2016

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-02-2017
Besluit begrotingswijzigingen 2016-9
03-01-2017
Besluit begrotingswijzigingen 2016-8
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2016
Bijlage bij RA16.0132 - Besluit Begrotingswijzigingen 2016-9 - Begrote stand algemene reserve
21-12-2016
Bijlage bij RA16.0132 - Besluit Begrotingswijzigingen 2016-9 - Per programma + toelichting
13-12-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-9
14-11-2016
Bijlage bij RA16.0109 - Besluit begrotingswijzigingen 2016-8 - Begrote stand algemene reserve
14-11-2016
Bijlage bij RA16.0109 - Besluit begrotingswijzigingen 2016-8 - Per programma + toelichting
09-11-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-7
13-10-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-6
22-09-2016
Bijlage bij RA16.0081 - Overzicht begrotingswijziging + toelichting 2016-7
22-09-2016
Bijlage bij RA16.0081 - Stand van zaken algemene Reserve 2016-7
24-08-2016
Bijlage bij RA16.0068 - Begrote stand algemene reserve
24-08-2016
Bijlage bij RA16.0068 - Besluit begrotingswijzigingen 2016-6 - per programma + toelichting
11-07-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-5
08-06-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-4
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0036 - Begrote stand algemene reserve
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0036 - Overzicht begrotingswijzigingen 2016-5
03-05-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-3
14-04-2016
Bijlage bij RA16.0031 - Besluit begrotingswijzigingen 2016-4 - per programma + toelichting
14-04-2016
Bijlage bij RA16.0031 - Besluit begrotingswijzigingen 2016-4 - Stand algemene reserve
08-04-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-2
17-03-2016
Bijlage bij RA16.0020 - Besluit begrotingswijzigingen 2016 3 - per programma + toelichting
17-03-2016
Bijlage bij RA16.0020 - Stand van de algemene reserve per 8 maart 2016
17-02-2016
Bijlage bij RA16.0011 - Begrote stand algemene reserves per 9 februari 2016
17-02-2016
Bijlage bij RA16.0011 - Overzicht begrotingswijzigingen 2016-2 + toelichting per programma
14-01-2016
Besluit begrotingswijzigingen 2016-1
14-01-2016
Bijlage bij RA16.0005 - Besluit begrotingswijzigingen 2016-1 - per programma + toelichting
14-01-2016
Bijlage bij RA16.0005 - Stand algemene reserve
Datum
Onderwerp
Document
06-11-2015
Amendement A1 PvdA, CDA en Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Stimuleringsfonds dorpen en wijken en overdracht sportaccommodaties
06-11-2015
Amendement A2 PvdA, CDA en Wakker Emmen begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Fonds voor hulp bij acute noodsituaties
06-11-2015
Amendement A3 VVD begrotingsvergaderingen 2 en 5 november 2015 - € 1 miljoen terugstorten naar reserves ter versterking van weerstandsvermogen
06-11-2015
Bijlage bij RA16.0050 - Motie M5 CDA begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Beeldscherm Atlas theater
06-11-2015
Motie M1 Wakker Emmen, PvdA, CDA begrotingsvergaderingen 2 en 5 november 2015 - Vergunningverlening bij evenementen
06-11-2015
Motie M10 ChistenUnie, SBN, GroenLinks, LEF! begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Beëindiging seniorensport medewerkers
06-11-2015
Motie M11 SBN, GroenLinks, LEF! begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Bij-vriendelijk groenbeheer
06-11-2015
Motie M12 ChistenUnie, GroenLinks begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Actualisering GVVP
06-11-2015
Motie M13 CU, GL, PvdA, CDA, LEF!, VVD, SBN begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Factory Outlet Center TT-circuit
06-11-2015
Motie M2 Wakker Emmen, PvdA, CDA begrotingsvergaderingen 2 en 5 november 2015 - Sporthal de Klabbe Emmer-Compascuum
06-11-2015
Motie M3 Wakker Emmen, PvdA, CDA begrotingsvergaderingen 2 en 5 november 2015 - Ophalen welzijnsvraag in dorp en wijk
06-11-2015
Motie M4 CDA, Wakker Emmen, PvdA begrotingsvergaderingen 2 en 5 november 2015 - Wildlands als verbonden partij
06-11-2015
Motie M6 VVD begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Openingstijden milieustraat Area
06-11-2015
Motie M7 LEF! begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Flitsvergunningen
06-11-2015
Motie M8 LEF! begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Locatie Hoofdstraat 2016
06-11-2015
Motie M9 ChristenUnie, Wakker Emmen, SBN, GroenLinks begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Verkeerslicht Nieuw-Amsterdamsestraat
15-10-2015
Bijlage bij 15.073179 - Platform 31 Analyse Rijksbegroting 2016
15-10-2015
Bijlage bij 15.073179 - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2016
13-10-2015
Bijlage bij RA15.0077 - Begroting 2016
13-10-2015
Bijlage bij RA15.0077 - Bijlagen bij begroting 2016
06-10-2015
Uitkomsten september-circulaire
30-09-2015
Begroting 2016, inclusief meerjarenraming 2017-2019
30-09-2015
Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
30-09-2015
Bijlage bij RA15.0079 Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's