Bestemmingsplannen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
07-01-2021
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, tussen Vaart NZ en Snikke"
07-01-2021
Vaststelling bestemmingsplan 'Roswinkel, Roswinkelerstraat 70'
Datum
Onderwerp
Document
10-12-2020
Bijlage bij RA20.0082 - Toelichting zonnediagram
12-11-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, tussen Spindel en Hoofdkanaal WZ"
10-11-2020
Bijlage bij RA20.0082 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, tussen Vaart NZ en Snikke"
10-11-2020
Bijlage bij RA20.0082 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, tussen Vaart NZ en Snikke" - Verbeelding
10-11-2020
Bijlage bij RA20.0082 - Nota van beantwoording zienswijzen
10-11-2020
Bijlage bij RA20.0083 - Bestemmingsplan "Roswinkel, Roswinkelerstraat 70"
10-11-2020
Bijlage bij RA20.0083 - Bestemmingsplan "Roswinkel, Roswinkelerstraat 70" - Verbeelding
15-10-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 1"
15-10-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woningen Kloosterweg"
15-10-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Veenoord, locatie Werkhorst"
15-10-2020
Vaststelling bestemmingsplan 'Barger-Oosterveld, Oosterveldsestraat tussen 111 en 119'
10-09-2020
Bijlage bij RA20.0066 Bestemmingsplan Emmer-Compasc. tussen Spindel en Hoofdkanaal WZ - verbeelding
10-09-2020
Bijlage bij RA20.0066 Bestemmingsplan Emmer-Compasc. tussen Spindel en Hoofdkanaal WZ -Toelichting
10-09-2020
Bijlage bij RA20.0066 Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, tussen Spindel en Hoofdkanaal WZ - Regels
20-08-2020
Bestemmingsplan 'Barger-Oosterveld, Oosterveldsestr. tussen 111 en 119' verbeelding
20-08-2020
Bijlage bij RA20.0058 Bestemmingsplan 'Barger-Oosterveld, Oosterveldsestraat tussen 111 en 119'
20-08-2020
Bijlage bij RA 20.0059 Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 1"
20-08-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 1" - verbeelding
13-08-2020
Bijlage bij RA20.0057 Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, woningen Kloosterweg - verbeelding
13-08-2020
Bijlage bij RA20.0057 Bestemmingspl.Emmer-Compasc., woningen Kloosterweg - beantw.zienswijzen
13-08-2020
Bijlage bij RA20.0057 Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, woningen Kloosterweg
06-08-2020
Bijlage bij RA 20.0055 Bestemmingsplan Veenoord, locatie Werkhorst: Nota van beantwoording zienswijzen
06-08-2020
Bijlage bij RA 20.0055 Bestemmingsplan Veenoord, locatie Werkhorst: Regels
06-08-2020
Bijlage bij RA 20.0055 Bestemmingsplan Veenoord, locatie Werkhorst: Toelichting
06-08-2020
Bijlage bij RA 20.0055 Bestemmingsplan Veenoord, locatie Werkhorst: Verbeelding
16-07-2020
Vaststellen bestemmingsplan Emmen, Westerstraat naast nr. 82-88
16-07-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Oosterdiep OZ 3"
16-07-2020
Vaststelling bestmemingsplan "Emmen, woning Meester Bakkerweg 46"
22-06-2020
Aanpassen beeldkwaliteitsplan 't Zand Landtong
22-06-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam,. Zijtak WZ 97"
22-06-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Schoonebeek, woningbouw Waterbies"
22-06-2020
Vaststelling bestemmingsplan 'Schoonebeek, Norbruislaan 1'
22-06-2020
Vaststelling bestemmingsplan 'Weiteveen, woningen Dordseweg (De Kienstobbe)'
22-06-2020
Voorbereidingsbesluit cultureel historische waarden Emmen Centrum
20-05-2020
Bijlage bij RA20.0046 - Bestemmingsplan Emmen, Westerstraat naast nr. 82-88 - Regels
20-05-2020
Bijlage bij RA20.0046 - Bestemmingsplan Emmen, Westerstraat naast nr. 82-88 - Toelichting
20-05-2020
Bijlage bij RA20.0046 - Bestemmingsplan Emmen, Westerstraat naast nr. 82-88 - Verbeelding
20-05-2020
Bijlage bij RA20.0046 - Nota van beantwoording zienswijze Bp Emmen Westerstraat naast nr. 82-88
14-05-2020
Bijlage bij RA20.0043 - Bestemmingsplan "Emmen, woning Meester Bakkerweg 46"
14-05-2020
Bijlage bij RA20.0043 - Bestemmingsplan "Emmen, woning Meester Bakkerweg 46", verbeelding
14-05-2020
Bijlage bij RA20.0044 - Bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Oosterdiep OZ 3', regels
14-05-2020
Bijlage bij RA20.0044 - Bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Oosterdiep OZ 3', toelichting
14-05-2020
Bijlage bij RA20.0044 - Bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Oosterdiep OZ 3', verbeelding
14-05-2020
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 22'
14-05-2020
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)'
14-05-2020
Vaststelling bestemmingsplan 'Zwartemeer, Kamerlingswijk WZ 135 (wijziging gebruik)'
14-05-2020
Vaststelling bestemmingsplan 'Zwartemeer, Mollemastraat 3 (wijziging gebruik)'
14-05-2020
Verzoek tot aanpassing bestemmingsplan 'Nieuw-Amsterdam - Veenoord, industrie- en bedrijventerrein De Tweeling' af te wijzen
20-04-2020
Bijlage bij RA20.0033 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, woningbouw Waterbies''
16-04-2020
Bijlage bij RA20.0034 - Bestemmingsplan 'Schoonebeek, Norbruislaan 1'
16-04-2020
Bijlage bij RA20.0035 - Bestemmingsplan 'Weiteveen, woningen Dordseweg (De Kienstobbe)'
16-04-2020
Bijlage bij RA20.0035 - Bestemmingsplan 'Weiteveen, woningen Dordseweg (De Kienstobbe)', Verbeelding
16-04-2020
Bijlage bij RA20.0034 - Bestemmingsplan 'Schoonebeek, Norbruislaan 1' - Verbeelding
02-04-2020
Bijlage bij RA20.0030 - Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Zijtak WZ 97
02-04-2020
Bijlage bij RA20.0030 - Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Zijtak WZ 97 - Verbeelding
19-03-2020
Bijlage bij RA20.0027- Cultuur historische waarden Emmen Centrum - Verbeelding
04-03-2020
Bijlage bij RA20.0021 - Gewijzigde verruimde "Bestemmingsplan 't Zand Beeldkwaliteitsplan Landtong"
04-03-2020
Bijlage bij RA20.0021 - Vigerende "Bestemmingsplan 't Zand Beeldkwaliteitsplan Landtong" juli 2006
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0012 - Bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 22'
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0012 - Luchtfoto met gewijzigde kavelindeling
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0011 - Bestemmingsplan Zwartemeer, Kamerlingswijk wz 135 (wijziging gebruik)
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0011 - Verbeelding Zwartemeer, Kamerlingswijk wz 135
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0015 - Bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Mollemastraat 3 (wijziging gebruik)
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0015 - Verbeelding Bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Mollemastraat 3
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0017 - Bestemmingsplan 'Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)'
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0017 - Bestemmingsplan 'Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)' - Verbeelding
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0012 - Nota van beantwoording zienswijzen
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0014 - Beslissing op bezwaar d.d. 30 september 2016
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0014 - Handreiking Europese Dienstenrichtlijn
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0014 - Jurisprudentie Raad van State Tilburg, d.d. 24 oktober 2018
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0014 - Memo Dienstenrichtlijn
13-02-2020
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Delftlanden'
13-02-2020
Vaststelling 'Beeldkwaliteitplan Delftlanden' d.d. 19 juni 2019
13-02-2020
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-Emmerweg
13-02-2020
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Oude Wilhelmsweg 13 te Emmen
13-02-2020
Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen
09-01-2020
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 93"
09-01-2020
Vaststelling bestemmingsplan 'Erica, Verlengde Vaart ZZ 142A (luxe huisjes recreatie)'
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2019
Bijlage bij RA19.0094 - BP "Buitengebied ongelijkvloerse kruising N391-Emmerweg" - Regels
19-12-2019
Bijlage bij RA19.0094 - BP "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391 - Emmerweg" - Toelichting
19-12-2019
Bijlage bij RA19.0094 - BP "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-Emmerweg" - Verbeelding
19-12-2019
Bijlage bij RA19.0094 - Nota van beantwoording zienswijzen
19-12-2019
Bijlage bij RA19.0095 - Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen - Verbeelding
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0091 Beeldkwaliteitplan Delftlanden d.d. 19 juni 2019
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0093 - Ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 'Emmen, Delftlanden'
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0093 - Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Emmen, Delftlanden'
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0093 - Regels Bestemmingsplan 'Emmen, Delftlanden'
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0090 - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oude Wilhelmsweg 13, Emmen
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0090 - Reactie Provincie ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oude Wilhelmsweg 13, Emmen
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0093 - Bestemmingsplan 'Emmen, Delftlanden'
12-12-2019
Bijlage bij RA19.0093 - Verbeelding Bestemmingsplan 'Emmen, Delftlanden'
14-11-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Vaartweg tussen 28 en 32"
14-11-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning Bladderswijk OZ 92"
14-11-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal NZ 91"
14-11-2019
Vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Centrum-Oost, hoek Sleedoorn, Meidoorn, Hagedoorn'
13-11-2019
Bijlage bij RA19.0079 - Bestemmingsplan 'Erica, Verlengde Vaart ZZ 132a (luxe huisjes recreatie)'
13-11-2019
Bijlage bij RA19.0079 - Bestemmingsplan 'Erica, Verlengde Vaart ZZ 132a - Verbeelding
07-11-2019
Bijlage bij RA19.0077 - Bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 93'
07-11-2019
Bijlage bij RA19.0077 - Verbeelding 'Emmer-Compascuum, Kanaal A NZ 93'
21-10-2019
Antwoordbrief weth. Van der Weide inzake bestemmingsplannen Nieuw-Dordrecht en Nieuw-Amsterdam
04-10-2019
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Erica, Pannekoekendijk 11 (woningbouwlocatie)'
04-10-2019
Vaststelling beeldkwaliteitsplan "Klazienaveen-Noord, droomkavels"
04-10-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Klazienaveen-Noord, Scholtenskanaal OZ (nieuw woonmilieu)"
04-10-2019
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Centrum Heldenhof
25-09-2019
Antwoordbrief weth. Van der Weide op vragen m.b.t. vaststelling best.plan Erica, Pannekoekendijk 11
25-09-2019
Antwoordbrief weth.Van der Weide m.b.t. vragen over vaststelling BP Klazienaveen- Noord, Scholtenskanaal
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0069 - Best.plan Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal NZ 91 - Toelichting + Regels
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0069 - Best.plan Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal NZ 91 - Verbeelding
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0068 - Best.plan Nieuw-Amsterdam, Vaartweg tussen 28 en 32 - Toelichting + Regels
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0068 - Best.plan Nieuw-Amsterdam, Vaartweg tussen 28 en 32 - Verbeelding
12-09-2019
Bijlage bij RA19.0062 - Bestemmingsplan 'Nieuw-Dordrecht, woning Bladderswijk OZ 92'
12-09-2019
Bijlage bij RA19.0062 - Nota van beantwoording zienswijzen 'Nw-Dordrecht, woning Bladderswijk OZ 92'
12-09-2019
Bijlage bij RA19.0062 - Verbeelding 'Nieuw-Dordrecht, woning Bladderswjk OZ 92'
12-09-2019
Bijlage bij RA19.0063 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost - Toelichting + Regels
12-09-2019
Bijlage bij RA19.0063 - Bestemmingsplan'Emmen, Centrum-Oost - Verbeelding
29-08-2019
Bijlage bij RA19.0057 - Bestemmingsplan Klazienaveen-Noord (nieuw woonmilieu) - Bijlagen Regels
29-08-2019
Bijlage bij RA19.0057 - Bestemmingsplan Klazienaveen-Noord (nieuw woonmilieu) - Bijlagen toelichting
29-08-2019
Bijlage bij RA19.0057 - Bestemmingsplan Klazienaveen-Noord (nieuw woonmilieu) - Regels
29-08-2019
Bijlage bij RA19.0057 - Bestemmingsplan Klazienaveen-Noord (nieuw woonmilieu) - Toelichting
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0052 - Bestemmingsplan 'Erica, Pannekoekendijk 11 (woningbouwlocatie)'
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0052 - Bestemmingsplan 'Erica, Pannekoekendijk 11' - Verbeelding
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0052 - Nota van beantwoording Zienswijze
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0053 - Beeldkwaliteitsplan "Klazienaveen-Noord, droomkavels"
09-07-2019
Vaststelling bestemmingsplan 'Barger-Oosterveld, Oosterveldsestraat 88'
09-07-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Erica, Tuindershof 20"
09-07-2019
Vaststelling bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, woningen Willehadshof'
09-07-2019
Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk OZ tussen 136 en 139'
09-07-2019
Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123'
09-07-2019
Vaststelling bestemminsplan 'Weerdinge, Steenbakkerijweg (woning Ruimte voor Ruimte)'
04-07-2019
Bijlage bij RA19.0050 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum Heldenhof - Verbeelding
