3 Decentralisaties

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-01-2020
Actualisatie Verordening jeugdhulp gemeente Emmen 2020
Datum
Onderwerp
Document
13-11-2019
Bijlage bij RA19.0081 - Documentenoverzicht jeugdhulp
03-10-2019
Bijlage bij 19.012229 Analyse terkorten jeugdhulp 2016-2018
03-10-2019
Vaststelling protocollen toezicht & handhaving sociaal domein
30-09-2019
Analyse tekorten jeugdhulp 2016-2018
25-09-2019
Antwoordbrief wethouder Rink m.b.t. vragen over uitvoering was- en strijkservice en stichting De Toegang
01-07-2019
Bijlage bij 19.010135 Evaluatie Zorgverzekering op Maat 2018
10-06-2019
Informatie met betrekking tot taakstelling voorliggend veld
05-06-2019
Stand van zaken maatwerk sociaal domein
29-05-2019
Evaluatie project Zorgverzekering op Maat 2018
28-05-2019
Bijlage bij 19.009651 - Jaarverslag ombudsman sociaal domein gemeente Emmen
22-05-2019
Informerende brief beleidsvoornemens Beschermd Wonen
02-05-2019
Jaarverslag ombudsman sociaal domein
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Bevindingen cliëntenervaringsonderzoeken WMO 2015 en Jeugdwet
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Rapportage Cliëntenervaringsonderzoek Jeugd (jongeren)
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Rapportage Cliëntenervaringsonderzoek Jeugd (ouders)
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Rapportage Cliëntenervaringsonderzoeken WMO
07-02-2019
Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2019-2022
24-01-2019
Bijlage bij 19.001394 - Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe 2019-2022
10-01-2019
Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd
Datum
Onderwerp
Document
06-12-2018
Stand van zaken De Toegang
21-11-2018
Uitkomsten cliëntenervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
16-11-2018
Benoeming nieuwe bestuurder Stichting De Toegang
13-11-2018
Bijlage bij RA18.0103 - Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2019-2022
13-11-2018
Bijlage bij RA18.0103 - Bijlage adviezen adviesraden
13-11-2018
Bijlage bij RA18.0103 - Bijlage adviezen van de adviesraden
13-11-2018
Bijlage bij RA18.0103 - Brieven aan de adviesraden
12-11-2018
Voorbereidingen inkoop jeugdhulp per 2020
16-10-2018
RKE rapport 'Sociaal domein gemeente Emmen, bevindingen voor overzicht, kaderstelling en controle'
17-07-2018
Beëindiging dienstverband directeur-bestuurder Stichting De Toegang
19-06-2018
Stand van zaken stichting De Toegang
28-05-2018
Ontwikkelingen jeugdhulp
23-05-2018
Bijlage bij 18.022013 - Onderzoeksrapport RKE mindmaps Sociaal Domein
08-05-2018
Onderzoeksrapport RKE mindmaps Sociaal Domein
29-03-2018
Bijlage bij RIS.8621 - Nota van inlichtingen Wmo Schoonmaakondersteuning 25-04-2016
29-03-2018
Bijlage bij RIS.8621 - Nota van inlichtingen Wmo Schoonmaakondersteuning per 18-05-2016
29-03-2018
Bijlage bij RIS.8621 - offerteaanvraag tbv Europese openbare aanbesteding Schoonmaakondersteuning
29-03-2018
Brief wethouder Kleine inzake stukken aanbesteding schoonmaakondersteuning en begeleiding
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2017
Nadere regels jeugdhulp en Beleidsregel Jeugdwet
27-11-2017
Overzicht klachten
22-11-2017
Verder inrichten toegangsmodel
18-10-2017
Herschikken besteding middelen kindpakket 2017
07-09-2017
Afsluiting onderzoek inspecties jeugd
22-08-2017
Uitnodiging informatiebijeenkomst De Toegang
21-08-2017
Informatie formaliseren opdracht toegangstaken jeugdhulp stichting De Toegang
