CVE /Atalanta

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
11-01-2018
Bijlage bij 17.094993 - Beleidsregel Binnenstadsfonds gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
10-11-2017
Beleidsregel Binnenstadsfonds Emmen-Centrum
07-11-2017
Stand van zaken project Willinkplein Zuid
26-06-2017
Bijlage bij 17.066874 - Rapportage BDO Accountants Centrumvernieuwing Emmen 2016-3
14-06-2017
Financiële eindafrekening Centrumvernieuwing Emmen (CvE) en begroting 2017 programmabureau Emmen Vernieuwt (EV)
12-06-2017
Accountantscontrole rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-3
27-03-2017
Bijlage bij 17.014517 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2016
13-03-2017
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2016
10-03-2017
Bijlage bij 17.011788 - (laatste) Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-3
10-03-2017
Bijlage bij 17.011788 - Bijlagenboek bij (laatste) Rapportage CvE 2016-3
28-02-2017
(laatste) Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-3
16-02-2017
Bijlage bij 17.005774 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met november 2016
31-01-2017
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met november 2016
09-01-2017
Definitieve vaststelling EFRO-subsidie
Datum
Onderwerp
Document
29-12-2016
Bijlage bij 16.078491 - Financiële maandrapportage bestedingsplan DPE Next tot en met oktober 2016
08-12-2016
Bijlage bij 16.076571 - Concept voor het 'creatief mensenpark'
07-12-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met oktober 2016
02-12-2016
Bijlage bij 16.074260 - Financiële maandrapportage bestedingsplan DPE Next tot en met september 2016
28-11-2016
Concept creatief mensenpark locatie Hoofdstraat
17-11-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met september 2016
10-11-2016
Programma CvE ná 1 januari 2017
10-11-2016
Bijlage bij 16.068117 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met augustus 2016
04-11-2016
Bijlage bij 16.069051 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-2
04-11-2016
Bijlage bij 16.069051 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-2
03-11-2016
Bijlage bij 16.065957 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met juli 2016
01-11-2016
Locatie Hoofdstraat
27-10-2016
Bijlage bij 16.064485 - Financieel Meerjarenpersepctief Atalanta 2016 (FMP), versie oktober 2016
27-10-2016
Bijlage bij 16.064485 - Gedetailleerde bijlagen Financieel Meerjarenperspectief Atalanta 2016 (FMP), versie oktober 2016
25-10-2016
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2016-2
20-10-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met augustus 2016
12-10-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met juli 2016
04-10-2016
Financieel meerjarenperspectief Atalanta 2016
26-09-2016
Bijlage bij 16.060680 - Jaarrekening 2015 DPE
15-09-2016
Bijlage bij16.057830 - Realisatie bestedingsplan 2016 t/m juni 2016
15-09-2016
Bijlage bij 16.047925 - Realisatie bestedingsplan 2016 t/m april 2016
15-09-2016
Bijlage bij 16.057839 - Realisatie bestedingsplan 2016 t/m mei 2016
12-09-2016
Jaarrekening 2015 DPE
02-09-2016
Voortgang ontwikkeling locatie Hoofdstraat
19-08-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met juni 2016
19-08-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met mei 2016
11-07-2016
Ledscherm Theater/Raadhuisplein
22-06-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met april 2016
19-05-2016
Bijlage bij 16.036142 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met februari 2016
02-05-2016
Bijlage bij 16.035280 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m januari 2016
02-05-2016
Bijlage bij 16.035860 - Reactie Dierenpark Emmen rapportage ABC Nova d.d. 18 april 2016
02-05-2016
Bijlage bij 16.035860 - Voortgangsraportage Q4-2015 DPE Next Emmen
18-04-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met februari 2016
15-04-2016
Voortgangsrapportage ABC Nova 4e kwartaal 2015
13-04-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met januari 2016
04-04-2016
Bijlage bij 16.0274356 - Controleverklaring BDO Accountants DPE Next boekjaar 2015
04-04-2016
Bijlage bij 16.0274356 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m december 2015
04-04-2016
Bijlage bij16.027533 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening DPE 4e kwartaal 2015 + toelichting
23-03-2016
Bijlage bij 16.018647 - Begroting DPE 2016
