Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
22-08-2018
Raadsvragen Wifi4EU
14-05-2018
Bijlage bij 18.019673 - Evaluatie Ronde Tafel Overleg (opdracht en opzet)
14-05-2018
Bijlage bij 18.019673 - Evaluatierapport Ronde Tafel Overleg (uitkomsten)
08-05-2018
Reactie weth. Otter op vragen cie W&R van 5 febr. 2018: aanvullende informatie slooppanden Klaz'veen
24-04-2018
Vaststelling werkwijze Ronde tafel Overleg, Omgang Nieuwe Initiatieven
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2017
Bijlage bij 17.072620 - Jaarplan voor de keten VTH 2017 en 2018
08-11-2017
Bijlage bij 17.093620 - Organisatienota gemeente Emmen
02-11-2017
Organisatienota Welstand
10-07-2017
Jaarplan Keten VTH 2017 en 2018
09-02-2017
Vaststellen Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
Datum
Onderwerp
Document
01-12-2016
Bijlage bij RA16.0117 - Handreiking bij Drentse Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
01-12-2016
Bijlage bij RA16.0117 - Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
06-10-2016
Brief provincie Drenthe inzake hoorplicht Kwaliteitsverordening VTH
10-03-2016
Bijlage bij 16.022637 - Verbeterplan continuïteit RUD Drenthe
04-02-2016
Kwaliteitscriteria als onderdeel van de verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
Datum
Onderwerp
Document
08-10-2014
Uitnodiging informatieavond Ruimtelijke ordening voor raadsleden
Datum
Onderwerp
Document
22-04-2013
Bijlage bij 13.394764 - Toezicht- en handhavingsuitvoeringsbeleid Omgevingsrecht (Wabo) 2013-2015
04-04-2013
Informeren over Toezicht en Handhavingsuitvoeringsbeleid Omgevingsrecht (WABO) 2013-2015

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's