25-07-2017
Bijlage bij 17.072656 - Beschikkingsbrief Sedna 2017-2018
25-07-2017
Bijlage bij 17.072656 - Uitvoeringsovereenkomst 2017-2018 gemeente Emmen - Sedna
20-07-2017
De Toegang
19-07-2017
Invulling Kindpakket 2017
12-07-2017
Alternatief collectieve zorgverzekering
11-07-2017
Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen
10-07-2017
Informatie Sedna
09-06-2017
Toezegging commissie Samenleving 6 juni - Stand van zaken project Versterking Jeugddomein
06-06-2017
Bijlage bij RA17.0050 - Conceptwijzigingen Verordening jeugdhulp gemeente Emmen
02-05-2017
Stand van zaken brede heroverweging collectieve zorgverzekering
25-04-2017
Brief wethouder Bos inzake toegang tot jeugdhulp vanaf 1 juli 2017
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Bijlage raad voor de kinderbescherming Jeugdzorg regio Drenthe
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Kwalteitskader 2017 Jeugdhulp
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Kwartaalrapportage Q4 Jeugdhulpregio Drenthe
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Rapportage Q2 2016 Jeugdhulpregio Drenthe
23-03-2017
Verantwoording Jeugdhulp 2015 en 2016
13-03-2017
Uitnodiging informatiebijeenkomst De Toegang 21 maart 2017
03-01-2017
Vervolg op onderzoek Jeugdhulp inzake CJG/Sedna. Versterking toegang jeugd
Datum
Onderwerp
Document
15-12-2016
Bijlage bij 16.077917 - Nadere regels jeulgdhulp gemeente Emmen 2017
12-12-2016
Bijlage bij 16.075637 - Beleidsnotitie Mantelzorg gemeente Emmen 2017-2021
05-12-2016
Aanpassing tarieven PGB Jeugdhulp
23-11-2016
Beleidsnotitie mantelzorg 2017-2021
13-10-2016
Bijlage bij 16.064437 - Plan van aanpak Deloitte voor het project Versterking toegang jeugd
04-10-2016
Vervolg op onderzoek Jeugdhulp inzake CJG/Sedna. Versterking toegang jeugd
03-10-2016
Reactie aan DOP n.a.v. vragen in commissie Samenleving over persoonsgebonden budgetten
28-09-2016
Oprichting Stichting De Toegang
07-09-2016
Bijlage bij 16.059919 - Onderzoeksrapport Deloitte naar functioneren samenwerking gemeente Emmen en Stichting Welzijnsorganisatie Sedna inzake jeugdhulp
07-09-2016
Bijlage bij 16.059919 - Onderzoeksrapport samenwerkende inspecties op het gebied van jeugdhulp
06-09-2016
Onderzoek Jeugdhulp van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) en Deloitte
21-04-2016
Financieel resultaat jeugdhulpregio Drenthe 2015
08-04-2016
Vaststelling beleidsplan "Samen verder in het sociaal domein 2017-2021"
08-04-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 2016
22-03-2016
Privacy protocol en leertuin privacy gemeente Emmen netwerken sociale domein
25-02-2016
Bijlage bij 16.019586 - Rapportage derde kwartaal 2015 Jeugdhulpregio Drenthe
18-02-2016
Bijlage bij RA16.0015 - Samen Verder in het sociaal domein 2017-2021
12-02-2016
Bijlage bij 16.021821 - Brief Jeugdhulpregio Drenthe inzake inkoop jeugdhulp per 1 januari 2017
10-02-2016
Bijlage bij RA16.0013 - Brief WMO-raad inzake nieuwe verordening WMO-raad Emmen
01-02-2016
Bijlage bij 16.019535 - Communicatiestrategie Wmo 2015-2016
01-02-2016
Inkoop jeugdhulp 2017
01-02-2016
Bijlage bij 16.019535 - Communicatiekalender MZZ
28-01-2016
Uitnodiging informatiebijeenkomst PGB
27-01-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wmo en Jeugdwet 2016
20-01-2016
Communicatie binnen het sociaal domein
20-01-2016
Rapportage derde kwartaal 2015 jeugdhulpregio Drenthe
08-01-2016
Bijeenkomst Inkoopstrategie Sociaal Domein - Emmen 2017 op 13 april a.s.
