Afval en Reiniging/AREA

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2019
Wijziging Afvalstoffenverordening
25-09-2019
Bijlage bij RA19.0071 - Afvalstoffenverordening gemeente Emmen 2019
24-09-2019
Motivering VEVN - Collegebrief realisatie taakstelling Area (19.009488)
29-04-2019
Realisatie taakstelling Area
Datum
Onderwerp
Document
05-11-2018
Brief wethouder Van der Weide inzake Afvalkalender
Datum
Onderwerp
Document
24-07-2017
Jaarverslag 2016 en dividenduitkering Area Reiniging NV
16-02-2017
Bijlage bij 17.006489 - Plan van aanpak zwerfafval 2017-2022 "Emmen samen schoon!"
07-02-2017
Acties naar aanleiding van toezegging over PMD-inzameling
02-02-2017
Plan van aanpak zwerfafval 2017-2022
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2016
Motivering PvdA inzake stand van zaken onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden AREA
10-10-2016
Bijlage bij 16.061388 - Financieel verslag 2015 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
06-10-2016
Bijlage bij 16.052509 - Strategisch Bedrijfsplan 2016-2021 AREA
15-09-2016
Financieel verslag 2015 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
18-07-2016
Stand van zaken onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden AREA
26-04-2016
Aanpassing openingstijden milieustraat
17-02-2016
Scenario's openstelling milieustraat n.a.v. motie 'Openingstijden milieustraat'
Datum
Onderwerp
Document
03-11-2015
Bijlage bij 16.025109 - Motie M6 VVD begrotingsvergaderingen 2 en 5 november 2015 - Openingstijden milieustraat Area
15-10-2015
Brief raad van commissarissen Area Reiniging NV
29-09-2015
Bijlage bij brief 15.070774 - Financieel verslag 2014 N.V. Area Reiniging Emmen
29-09-2015
Brief Area inzake uitkering dividend Area 2014
23-09-2015
Jaarverslag 2014 AREA Reiniging NV
17-09-2015
Informeren over maatregelen afvalbeheer en kredietaanvraag voor aanleg betonputten voor sorteerstraten en ondergrondse containers bij hoogbouw
22-01-2015
Bijlage bij 15.003382 - Financieel Jaarverslag 2013 N.V. Area Reiniging Emmen
13-01-2015
Jaarverslag 2013 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
Datum
Onderwerp
Document
01-10-2014
Stand van zaken onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden AREA
04-06-2014
Onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area
02-06-2014
Uitkering dividend AREA Reiniging 2013
24-04-2014
Bijlage bij 14.015279 - Motivering CDA en PvdA bij brief inzake uitkomsten onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden AREA
17-03-2014
Opdrachtverstrekking Afval Anders aan Area Reiniging
04-02-2014
Uitkomsten onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2013
Bijlage bij 13.540472 - Eindevaluatie Afval Anders
07-11-2013
Eindevaluatie Afval Anders
05-11-2013
Toelichting geraamd voordeel Afval Anders
05-11-2013
Uitnodiging voor informatiebijeenkomst Afval Anders
31-10-2013
Bijlage bij 13.531802 - Evaluatie strooiseizoen 2012-2013
31-10-2013
Bijlage bij 13.531802 - Gladheidsbestrijdingsplan 2013-2014
21-10-2013
Evaluatie strooiseizoen 2012/2013 en gladheidsbestrijdingsplan seizoen 2013/2014
20-09-2013
Motivering Wakker Emmen - Aanbesteding restafval
03-09-2013
Bijlage bij 13.507812 - Jaarrekening 2012 AREA Reiniging
22-08-2013
Jaarverslag 2012 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
30-05-2013
Aanbesteding restafval in Drents verband
21-05-2013
Uitbetaling dividend 2012 van NV AREA Reiniging
01-05-2013
Onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden AREA
01-02-2013
Visienotitie afvalbeheer
01-02-2013
Amendement diverse partijen raadsvergadering 31 januari 2013 - Visienotitie Afvalbeheer
01-02-2013
Raadsbesluit visienotitie Afvalbeheer
28-01-2013
Toelichting afvalbeheervisie
23-01-2013
Schriftelijke vragen CDA en Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Beëindigen Chemokar
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2012
Bijlage bij 12.445758 - Brief college reactie aan Ondernemingsraad AREA
12-12-2012
Reactie college aan Ondernemingsraad AREA inzake afvalbeheervisie
03-12-2012
Visienota afvalbeheer gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden, Kplusv
22-11-2012
Bijlage bij RA12.0112 - Memo Markerein ter ondersteuning principebesluit inzake Attero
22-11-2012
Bijlage bij RA12.0112 - Zienswijze AREA + commentaar
06-11-2012
Bijlage bij RA12.0112 - Bijlage 2, toelichting op visie afvalbeheer
06-11-2012
Bijlage bij RA12.0112 - Visienotitie afvalbeheer
01-11-2012
Bijlage bij 12.420934 - Evaluatie gladheidsbestrijding winter 2011/2012
01-11-2012
Bijlage bij 12.420934 - Gladheidsbestrijdingsplan winter 2012/2013
31-10-2012
Principebesluit vervolg PDA-model
18-10-2012
Uitnodiging gezamenlijke informatiebijeenkomst evaluatie AREA en ontwerpvisie afvalbeheer
17-10-2012
Evaluatie strooiseizoen 2011/2012 en gladheidsbestrijdingsplan strooiseizoen 2012/2013
23-08-2012
Motivering LEF! - Eindrapport Evaluatie AREA 2006-2010
25-07-2012
Bijlage bij 12.352152 - Financieel verslag 2011 NV AREA Reiniging Emmen
11-06-2012
Jaarverslag 2011 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
10-05-2012
Bijlage bij 12.318110 - Bijlage bij eindrapportage Evaluatie AREA 2006-2010
10-05-2012
Bijlage bij 12.318110 - Eindrapportage KplusV evaluatie AREA 2006-2010
10-05-2012
Bijlage bij 12.318110 - Plan van Aanpak opstellen gemeentelijke visie toekomstperspectief AREA
05-04-2012
EIndrapport Evaluatie Area 2006-2010
28-02-2012
EIndrapportage evaluatie AREA 2006-2010
Datum
Onderwerp
Document
12-07-2011
AREA Reiniging NV: Jaarverslag 2010 en Dividenduitkering 2010
13-04-2011
Bijlage bij 11.140530 - Plan van Aanpak Evaluatie N.V. AREA Reiniging
05-04-2011
Plan van aanpak evaluatie AREA Reiniging
Datum
Onderwerp
Document
22-10-2009
Bijlage bij RIS.3926 - AREA Reiniging NV: Jaarrekening 2008 en Dividenduitkering 2008
21-10-2009
AREA reiniging NV: Jaarrekening 2008 en Dividenduitkering 2008
24-07-2009
Aanbieding jaarverslag Area Reiniging 2008
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2008
Vervanging bovengrondse containers Julianaflat door ondergrondse containers
18-06-2008
Provinciale ontheffing ex. art. 68 Flora- en faunawet voor steenmarterbeheerplan gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
29-08-2007
AREA Afrekening productovereenkomst 2006 en Milieustraat 2006

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's