Begraafplaatsen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-01-2019
- Nieuwe beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen 2019. - Nieuwe Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten en bijbehorende Tarieventabel begraven gemeente Emmen 2019
Datum
Onderwerp
Document
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0091 - Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen 2019
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0091 - Tarieventabel begraven gemeente Emmen 2019
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0091 - Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2019
03-01-2018
Toekomstvisie begraven gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
06-12-2017
Beantwoording vragen CU in commissie W&R van 27 november 2017 m.b.t. toekomstvisie begraven
07-11-2017
Bijlage bij RA17.0095 - Toekomstvisie begraven gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
06-10-2010
Bijlage bij RA10.0094 - Benchmark lijkbezorgingsrechten op basis van voorgestelde tarieven 2011
06-10-2010
Bijlage bij RA10.0094 - Overzicht grafkosten gemeente Emmen 2011
06-10-2010
Bijlage bij RA10.0094 - Vergelijking grafkosten gemeente Emmen 2010-2011
20-09-2010
Bijlage bij RA10.0094 - Notitie Lijkbezorgingsrechten 2011 gemeente Emmen
20-09-2010
Bijlage bij RA10.0094 - Notitie onderhoud graven en grafbedekkingen op openbare begraafplaatsen
20-09-2010
BIjlage bij RA10.0094 - Toelichting beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Emmen
20-09-2010
Bijlage bij RA10.0094 Toelichting ontwerpverordening lijkbezorgingsrechten 2011
17-09-2010
Ontwerp-beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen
10-06-2010
Toezeggingen Notitie Uitgangspunten Begraafplaatsenbeheer gemeente Emmen
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0060 - Overleg nieuwe beheersverordening begraafplaatsen
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0060 - Overzicht grafrechten gemeenten per 1 april 2010
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0060 - Vergelijking tarieven begraafplaatsen
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0060 - Verslag nieuwe beheersverordening begraafplaatsen uitvaartorganisaties en gemeente Emmen
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0060 - Bijlage 1 Overzicht wijzigingen Wet op de Lijkbezorging per 1 januari 2010
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0060 - Uitgangspunten begraafplaats gemeente Emmen
19-05-2010
Notitie Uitgangspunten begraafplaatsenbeheer gemeente Emmen
26-04-2010
Bijlage bi jRA10.0046 - Ontwerp bestemmingsplan begraafplaats Klazienaveen
26-04-2010
Bijlage bij RA10.0046 - Nota van beantwoording bestemmingsplan begraafplaats Klazienaveen
26-04-2010
Bijlage bij RA10.0046 - Regels begraafplaats klazienaveen
26-04-2010
Bijlage bij RA10.0046 - Tekening begraafplaats Klazienaveen
22-04-2010
Vaststelling bestemmingsplan "begraafplaats Klazienaveen"
Datum
Onderwerp
Document
28-09-2009
Kaderstellende uitgangspunten. n.a.v. het Rapport “Financiën Begraafplaatsen, huidige situatie op orde”
08-07-2009
Bijlage bij RA09.0100 - Nota begraafplaatsen - huidige situatie op orde
08-07-2009
Bijlage bij RA09.0100 - Overzichtskaart begraafplaatsen gemeente Emmen
13-05-2009
Rapport "Financiën begraafplaatsen, huidige situatie"op orde
Datum
Onderwerp
Document
10-09-2008
Bijlage bij 08.017799 - Onderzoeksrapport zelfwerkzaamheid van bewoners
03-06-2008
Behandeling rapportage inbreiden, uitbreiden en ruimen van begraafplaatsen
27-05-2008
Bijlage bij 08.017799 - Begraafplaatsen inbreiden, uitbreiden en ruimen Gemeente Emmen
26-05-2008
Bijlage 2 bij 08.17799 - Overzichtskaart begraafplaatsen
16-05-2008
Begraafplaatsen inbreiden, uitbreiden en ruimten
Datum
Onderwerp
Document
26-04-2007
Oplegnotitie bij Rapport Onderzoek Begraafplaatsen
26-04-2007
Oplegnotitie Rapport Onderzoek Begraafplaatsen
26-04-2007
Rapport onderzoek begraafplaatsen gemeente Emmen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's