
07-10-2014
Bijlage bij RA14.0078 - Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen (meerjaren-)begroting 2015-2018
07-10-2014
Programmabegroting 2015, inclusief meerjarenraming 2016-2018 Bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen (meerjaren)begroting 2015-2018
04-06-2014
Programma Sociaal Domein in de begroting 2015
21-05-2014
Begrotingscirculaire 2015-2018 Gedeputeerde Staten

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's