17-03-2016
Bijlage bij 16.029093 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3
17-03-2016
Bijlage bij 16.029093 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3
08-03-2016
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-3
01-03-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en met december 2015 incl. controleverklaring
01-03-2016
Tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2015
26-02-2016
Bijlage bij 16.024393 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2015
22-02-2016
Bijlage bij 16.022614 - Plan van Aanpak omgevingsvisie Emmen Centrum
18-02-2016
Motivering DOP inzake brief college over voortgangsrapportage ABC Nova 3e kwartaal 2015 DPE Next
15-02-2016
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2015
04-02-2016
Plan van aanpak omgevingsvisie Emmen Centrum
19-01-2016
Verwachte opname overbruggingskrediet DPE tot 1 april 2016
14-01-2016
Bijlage bij 16.015954 - Reactie Dierenpark Emmen op rapportage ABC Nova Q3-2015
14-01-2016
Bijlage bij 16.015954 - Voortgangsrapportage Q3-2015 ABC Nova DPE Next Emmen
05-01-2016
Voortgangsrapportage Q3-2015 DPE Next
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2015
Vaststelling inspiratie- en ontwikkelkader voormalige dierentuin (locatie Hoofdstraat; Mensenpark)
18-12-2015
Bijlage bij RA15.0104 - Inspiratie- en ontwikkelkader voormalige dierenpark van Emmen
16-12-2015
Bijlage bij 15.085371 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2015
03-12-2015
Ledscherm Theater/Raadhuisplein
03-12-2015
Bijlage bij 15.082077 - Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2015
03-12-2015
Bijlage bij 15.082080 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2015
01-12-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2015
17-11-2015
Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2015
17-11-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2015
06-11-2015
Bijlage bij RA16.0050 - Motie M5 CDA begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Beeldscherm Atlas theater
05-11-2015
Bijlage bij 15.077744 - Accountantsverslag controle rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-3
05-11-2015
Bijlage bij 15.077744 - Controleverklaring rapportage Centrumvernieuwing 2014-3
05-11-2015
Bijlage bij 15.077678 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m augustus 2015
02-11-2015
Bijlage bij 15.075372 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-02
02-11-2015
Bijlage bij 15.075372 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-02
28-10-2015
Verlenging beschikbaarstelling van de reserve van 2013-2014; Promotie Centrumvernieuwing Emmen
27-10-2015
Accountantscontrole rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-3
27-10-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m augustus 2015
27-10-2015
Bijlage bij 15.077153 - Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands: Parkeerplaats P - centrum Oost
26-10-2015
Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands: parkeerplaats P-centrum Oost
15-10-2015
Bijlage bij 15.073145 - Reactie Dierenpark Emmen op rapportage ABC Nova Q2-2015
15-10-2015
Bijlage bij 15.073145 - Voortgangsrapportage ABC Nova Q2-2015 DPE Next Emmen
15-10-2015
Bijlage bij 15.073147 - Financiële maandrapportage bestedingen Next t/m juli 2015
15-10-2015
Rapportage Centrumvernieuwing 2015-02
05-10-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juli 2015
05-10-2015
Voortgangsrapportage ABC Nova 2e kwartaal 2015 inzake realisatie DPE Next
23-09-2015
Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Overzichtstekening onderzoeklocaties Emmen Centrum
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Overzichtstekening onderzoekslocaties transferia
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Indicatief schetsontwerp locatie 'Schapenveenweg'
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Indicatief schetsontwerp locatie Meerdijk
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Indicatief schetsontwerp locatie P-Noord
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Onderzoek locaties parkeercapaciteit Wildlands
22-09-2015
Gewijzigde invulling vriendenaandeel DPE Next
15-09-2015
Uitnodiging werkvergadering stand van zaken ontwikkelingen locatie Hoofdstraat
14-09-2015
Bijlage bij 15.066572 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juni 2015
14-09-2015