04-07-2019
Bijlage bij RA19.0050 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum Heldenhof, toelichting + regels
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0028 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk OZ tussen 136 en 139
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0032 - Bestemmingsplan 'Weerdinge, Steenbakkerijweg (woning Ruimte voor Ruimte) Regels
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0032 - Bestemmingsplan 'Weerdinge, Steenbakkerijweg - Verbeelding
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0032 - Bestemmingsplan 'Weerdinge, Steenbakkerijweg' - Toelichting
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0028 - Verbeelding Nieuw-Dordrecht, Bladderswijk OZ tussen 136 en 139
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0029 - Bestemmingsplan Barger-Oosterveld, Oosterveldsestraat 88
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0029 - Verbeelding bestemmingsplan 'Barger-Oosterveld, Oosterveldsestraat 88'
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0030 - Bestemmingsplan 'Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123 ' regels
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0030 - Bestemmingsplan 'Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123 ' toelichting
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0030 - Verbeelding Bestemmingsplan 'Nieuw-Schoonebeek, woningen Europaweg 121 en 123
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0031 - Bestemmingsplan 'Erica, Tuindershof 20' Regels
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0031 - Bestemmingsplan 'Erica, Tuindershof 20' Verbeelding
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0031- Bestemmingsplan 'Erica, Tuindershof 20' Toelichting
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0033 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woningen Willehadshof" - Toelichting
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0033 - Bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, woningen Willehadshof' - Verbeelding
11-04-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 30 (V.d. Veen)"
11-04-2019
Vaststelling bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, woning Westelijke Doorsnee NZ 53'
26-03-2019
Vaststelling bestemmingsplan 'Erica, Pannekoekendijk (woningbouwlocatie tussen 1a en 3)'
07-02-2019
Bijlage bij RA19.0007 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 30
07-02-2019
Bijlage bij RA19.0008 - Best.plan Emmer-Compascuum, woning Westelijke Doorsnee NZ 53 - Verbeelding
07-02-2019
Bijlage bij RA19.0008 - Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, woning Westelijke Doorsnee NZ 53
07-02-2019
Bijlage bij RA19.0007 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 30 - Verbeelding
07-02-2019
Bijlage bij RA19.0007 - Nota van beantwoording zienswijze
07-02-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Nijbracht (KFC)"
07-02-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, bedrijfswoningen Eerste Kruisdiep WZ"
10-01-2019
Bijlage bij RA19.0002 - Bestemmingsplan 'Erica, Pannekoekendijk (woningbouw tussen 1a en 3)'
10-01-2019
Bijlage bij RA19.0002 - Verbeelding 'Erica, Pannekoekendijk (woningbouw tussen 1a en 3)'
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Barger-Compascuum, woningbouw Koetsier"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Barger-Oosterveld, woning De Traden"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Emmen, Nieuw-Amsterdamsestraat ('t Nije Hoff)"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Emmen, Oude Roswinkelerweg"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Europaweg 40"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Oldenhuis Gratamaweg 15"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Rundedal midden"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Erica, woning Hertenbaan 11"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Klazienaveen-Noord en landgoed Scholtenszathe"
09-01-2019
Vaststelling bestemmingsplan "Schoonebeek, Het Schut 44"
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2018
Bijlage bij RA18.0115 - Bestemmingsplan 'Emmen, Nijbracht (KFC)'
20-12-2018
Bijlage bij RA18.0115 - Nota van Beantwoording zienswijze Bestemmingsplan 'Emmen, Nijbracht (KFC)'
20-12-2018
Bijlage bij RA18.0115 - Verbeelding 'Emmen, Nijbracht (KFC)'
19-12-2018
Bijlage bij RA18.0114 - Best.plan 'Nw-Weerdinge, bedrijfswoningen Eerste Kruisdiep WZ' - Plantekst
19-12-2018
Bijlage bij RA18.0114 - Best.plan 'Nw-Weerdinge, bedrijfswoningen Eerste Kruisdiep WZ' - Plankaart
13-12-2018
Beantwoording door weth. Van der Weide inzake vraag Bestemmingsplan Schoonebeek, Het Schut 44
15-11-2018
Bijlage bij RA18.0104 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen Nw-Amsterdamsestr. ('t Nije Hoff)
15-11-2018
Bijlage bij RA18.0104 - Nota van beantwoording zienswijzen
15-11-2018
Bijlage bij RA18.0104 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen Nw-Amsterdamsestr. - Verbeelding
09-11-2018
Bijlage bij RA18.0096 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Oldenhuis Gratamaweg 15 - Verbeelding
09-11-2018
Bijlage bij RA18.0096 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Oldenhuis Gratamaweg 15
09-11-2018
Bijlage bij RA18.0095 - Bestemmingsplan buitengebied Emmen, Emmen, Oude Roswinkelerweg
09-11-2018
Bijlage bij RA18.0095 - Nota van Beantwoording zienswijzen
09-11-2018
Bijlage bij RA18.0095 - Bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Oude Roswinkelersweg" - Verbeelding
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0093 - Bestemmingsplan Barger-Oosterveld, woning De Traden
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0093 - Verbeelding Barger-Oosterveld, woning De Traden
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0094 - Bestemmingsplan Schoonebeek, Het Schut 44
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0094 - Verbeelding Schoonebeek, Het Schut 44
01-11-2018
Bijlage bij RA18.0086 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Europaweg 40
01-11-2018
Bijlage bij RA18.0086 - Tekening bij bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Europaweg 40
01-11-2018
Bijlage bij RA18.0088 - Bestemmingsplan Erica, woning Hertenbaan 11
01-11-2018
Bijlage bij RA18.0088 -Tekening bestemmingsplan Erica, woning Hertenbaan 11
18-10-2018
Bijlage bij RA18.0081 - Bestemmingsplan "Barger-Compascuum, woningbouw Koetsier"
18-10-2018
Bijlage bij RA18.0081 - Bestemmingsplan "Barger-Compascuum, woningbouw Koetsier", plankaart
18-10-2018
Bijlage bij RA18.0083 - Bestemmingsplan "Buitengebied, Rundedal midden"
18-10-2018
Bijlage bij RA18.0083 - Bestemmingsplan "Buitengebied, Rundedal midden", Verbeelding
18-10-2018
Bijlage bij RA18.0084 - Bestemmingsplan Klazienaveen-Noord en Scholtenszathe - Regels
18-10-2018
Bijlage bij RA18.0084 - Bestemmingsplan Klazienaveen-Noord en Scholtenszathe - Verbeelding
16-10-2018
Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuw-Dordrecht, woning Vastenow 24'
24-09-2018
Bericht wethouder Otter inzake toezegging raad m.b.t. informatie perceel aan Ganzenroer
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0075 - Nota van beantwoording zienswijzen
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0075 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, woning Vastenow 24
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0075 - Verbeelding bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, Vastenow 24
09-07-2018
Voorbereidingsbesluit Emmen Delftlanden
09-07-2018
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 3"
09-07-2018
Vaststelling bestemmingsplan "Veenoord, uitbreiden zorgvilla Landschapsweg"
12-06-2018
Vaststelling Parapluplan Standplaatsen
29-05-2018
Antwoordbrief wethouder Van der Weide op vragen uit de commissievergadering van 17 mei 2018
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0051 - Bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 3"
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0051 - Bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 3" - Verbeelding
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0050 - Best.plan Veenoord, uitbreiding zorgvilla, nota van beantwoording zienswijze
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0050 - Bestemmingsplan Veenoord, uitbreiding zorgvilla, toelichting + regels
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0050 - Bestemmingsplan Veenoord, uitbreiding zorgvilla, toelichting + verbeelding
15-05-2018
Bijlage bij RA18.0044 - Voorbereidingsbesluit Emmen Delftlanden, verbeelding
30-04-2018
Stand van zaken ontwikkeling Klazienaveen - Noord (droomkavels)
12-04-2018
Bijlage bij RA18.0038 - Vaststelling Parapluplan Standplaatsen - Toelichting
12-04-2018
Bijlage bij RA18.0038 - Vaststelling Parapluplan Standplaatsen - Regels
15-03-2018
Antwoordbrief aan EOP Het Centrum
01-03-2018
Voorbereidingsbesluit cultureel historische waarden Emmen Centrum
01-03-2018
Bestemmingsplan Emmen, Centrum, Schimmerweg (stadswoningen)
01-03-2018
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Villa Vita aan Runde ZZ"
01-03-2018
Vaststelling bestemmingsplan "Klazienaveen, woning Oude Dordsedijk 13"
01-03-2018
Vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Achter het Kanaal 9'
15-01-2018
Bijlage bij RA18.0007 - Verbeelding
15-01-2018
Bijlage bij RA18.0008 - Bestemmingsplan 'Emmen, Achter het Kanaal 9' - Toelichting + Regels
15-01-2018
Bijlage bij RA18.0008 - Bestemmingsplan 'Emmen, Achter het Kanaal 9' - Verbeelding
15-01-2018
Bijlage bij RA18.0009 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum, Schimmerweg (stadswoningen) - Regels
15-01-2018
Bijlage bij RA18.0009 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum, Schimmerweg (stadswoningen) - Toelichting
15-01-2018
Bijlage bij RA18.0009 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum, Schimmerweg (stadswoningen) - Verbeelding
11-01-2018
Bijlage bij RA18.0004 - Best.plan "Emmer-Compascuum, Villa Vita Runde ZZ" - Nota van Beantwoording
11-01-2018
Bijlage bij RA18.0004 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Villa Vita aan Runde ZZ"
11-01-2018
Bijlage bij RA18.0004 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Villa Vita aan Runde ZZ" - Regels
11-01-2018
Bijlage bij RA18.0004 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Villa Vita aan Runde ZZ" - Verbeelding
10-01-2018
Bijlage bij RA18.0001 - Bestemmingsplan "Klazienaveen, woning Oude Dordsedijk 13" - Verbeelding
10-01-2018
Bijlage bij RA18.0001 - Bestemmingsplan "Klazienaveen, woning Oude Dordsedijk 13"
Datum
Onderwerp
Document
16-10-2017
Ontwikkeling locatie De Snikke en herinrichting Marktplein Klazienaveen
16-10-2017
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Meerdijk"
16-10-2017
Bestemmingsplan Emmen, Schimmerweg 5
16-10-2017
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Haagjesweg 162
30-08-2017
Bijlage bij RA17.0062 - Bestemmingsplan Schimmerweg 5 - Overige bijlagen
30-08-2017
Bijlage bij RA17.0062 - Bestemmingsplan Schimmerweg 5 - Regels
30-08-2017
Bijlage bij RA17.0062 - Bestemmingsplan Schimmerweg 5 - Toelichting
30-08-2017
Bijlage bij RA17.0062 - Bestemmingsplan Schimmerweg 5 - Verbeelding
29-08-2017
Bijlage bij RA17.0064 - Bestemmingsplan Emmen Meerdijk - Regels
29-08-2017
Bijlage bij RA17.0064 - Bestemmingsplan Emmen Meerdijk - Toelichting
29-08-2017
Bijlage bij RA17.0064 - Bestemmingsplan Emmen Meerdijk - Verbeelding
29-08-2017
Bijlage bij RA17.0064 - Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan "Emmen, Meerdijk"
11-07-2017
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weerdinge'
30-06-2017
Bijlage bij RA17.0054 - Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Haagjesweg 162 - Toelichting en Regels
30-06-2017
Bijlage bij RA17.0054 - Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Haagjesweg 162 - Verbeelding
14-06-2017
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen-zuid
14-06-2017
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 56"
11-05-2017
Bijlage bij RA17.0043 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weerdinge' - Regels
11-05-2017
Bijlage bij RA17.0043 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weerdinge' - Toelichting
11-05-2017
Bijlage bij RA17.0043 - Nota van beantwoording zienswijzen
08-05-2017
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal NZ 228 (mini-camping)
21-04-2017
Bijlage bij RA17.0035 - Bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen - Historie tijdlijn
21-04-2017
Bijlage bij RA17.0035 - Bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen - Nota van beantwoording
21-04-2017
Bijlage bij RA17.0035 - Bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen - Regels
21-04-2017
Bijlage bij RA17.0035 - Bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen - Toelichting
21-04-2017
Bijlage bij RA17.0035 - Bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen - Verbeelding
06-04-2017
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Centrum Hondsrugtoren hoek Weerdingerstraat en Hondsrugweg"
06-04-2017
Vaststelling structuurvisie Emmen, Delftlanden 2.0
06-04-2017
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Berkenlaan 8"
06-04-2017
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, ten zuiden van Barger-Compascuum"
24-03-2017
Mededeling wethouder Van der Weide inzake vaststelling bestemmingsplan Zijtak OZ 56
23-03-2017
Bijlage bij RA18.0038 - Beleidskader standplaatsen en venten gemeente Emmen