07-01-2016
Bijlage bij RA15.0102 - De toekomstige inrichting schoonmaakondersteuning
06-01-2016
Ouderbijdrage voor jeugd-ggz
Datum
Onderwerp
Document
30-12-2015
Extra bijlage bij RIS.7390 - Stuurwiel Sociaal domein
18-12-2015
Bijlage bij RA15.0102 - Beleidsplan 'Samen verder in het sociaal domein 2017-2021 gemeente Emmen'
18-12-2015
Toekomstige inrichting schoonmaakondersteuning
17-12-2015
Bijlage bij 15.0845533 - Rapport Zorgombudsfunctionaris gem. Emmen periode aug. - sept. 2015
17-12-2015
Bijlage bij 15.0845533 - Rapport Zorgombudsfunctionaris gem. Emmen periode februari t/m juli 2015
15-12-2015
Inzet reserve Sociaal domein voor Wmo-schoonmaakondersteuning
26-11-2015
Ombudsfunctie sociaal domein
23-11-2015
Brief inzake situatie BEZINN
05-11-2015
Uitnodiging bijeenkomst uitvoering Jeugdwet
05-11-2015
Bijlage bij 15.075402 - Rapportage 1e halfjaar 2015 Jeughulp Drenthe
28-10-2015
Verlenging Jeugdhulp PGB 2015
27-10-2015
Antwoord wethouder Bos op vraag van de D66-fractie m.b.t Persoonsgebonden budget
15-10-2015
Rapportage 1e halfjaar 2015 jeughulpregio Drenthe
12-10-2015
Uitvoering jeugdhulp
15-07-2015
Bijlage bij 15.056604 - Nieuwsbrief Samen Verder in het Sociaal Domein werkagenda 2015-2016
09-07-2015
Bijlage bij 15.054652 - 1e kwartaalrapportage jeugdhulpregio Drenthe
07-07-2015
Werkagenda Sociaal Domein 2015-2016
30-06-2015
1e Kwartaalrapportage jeugdhulpregio Drenthe
25-06-2015
Uitnodiging werkconferentie calamiteiten in de jeugdhulp
17-06-2015
Wethoudersbrief n.a.v. vraag raadscommissie Samenleving van 9 juni 2015
15-06-2015
Wethoudersbrief n.a.v. vraag raadscommissie Samenleving van 9 juni 2015
21-05-2015
Verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015
21-05-2015
Re-integratieverordening gemeente Emmen 2015
21-05-2015
Verordening bestuurlijke boete bij recidive
21-05-2015
Verordening cliëntenparticipatie
21-05-2015
Memo griffier inzake Verordeningen Participatiewet
19-05-2015
Motivering GroenLinks inzake PGB Jeugdhulp
23-04-2015
Aanpassing maximum tarieven PGB jeugdhulp
20-04-2015
Herstelacties PGB-houders en trekkingsrecht PGB jeugdhulp
26-03-2015
Bijlage bij 15.027982 - Beoordelingskader stappenplan PGB
26-03-2015
Bijlage bij 15.027982 - Maximum tarieven PGB
10-03-2015
Ouderbijdrage voor jeugd-ggz
10-03-2015
PGB-jeugdhulp
09-02-2015
Bijlage bij 15.014973 - Evaluatie inkoop jeugdhulp Drenthe
05-02-2015
Regionaal inkooptraject jeugdhulp
20-01-2015
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
14-01-2015
Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0005 - Cliëntenraad WWB - advies Meerjaren Beleidskaders Participatie 2015
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0005 - Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe - advies Meerjaren Beleidskaders Participatie 2015
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0005 - Werk en Wederkerigheid, Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
15-12-2014
Bijlage bij 14.139833 - Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2015
09-12-2014
Ombudsfunctie sociaal domein
02-12-2014
Mantelzorggelden 2015 en 2016
01-12-2014
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
06-11-2014
Bijlage bij 14.137081 - Geactualiseerd Uitvoeringsprogramma 3D 2014, herinrichting sociaal domein, BOCE samenwerking
28-10-2014
Aanpassing verordening jeugdhulp
28-10-2014
Beleidsregels WMO 2015
23-10-2014
Vaststellen verordening jeugdhulp Emmen
23-10-2014
Geactualiseerde uitvoeringsagenda BOCE 3D
22-10-2014
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
22-10-2014
Bijlage bij 14.136353 - Werkagenda uit vastgestelde transpormatieplan
21-10-2014
Verordening jeugdhulp en beleidsplan jeugdhulp 2015-2016
18-09-2014
Vaststellen beleidsplan jeugdhulp gemeente Emmen 2014-2016
18-09-2014
Bijlage bij RA14.0076 - Overzicht van inspraakreacties beleidsplan jeugdhulp
18-09-2014
Bijlage bij RA14.0076 - Beleidsplan Jeugdhulp gemeente Emmen 2015-2016
17-09-2014
Brief college inzake reactie op advies van de WMO-raad d.d. 1 september 2014
11-09-2014
Bijlage bij RA14.0084 - Advies WMO-raad Emmen
11-09-2014
Bijlage bij RA14.0084- Advies Seniorenraad Emmen
08-09-2014
Brief WMO-raad inzake advies uitvoering jeugdwet
04-09-2014
Bijlage bij 14.114620 - Concept beleidsplan jeugdhulp 2015-2016
04-09-2014
Bijlage bij 14.114620 - Transformatieplan jeugdhulpregio Drenthe
04-09-2014
Bijlage bij 14.114620 - Conceptverordening beleidsplan jeugdhulp 2015-2016