Bijlage bij 15.067330 - Tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2015
09-09-2015
Bijlage bij RA15.0065 - Brief van DPE d.d. 3 september 2015 met kenmerk 070-15-FVB
01-09-2015
Tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2015
28-08-2015
Bijlage bij RA15.0060 - Brief DPE d.d. 11 augustus 2015, kenmerk 054-15-fvb
27-08-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juni 2015
27-08-2015
Bijlage bij RA15.0060 - Brochure DPE "Certificaathouders 'Vrienden van WILDLANDS'"
26-08-2015
Gewijzigde invulling vriendenaandeel DPE Next
25-08-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2015
03-07-2015
Bijlage bij 15.054006 - Financieel Meerjarenperspectief Atalanta 2015 (FMP), versie juni 2015
03-07-2015
Bijlage bij 15.053404 - Jaarrekening 2014 Noorderdierenpark B.V., Emmen
25-06-2015
Financieel Meerjarenperspectief Atalanta 2015 (FMP)
25-06-2015
Bijlage bij 15.051299 - Financiële maandrapportage bestedingen Next t/m april 2015
25-06-2015
Bijlage bij 15.051302 - Reactie DPE op Rapportage ABC Nova Q1-2015 DPE Next Emmen
25-06-2015
Bijlage bij 15.051302 - Voortgangsrapportage ABC Nova Q1-2015 DPE Next Emmen
25-06-2015
Bijlage bij 15.051582 - Bijlagenboek bij Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-01
25-06-2015
Bijlage bij 15.051582 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-01
23-06-2015
Jaarrekening DPE
16-06-2015
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2015-1
15-06-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m april 2015
15-06-2015
Bijlage bij 15.047877 - Tussentijdese rapportage DPE 1e kwartaal 2015, geconsolideerde winst- en verliesrekening
15-06-2015
Voortgangsrapportage ABC Nova 1e kwartaal 2015 inzake realisatie DPE Next
15-06-2015
Bijlage bij15.047876 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2015
11-06-2015
Bijlage bij 15.020268 - Begroting DPE 2015
02-06-2015
Beantwoording vraag D66 commissie BME van 13 mei 2015 over lichtkunst Hondsrugtunnel
01-06-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2015
01-06-2015
Tussentijde rapportage DPE 1e kwartaal 2015
28-04-2015
Bijlage bij 15.035854 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2015
09-04-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2015
07-04-2015
Vragen m.b.t. speeltoestellen Centrumplein
27-03-2015
Amendement VVD, D66 en SBN raadsvergadering 26 maart 2015 - Scenario's Willinkplein Zuid
19-03-2015
Bijlage bij 15.028238 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m januari 2015
12-03-2015
Bijlage bij 15.017055 - Tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2014, geconsolideerde winst- en verliesrekening
12-03-2015
Bijlage bij 15.025391 - Financiële verantwoording 2014 bestedingen DPE Next t/m december 2014 en controleverklaring kosten t/m 2014 DPE Next
10-03-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m januari 2015
05-03-2015
Bijlage bij 15.022169 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-3
05-03-2015
Bijlage bij 15.022169 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-3
03-03-2015
Financiële verantwoording 2014 bestedingen DPE Next t/m dec. 2014 en controleverklaring
23-02-2015
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-3
19-02-2015
Bijlage bij 15.016934 - Overzicht verwachte, toekomstige besluiten raad en betrokkenheid raad in het kader van "wensen en bedenkingen" programma CvE
19-02-2015
Bijlage bij 15.016990 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m december 2014
18-02-2015
Bijlage bij 15.020264 - Ingekomen reacties inloopbijeenkomst en gevoerde gesprekken op 11 februari 2015
18-02-2015
Bijlage bij 15.020264 - Schetsontwerp parkeren Markt Centrumvernieuwing Emmen
17-02-2015
Begroting DPE 2015
17-02-2015
Parkeren marktplein Emmen
10-02-2015
Overzicht verwachte toekomstige besluitvorming mbt programma CvE
10-02-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m december 2014
10-02-2015
Tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2014
04-02-2015
Bijlage bij RA15.0010 - Stedenbouwkundige schema's per scenario
04-02-2015
Scenario's Willinkplein-zuid
22-01-2015
Bijlage bij15.003408 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2014
22-01-2015
Wijziging in programma-organisatie Centrumvernieuwing Emmen (CvE)
16-01-2015
Uitnodiging bijeenkomst Centrumvernieuwing Emmen
14-01-2015
Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Hoofdstraat