22-03-2017
Reactie weth. Otter op vragen in commissie W&R 14-03-2017 over structuurvisie Delftlanden 2.0
09-03-2017
Bijlage bij RA17.0020 - Best.plan Weerdingerkanaal NZ 228 (mini-camping) - Nota van beantwoording
09-03-2017
Bijlage bij RA17.0020 - Best.plan Weerdingerkanaal NZ 228 (mini-camping) - Toelichting + regels
09-03-2017
Bijlage bij RA17.0020 - Best.plan Weerdingerkanaal NZ 228 (mini-camping) - Verbeelding
16-02-2017
Bijlage bij RA17.0014 - Diverse bijlagen structuurvisie Emmen, Delftlanden 2.0
16-02-2017
Bijlage bij RA17.0014 - Notitie herziening stedenbouwkundig plan gebied Delftlanden
16-02-2017
Bijlage bij RA17.0014 - Structuurvisie Emmen, Delftlanden 2.0 - Toelichting
16-02-2017
Bijlage bij RA17.0014 - Vaststelling structuurvisie Emmen, Delftlanden 2.0 - Verbeelding
16-02-2017
Bijlage bij RA17.0015 - Best.plan 'Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Berkenlaan 8' - Verbeelding
16-02-2017
Bijlage bij RA17.0015 - Bestemmingsplan 'Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Berkenlaan 8'
14-02-2017
Bijlage bij RA17.0013 - Vaststelling best.plan 'Nw-Amsterdam Zijtak OZ 56' - Toelichting + Regels
14-02-2017
Bijlage bij RA17.0013 - Best.plan 'Nw-Amsterdam, Zijtak OZ 56' - Nota van beantwoording zienswijze
14-02-2017
Bijlage bij RA17.0013 - Vaststelling best.plan 'Nw-Amsterdam Zijtak OZ 56' - Verbeelding
10-02-2017
Bijlage bij RA17.0012 - Bestemmingsplan "Emmen, Centrum Hondsrugtoren hoek Weerdingerstraat en Hondsrugweg" - Nota van beantwoording
10-02-2017
Bijlage bij RA17.0012 - Bestemmingsplan 'Emmen Centrum Hondsrugtoren hoek Weerdingerstraat en Hondsrugweg' - Verbeelding
10-02-2017
Bijlage bij RA17.0012 - Bestemmingsplan 'Emmen, Centrum Hondsrugtoren hoek Weerdingerstraat en Hondsrugweg' - Bijlagen toelichting
10-02-2017
Bijlage bij RA17.0012 - Bestemmingsplan 'Emmen, Centrum Hondsrugtoren hoek Weerdingerstraat en Hondsrugweg' - Regels
10-02-2017
Bijlage bij RA17.0012 - Bestemmingsplan 'Emmen, Centrum Hondsrugtoren hoek Weerdingerstraat en Hondsrugweg' - Toelichting
09-02-2017
Vaststelling bestemmingsplan "Erica, woning Kerkweg"
09-02-2017
Bijlage bij RA17.0011 - Bestemmingsplan 'Buitengebied, tzv Barger-Compascuum' - Verbeelding
09-02-2017
Bijlage bij RA17.0011 - Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, ten zuiden van Barger-Compascuum'- Toelichting + Regels
03-01-2017
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmermeer Middenhaag 2 (gymzaal)
03-01-2017
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam - Veenoord, woningen Middenweg"
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2016
Bijlage bij RA16.0130 - Bestemmingsplan Erica, woning Kerkweg - Toelichting en Regels
16-12-2016
Bijlage bij RA16.0130 - Bestemmingsplan Erica, woning Kerkweg - Verbeelding
08-12-2016
Petitie "Herstel boerderij uit 1864 in Emmen centrum"
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0106 - Bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Middenhaag 2 - Regels
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0106 - Bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Middenhaag 2 - Toelichting
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0106 - Bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Middenhaag 2 - Verbeelding
14-11-2016
Bijlage bij RA16.0105 - Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam - Veenoord woningen Middenweg" - Toelichting + Regels
14-11-2016
Bijlage bij RA16.0105 - Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam - Veenoord, woningen Middenweg"- Verbeelding
09-11-2016
Herstelbesluit bestemmingsplan "Zwartemeer, sportlandgoed"
09-11-2016
Vaststelling bestemmingsplan Emmer-Compascuum, woning Westelijke Doorsnee NZ
09-11-2016
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, twee woningen Vastenow 210 NZ
09-11-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391 - N366"
13-10-2016
Verklaring van geen bedenkingen, brandstofverkooppunt Wilhelmsweg
13-10-2016
Vaststelling beheersverordening "Emmen, Delftlanden"
13-10-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, Buffer Noord - Zwartemeer"
13-10-2016
Herstelbesluit "Emmen, Barger-Oosterveld uitbreiding bedrijventerrein"
13-10-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Erica, Ericasestraat 40"
13-10-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Verbreding N34"
29-09-2016
Bijlage bij RA16.0092 - Aanvulling Toets Flora- en Faunawet Sportlandgoed
29-09-2016
Bijlage bij RA16.0092 - Bestemmingsplan Zwartemeer Sportlandgoed
29-09-2016
Bijlage bij RA16.0092 - Geluidonderzoek Sportlandgoed Zwartemeer
29-09-2016
Bijlage bij RA16.0092 - Uitspraak Raad van State bestemmigsplan Sportlandgoed
23-09-2016
Herziening bestemmingsplan Rundedal
15-09-2016
Bijlage bij RA16.0085 - Bestemmingsplan Emmer-Compascuum
15-09-2016
BIjlage bij RA16.0086 - Bestemmingsplan Nw. Dordrecht 2 woningen Vastenow 210
15-09-2016
Bijlage bij RA16.0086 - Verbeelding Nieuw-Dordrecht 2 woningen Vastenow
15-09-2016
Bijlage bij RA16.0087 Bestemmingsplan Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366
01-09-2016
Bijlage bij RA16.0076 - "Emmen, Delftlanden Zuid Wilhelmsweg tankstation - Toelichting + bijlagen
01-09-2016
Bijlage bij RA16.0076 - Ontwerp omgevingsvergunning "Emmen, Delftlanden Zuid Wilhelmsweg tankstation
01-09-2016
Bijlage bij RA16.0077 - Vaststelling bestemmingsplan "Erica, Ericasestraat 40" - Toelichting + Regels
01-09-2016
Bijlage bij RA16.0077 - Vaststelling bestemmingsplan "Erica, Ericasestraat 40" - Verbeelding
25-08-2016
Bijlage bij RA 16.0074 - Rapport Royal Haskoning DHV Milieucategorie Büter Hydraulics
25-08-2016
Bijlage bij RA16.0074 - Bestemmingsplan Barger-Oosterveld, uitbreiding bedrijventerrein
25-08-2016
Bijlage bij RA16.0075 - Bestemmingsplan Buitengebied verbreding N34 Toelichting
25-08-2016
Bijlage bij RA16.0075 - Buitengebied verbreding N34 - Regels
25-08-2016
Bijlage bij RA16.0075 - Buitengebied, verbreding N34 - Verbeelding
25-08-2016
Bijlage bij RA16.0075 - Buitengebied, verbreding N34 Nota van zienswijzen
25-08-2016
Bijlage bij RA16.0075 - Buitengebied, verbreding N34 Toelichting bijlagen
24-08-2016
Bijlage bij RA16.0073 - Vaststelling beheersverordening "Emmen, Rietlanden - Toelichting en Regels
24-08-2016
Bijlage bij RA16.0073 - Vaststelling beheersverordening "Emmen, Rietlanden - Verbeelding
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Aanvulling op het MER
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Inrichtingsplan Buffer Noord Zwartemeer
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Milieueffectrapport
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Nota van beantwoording zienswijzen
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Regels
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Toelichting
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Verbeelding
01-08-2016
Bijlage bij RA16.0067 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, buffer Noord Zwartemeer - Vooroverleg beantwoording zienswijzen
11-07-2016
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391-N366"
11-07-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Weiteveen, woning Bargerweg"
08-06-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Noordbarge, Bargerkampenweg 23 en 25"
08-06-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, bedrijvenpark Waanderveld"
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0040 - Bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391/N379" - Regels
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0040 - Bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391/N379" - Toelichting
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0040 - Bestemmingsplan "Buitengebied, ongelijkvloerse kruising N391/N379" - Verbeelding
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0042 - Bestemmingsplan "Weiteveen, woning Bargerweg - Toelichting en Regels
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0042 - Bestemmingsplan "Weiteveen, woning Bargerweg - Verbeelding
11-05-2016
Informatiebijeenkomst achterliggende stukken structuurvisie "Emmen, windenergie"
03-05-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen"
26-04-2016
Beantwoording vraag SBN commissie Wonen en Ruimte van 11 april inzake bestemmingsplan ‘Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen’
08-04-2016
Acties n.a.v. uitkomsten C-discussie bestemmingsplannen en moties
08-04-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 230"
08-04-2016
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Vaart ZZ 3 en 4"
07-04-2016
Bijlage bij RA16.0027/RA16.0038 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Noordbarge Bargerkampenweg 23 en 25" - Toelichting en Regels
07-04-2016
Bijlage bij RA16.0027/RA16.0038 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Noordbarge Bargerkampenweg 23 en 25" - Verbeelding
31-03-2016
Bijlage bij RA16.0025 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, bedrijvenpark Waanderveld" - Regels
31-03-2016
Bijlage bij RA16.0025 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, bedrijvenpark Waanderveld" - Toelichting
31-03-2016
Bijlage bij RA16.0025 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, bedrijvenpark Waanderveld"- Verbeelding
17-03-2016
Bijlage bij RA16.0022 - Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen" - Regels
17-03-2016
Bijlage bij RA16.0022 - Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen" - Toelichting
17-03-2016
Bijlage bij RA16.0022 - Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen" - Verbeelding
18-02-2016
Bijlage bij RA16.0016 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Vaart ZZ 3 en 4"
18-02-2016
Bijlage bij RA16.0016 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Vaart ZZ 3 en 4" - Verbeelding
18-02-2016
Bijlage bij RA16.0017 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 230
18-02-2016
Bijlage bij RA16.0017 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 230 - Verbeelding
Datum
Onderwerp
Document
16-11-2015
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer, Aireydorp, Mr. C.L.Kniphorststraat"
16-11-2015
Bijlage bij RA15.0091 - Bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer, Aireydorp, Mr. C.L. Kniphorststraat" - Verbeelding
16-11-2015
Bijlage bij RA15.0091 - Bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer, Aireydorp, Mr. C.L. Kniphorststraat" - Regels
16-11-2015
Bijlage bij RA15.0091 - Bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer, Aireydorp, Mr. C.L. Kniphorststraat" - Toelichting
20-10-2015
Antwoord wethouder Van der Weide op vraag van de CDA-fractie m.b.t. "bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerreinng Barger-Oosterveld"
17-09-2015
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen (Zuidbarge), Oranjekanaal NZ (Molenplan)"
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0072 - Bestemmingsplan "Emmen, Zuidbarge, Oranjekanaal NZ (Molenplan)" - Regels
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0072 - Bestemmingsplan "Emmen, Zuidbarge, Oranjekanaal NZ (Molenplan)" - Verbeelding
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0072 - Bestemmingsplan "Emmen, Zuidbarge, Oranjekanaal NZ (Molenplan)"- Toelichting
10-09-2015
Bestemmingsplan "Emmen Barger-Oosterveld uitbreiding bedrijventerrein"
10-09-2015
Bijlage bij RA15.0067 - Bestemmingsplan Barger-Oosterveld uitbreiding bedrijventerrein - Verbeelding
10-09-2015
Bijlage bij RA15.0067 - Bestemmingsplan Barger-Oosterveld, uitbreiding bedrijventerrein - Toelichting bestemmingsplan
09-09-2015
Vaststelling bestemmingsplan "Zwartemeer, sportlandgoed"
09-09-2015
Bijlage bij RA15.0066 - Bestemmingsplan "Zwartemeer, sportlandgoed" - Toelichting
09-09-2015
Bijlage bij RA15.0066 - Bestemmingsplan "Zwartemeer, sportlandgoed" - Verbeelding
03-09-2015
Vaststellen bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, Eerste partiële herziening"
03-09-2015
Antwoordbrief inz.best.plan Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a ( loonbedrijf Wolken)
03-09-2015
Bijlage bij RA15.0063 - Bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, Eerste partiële herziening" - Toelichting
03-09-2015
Bijlage bij RA15.0063 - Bestemmingsplan "Nieuw-Weerdinge, Eerste partiële herziening" - Verbeelding
01-07-2015
Uitnodiging informatiemarkt fysieke ruimte op 29 september 2015
18-05-2015
Bestemmingsplan "Emmen, Ermerveen 14"
18-05-2015
Bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a (Loonbedrijf Wolken)"
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0035 - Bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a (Loonbedrijf Wolken)" - Gebiedsaanduiding WRO-zone - wijzigingsgebied 1
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0035 - Bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a (Loonbedrijf Wolken)" - Regels
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0035 - Bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a (Loonbedrijf Wolken)" - Toelichting
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0035 - Bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a (Loonbedrijf Wolken)" - Verklaring plangebied
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0036 - Bestemmingsplan "Emmen, Ermerveen 4" - Verbeelding
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0036 - Bestemmingsplan "Emmen, Ermerveen4" - Regels
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0036 - Bestemmingsplan "Emmen, Ermerveen4" - Toelichting
02-04-2015
Vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Vreding (herinrichting)'
02-04-2015
Bijlage bij RA15.0026 - Bestemmingsplan 'Emmen, Vreding (herinrichting)' - Regels
02-04-2015
Bijlage bij RA15.0026 - Bestemmingsplan 'Emmen, Vreding (herinrichting)' - Toelichting + bijlagen
02-04-2015
Bijlage bij RA15.0026 - Bestemmingsplan 'Emmen, Vreding (herinrichting)' - Verbeelding
19-03-2015
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, woning Wijkstraat 79
19-03-2015
Bijlage bij RA15.0020 - Bestemmingsplan woning Wijkstraat 79, Nieuw-Amsterdam - Regels, toelichting, nota van beantwoording
19-03-2015
Bijlage bij RA15.0020 - Bestemmingsplan woning Wijkstraat 79, Nieuw-Amsterdam - Verbeelding
11-03-2015
Vaststelling bestemmingsplan 'Klazienaveen, glastuinbouwgebied Klazienaveen'
11-03-2015
Bijlage bij RA15.0019 - Bestemmingsplan 'Klazienaveen, glastuinbouwgebied Klazienaveen' - Regels
11-03-2015
Bijlage bij RA15.0019 - Bestemmingsplan 'Klazienaveen, glastuinbouwgebied Klazienaveen' - Toelichting
11-03-2015
Bijlage bij RA15.0019 - Bestemmingsplan 'Klazienaveen, glastuinbouwgebied Klazienaveen' - Verbeelding
10-03-2015
Bijlage bij RA15.0017 - Bestemmingsplan 'Zwartemeer, woning Krommewijk' - Regels
10-03-2015
Bijlage bij RA15.0017 - Bestemmingsplan 'Zwartemeer, woning Krommewijk' - Toelichting
10-03-2015
Bijlage bij RA15.0017 - Bestemmingsplan 'Zwartemeer, woning Krommewijk' - Verbeelding
09-03-2015
Vaststelling bestemmingsplan "Zwartemeer, woning Krommewijk"
05-02-2015
Vaststelling bestemmingsplan Erica, bedrijf Warmoesweg 5
05-02-2015
Bijlage bij RA15.0011 - Vaststelling bestemmingsplan Erica, bedrijf Warmoesweg 5 - Regels
05-02-2015
Bijlage bij RA15.0011 - Vaststelling bestemmingsplan Erica, bedrijf Warmoesweg 5 - Toelichting
05-02-2015
Bijlage bij RA15.0011 - Vaststelling bestemmingsplan Erica, bedrijf Warmoesweg 5 - Verbeelding
08-01-2015
Vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Bargermeer Oosterwijk OZ (groothandel in schroot)'
08-01-2015
Bijlage bij RA15.0003 - Vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Bargermeer Oosterwijk OZ (groothandel in schroot) - Toelichting
08-01-2015
Bijlage bij RA15.0003 - Vaststelling bestemmingsplan 'Emmen, Bargermeer Oosterwijk OZ (groothandel in schroot)' - Regels en Verbeelding
07-01-2015
Vaststelling bestemmingslan Schoonebeek, Bedrijventerrein De Vierslagen
07-01-2015
Bijlage bij RA15.0002 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, Bedrijventerrein De Vierslagen" - Regels
07-01-2015
Bijlage bij RA15.0002 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, Bedrijventerrein De Vierslagen" - Toelichting
07-01-2015
Bijlage bij RA15.0002 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, Bedrijventerrein De Vierslagen" - Verbeelding
Datum
Onderwerp
Document
04-12-2014
Bijlage bij 14.147003 - Brief Advocaat inzake einduitspraak Raad van State planschade De Zuidoosthal
04-12-2014
Bijlage bij 14.147003 - Einduitspraak Raad van State planschade De Zuidoosthal
26-11-2014
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, woning Herenstreek
26-11-2014
Bijlage bij RA14.0110 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning aan Herenstreek" - Verbeelding
26-11-2014
Bijlage bij RA14.0110 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning aan Herenstreek" - Regels
26-11-2014
Bijlage bij RA14.0110 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning aan Herenstreek" - Toelichting
17-11-2014
Bijlage bij RA14.0100 - Vaststelling bestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33 - Regels
17-11-2014
Bijlage bij RA14.0100 - Vaststelling bestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33 - Toelichting
17-11-2014
Bijlage bij RA14.0100 - Vaststelling bestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33 - Verbeelding
14-11-2014
Vaststelling bestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33
11-11-2014
Einduitspraak Raad van State planschade De Zuidoosthal
07-11-2014
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie aan de Gierzwaluw"
07-11-2014
Bijlage bij RA14.0092 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Angelslo woonwagenlocatie aan de Vleerackers - Regels
07-11-2014
Bijlage bij RA14.0092 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Angelslo woonwagenlocatie aan de Vleerackers - Verbeelding
07-11-2014
Bijlage bij RA14.0092 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Angelslo woonwagenlocatie aan de Vleerackers" - Toelichting
07-11-2014
Bijlage bij RA14.0094 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie - Verbeelding
07-11-2014
Bijlage bij RA14.0094 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie aan de Gierzwaluw - Regels
07-11-2014
Bijlage bij RA14.0094 - Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie aan de Gierzwaluw" - Toelichting
06-11-2014
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Angelslo woonwagenlocatie aan de Vleerackers"
27-10-2014
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk"
27-10-2014
Bijlage bij RA14.0087 - Bestemmingsplan"Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk" - Regels
27-10-2014
Bijlage bij RA14.0087 - Bestemmingsplan"Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk" - Toelichting
27-10-2014
Bijlage bij RA14.0087 - Bestemmingsplan"Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk" - Verbeelding
08-10-2014
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer woonwagenlocatie aan de Valtherlaan
08-10-2014
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie aan Lijsterveld"
08-10-2014
Bijlage bij RA14.0080 - Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie aan het Lijsterveld - Regels
08-10-2014
Bijlage bij RA14.0080 - Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie aan het Lijsterveld - Toelichting
08-10-2014
Bijlage bij RA14.0080 - Emmen, Rietlanden woonwagenlocatie aan het Lijsterveld - Verbeelding
08-10-2014
Bijlage bij RA14.0081 - Emmen, Emmermeer woonwagenlocatie aan de Valtherlaan - Regels
08-10-2014
Bijlage bij RA14.0081 - Emmen, Emmermeer woonwagenlocatie aan de Valtherlaan - Toelichting
08-10-2014
Bijlage bij RA14.0081 - Emmen, Emmermeer woonwagenlocatie aan de Valtherlaan - Verbeelding
18-09-2014
Bijlage bij RA14.0075 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, woonwagenlocatie aan de Kerkhoflaan" - Regels
18-09-2014
Bijlage bij RA14.0075 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, woonwagenlocatie aan de Kerkhoflaan" - Toelichting
18-09-2014
Bijlage bij RA14.0075 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, woonwagenlocatie aan de Kerkhoflaan" - Verbeelding
17-09-2014
Vaststelling bestemmingsplan “Schoonebeek, woonwagenlocatie aan de Kerkhoflaan”
17-09-2014
Bijlage bij RA14.0069 - Artikel 49 Recreatie - Extensieve dagrecreatie
17-09-2014
Bijlage bij RA14.0069 - Artikel 52 Sport- Geluidsportcentrum
17-09-2014
Bijlage bij RA14.0069 - Verbeelding herstelbesluit Bestemmingsplan Buitengebied Emmen
17-09-2014
Bijlage bij RA14.0069 - Verbeelding Kartcircuit De Pottendijk
11-09-2014
Herstelbesluit bestemmingsplan 'Buitengebied Emmen'
04-09-2014
Bestemmingsplan "Schoonebeek, Oldenhuis Gratamaweg"
04-09-2014
Bijlage bij RA14.0062 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, Oldenhuis Gratamaweg"- Regels
04-09-2014
Bijlage bij RA14.0062 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, Oldenhuis Gratamaweg"- Toelichting
04-09-2014
Bijlage bij RA14.0062 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, Oldenhuis Gratamaweg"- Verbeelding
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0057 - Bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, omgeving Oevermansweg" - Regels
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0057 - Bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, omgeving Oevermansweg" - Toelichting
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0057 - Bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, omgeving Oevermansweg" - Verbeelding
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0058 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge - Regels
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0058 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge - Toelichting
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0058 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge - Verbeelding A
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0058 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge - Verbeelding B
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0058 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge - Verbeelding C
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0058 - Bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge - Verbeelding D
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0059 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, camping Herenstreek 130" - Regels
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0059 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, camping Herenstreek 130" - Toelichting
21-08-2014
Bijlage bij RA14.0059 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, camping Herenstreek 130" - Verbeelding
20-08-2014
Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, camping Herenstreek 130"
20-08-2014
Bestemmingsplan 'Buitengebied Emmen, omgeving Oevermansweg'
20-08-2014
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge
26-06-2014
Bestemmingsplan "Erica, Strengdijk 50 en 71 (Varkenshouderij Huirne)"
26-06-2014
Bijlage bij RA14.0055 - Bestemmingsplan "Erica, Strengdijk 50 en 71(Varkenshouderij Huirne)" - Regels
26-06-2014
Bijlage bij RA14.0055 - Bestemmingsplan "Erica, Strengdijk 50 en 71(Varkenshouderij Huirne)" - Toelichting
26-06-2014
Bijlage bij RA14.0055 - Bestemmingsplan "Erica, Strengdijk 50 en 71(Varkenshouderij Huirne)" - Verbeelding
19-06-2014
Brief Raad van State inzake uitspraak bestemmingsplan Buitengebied Emmen
16-05-2014
Bestemmingsplan 'Nieuw-Weerdinge, Siepelveenwijk ZZ 126 (Loonbedrijf Groenwold)'
16-05-2014
Bijlage bij RA14.0039 - Bestemmingsplan 'Nieuw-Weerdinge - Siepelveenwijk ZZ 126 (Loonbedrijf Groenwold)' - Toelichting
16-05-2014
Bijlage bij RA14.0039 - Bestemmingsplan 'Nieuw-Weerdinge, Siepelveenwijk ZZ 126, verbeelding 1'
16-05-2014
Bijlage bij RA14.0039 - Bestemmingsplan 'Nieuw-Weerdinge, Siepelveenwijk ZZ 126, verbeelding 2'
12-03-2014
Aanpassing bestemmingsplan Klazienaveen
02-01-2014
Bijlage bij 13.557960 - Uitspraak rechtbank beroep De Zuidoosthal B.V. en De Giraf B.V. te Emmen
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2013
Planschade Zuidoosthal, uitspraak rechtbank
12-12-2013
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmermeer Aireydorp fase 3
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0111 - Bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Aireydorp fase 3
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0111 - Bestemmingsplan Emmen, Emmermeer, Aireydorp fase 3, Regels
13-11-2013
Vaststelling bestemmingsplan Klazienaveen (actualiseringsopgave)
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0099 - Bestemmingsplan Klazienaveen, verbeelding 5
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0099 - Bestemmingsplan Klazienaveen, verbeelding 3
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0099 - Bestemmingsplan Klazienaveen
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0099 - Bestemmingsplan Klazienaveen, legenda verbeelding
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0099 - Bestemmingsplan Klazienaveen, verbeelding 1
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0099 - Bestemmingsplan Klazienaveen, verbeelding 2
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0099 - Bestemmingsplan Klazienaveen, verbeelding 4
06-11-2013
Bijlage bij RA13.0093 - Tekening met nr. NL.IMRO.0114.2013032-vb71
04-11-2013
Informatiebijeenkomst Stedelijke Wateropgave 2 oktober 2013
31-10-2013
Voorbereidingsbesluit Emmen 2013-2014
23-09-2013
Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Buitengebied en wateropgaven 12 en 20 november 2013
13-09-2013
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost
13-09-2013
Bijlage bij RA13.0081 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost regels
13-09-2013
Bijlage bij RA13.0081 - Bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost
27-08-2013
Bijlage bij RA13.0066 - Verbeelding bestemmingsplan 'Schoonebeek, Stroomdal'
22-08-2013
Vaststelling bestemmingsplan "Schoonebeek, Stroomdal"
22-08-2013
Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan sportlandgoed 't Swartemeer
22-08-2013
Bijlage bij RA13.0066 - Bestemmingsplan "Schoonebeek, Stroomdal" (NL.IMRO.0114.2011036-701)
22-08-2013
Bijlage bij RA13.0067 - Partiële herziening bestemmingsplan Sportlandgoed 't Swartemeer
22-08-2013
Bijlage bij RA13.0067 - Verbeelding partiële herziening bestemmingsplan Sportlandgoed 't Swartemeer
16-08-2013
Bijlage bij 13.442308 - Reactienota motie bestemmingsplan Buitengebied Wakker Emmen
06-08-2013
Sportlandgoed te Zwartemeer
23-07-2013
Bijlage bij RA13.0065 - Verbeelding bestemmingsplan Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
15-07-2013
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
15-07-2013
Bijlage bij RA13.0065 - Bestemmingsplan Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal
15-07-2013
Bijlage bij RA13.0065 - Bestemmingsplan Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal, zonnediagram
09-07-2013
Motie Wakker Emmen, bestemmingsplan Buitengebied
