Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
12-11-2020
Fasegewijze herijking van de Strategische Visie 2030
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0078 - Strategische keuzes Emmen
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2019
Wijziging archiefverordening als gevolg van benoeming gemeentearchivaris
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0070 Archiefverordering gemeente Emmen
13-06-2019
Bijlage bij 19.009865 - Resultaten Burgerpeiling Waar staat je gemeente 2018
13-06-2019
Bijlage bij 19.009865 - Resultaten burgerpeiling Waar staat je Gemeente 2018 - Angelslo
17-05-2019
Resultaten burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente 2018
16-04-2019
Motivering CDA: Afhandeling moties en toezeggingen
21-03-2019
Bijlage bij brief 19.007491 - Afhandeling moties en toezeggingen
20-02-2019
Afhandeling moties en toezeggingen
09-01-2019
Periodieke opheffing geheimhouding
09-01-2019
Evaluatie Burgerbegroting 2017/2018 en vervolg Burgerbegroting in 2019
Datum
Onderwerp
Document
09-11-2018
Bijlage bij RA18.0099 - Evaluatie burgerbegroting Emmen
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0092 - Lijst besluiten waarvan geheimhouding kan worden opgeheven
17-10-2018
Bijlage bij 18.042478 - Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens - Privacyverklaring
17-10-2018
Bijlage bij 18.042478 - Privacyreglement gemeente Emmen
17-10-2018
Bijlage bij 18.042478 - Reglement Taken en bevoegdheden functionaris voor Gegevensbescherming
17-10-2018
Bijlage bij 18.042478 - Visiedocument Privacy & persoonsgegevensbescherming gemeente Emmen
11-09-2018
Stand van zaken implementeren maatregelen AVG
19-07-2018
Bijlage bij 18.032946 - Dienstverleningshandvest
10-07-2018
Dienstverleningshandvest
12-06-2018
Verslag toezicht archief over 2017
24-05-2018
Bestuursakkoord 2018 - 2022
07-05-2018
Verantwoording informatiebeveiliging inzake DigiD, Suwinet, BAG en BGT in het kader van ENSIA (Eendu
17-04-2018
Bijlage bij RA18.0037 - Zelfbeoordeling archiefbeheer gemeente Emmen over 2017
Datum
Onderwerp
Document
11-09-2017
Bijlage bij 17.071127 - Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema's gemeente Emmen 2016
03-07-2017
Resultaten burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente 2016
Datum
Onderwerp
Document
18-11-2016
Reactie op de brief van Burgervereniging Vrijbit
13-10-2016
Verslag archief-kritische prestatie indicatoren (KPI's) gemeente Emmen: verslagperiode 2015
11-07-2016
Aanpassing inkoopbeleid in kader van social return on investment
23-06-2016
Bijlage bij RA16.0063 - Verslag archief-kritische prestatie indicatoren gemeente Emmen
22-06-2016
Antwoordbrief wethouder Otter n.a.v. vraag gesteld in commissie BME van 16 juni j.l. over raadsvoorstel "Aanpassing inkoopbeleid in het kader van SROI"
20-05-2016
Portefeuilleverdeling college van B&W m.i.v. 25 mei 2016
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2015
Bijlage bij RA15.0096 - Verbeteracties Documentaire Informatievoorziening komende jaren (2016-2017)
19-11-2015
Verslag archief-kritische prestatie indicatoren (KPI's) Gemeente Emmen, verslagperiode 2014
19-11-2015
Bijlage bij RA15.0096 - Verslag archief-kritische Prestatie Indicatoren gemeente Emmen verslagperiode 2014
23-04-2015
Delegatiebesluit 2015
Datum
Onderwerp
Document
21-11-2014
Bijlage bij 14.146882 - Jaarverslag 2013 commissie van Advies voor de bezwaarschriften
11-11-2014
Jaarverslag 2013 Commissie van advies voor de bezwaarschriften
05-11-2014
Verslag kritische prestatie indicatoren (KPI's) Gemeente Emmen 2014
05-11-2014
Bijlage bij RA14.0090 - Verbeteracties Documentaire Informatievoorziening komende jaren (2015 - 2017)
05-11-2014
Bijlage bij RA14.0090 - Verslag archief-Kritische Prestatie Indicatoren gemeente Emmen 2014
22-09-2014
Bijlage bij 14.113530 - Beoordelingskader Interbestuurlijk toezicht
02-09-2014
Beoordelingskader Interbestuurlijk toezicht
20-02-2014
Bekendmakingen digitaal publiceren
20-02-2014
Bijlage bij RA14.0017 - Voorbeeld bekendmakingenoverzicht huis-aan-huis blad huidig
20-02-2014
Bijlage bij RA14.0017 - Voorbeeld bekendmakingenoverzicht huis-aan-huis blad vanaf 1 juli 2014
16-01-2014
Bijlage bij 14.006670 - Richtlijn klachtbehandeling 2013
15-01-2014
Gewijzigde richtlijn interne klachtbehandeling
02-01-2014
Bijlage bij 13.559287 - Jaarverslag 2012 commissie van advies voor de bezwaarschriften
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2013
Jaarverslag 2012 Commissie van advies voor de bezwaarschriften
08-11-2013
Schriftelijke motivering PvdA agendering inkoop jaarverslag in commissie BME 4 december 2013
25-09-2013
Inkoopjaarverslag 2012
Datum
Onderwerp
Document
21-01-2010
Inzet van werklozen en concept Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2009
Vaststelling nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0143 - Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2010

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's