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0006 - Aanvraag voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Hoofdstraat
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0006 - Strategie voor de ontwikkeling van de Locatie Hoofdstraat Emmen
13-01-2015
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2014
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2014
Motivering D66 inzake beantwoording brief
18-12-2014
Bijlage bij 14.160981 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2014
18-12-2014
Bijlage bij 14.160985 - ABC Nova, voortgangsrapportage Q3-2014 DPE Next Emmen
18-12-2014
Bijlage bij 14.160985 - Reactie Dierenpark Emmen rapportage ABC Nova
09-12-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2014
09-12-2014
Nader uitgewerkte beantwoording vragen D66
09-12-2014
Voortgangsrapportage ABC Nova 3e kwartaal 2014 inzake realisatie DPE Next
02-12-2014
Bijlage bij 14.123039 - Reactie Dierenpark Emmen Rapportage ABC Nova
21-11-2014
Bijlage bij 14.146660 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2014
21-11-2014
Bijlage bij 14.146886 - Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2014 + toelichting
21-11-2014
Bijlage bij 14.146891 - Rapportage EY second opinion risicomanagement CvE
11-11-2014
Rapportage EY second opinion risicomanagement Centrumvernieuwing Emmen
11-11-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2014
11-11-2014
Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2014
06-11-2014
Bijlage bij 14.138005 - Financiële maandrapportage besteding DPE Next t/m augustus 2014
04-11-2014
Wanden tunnel Hondsrugweg
27-10-2014
Bijlage bij 14.129805 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-2
27-10-2014
Bijlage bij 14.129805 - Bijlagenboek rapport Centrumvernieuwing Emmen 2014-2
24-10-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m augustus 2014
10-10-2014
Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Centrumvernieuwing Emmen
10-10-2014
Brief aan SNN inzake verlenging projectperiode 'Atalanta, de Economie en de Verbinding'
10-10-2014
Verzoek verlenging projectperiode 'Atalanta, de Economie en de Verbinding' tot 1-7-2015
07-10-2014
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-2
02-10-2014
Bijlage bij 14.123889 Fin. maandrapp. bestedingen DPE Next t/m juli 2014
23-09-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juli 2014
22-09-2014
Bijlage bij 14.123039 - Voortgangsrapportage ABC Noord 2e kw. 2014 realisatie DPE Next
22-09-2014
Bijlage bij 14.110333 - Toelichting op tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2014
22-09-2014
Bijlage bij 14.110333 - Tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2014
22-09-2014
Voortgangsrapportage ABC Nova 2e kwartaal 2014 inzake realisatie DPE Next
15-09-2014
Voortgang Willinkplein zuid
11-09-2014
Aanbiedingsbrief Balance inzake eerste adviesnotitie Centrumvernieuwing Emmen
11-09-2014
Bijlage bij RIS.6715 - Centrumvernieuwing Emmen (inclusief Atalanta), eerste adviesnotitie voor de raad
03-09-2014
Start bouw theater
25-08-2014
Tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2014
20-08-2014
Bijlage bij 14.087353 - Jaarrekening 2013 Noorderdierenpark B.V. Emmen
28-07-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juni 2014
22-07-2014
Bijlage bij 14.099666 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juni 2014
11-07-2014
Bijlage bij 14.087341 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2014
04-07-2014
Bouw tunnel Hondsrugweg
01-07-2014
Jaarrekening DPE 2013
01-07-2014
Aanpassing betaaltermijn 3e kwartaal schadeloosstelling à fonds perdu
01-07-2014
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2014
27-06-2014
Bijlage bij 14.074881 - Bijlagenboek bij rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1
27-06-2014
Bijlage bij 14.074881 - Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1
27-06-2014
Bijlage bij 14.079716 - Accountantsverslag Deloitte Accountants controle 4e kwartaalrapportage CvE 2013
27-06-2014
Bijlage bij 14.079716 - Controleverklaring Deloitte Accountants controle 4e kwartaalrapportage CvE 2013
18-06-2014
Accountantscontrole kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4
06-06-2014
Rapportage Centrumvernieuwing Emmen 2014-1
04-06-2014
Programma Sociaal Domein in de begroting 2015
03-06-2014
Bijlage bij 14.054979 - Vreding Stedenbouwkundig Plan
02-06-2014
Bijlage bij 14.069662 - Toetsoverzicht DPE Next
