2017

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
03-01-2018
Besluit begrotingswijzigingen 2017-5
03-01-2018
Bestuursrapportage 2017-II (Berap 2017-II)
Datum
Onderwerp
Document
16-11-2017
Bijlage bij RA17.0100 - Besluit begrotingswijziging 2017-5: per programma + toelichting
16-11-2017
Bijlage bij RA17.0100 - Besluit begrotingswijziging 2017-5: overzicht begrote stand algemene reserve
16-11-2017
Bijlage bij RA17.0101 - Bestuursrapportage 2017-II
31-10-2017
Besluit Begrotingswijzigingen 2017-4
28-09-2017
BIjlagen bij RA17.0079 - Besluit begrotingswijzigingen 2017-4
14-06-2017
Besluit begrotingswijzigingen 2017-3
13-04-2017
Bijlage bij RA17.0030 - Besluit begrotingswijzigingen 2017-3 - Begrote stand algemene reserve
13-04-2017
Bijlage bij RA17.0030 - Besluit begrotingswijzigingen 2017-3 - Per programma + toelichting
23-02-2017
Besluit begrotingswijzigingen 2017-2
09-02-2017
Besluit begrotingswijzigingen 2017-1
01-02-2017
Bijlage bij RA17.0008 - Besluit begrotingswijzigingen 2017-2 - Begrote stand ultimo 2019 van de algemene reserver per 31-12-2016
01-02-2017
Bijlage bij RA17.0008 - Besluit begrotingswijzigingen 2017-2 - Per programma + toelichting
18-01-2017
Bijlage bij RA16.0128 - Besluit begrotingswijzigingen 2017-1 - Per programma + toelichting
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2016
Bijlage bij RA16.0128 - Besluit Begrotingswijzigingen 2017-I - Begrote stand algemene reserve
22-11-2016
Begroting 2017, inclusief meerjarenraming 2018-2020
17-11-2016
Motie 9 CDA, PvdA, WE, GL en VVD begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Lokale belastinggebied
17-11-2016
Motie 7N CDA, PvdA, WE, en SBN begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Verbeteren van het vestigingsklimaat van Emmen
17-11-2016
Amendement 2 PvdA, WE, CDA, SBN, CU en GL begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Emmense Agenda Toegankelijkheid
17-11-2016
Amendement 3 PvdA, WE, CDA en D66 begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Exploitatie subsidie geprivatiseerde sportaccommodaties
17-11-2016
Amendement 1 Wakker Emmen, PvdA, CDA begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Beleidsregel subsidie sportvoorzieningen (1/3 regeling)
17-11-2016
Amendement 1N Wakker Emmen, PvdA, CDA begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Beleidsregel subsidie sportvoorzieningen (1/3 regeling)
17-11-2016
Amendement 3N PvdA, WE, CDA, D66, VVD, SBN en CU begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Exploitatie subsidie geprivatiseerde sportaccommodaties
17-11-2016
Amendement 4 VVD, D66, SBN en ChristenUnie begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Opplussen knelpuntenpot geprivatiseerde sport
17-11-2016
Amendement 5 LEF! en ChristenUnie begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Continuïteit culturele infrastructuur en sociale dynamiek
17-11-2016
Motie 1 WE, CDA, PvdA en D66 begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Ondersteunen burgerinitiatieven van maatschappelijke meerwaarde
17-11-2016
Motie 10 DOP begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Verbetering informatievoorziening sociaal domein
17-11-2016
Motie 11 DOP begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Informatievoorziening hoogte eigen bijdrage WMO. Vermelden kostprijzen ingekochte vormen van maatschappelijke ondersteuning
17-11-2016
Motie 12 DOP begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Basisbesluiten en rechtshandelingen gemeente Emmen. Attributie-Mandatering-Delegatie
17-11-2016
Motie 13 VVD, D66, SBN en CU begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Onderhou wegen, fiets- en voetpaden
17-11-2016
Motie 13N VVD, D66, SBN en CU begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Onderhoud wegen, fiets- en voetpaden
17-11-2016
Motie 14 VVD, D66, SBN en CU begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Structurele oplossing financiële problematiek geprivatiseerde sport
17-11-2016
Motie 15 LEF! begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Klimberg Emmerschans
17-11-2016
Motie 16 LEF! begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Roze zaterdag
17-11-2016
Motie 16N LEF! begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Roze zaterdag
17-11-2016
Motie 17 GroenLinks begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Investering lantaarnpalen op zonne-energie
17-11-2016
Motie 18 PvdA, CDA, SBN, CU, DOP begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Woonvisie
17-11-2016
Motie 19 LEF! en ChristenUniebegrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Continuïteit culturele infrastructuur en sociale dynamiek
17-11-2016
Motie 2 PvdA, CU, CDA, WE, SBN en GL begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Waarderingssubsidie
17-11-2016
Motie 20 LEF! begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Communicatie opvangboerderij
17-11-2016
Motie 21 LEF! begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Zorg 'verwarde personen'
17-11-2016
Motie 3 PvdA, CU, CDA, WE, SBN en GL begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Collectieve ziektekostenverzekering
17-11-2016
Motie 4 PvdA, CU, CDA, WE, SBN en GL begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Kindpakket
17-11-2016
Motie 5 PvdA, CU, CDA, WE, SBN en D66 begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Lokaal onderwijsbeleid
17-11-2016
Motie 6 CDA, PvdA, WE, D66, SBN en CU begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Locatie CBK
17-11-2016
Motie 7 CDA, PvdA, WE, en SBN begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Verbeteren van het vestigingsklimaat van Emmen
17-11-2016
Motie 8 CDA, Pvda, WE, D66, SBN, GL en CU begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Uitbreiding openstelling dagopvang dak- en thuislozen
03-11-2016
Bijlage bij16.067632 - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017
18-10-2016
Actuele financiële ontwikkelingen Begroting 2017
11-10-2016
Bijlage bij RA16.0095 - Begroting 2017
11-10-2016
Bijlage bij RA16.0095 - Bijlagen begroting 2017

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's