01-07-2013
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, rijenwoningen Bekels erf"
01-07-2013
Bijlage bij RA13.0061 - Nieuw-Schoonebeek, rijenwoningen Bekels erf
01-07-2013
Bijlage bij RA13.0061 - Plangebied Nieuw-Schoonebeek, rijenwoningen Bekels erf
25-06-2013
Station Emmen Zuid 2e spoor en perron
03-06-2013
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 30 mei 2013 - Bestemmingsplan Buitengebied m.b.t. Europaweg 253
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0046 - Bestemmingsplan 'Emmen, Hondsrugweg Zuid-Esch' - Regels
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0046 - Bestemmingsplan 'Emmen, Hondsrugweg Zuid-Esch' - Toelichting
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0046 - Bestemmingsplan 'Emmen, Hondsrugweg Zuid-Esch' - Verbeelding
16-05-2013
Bestemmingsplan 'Emmen, Hondrugweg, Zuid-Esch'
16-05-2013
Bestemmingsplan 'Emmen, Noordbarge'
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0045 - Bestemmingsplan Noordbarge
03-05-2013
Bijlage bij RA13.0038 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan "Buitengebied Emmen"
03-05-2013
Bijlage bij RA13.0038 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, nota van zienswijzen
03-05-2013
Bijlage bij RA13.0038 - Bestemmingsplan Buitengebied Emmen, toelichting
03-05-2013
Bijlage bij RA13.0038 - Bestemmingsplan Buitengebied, Regels
24-04-2013
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ-Karel
24-04-2013
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Emmen
24-04-2013
Bijlage bij RA13.0037 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, hoek Vaart ZZ - Karel Palmstraat"
24-04-2013
Bijlage bij RA13.0037 - Verbeelding bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, hoek Vaart ZZ - Karel Palmstraat"
16-04-2013
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Emmen Noordbarge", Emmen
18-02-2013
Vaststelling bestemmingsplan "Schoonebeek, woningen Spanjaardspad"
18-02-2013
Bijlage bij RA13.0017 - Bestemmingsplan Spanjaardspad
18-02-2013
Bijlage bij RA13.0017 - Verbeelding bestemmingsplan Spanjaardspad
15-02-2013
Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Tweede Groenedijk 22 (Melkveehouderij)"
15-02-2013
Bijlage bij RA13.0016 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Tweede Groenedijk 22 (Melkveehouderij)"
15-02-2013
Bijlage bij RA13.0016 - Bestemmingsplan 'Emmer-Compascuum, Verlengde Tweede Groenedijk 22 (Melkveehouderij)' - Regels
15-02-2013
Bijlage bij RA13.0016 - Plangebied 'Emmer-Compascuum, Verlengde Tweede Groenedijk 22 (Melkveehouderij)'
31-01-2013
Bestemmingsplan Emmen-Zuid, tweede spoor en perron
18-01-2013
Bijlage bij RA13.0008 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 140 (Pluimveehouderij) - Regels
18-01-2013
Bijlage bij RA13.0008 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 140 (Pluimveehouderij) - Toelichting
18-01-2013
Bijlage bij RA13.0008 - Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 140 (Pluimveehouderij) - Verbeelding
17-01-2013
Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 104 (Pluimveehouderij)"
16-01-2013
Presentatie "Stand van zaken bestemmingsplan Buitengebied, van ontwerp naar vaststelling"
10-01-2013
Vaststelling bestemmingsplan "Klazienaveen, woning oude Dordsedijk"
10-01-2013
Bijlage bij RA13.0004 - Bestemmingsplan + Nota van beantwoording woning Oude Dordsedijk
10-01-2013
Bijlage bij RA13.0004 - Verbeelding woning Oude Dordsedijk
Datum
Onderwerp
Document
08-11-2012
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, appartementencomplex Kerkenweg-Europaweg"
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0100 - Plankaart bestemmingsplan Veenoord, Zorgvilla aan Landschapsweg
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0100 - bestemmingsplan Veenoord, Zorgvilla aan Landschapsweg
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0102 - Bestemmingsplan Nieuw-Schoonebeek, appartementencomplex Kerkenweg-Europaweg
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0102 - Plankaart bestemmingsplan Nieuw-Schoonebeek, appartementencomplex Kerkenweg-Europaweg
07-11-2012
Vaststelling bestemmingsplan Veenoord, Zorgvilla aan Landschapsweg
31-10-2012
Bijlage bij RA12.0093 - Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmerhout; bestemmingsplan
31-10-2012
Bijlage bij RA12.0093 - Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmerhout; verbeelding
12-10-2012
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmerhout
20-09-2012
Algemene verklaring van geen bedenkingen vergroting agrarische bouwperceel en staloppervlakte
13-09-2012
Bestemmingsplan Willinkplein Zd , aanpassingen n.a.v. tussenuitspraak Raad van State
13-09-2012
Bijlage bij RA12.0085 - Bestemmingplan Willinkplein-zuid; regels.
13-09-2012
Bijlage bij RA12.0085 - Bestemmingsplan Willinkplein Zuid
13-09-2012
Bijlage bij RA12.0085 - Willinkplein-Zuid ; verbeelding
11-09-2012
Bijlage bij RA12.0083 - Plankaart bestemmingsplan Emmen, Angelslo
06-09-2012
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Angelslo
06-09-2012
Bijlage bij RA12.0083 - Bestemmingsplan Emmen, Angelslo
28-08-2012
Algemene verklaring van geen bedenkingen voor bovendakse constructies tot 40 m t.b.v. Dierenpark Emmen
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0078 - Algemene verklaring van geen bedenkingen tbv Dierenpark Emmen
28-08-2012
Algemene verklaring van geen bedenkingen m.b.t. bouwhoogte op bepaalde delen van het bedrijventerrein Nieuw-Amsterdam-Veenoord
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0077 - kaart locatie bedrijventerrein Nieuw-Amsterdam-Veenoord (De Tweeling)
25-06-2012
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmermeer
25-06-2012
Bijlage bij RA12.0068 - Regels bestemmingsplan Emmen, Emmermeer
25-06-2012
Bijlage bij RA12.0068 - Toelichting bestemmingsplan Emmen, Emmermeer
25-06-2012
Bijlage bij RA12.0068 - Verbeelding bestemmingsplan Emmen, Emmermeer
24-05-2012
Bijlage bij RA12.0052 - Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, Multifunctioneel centrum en Brede School
24-05-2012
Bijlage bij RA12.0052 - Verbeelding Multifunctioneel centrum en Brede School Emmer-Compascuum
23-05-2012
Bijlage bij RA12.0061 - Kaart voorbereidingsbesluit
22-05-2012
Bijlage bij RA12.0049 - Verbeelding bestemmingsplan Emmen, Emmerdennen
21-05-2012
Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23
21-05-2012
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Multifunctioneel Centrum en Brede School"
21-05-2012
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam. woonschepenhaven"
21-05-2012
Bijlage bij RA12.0053 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Verlengde Scholtenskanaal OZ 23
21-05-2012
Bijlage bij RA12.0053 - Verbeelding Verlengde Scholtenskanaal OZ 23
21-05-2012
Bijlage bij RA12.0054 -Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, woonschepenhaven"
11-05-2012
Bijlage bij 12.324144 - Eindrapportage PvA digitaliseren bestemmingsplannen
10-05-2012
Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmerdennen
10-05-2012
Bijlage bij RA12.0049 - Bestemmingsplan Emmerdennen
19-04-2012
Bijlage bij RA12.0031 - Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, woning Westerdiep OZ
19-04-2012
Bijlage bij RA12.0031 - Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, woning Westerdiep OZ - legenda plangebied
19-04-2012
Bijlage bij RA12.0031 - Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, woning Westerdiep OZ - Regels
19-04-2012
Bijlage bij RA12.0034 - Verbeelding plangebied Zwartemeer, Kamerlingswijk WZ 123
17-04-2012
Eindrapportage Uitvoering Plan van aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen
03-04-2012
Bestemmingsplan "Zwartemeer, Kamerlingswijk WZ 123"
03-04-2012
Bijlage bij RA12.0034 - Bestemmingsplan Zwartemeer, Kamerlingswijk WZ 123
29-03-2012
Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Westerdiep OZ"
14-03-2012
Bijlage bij RA12.0022 - Bestemmingsplan 'Erica, camping op Fietse'
14-03-2012
Bijlage bij RA12.0022 - Nota van Beantwoording Bestemmingsplan 'Erica, camping op Fietse'
14-03-2012
Bijlage bij RA12.0022 - Verbeelding Bestemmingsplan 'Erica, camping op Fietse'
13-03-2012
Bestemmingsplan "Erica, camping Op Fietse"
20-02-2012
Bijlage bij RA12.0017 - Bestemmingsplan "Weerdinge - Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte)"
20-02-2012
Bijlage bij RA12.0017 - Regels bestemmingsplan "Weerdinge - Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte)"
20-02-2012
Bijlage bij RA12.0017 - Verbeelding bestemmingsplan "Weerdinge - Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte)"
16-02-2012
Vaststelling bestemmingsplan "Weerdinge - Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte)"
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2011
Bijlage bij RA11.0147 - Bestemmingsplan Westelijke Doorsnee ZZ, bouwbedrijf Lippold
20-12-2011
Bijlage bij RA11.0147 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Westelijke Doorsnee ZZ, bouwbedrijf Lippold
20-12-2011
Bijlage bij RA11.0147 - Verbeelding bestemmingsplan Westelijke Doorsnee ZZ bouwbedrijf Lippold
13-12-2011
Bijlage bij RA11.0140 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, Klazienaveensestraat 2, toelichting en regels
13-12-2011
Bijlage bij RA11.0140 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, Klazienaveensestraat 2, Verbeelding
05-12-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, Klazienaveensestraat 2"
15-11-2011
Bijlage bij RA11.0128 - Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam en Veenoord
15-11-2011
Bijlage bij RA11.0128 - Tekening 1 bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam en Veenoord
15-11-2011
Bijlage bij RA11.0128 - Tekening 2 bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam en Veenoord
15-11-2011
Bijlage bij RA11.0128 - Tekening 3 bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam en Veenoord
10-11-2011
Bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam en Veenoord"
09-11-2011
Bijlage bij RA11.0122 - Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Emmen
09-11-2011
Bijlage bij RA11.0123 - Bestemmingsplan herinrichting Schoonebeekerdiep, Richtlijnen voor de milieueffectrapportage
07-11-2011
Aanvaarden milieueffectrapport (Plan-MER) bestemmingsplan Buitengebied
07-11-2011
Richtlijnen voor de milieueffectrapportage (MER) bestemmingsplan herinrichting Schoonebekerdiep
27-09-2011
Gewijzigd raadsvoorstel Bestemmingsplan Emmen, De Ark (was RA 11.0095)
27-09-2011
Bestemmingsplan De Ark
14-09-2011
Bijlage bij RA11.0097 - bestemmingsplan Weerdinge, Holtstraat 44
14-09-2011
Bijlage bij RA11.0097 - Plankaart bestemmingsplan Weerdinge, Holtstraat 44
08-09-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Weerdinge, Holtstraat 44 (schapenhouderij)"
29-08-2011
Bijlage bij RA11.0085 - Bestemmingsplan Emmen Het Hoge Loo
29-08-2011
Bijlage bij RA11.0085 - Bestemmingsplan Emmen Het Hoge Loo, plankaart
29-08-2011
Bijlage bij RA11.0095 - Bestemmingsplan De Ark, plankaart
15-08-2011
Bijlage bij RA11.0086 - Bestemmingsplan Zwartemeer
15-08-2011
Bijlage bij RA11.0086 - Bestemmingsplan Zwartemeer, plankaart 1
15-08-2011
Bijlage bij RA11.0086 - Bestemmingsplan Zwartemeer, plankaart 2
15-08-2011
Bijlage bij RA11.0086 - Bestemmingsplan Zwartemeer, plankaart 3
15-08-2011
Bijlage bij RA11.0086 - Bestemmingsplan Zwartemeer, plankaart 4
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0084 - Bestemmingsplan Barger-Compascuum
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0084 - Bestemmingsplan Barger-Compascuum, dwarsprofiel
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0084 - Bestemmingsplan Barger-Compascuum, plankaart 1
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0084 - Bestemmingsplan Barger-Compascuum, plankaart 2
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0088 - Bestemmingsplan Oude Meerdijk, plankaart
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0089 - Beeldkwaliteitsplan Oude Meerdijk
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0091 - Bestemmingsplan Emmen, Willinkplein zuid
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0091 - Bestemmingsplan Emmen, Willinkplein zuid, plankaart
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0092 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Emmen West
11-08-2011
Bjilage bij RA11.0092 - Bestemmingsplan Emmen centrum West
10-08-2011
Bijlage bij RA11.0073 - Archeologische kaart bestemmingsplan Bargeres
10-08-2011
Bijlage bij RA11.0073 - Bestemmingsplan Bargeres, Plankaart 1
10-08-2011
Bijlage bij RA11.0073 - Bestemmingsplan Bargeres, Plankaart 2
10-08-2011
Bijlage bij RA11.0073 - Bestemmingsplan Bargeres, Plankaart 3
10-08-2011
Bijlage bij RA11.0073 - Bestemmingsplan Bargeres, Plankaart 4
10-08-2011
Bijlage bij RA11.0073 - Emmen, bestemmingsplan Bargeres
29-07-2011
Bijlage bij RA11.0088 - Bestemmingsplan Oude Meerdijk
29-07-2011
Bijlage bij RA11.0089 - Bestemmingsplan De Ark
27-07-2011
Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
26-07-2011
Bestemmingsplan Emmen, Het Hoge Loo
26-07-2011
Beeldkwaliteitsplan Emmen, Oude Meerdijk
26-07-2011
Bestemmingsplan "Emmen, Oude Meerdijk"
26-07-2011
Bestemmingsplan "Emmen, Willinkplein Zuid"
26-07-2011
Bestemmingsplan Barger-Compascuum
26-07-2011
Bestemmingsplan Zwartemeer
26-07-2011
Bijlage bij RA11.0085 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Emmen, Het Hoge Loo
06-06-2011
Bestemmingsplan Emmen, Bargeres
01-06-2011
Bijlage bij RA11.0070 - Planteksten Noorderplein e.o.