26-05-2014
Invulling permanente monitoring DPE Next
26-05-2014
Bijlage bij 14.063146 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening DPE 1e kwartaal 2014
16-05-2014
Aanpassing bouwplanning en financieringschema DPE Next
13-05-2014
Tussentijdse rapportage DPE 1e kwartaal 2014
08-05-2014
Voornemen van het college om een meerjarig onderhoudscontract aan te gaan voor Theater/Wereld van Ontmoeting
25-04-2014
Informatievoorziening 'Vreding Stedenbouwkundig plan'
11-04-2014
Bijlage bij 14.031001 - Controle bestede kosten m.b.t. het project DPE Next inzake boekjaar 2013
08-04-2014
Centrumvernieuwing Emmen - presentatie gemeenteraad 7 april 2014
07-04-2014
Bijlage bij 14.021741 - Bijlage 1 Concernbrede rode draden uit de aanbevelingen
31-03-2014
Bijlage bij 14.028844 - Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 18 maart 2014)
31-03-2014
Bijlage bij14.032307 - Samenvatting gesprekken fractievoorzitters over kwartaalrapportages CvE
31-03-2014
Bijlage bij 14.032310 - Samenwerkingsovereenkomst BeLEVENspark gemeente Emmen & Noorderdierenpark B.V. c.s.
28-03-2014
Bijlage bij 14.023154 - Rapportage UNO bedrijfsadviseurs d.d. 8 januari 2014 - Beoordeling continue validatie project DPE Next
13-03-2014
Bijlage bij 14.026859 - Begroting DPE 2014
12-03-2014
Bijlage bij 14.024029 - brieven aan aannemers inzake aanbesteding Wereld van Theater/Wereld van Ontmoeting
12-03-2014
Bijlage bij 14.028389 - Aanbevelingen NAR op proces en systematiek risicomanagement CvE/Atalante (geactualiseerd - 3 maart 2014)
12-03-2014
Bijlage bij 14.028389 - Risicomanagement Centrumvernieuwing Emmen versie 03-03-2014
11-03-2014
Herziening periodiciteit CvE rapportages
11-03-2014
Samenwerkingsovereenkomst BeLEVENspark gemeente Emmen & Noorderdierenpark BV c.s.
10-03-2014
Financ. verantwoording 2013 bestedingen 2013 en controleverklaring t/m 2013 DPE Next
10-03-2014
Bijlage bij 14.020783 - Tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2013
10-03-2014
Bijlage bij 14.023158 - Bijlagenboek bij kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4
05-03-2014
Risicomanagement Centrumvernieuwing Emmen
05-03-2014
Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta vastgesteld 18 maart 2014
03-03-2014
Begroting DPE 2014
26-02-2014
Bijlage bij 14.021632 -Financiële maandrapportage besteding DPE Next t/m december 2013
25-02-2014
Aanbesteding Wereld van Theater/Wereld van Ontmoeting
21-02-2014
Aanpassing kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4
21-02-2014
Rapportage UNO Bedrijfsadviseurs dd. 8 jan. 2014 "Beoordeling continue validatie project DPE NEXT"
19-02-2014
Financiële maandrapportege bestedingen DPE Next t/m december 2013
19-02-2014
Verbeteracties n.a.v. feitenrelaas parkeergarage Westerstraat
17-02-2014
Tussentijdse rapportage DPE 4e kwartaal 2013
14-02-2014
Bijlage bij 14.015102 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing 2013-4
04-02-2014
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-4
08-01-2014
Bijlage bij RA14.0001 - Investerings- en dekkingsraming RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum
02-01-2014
Kredietaanvraag RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum
02-01-2014
Bijlage bij 13.558245 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2013
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Gunningsadvies inkooptraject 'Raadsadviseur project Centrum Vernieuwing Emmen'
17-12-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2013
16-12-2013
Bijlage bij 13.551988 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2013
13-12-2013
Supervisor stedelijke kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen (CvE)
12-12-2013
Kredieten projecten Boulevard Noord en Boulevard Zuid Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0112 - Boulevard Noord en Zuid - ingrediënten inrichting d.d. 5 september 2013
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0112 - Boulevard Noord en Zuid - Schets HUB
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0112 - Inrichtingsplan Boulevard Noord en Boulevard Zuid
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0112 - Structuurschets boulevard Noord en boulevard Zuid
11-12-2013
Presentatie Centrumvernieuwing Emmen op 10 december 2013 - Programmathema's en Projecten wethouder Jumelet
11-12-2013
Presentatie Centrumvernieuwing Emmen op 10 december 2013 - Introductie, Programmathema's + Projecten burgemeester Bijl