04-09-2014
Bijlage bij 14.114620 - Programma raadsbijeenkomst jeugdhulp 10 september 2014
03-09-2014
Decentralisatie jeugdzorg in de gemeente Emmen
03-09-2014
Bijlage bij 14.108543 - Case 1 Gezin met financiële problemen
03-09-2014
Bijlage bij 14.108543 - Evaluatie 'Sociaal Team de Toegang'
03-09-2014
Bijlage bij 14.108543 - Rapport HanzeKenniscentra - Evaluatie kosten baten analyse sociale gebiedsteams
03-09-2014
Bijlage bij 14.108543 - Resultaten Experiment 'Sociaal team de Toegang'
03-09-2014
Bijlage bij 14.108543 - Toelichting leerervaringen, conclusies en aanbevelingen Experiment de Toegang d.d. 20 juni 2014
02-09-2014
Brief aan de WMO raad Emmen inzake WMO verordening
02-09-2014
Brief aan de Seniorenraad Emmen inzake WMO verordening
20-08-2014
Afronding/evaluatie experiment De Toegang
03-07-2014
Begrotingswijziging preventieve jeugdhulp
19-06-2014
Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost Drenthe
19-06-2014
Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost Drenthe
10-06-2014
Aanvullend advies Nota Participatiewet en sociale werkvoorziening Zuidoost Drenthe van Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe
26-05-2014
Participatiewet en sociale werkvoorziening Zuidoost-Drenthe
26-05-2014
Bijlage bij RA14.0046 - Participatiewet en sociale werkvoorziening in Zuidoost Drenthe
26-05-2014
Bijlage bij RA14.0046 - Advies Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe nota Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost Drenthe
20-05-2014
Presentatie informatiebijeenkomst 14 mei 2014 - Decentralisatie AWBZ WMO
20-05-2014
Presentatie informatiebijeenkomst 14 mei 2014 - Gebiedsgericht werken
20-05-2014
Presentatie informatiebijeenkomst 14 mei 2014 - Jeugdhulp
20-05-2014
Presentatie informatiebijeenkomst 14 mei 2014 - Jeugdhulp, toelichting
20-05-2014
Presentatie informatiebijeenkomst 14 mei 2014 - Nieuwe taken jeugd, werk en zorg
20-05-2014
Presentatie informatiebijeenkomst 14 mei 2014 - Participatiewet vanaf 1 januari 2015
17-02-2014
Beantwoording vraag dhr. Schoo commissie Samenleving 4 februari 2014
17-01-2014
Bijlage bij brief 14.007272 - Kaders voor inkoop en contractering, decentralisatie sociaal domein
16-01-2014
Beleidskaders 3D en Invoering stelselwijziging jeugdzorg
16-01-2014
Programma 3D/BOCE samenwerking
16-01-2014
Bijlage bij RA14.0007 - Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein
16-01-2014
Bijlage bij RA14.0007 - Programma 3D Emmen - uitvoeringsagenda BOCE, beleidskader Invoering Stelselwijziging Jeugdzorg
15-01-2014
Bijlage bij 13.555023 - Plan van Aanpak Drie decentralisaties in gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Inzet middelen uit de bestemmingsreserve decentralisatieopgaven
16-12-2013
Bijlage bij 13.549264 - Uitvoeringsagenda BOCE drie Decentralisaties 2014
10-12-2013
Plan van Aanpak 3 D's in gemeente Emmen
27-11-2013
Uitvoeringsagenda BOCE drie Decentralisaties 2014
13-11-2013
Uitnodiging bijeenkomsten in het kader van de drie decentralisaties
14-10-2013
Presentatie commissie Samenleving 10 september 2013 - C discussie Koers en Keuzes, visiedocument over toegang tot sociale dienstverlening in Emmen
15-07-2013
Bijlage bij 13.443250 - Verslag dialoogvenster Koers en keuzes
15-07-2013
Bijlage bij 13.443250 - Koers en keuzes, visiedocument over de toegang tot sociale dienstverlening
10-07-2013
Opiniërende discussie over visiedocument 'Koers en Keuzes'
04-07-2013
Bijlage bij 13.440067 - De Drentse Pilot, voortgangsrapportage januari 2012 - januari 2013
03-07-2013
Stand van zaken decentralisatie jeugdzorg per juni 2013
24-06-2013
Bijlage bij 13.426381 - Brief VDG inzake vormgeving samenwerkingsverbanden
24-06-2013
Bijlage bij 13.426381 - Decentralisatiebrief ministerie van BiZa en Koninkrijksrelaties
10-06-2013
Brief VDG samenwerkingsverbanden
19-04-2013
Decentralisatie op het sociaal domein
28-03-2013
Bijlage bij 13.073791 - Visiedocument Koers en keuzes over de toegang tot sociale dienstverlening
25-03-2013
Visiedocument Koers en keuzes, over de toegang tot sociale dienstverlening
06-02-2013
Uitnodiging raadsbijeenkomst over de drie decentralisaties
18-01-2013
Instellen bestemmingsreserve ten behoeve van een integrale aanpak drie decentralisaties sociaal domein
17-01-2013
Bijlage bij RA13.0009 - VNG-notitie "Bouwen op de Kracht van Burgers"

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's