01-06-2011
Bijlage bij RA11.0070 - Verbeelding Noorderplein e.o.
01-06-2011
Bijlage bij RA11.0072 - Planteksten uitbreiding bibliotheek
01-06-2011
Bijlage bij RA11.0072 - Verbeelding uitbreiding bibliotheek
30-05-2011
Bestemmingsplan 'Emmen, Noorderplein e.o.'
30-05-2011
Bestemmingsplan Emmen, uitbreiding bibliotheek
27-05-2011
Amendement BGE raadsvergadering 26 mei 2011 - Bestemmingsplan 'Emmen, Emmerschans'
13-05-2011
Bestemmingsplan 'Emmen - Noordbarge, Oude Zuidbargerstraat 11'
13-05-2011
Bijlage bij RA11.0059 - Bestemmingsplan Emmen-Noordbarge, Oude Zuidbargerstraat 11
13-05-2011
Bijlage bij RA11.0059 - Tekening bestemmingsplan Emmen - Noordbarge, Oude Zuidbargerstraat 11
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0042 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0042 - Plankaart bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0043 - Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0043 - Nota van Beantwoording bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0043 - Plankaart bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0045 - Bestemmingsplan Emmen, Emmerschans
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0046 - Bestemmingsplan Vreding e.o.
19-04-2011
BIjlage bij RA11.0046 - Plankaart bestemmingsplan Vreding e.o.
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0051 - Atalanta, vastgesteld bestemmingsplan De Verbinding
13-04-2011
Bestemmingsplan "Emmen, de Verbinding"
13-04-2011
Bijlage bij RA11.0049 - Nieuw-Amsterdam, agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart NZ
13-04-2011
Bijlage bij RA11.0049 - Nieuw-Amsterdam, agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart NZ - Verbeelding
13-04-2011
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, agrarisch bedrijf Siepeldijk en Vaart NZ"
08-04-2011
Bestemmingsplannen "Emmen, Vreding e.o."
07-04-2011
Bestemmingsplan "Emmen, Emmerschans"
06-04-2011
Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht"
06-04-2011
Bijlage bij RA11.0041 - Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Emmen - Richtlijnen voor het milieueffectrapport
06-04-2011
Richtlijnen voor de milieueffectrapportage bestemmingsplan Buitengebied
06-04-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57"
24-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Verbeelding 1 bestemmingsplan "Emmer-Compascuum"
24-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Verbeelding 2 bestemmingsplan "Emmer-Compascuum"
24-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Verbeelding 3 bestemmingsplan "Emmer-Compascuum"
24-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Verbeelding 4 bestemmingsplan "Emmer-Compascuum"
24-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Verbeelding 5 bestemmingsplan "Emmer-Compascuum"
24-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Verbeelding 6 bestemmingsplan "Emmer-Compascuum"
22-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Regels bestemmingsplan Emmer-Compascuum
22-03-2011
Bijlage bij RA11.0034 - Toelichting bestemmingsplan Emmer-Compascuum
22-03-2011
Bijlage bij RA11.0036 - Regels bestemmingsplan school aan De Blokken Zwartemeer
22-03-2011
Bijlage bij RA11.0036 - Toelichting bestemmingsplan school aan De Blokken Zwartemeer
22-03-2011
Bijlage bij RA11.0036 - Verbeelding bestemmingsplan school aan De Blokken Zwartemeer
16-03-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Zwartemeer, school aan De Blokken"
14-03-2011
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum"
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0022 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ" - Regels
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0022 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ" - Toelichting
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0022 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ" - verbeelding
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0023 - Bestemmingsplan Erica, Ensingwijk ZZ 41 - Regels
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0023 - Bestemmingsplan Erica, Ensingwijk ZZ 41 - Toelichting
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0023 - Bestemmingsplan Erica, Ensingwijk ZZ 41 - Verbeelding
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0024 - Bestemmingsplan Weiteveen, woning Kerkenweg - Regels
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0024 - Bestemmingsplan Weiteveen, woning Kerkenweg - Toelichting
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0024 - Bestemmingsplan Weiteveen, woning Kerkenweg - Verbeelding
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0025 - Bestemmingsplan Vledders te Nieuw-Weerdinge - Toelichting
22-02-2011
Bijlage bij RA11.0025 - Bestemmingsplan Vledders te Nieuw-Weerdinge - Verbeelding
17-02-2011
Bestemmingsplan Pluimveehouderij aan de Vledders te Nieuw-Weerdinge
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0025 - Nota van beantwoording coördinatiebesluit Pluimveehouderij Haan
16-02-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Erica, Ensingwijk ZZ 41"
16-02-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woning Oosterwijk WZ"
16-02-2011
Vaststellen bestemmingsplan "Weiteveen, woning Kerkenweg"
15-02-2011
Bijlage bij RA11.0020 - Emmen, recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
15-02-2011
Bijlage bij RA11.0020 - Plankaart recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
10-02-2011
Bestemmingsplan recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
18-01-2011
Verklaren dat voor het plangebied “Emmerhout winkelcentrum”, kadastraal bekend als Gemeente Emmen, sectie L, nummers 2348, 2347, 2831, 5850, 2351, 2866, 2353, 2354, 2359, 2360, 3248, 4385, 2366, 2367, 2364, 2365, 6079, 6077, 7076, 6075, 6078, 4754, 6082, 1809, 6080, 4423, 2363, 2372, 2371, 4424, 5970, 2382, 2384, op de kaart met tekeningnummer 11.004 geel aangegeven, een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid
18-01-2011
Bijlage bij RA11.0008 - Verbeelding Emmerhout, winkelcentrum
07-01-2011
Bijlage bij RA11.0001 - Bestemmingsplan "Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer"
07-01-2011
Bijlage bij RA11.0001 - Verbeelding - Bestemmingsplan "Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer"
05-01-2011
Bestemmingsplan "Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer"
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Bijlage bij RA10.0135 - Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Vaart ZZ 1
20-12-2010
Bijlage bij RA10.0135 - Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Vaart ZZ 1, Plankaart
14-12-2010
Bijlage bij RA10.0120 - Klazienaveen, hoek Brugstraat/Pollux
14-12-2010
Bijlage bij RA10.0120 - tekening hoek Brugstraat-Pollux - NL IMRO 0114 2010011-0501
14-12-2010
Bijlage bij RA10.0121 - Bestemmingsplan "Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72", verbeelding
14-12-2010
Bijlage bij RA10.0121 - Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
24-11-2010
Bestemmingsplan "Klazienaveen, hoek Brugstraat-Pollux"
24-11-2010
Bestemmingsplan "Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72"
07-10-2010
Formulering bepaling bestemmingsplannen
28-09-2010
Kosten extra isolatiemaatregelen Hondsrugzaal in de Giraf Emmen
28-09-2010
Het bezwaarschrift d.d. 31 juli 2000 (aangevuld op 13 november 2001) van De Zuid-Oosthal BV, dat is gericht tegen het besluit van de raad d.d. 22 juni 2000 waarbij het verzoek om planschadevergoeding d.d. 29 juli 1999 is afgewezen, ontvankelijk en gegrond te verklaren maar het raadsbesluit d.d. 22 juni 2000 in stand te laten onder aanpassing van de daaraan ten grondslag liggende motivering, in die zin dat de motivering bestaat uit het onderhavige raadsvoorstel en het advies van de planschadeadvi
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Advies planschadeadviescommissie dd. 17 september 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Pleitaantekeningen namens de raad hoorzitting van planschadeadviescommissie d.d. 2 juli 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Schrijven namens de raad aan planschadeadviescommissie d.d. 22 juli 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Schrijven namens de raad aan planschadeadviescommissie d.d. 4 augustus 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Zienswijze namens raad d.d. 13 september 2010 n.a.v. het conceptadvies van de planschadeadviescommissie
13-09-2010
Bijlage bij RA10.0089 - Bestemmingsplan Emmen, Kapelstraat
08-09-2010
Bestemmingsplan 'Nieuw-Weerdinge, Achterdiep 26 (Melkveehouderij)'
08-09-2010
Bijlage bij RA10.0089 plantekening Emmen Kapelstraat
08-09-2010
Bijlage bij RA10.0090 Bestemmingsplan Nw. Weerdinge, Achterdiep 26
08-09-2010
Bijlage bij RA10.0090 plantekening best.plan Nw. Weerdinge, Achterdiep 26
08-09-2010
Planschade procedure Giraf Zuidoosthal BV
08-09-2010
Vaststellen bestemmingsplan "Emmen, Kapelstraat 65"
26-08-2010
Bijlage bij RA10.0084 - Bestemmingsplan "Erica - Ericasestraat 46 (Paardenpension)" - verbeelding
26-08-2010
Bijlage bij RA10.0084 - Bestemmingsplan "Erica - Ericasestraat 46 (Paardenpension)"- Nota van beantwoording
26-08-2010
Bijlage bij RA10.0084 - Bestemmingsplan Erica, Ericasestraat 46
25-08-2010
Bestemmingsplan “Erica – Ericasestraat 46 (Paardenpension)”
19-07-2010
Bijlage bij RIS.4425 - Bestemmingsplan "Emmen - Emmerschans" - verbeelding 1
19-07-2010
Bijlage bij RIS.4425 - Bestemmingsplan "Emmen - Emmerschans" - verbeelding 2
19-07-2010
Bijlage bij RIS.4425 - Bestemmingsplan "Emmen - Emmerschans" - verbeelding 3
19-07-2010
Bijlage bij RIS.4425 - Bestemmingsplan "Emmen, Emmerschans"
19-07-2010
Bijlage bij RIS.4425 - Categorale bedrijfsindeling Emmen - Emmerschans
07-07-2010
Concept-ontwerp bestemmingsplan Emmen, Emmerschans vrijgeven voor overleg
01-07-2010
Bestemmingsplannen "Emmen, Emmermeer 2e woontoren wijkcentrum" en "Emmen, Emmermeer, 3e woontoren wijkcentrum"
19-05-2010
Bestemmingsplan “Brandweerkazerne, Emmen”
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied" - deel 1
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied" - deel 2
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied" - Nota van beantwoording
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied"- Plankaart
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0056 - Bestemmingsplan Brandweerkazerne Emmen (ontwerp)
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0056 - Inspraakreacties brandweerkazerne Emmen
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0056 - Nota van beantwoording behorende bij het bestemmingsplan "Emmen, Brandweerkazerne"
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0056 - Plankaart Brandweerkazerne Emmen
18-05-2010
Bestemmingsplannen "Emmen, Emmermeer 2e woontore wijkcentrum" en "Emmen, Emmermeers, 3e woontoren wijkcentrum"
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0053 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woonzorggemeenschap aan de Vastenow"
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0053 - Nota van beantwoording woonzorggemeenschap aan de Vastenow
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0053 - Verbeelding "Nieuw-Dordrecht, woonzorggemeenschap aan de Vastenow
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0054 - Bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer 2e woontoren wijkcentrum"
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0054 - Bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer 3e woontoren wijkcentrum"
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0054 - Bezonningsstudie wijkcentrum Emmermeer west
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0054 - Nota van beantwoording bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer, 3e woontoren winkelcentrum"
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0054 - Plankaart bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer 2e woontoren wijkcentrum"
18-05-2010
Bijlage bij RA10.0054 - Plankaart bestemmingsplan "Emmen, Emmermeer 3e woontoren wijkcentrum"
18-05-2010
Vaststelling bestemmingsplan "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied"
18-05-2010
Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woon-zorggemeenschap aan de Vastenow"
29-03-2010
Bijlage bij RA10.0030 - bestemmingsplan "vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0030 - Bestemmingsplan "Vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0030 - Plankaart - blad 2 bestemmingsplan "Vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0030 - Plankaart - blad 3 bestemmingsplan "Vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0030 - Plankaart blad 1 bestemmingsplan "Vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0030 - Planregels "Vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk"
24-03-2010
Bestemmingsplan "Vaarverbinding Veenpark-Bladderswijk"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0016 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0016 - Nota van beantwoording - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0016 - Plankaart - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0016 - Regels - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0019 - Bestemmingsplan "buitengebied Schoonebeek, Fila Delfia"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0019 - Nota van beantwoording behorende bij het bestemmingsplan "buitengebied Schoonebeek, Fila Delfia"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0019 - Plankaart - Bestemmingsplan "buitengebied Schoonebeek, Fila Delfia"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0019 - Reactie Gasunie bestemmingsplan "buitengebied gemeente Schoonebeek, Fila Delfia"
22-03-2010
Bijlage bij RA10.0019 - Regels bestemmingsplan "buitengebied Schoonebeek, Fila Delfia"
22-03-2010
Bijlage bij RIS.4168 - Bouwen aan het landschap rond Nieuw-Weerdinge
22-03-2010
Bijlage bij RIS.4168 - Plan tot gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Emmen" (Woldweg)
22-03-2010
Bijlage bij RIS.4168 - Plankaart bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Emmen" (Woldweg)
22-03-2010
Bijlage bij RIS.4198 - Bestemmingsplan Brandweerkazerne Emmen
22-03-2010
Bijlage bij RIS.4198 - Nota van beantwoording behorende bij bestemmingsplan "Emmen, brandweerkazerne"
22-03-2010
Bijlage bij RIS.4198 - Verbeelding bestemmingsplan Brandweerkazerne Emmen
19-03-2010
Bestemmingsplan "Emmen, realisatie van een woning aan de Oude Wilhelmsweg"
19-03-2010
Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woonzorggemeenschap aan de Vastenow"
19-03-2010
Bijlage bij RA10.0026 - Bestemmingsplan "Emmen, realisatie van een woning aan de Oude Wilhelmsweg 2"
19-03-2010
Bijlage bij RA10.0026 - Regels bestemmingsplan realisatie woning aan de Oude Wilhelmsweg 2
19-03-2010
Ontwerp-bestemmingsplan Brandweerkazerne Emmen