11-12-2013
Presentatie Centrumvernieuwing Emmen op 10 december 2013 - Programmathema's en Projecten wethouder Arends
11-12-2013
Presentatie Centrumvernieuwing Emmen op 10 december 2013 - Programmathema's en Projecten wethouder Houwing
11-12-2013
Presentatie Centrumvernieuwing Emmen op 10 december 2013 - Programmathema's en Projecten wethouder Sleeking
11-12-2013
Presentatie Centrumvernieuwing Emmen op 10 december 2013 - Programmathema's en Projecten wethouder Wilms
05-12-2013
Bijlage bij 13.548896 - Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2013
03-12-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2013
28-11-2013
Bijlage bij 13.545507 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m augustus 2013
28-11-2013
Bijlage bij 13.545570 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m september 2013
26-11-2013
Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2013
21-11-2013
Bijlage 13.541859 - Bijlagenboek kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-3
21-11-2013
Bijlage 13.541859 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-3
19-11-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m augustus 2013
19-11-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2013
11-11-2013
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-3
30-10-2013
Afboeken restant boekwaarde Traverse
30-10-2013
Aanbesteding Theater/Wereld van de Ontmoeting
30-10-2013
Opheffing geheimhouding
30-10-2013
Motivering CDA - Financiële maandrapportages DPE Next t/m juni 2013 en t/m juli 2013
22-10-2013
Alternatieve dekking kapitaallasten extra krediet parkeergarage Westerstraat
21-10-2013
Toelichting dekking krediet project Markt Emmen
14-10-2013
Bijlage bij 13.447215 - Bijlagenboek kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2
14-10-2013
Bijlage bij 13.447215 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2
14-10-2013
Bijlage bij 13.526281 - "Informatieconvenant" programma Centrumvernieuwing Emmen
14-10-2013
Bijlage bij 13.526281 - Auditplan programma CvE 2013
14-10-2013
Bijlage bij 13.524605 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m juli 2013
08-10-2013
Bijlage bij 13.522351 - Rapportage UNO bedrijfsadviseurs d.d. 21 september 2013: Opzet en werking van een continue validatie van voortgang en realisatie DPE NEXT
07-10-2013
Monitoringsdocumenten IGO Atalanta/CvE
02-10-2013
Financiële maandrapportage besteding DPE Next t/m juli 2013
26-09-2013
Opzet en werking monitoring en auditing DPE Next
26-09-2013
Dekking extra krediet parkeergarage Westerstraat
25-09-2013
Krediet project Markt Emmen
25-09-2013
Reactie op aanbevelingen ABC managemengroep mbt parkeergarage Westerstraat
25-09-2013
Bijlage 6 bij RA13.0088 - Risico-analyse
25-09-2013
Bijlage 2 bij RA13.0088 - Ontwerp project Markt
25-09-2013
Bijlage 3 bij RA13.0088 - Opmerkingen op reactiekaarten inloop Marktplein
25-09-2013
Bijlage 4 bij RA13.0088 - Memo Marktplein, muziekkoepel
25-09-2013
Bijlage 5 bij RA13.0088 - Indeling markt
18-09-2013
Schriftelijke beantwoording vraag uit commissie wonen en ruimte van 9 september 2013 met betrekking
18-09-2013
Bijlage bij RA13.0074 Feitenrelaas en analyse Parkeergarage Westerstraat
17-09-2013
Feitenrelaas en analyse parkeergarage Westerstraat
10-09-2013
Tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2013
10-09-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m juni 2013
10-09-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m mei 2013
09-09-2013
Bijlage bij RA13.0074 - Vaststellingsovereenkomst parkeergarage
03-09-2013
Feitenrelaas en analyse Parkeergarage Westerstraat
30-08-2013
Extra krediet Parkeergarage Westerstraat
27-08-2013
Motivering D66 bij collegebrief inzake Boulevard Noord en Zuid
23-07-2013
Parkeergarage Westerstraat Emmen
18-07-2013
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-2
15-07-2013
Bijlage bij 13.439412 - Accountantsverslag controle 4e kwartaalrapportage CvE
15-07-2013
Bijlage bij 13.439412 - Controleverklaring controle 4e kwartaalrapportage CvE
15-07-2013
Bijlage bij 13.439412 - Gewaarmerkte Kwartaalrapportage CvE 2012-4
15-07-2013
Bijlage bij 13.439412 - Werkplan controle 4e kwartaalrapportage CvE 2012
15-07-2013
Bijlage bij 13.439398 - Jaarrekening 2012 Noorderdierenpark B.V., Emmen
15-07-2013
Bijlage bij 13.439398 - Controleverklaring accountant jaarrekening 2012 Noorderdierenpark B.V.
15-07-2013
Bijlage bij 13.439924 - Wijzigingsverzoek EFRO-sbusidie "De economie van de Verbinding"
15-07-2013
Bijlage bij 13.439079 - Auditplan Stedelijke Kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen
11-07-2013
Bijlage bij RA13.0063 - Risico analyse Centrumplein
11-07-2013
Raamkrediet Centrumplein
11-07-2013
Voortgang Centrumvernieuwing Emmen
11-07-2013
Bijlage bij 13.443505 - Centrumplein, voorlopig ontwerp 14-06-2013
11-07-2013
Bijlage bij 13.443505 - Emmen plattegrond Centrumplein (VO)
11-07-2013
Bijlage bij 13.443505 - Voorlopig ontwerp Marktplein Emmen
11-07-2013
Bijlage bij 13.443505 - Wereld van Theater en Wereld van Ontmoeting
11-07-2013
Bijlage bij RA13.0063 - Tekening projectgrenzen Centrumplein d.d. 02-07-2013
03-07-2013
Verzoek wijziging uitvoering EFRO programmaonderdelen CvE
02-07-2013
Accountantscontrole Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
02-07-2013
Monitoring en auditing DPE Next
02-07-2013
Auditplan Stedelijke Kwaliteit Centrumvernieuwing Emmen
02-07-2013
Jaarrekening 2012 DPE
24-06-2013
Bijlage bij 13.430433 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m april 2013
18-06-2013
Financiële maandrapportage besteding DPE Next t/m april 2013
13-06-2013
Bijlage bij 13.419378 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2013
13-06-2013
Bijlage bij13.406153 - Tussentijdse rapportage DPE 1e kwartaal 2013, geconsolideerde winst- en verliesrekening
28-05-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m maart 2013
28-05-2013
Inzet EMCO groep t.b.v. beplanting DPE Next
23-05-2013
Bijlage bij 13.406714 - Bijlagenboek bij kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-1
23-05-2013
Bijlage bij 13.406714 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-1
22-05-2013
Verlenging overeenkomst raadsadviseur Twynstra Gudde
07-05-2013
Plan van Aanpak en kostenraming verlenging raadsadvies inzake Atalanta/Centrumvernieuwing Emmen
01-05-2013
Bijlage bij 13.400089 - Centrumvernieuwing Emmen, Structuurschets Boulevard Noord en Zuid + bijlage inventarisatie en analyse
26-04-2013
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2013-1
25-04-2013
Tussentijdse rapportage DPE 1e kwartaal 2013
24-04-2013
Plan van aanpak 2013-2015 en krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2013-2015
22-04-2013
Bijlage bij RA13.0042 - Plan van aanpak 2013-2015 Programmabureau Centrumvernieuwing Emmen
22-04-2013
Bijlage bij13.396967 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2013
15-04-2013
Structuurschets Boulevard Noord en Zuid
09-04-2013
FInanciële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2013
03-04-2013
Bijlage bij 13.071600 - Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
03-04-2013
Bijlage bij 13.071600 - Samenvatting Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
25-03-2013
Bijlage bij 13.036533 - Financiële maandraoportage bestedingen DPE Next t/m januari 2013
25-03-2013
Bijlage bij 13.036570 - Financiële verantwoording 2012 bestedingen DPE Next t/m december 2012 en accountantsverklaring bestede kosten t/m 2012 DPE Next
19-03-2013
Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
18-03-2013
Motivering CDA Kwartaalrapportgage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
11-03-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m januari 2013
11-03-2013
Financiële verantwoording 2012 bestedingen DPE Next t/m/ dec. 2012 + accountsverklaring
18-02-2013
Bijlage bij 13.018422 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
18-02-2013
Bijlage bij 13.018422 - Bijlagenboek bij kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
07-02-2013
Bijlage bij 13.010709 - Tussentijdse rapportage DPE over 4e kwartaal 2012
07-02-2013