22-02-2010
Bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Schoonebeek, Fila Delfia"
18-02-2010
Ontwerp bestemmingsplan "Klazienaveen, schakelstation op het tuinbouwgebied"
12-02-2010
Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
10-02-2010
Ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Emmen" t.b.v. vestiging agrarisch bedrijf aan Woldweg te Nieuw-Weerdinge (De Jong)
09-02-2010
Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de Herenstreek"
09-02-2010
Bijlage bij RA10.0015 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de Herenstreek
09-02-2010
Bijlage bij RA10.0015 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de Herenstreek - Kaart
09-02-2010
Bijlage bij RA10.0015 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de Herenstreek - Regels
26-01-2010
Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht museumboerderij aan de Herenstreek
14-01-2010
Bestemmingsplan "De Springplank" Boermarkeweg 60 te Emmen
14-01-2010
Bestemmingsplan "Erica - Tuinbouwcentrum, Covergistingsinstallatie"
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0003 - Bestemmingsplan Erica - Tuinbouwcentrum, Covergistingsinstallattie
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0003 - Verbeelding bestemmingsplan Erica, "Tuinbouwcentrum Covergistingsinstallatie"
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0004 - Bestemmingsplan "De Springplank" Boermarkeweg 60 te Emmen
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0004 - Bestemmingsplan "De Springplank" Boermarkeweg 60 te Emmen - Nota van Beantwoording
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0004 - Bestemmingsplan "De Springplank" Boermarkeweg 60 te Emmen - Planregels
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0004 - Bestemmingsplan "De Springplank" Boermarkeweg 60 te Emmen - Planverbeelding
14-01-2010
Bijlage bij RIS.4127 - concept-ontwerpbestemmingsplan Pluimveehouderij - Regels behorende bij bestemmingsplan aan de Vledders te Nieuw-Weerdinge
14-01-2010
Bijlage bij RIS.4127 - concept-ontwerpbestemmingsplan Pluimveehouderij - Toelichting behorende bij bestemmingsplan aan de Vledders te Nieuw-Weerdinge
14-01-2010
Bijlage bij RIS.4127 - concept-ontwerpbestemmingsplan Pluimveehouderij - Verbeelding behorende bij bestemmingsplan aan de Vledders te Nieuw-Weerdinge
14-01-2010
Concept-ontwerpbestemmingsplan Pluimveehouderij
Datum
Onderwerp
Document
23-12-2009
BIjlage bij jRA09.0148 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, museumboerderij Herenstreek", Nota van beantwoording
23-12-2009
Bijlage bij RA09.0148 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, museumboerderij Herenstreek", regels
23-12-2009
Bijlage bij RA09.0148 - Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, museumboerderij Herenstreek", overzichtskaart
23-12-2009
Bijlage bij RA09.0148 - Bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, museumboerderij Herenstreek
23-12-2009
Bijlage bij RA09.0149 - Bestemmingsplan buitengebied gemeente Sleen (Middenweg) - Nota van beantwoording
23-12-2009
Bijlage bij RA09.0149 - Bestemmingsplan buitengebied gemeente Sleen (Middenweg) - Toelichting en Regels
23-12-2009
Bijlage bij RA09.0149 - Bestemmingsplan buitengebied gemeente Sleen (Middenweg) - Verbeelding
23-12-2009
Bijlage bij RIS.4084 - Concept-ontwerpbestemmingsplan Emmen, Centrum-West - Regels
23-12-2009
Bijlage bij RIS.4084 - Concept-ontwerpbestemmingsplan Emmen, Centrum-West - Toelichting
23-12-2009
Bijlage bij RIS.4084 - Concept-ontwerpbestemmingsplan Emmen, Centrum-West - Verbeelding
23-12-2009
Bijlage bij RIS.4084 - Concept-ontwerpbestemmingsplan Emmen, Centrum-West - Verbeelding 2
23-12-2009
Concept-ontwerpbestemmingsplan Emmen, Centrum-West
22-12-2009
Bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Sleen (Middenweg)"
22-12-2009
Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de Herenstreek"
22-12-2009
Bijlage bij RIS.4063 - Projectplan Bestemmingsplan Werkas Emmen
22-12-2009
Bijlage bij RIS.4071 - Emmen, realisatie woning aan de Oude Wilhelmsweg
22-12-2009
Bijlage bij RIS.4071 - Ontwerp-bestemmingsplan "Emmen, realisatie van een woning aan de Oude Wilhelmsweg"
22-12-2009
Ontwerp-bestemmingsplan "Emmen, realisatie van een woning aan de Oude Wilhelmsweg"
22-12-2009
Projectplan bestemmingsplan Werkas Emmen
14-12-2009
Bijlage bij RA09.0129 - Bestemmingsplan "Klazienaveen, hoek Dordsedijk-Kruiwerk"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.3994 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.3994 - Nota van beantwoording bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.3994 - Tekening woning Koppelwijk OZ Emmer-Compascuum
14-12-2009
Bijlage bij RIS.3995 - Bestemmingsplan "Buitengebied Schoonebeek, Fila Delfia"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.3995 - Bestemmingsplan "Buitengebied Schoonebeek, Fila Delfia" - tekeningnr. 09.036
14-12-2009
Bijlage bij RIS.3995 - Nota van beantwoording bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Schoonebeek, Fila Delfia"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.4015 - Bestemmingsplan "Vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.4015 - Nota van beantwoording bestemmingsplan vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk
14-12-2009
Bijlage bij RIS.4015 - Plankaart Vaarverbinding Veenpark - Bladderswijk
14-12-2009
Bijlage bij RIS.4019 - Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Multifunctioneel Centrum en Brede School"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.4019 - Nota van beantwoording bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Multifunctioneel centrum en Brede School"
14-12-2009
Bijlage bij RIS.4019 - Plankaart "Emmer-Compascuum, Multifunctioneel Centrum en Brede School"
14-12-2009
Ontwerp-bestemmingsplan "Vaarverbinding Veenpark-Bladderswijk"
14-12-2009
Ontwerp-bestemminsplan "Emmer-Compascuum, Multifunctioneel Centrum en Brede School"
03-12-2009
Bestemmingsplan " Klazienaveen, hoek Dordsedijk-Kruiwerk "
25-11-2009
Ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied Schoonebeek, Fila Delfia"
25-11-2009
Ontwerpbestemmingsplan "Emmer-Compascuum, woning Koppelwijk OZ"
10-11-2009
Bijlage bij RA09.0119 - Bestemmingsplan "Buitengebied Gemeente Emmen, woning Ericasestraat"
10-11-2009
Bijlage bij RA09.0119 - Nota van beantwoording bestemmingsplan buitengebied gemeente Emmen, woning Ericasestraat
10-11-2009
Bijlage bij RA09.0119 - Verbeelding Bestemmingsplan "Buitengebied Gemeente Emmen, woning Ericasestraat"
10-11-2009
Bijlage bij RA09.0120 - Nota van beantwoording partiële herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Sleen (Middenweg)
10-11-2009
Bijlage bij RA09.0120 - Partiële herzierning buitengebied bestemmingsplan gemeente Sleen (Middenweg)
10-11-2009
Bijlage bij RA09.0120 - Verbeelding partiële herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Sleen (Middenweg)
10-11-2009
Bijlage bij RA09.0120 - Zienswijze partiele herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Sleen (Middenweg)
05-11-2009
Bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Emmen, woning Ericasestraat"
05-11-2009
Bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Sleen (Middenweg)"
05-11-2009
Bijlage bij RIS.3936 - Nota van beantwoording ontwerp-bestemmingsplan De Springplank
05-11-2009
Bijlage bij RIS.3936 - Ontwerp-bestemmingsplan De Springplank - ontwerp verbeelding
05-11-2009
Bijlage bij RIS.3936 - Planregels bestemmingsplan De Springplank
05-11-2009
Bijlage bij RIS.3936 - Toelichting ontwerp-bestemmingsplan De Springplank (Boermarkeweg 60)
05-11-2009
Ontwerpbestemmingsplan "De Springplank" en verbeelding met 09.035
28-09-2009
Biijlage bij RA09.0093 - Tekening bestemmingsplan Zuidbarge, hoek Keistraat - Halvemaanweg
28-09-2009
Bijlage bij RA09.0093 - Bestemmingsplan Zuidbarge, hoek Keistraat-Halvemaanweg
28-09-2009
Bijlage bij RA09.0093 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Zuidbarge
28-09-2009
Bijlage bij RA09.0094 - Bestemmingsplan Emmen-Rietlanden
28-09-2009
Bijlage bij RA09.0094 - Nota ven beantwoording bestemmingsplan Rietlanden
24-09-2009
Bestemmingsplan 'Emmen, Rietlanden'
24-09-2009
Bestemmingsplan 'Zuidbarge, hoek Keistraat-Halvemaanweg'
24-09-2009
Bijlage bij RA09.0087 - Tekening partiële herziening bestemmingsplan Erica, Linten Kerkweg, Ericasestraat en Verlengde vaart
24-09-2009
Bijlage bij RA09.0088 - Tekening partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Emmen
24-09-2009
Bijlage bij RA09.0092 - Bestemmingsplan: Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Emmen (pluimveebedrijf Kocks)
24-09-2009
bijlage bij RA09.0092 - Nota van beantworoding bestemmingsplan buitengebied gem. Schoonebeek (pluitmveebedrijf Kocks)
24-09-2009
bijlage bij RA09.0092 - Tekening pluimveebedrijf Kocks
23-09-2009
Bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Schoonebeek (Pluimveebedrijf Kocks)
28-08-2009
Bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Emmen (Varkenshouderij De Wildt)'
28-08-2009
Bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Erica, Linten Kerkweg, Ericasestraat en Verlengde Vaart (Melkrundveehouderji
28-08-2009
Bijlage bij RA09.0087 - Bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingslan Erica, Linten Kerkweg, Ericasestraat en Verlengde Vaart (Melkrundveehouderij)
28-08-2009
Bijlage bij RA09.0088 - 'Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Emmen (Varkenshouderij De Wildt)'
27-08-2009
BIjlage bij RA09.0084 - bestemmingsplan Reconstructie Nieuw-Amsterdamsestraat, Vastgesteld
20-08-2009
Bestemmingsplan 'Reconstructie Nieuw Amsterdamsestraat'
15-07-2009
Voorblad concept-ontwerpbestemmingsplan De Springplank
14-07-2009
Bijlage bij RA09.0078 - Partiële herziening bestemmiingsplan Emmer-Compascuum, ten oosten van het Hoofdkanaal (Mariahof)
13-07-2009
Bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Emmer-Compascuum, ten oosten van het Hoofdkanaal (Mariahof)
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0074 - Plankaart I bestemmingsplan Emmer-Compascuum - Foxel
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0074 - Plankaart II bestemmingsplan Emmer-Compascuum - Foxel
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - bestemmingsplan Erica
10-07-2009
BIjlage bij RA09.0075 - Bestemmingsplan Erica - Bedrijvenlijst
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - Plankaart I bestemmingsplan Erica
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - Plankaart II bestemmingsplan Erica
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - Plankaart III bestemmingsplan Erica
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - Plankaart IV bestemmingsplan Erica
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - Plankaart Vbestemmingsplan Erica
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - Plankaart VI bestemmingsplan Erica
10-07-2009
Bijlage bij RA09.0075 - Plankaart VII bestemmingsplan Erica
10-07-2009
BIjlage bij RA09.0075 - Regels bestemmingsplan Erica
09-07-2009
Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, Foxel
09-07-2009
Bijlage bij RA09.0073 - Facetbestemmingsplan Klazienaveen - bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid)
09-07-2009
Bijlage bij RA09.0073 - Nota van beantwoording - Facetbestemmingsplan Klazienaveen - bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid)
09-07-2009
Bijlage bij RA09.0073 - Overzichtkaart - Facetbestemmingsplan Klazienaveen bedrijventerrein Pollux II en III
09-07-2009
Bijlage bij RA09.0074 - Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, Foxel
08-07-2009
Bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht - Museumboerderij aan de Herenstreek"
07-07-2009
Bijlage bij 09.051892 - Nieuwsbrief bestemmingsplan buitengebied gemeente Emmen
07-07-2009
Bijlage bij 09.051892 - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Emmen
07-07-2009
Bijlage bij 09.051892 - Verslag tafeltjesoverleggen agrarische bedrijven buitengebied ihkv de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied
29-06-2009
Documentatie bestemmingsplan buitengebied (nota van uitgangspunten)
24-06-2009
Vaststelling bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan Klazienaveen, Bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid)"
02-06-2009
Motie CDA raadsvergadering 28 mei 2009 - bestemmingsplan, De Planeet inzake parkeerbehoefte/-gedrag van bezoekers aan sportvoorzieningen
15-05-2009
Bijlage bij RA09.0055 - Ontwerp-bestemmingsplan Weiteveen
08-05-2009
Bestemmingsplan "Weiteveen"
08-05-2009
Bestemmingsplan "Klazienaveen-Noord"
08-05-2009
Bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, stoeterij Wissenweg (Berends)"
08-05-2009
Bijlage bij RA09.0054 - "Bestemmingsplan Emmer-Compascuum, stoeterij Wissenweg (Berends)"
08-05-2009
Bijlage bij RA09.0056 - Bestemmingsplan "Klazienaveen-Noord"
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0044 - Bestemmingsplan Klazienaveen De Planeet
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0044 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Klazienaveen, De Planeet
20-04-2009
Bestemmingsplan "Klazienaveen, De Planeet"
16-04-2009
Bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Schoonebeek (bouwbedrijf Striper)"
16-04-2009
Bijlage bij RA09.0038 - Bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Schoonebeek (bouwbedrijf Striper)"
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - Bestemmingsplan Emmen, Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - Nota van beantwoording Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - plankaart A-I bestemmingsplan Emmen Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - plankaart A-II bestemmingsplan Emmen Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - plankaart A-III bestemmingsplan Emmen Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - plankaart A-IV bestemmingsplan Emmen Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - plankaart A-V bestemmingsplan Emmen Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - plankaart B bestemmingsplan Emmen Parc Sandur
24-03-2009
Bijlage bij RA09.0028 - plankaart C bestemmingsplan Emmen Parc Sandur
19-03-2009
Bijlage bij 09.031872 - Bijlage actualiseren bestemmingsplannen
19-03-2009
Bijlage bij RA09.0026 - Nota van uitgangspunten Recreatieve ontwikkeling Amsterdamscheveld
19-03-2009
Bijlage bij RIS.3553 - Nota van beantwoording "Facetbestemmingsplan, bedrijventerrein Pollux II en III, (externe veiligheid)"
19-03-2009
Bijlage bij RIS.3553 - ontwerpbestemmingsplan "facetbestemmingsplan Klazienaveen, bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid)"
19-03-2009
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Recreatieve ontwikkeling Amsterdamscheveld
19-03-2009
Ontwerpbestemmingsplan "Facetbestemmingsplan Klazienaveen, Bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid)".
19-03-2009
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Parc Sandur"
18-03-2009
Vorderingen actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen
17-02-2009
Bijlage bij RA09.0013 nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Emmen, deel 1 - Visie en uitgangspunten
17-02-2009
Bijlage bij RA09.0013 nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Emmen, deel 2 - Onderbouwing
16-02-2009
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Emmen
09-02-2009
Bijlage bij RA09.009 - Amendement vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Parc Sandur" raadsvergadering 29 januari 2009
23-01-2009
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Parc Sandur" (gewijzigd exemplaar van RA08.0128)
20-01-2009
Bijlage bij RA08.0140 - Revisie detailhandelsbeleid Emmen bouwstenen
19-01-2009
Bijlage bij RA08.0140 - Aanbieding rapport seinpost
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2008
Bestemmingsplannen bedrijventerrein De Tweeling en exploitatieplan Bedrijventerrein De Tweeling
18-12-2008
Bijlage bij RA08.0140 - Verkoop branchevreemde artikelen bij bouwmarkten e.d.
18-12-2008
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel
13-11-2008
Bijlage bij RA08.0127 - Bestemmingsplan "Emmen Westenesch, manege De Eekwal"
13-11-2008
Bijlage bij RA08.0129 - Bestemmingsplan Barger-Oosterveld
13-11-2008
Bijlage bij RA08.0129 - Nota van beantwoording bestemmingsplan plan Barger-Oosterveld
13-11-2008
Bijlage bij RA09.0009 - Bestemmingsplan Emmen, Parc Sandur
13-11-2008
Bijlage bij RA09.0009 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Parc Sandur
13-11-2008
Vaststelling bestemmingsplan "Barger-Oosterveld"
12-11-2008
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen - Westenesch, manege De Eekwal"
10-11-2008
Bijlage bij RIS.3300 - Nota van beantwoording behorende bij het bestemmingsplan Weiteveen
10-11-2008
Bijlage bij RIS.3300 - Voorontwerp/vooroverleg bestemmingsplan Weiteveen
10-11-2008
Concept-ontwerp bestemmingsplan Erica
10-11-2008
Concept-ontwerpbestemmingsplan Barger-Compascuum, Klazienaveen-Noord
10-11-2008
Concept-ontwerpbestemmingsplan Emmer-Compascuum, Foxel
10-11-2008
Concept-ontwerpbestemmingsplan Rietlanden
10-11-2008
Concept-ontwerpbestemmingsplan Weiteveen
20-10-2008
Bestemmingsplan "Klazienaveen, De Planeet"
20-10-2008
Bijlage bij RIS.3281 - Concept-ontwerp Bestemmingsplan Klazienaveen De Planeet, deel 1
20-10-2008
Bijlage bij RIS.3281 - Concept-ontwerp Bestemmingsplan Klazienaveen De Planeet, deel 2
18-09-2008
Plan tot gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Snippenveld
25-08-2008
Bijlage bij RA08.0090 - Bijlage Inhoudelijke essentie facetbestemmingsplan Bijgebouwen,
21-08-2008
Bijlage bij RA08.0090 - Facetbestemmingsplan "Gemeente Emmen, bijgebouwen"
21-08-2008
Bijlage bij RA08.0090 - Nota van beantwoording facetbestemmingsplan "Gemeente Emmen, bijgebouwen"
21-08-2008
Vaststelling facetbestemmingsplan "Gemeente Emmen, bijgebouwen"
26-05-2008
Instrumentarium nieuwe Wet ruimtelijke ordening,
26-05-2008
Bijlage bij RA08.0068 - Instrumentarium Nieuwe wet ruimtelijke ordening
18-03-2008
Presentatie op hoofdlijn Nwro en Grexwet
17-01-2008
BIjlage RA08.0005 - Vrijstelling herzieningsplicht 28 bestemmingsplannnen
17-01-2008
Vrijstelling herzieningsplicht voor 28 bestemmingsplannen
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2007
Vaststelling bestemmingsplan " 't Zand"
17-12-2007
Bijlage bij RA07.0161- Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied Emmen
17-12-2007
Vaststelling Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Emmen 2007
17-12-2007
Voorbereidingsbesluit Heirweg 17 te Emmen
17-12-2007
Voorbereidingsbesluit Pottendijk WZ 20 te Nieuw-Weerdinge
17-12-2007
Voorbereidingsbesluit ten behoeve van ontwikkelingen in het woonwagenkamp Rietlanden, Aireydorp fase drie, winkelcentrum Emmermeer (supermarkt) en Gorzenveld
25-10-2007
Vaststelling bestemmingsplan Partiële Herziening bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Schoonebeek (WKC/OBI)
19-09-2007
Voorbereidingsbesluit Kloostermanswijk WZ te Klazienaveen
10-09-2007
Voorbereidingsbesluit Veenakkers te Emmer-compascuum en Verlengde Dorpshuiswijk ZZ in Klazienaveen
23-08-2007
Voorbereidingsbesluit Griendtsveenstraat te Erica
23-08-2007
Voorbereidingsbesluit Herenstreek te Nieuw-Dordrecht
23-08-2007
Voorbereidingsbesluit Weerdingerkanaal NZ te Nieuw-Weerdinge
21-08-2007
Vaststelling bestemmingsplan Schoonebeek met bijbehorende kaarten 04.005A kaart I tot en met V, 04.005B, 04.005C en 04.005D
10-07-2007
Voorbereidingsbesluit Roswinkelerkanaal NZ te Roswinkel
03-07-2007
Voorbereidingsbesluit Kanaal A NZ, Kloostermanswijk WZ en Veenschapswijk
26-06-2007
Vaststelling bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan 'Nieuw-Weerdinge, linten' (Van der Veen Houtbouw)"met bijbehorende kaart 06.078
26-06-2007
Voorbereidingsbesluit Kloostermanswijk w.z. te Klazienaveen
24-05-2007
Algemeen voorbereidingsbesluit 2007/2008
24-05-2007
Voorbereidingsbesluit woonschepen Dommerskanaal
25-04-2007
Voorbereidingsbesluit Veenhoeksweg Klazienaveen
20-04-2007
Bijlage bij RA07.0041 - Plan van Aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen
28-03-2007
Bijlage bij RA07.0041 - Benchmark Inspanningen van andere gemeenten op het gebied van het actualiseren van bestemmingsplannen
28-03-2007
Bijlage bij RA07.0041 - Plan van aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen (nWRO)
28-03-2007
Plan van Aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen (nWro)
23-03-2007
Bijlage bij RIS.2612 - Plankaart Buitengebied gemeente Schoonebeek WKC/OBI
23-03-2007
Bijlage bij RIS.2612 - Voorschriften Partiële Herziening Buitengebied gemeente Schoonebeek WKC/OBI
23-03-2007
Partiële Herziening Buitengebied gemeente Schoonebeek WKC/OBI
22-03-2007
Voorbereidingsbesluit Derksweg en Noordbargerstraat
22-03-2007
Voorbereidingsbesluit Weerdingerkanaal NZ te Nieuw-Weerdinge tbv oprichten antennemast
21-02-2007
Voorbereidingsbesluit Verlengde Vaart ZZ ong. te Erica
21-02-2007
Vrijstelling herzieningsplicht voor 14 bestemmingsplannen
18-01-2007
Ontwikkeling locatie 'Big Fun' Willinkplein Emmen
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2006
Voorbereidingsbesluit Parc Sandur
20-11-2006
GroenLinks reactie op rol van de raad op RO-procedures
16-11-2006
Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Koppelwijk/Maatschappijweg"
16-11-2006
Voorbereidingsbesluit Roswinkelerstraat
16-11-2006
Voorbereidingsbesluit Verlengde Vaart ZZ 97 te Erica
20-10-2006
Vaststelling bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Emmen (Grobbink)"
02-10-2006
Voorbereidingsbesluiten Bargermeer ten noorden van de Rondweg
20-09-2006
Vaststelling ontwerp masterplan Klazienaveen Centrum en bijbehorende nota van toelichting
20-09-2006
Bijlage bij RA06.0131- Vaststellen Masterplan Klazienaveen Centrum
31-08-2006
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Klazienaveen, Woonzorgcomplex Weegbree- Dillehof-Fluitekruid-Melde"
30-08-2006
Bestemmingsplan "Emmen, Bedrijvenpark, Waanderveld, Wonen en Werken
30-08-2006
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zandpol met bijbehorende kaarten 04.006A, 04.006B, 04.006C en 04.006D
30-08-2006
Vaststelling bestemmingsplan sportlandgoed 't Swartemeer, Verlengde van Echtenskanaal nz 2 te Zwartemeer
30-08-2006
Voorbereidingsbesluit Peelstraat
30-08-2006
Voorbereidingsbesluit Tweede Verbindingsweg
01-06-2006
Vaststelling bestemmingsplan "Emmen, Meerdijk"
31-05-2006
Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening van het bestemmingslan Buitengebied gemeente Schoonebeek (Manege de Eikenhoeve)
29-05-2006
Rapport Rekenkamercommissie Emmen "De actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen"
24-05-2006
Voorbereidingsbesluit N381 juli 2006
24-05-2006
Algemeen voorbereidingsbesluit 2006/2007
27-04-2006
Voorbereidingsbesluiten Weerdingerkanaal ZZ, Oosterdiep OZ en Eemslandweg juni 2006
01-03-2006
Voorbereidingsbesluit Oude Roswinkelerweg, Roswinkelerstraat, Zwarteweg, De Koel, Boereg en de Vastenow

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's