Bijlage bij 13.012827 - Bijlage 1:Financiële maandrapportage DPE Next t/m december 2012
07-02-2013
Bijlage bij 13.012827 - Bijlage 2:Financiële maandrapportage DPE Next t/m december 2012
05-02-2013
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
31-01-2013
Bijlage bij 13.010702 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2012
31-01-2013
Bijlage bij 13.010705 - Meerjarenbegroting 2013 - 2015 DPE 2013-2015
29-01-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m december 2012
24-01-2013
Presentatie schetsontwerp (VO1) Wvt/WvO
22-01-2013
Begroting DPE 2013-2015
22-01-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m november 2012
22-01-2013
Tussentijdse rapportage DPE; 4e kwartaal 2012
08-01-2013
Twynstra Gudde - Rapportage analyse businesscase DPE Next 7.0a 23 september 2011
03-01-2013
Bestemmingsreserve Promotie Centrumvernieuwing Emmen
03-01-2013
Bijlage bij RA13.0003 - Beleidsregel incidentele subsidies promotie Centrumvernieuwing Emmen
03-01-2013
Bijlage bij RA13.0003 - Promotieplan en financiering Centrumvernieuwing Emmen
03-01-2013
Bijlage bij RA13.0003 - Wijzigingen mandaatverzamelbesluit Directiestaf
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2012
Bijlage bij 12.449784 - Rapportage Uno bedrijfsadviseurs, toetsen uitwerking businessplan DPE Next 70.A
21-12-2012
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 20 december 2012 - Versoberingen c.q. bezuinigingen binnen het programma Atalanta/CVE
21-12-2012
Bijlage bij 12.449784 - Rapportage Holland Van Gijzen, aanvullende toets
20-12-2012
Ontwerp en contractvorming DPE Next
19-12-2012
Voorbereidingskrediet Centrumplein
14-12-2012
Bijlage bij 12.442246 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m oktober 2012
04-12-2012
Financiële maandrapportage besteding DPE Next t/m oktober 2012
22-11-2012
Bijlage bij 12.428275 - Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020
22-11-2012
Bijlage bij 12.428275 - Bijlagenboek bij kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-3
22-11-2012
Bijlage bij 12.428275 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-3
20-11-2012
Bijlage bij 12.426322 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2012
20-11-2012
Bijlage bij 12.426327 - Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2012
19-11-2012
Informatiecentrum Centrum Vernieuwing Emmen
15-11-2012
Reconstructie Boermarkeweg 1e fase
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S 106-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S101-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S102-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S104-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S105-06
15-11-2012
Bjilage bij RA12.0110 - ontwerptekening S103-06
08-11-2012
Aanwijzen welstandsvrij gebied DPE Next
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0104 - Kaart (nr.12.032) welstandsvrij gebied
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0104 - Toelichting behorende bij de kaart met nr. 12.032
06-11-2012
Motie ChristenUnie begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Gebruik risicomonitor m.b.t. sturing en controle van het Atalantaproject en Centrum Vernieuwing Emmen
02-11-2012
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-3
30-10-2012
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m september 2012
30-10-2012
Tussentijdse rapportage DPE; 3e kwartaal 2012
18-10-2012
Bijlage bij 12.413245 - Financiële maandrapportage DPE Next tot en met augustus 2012
01-10-2012
Financiële maandrapportage DPE Next tot en met augustus 2012
26-09-2012
Reactie op advies Twynstra Gudde
06-09-2012
Bijlage bij 12.387346 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2012
06-09-2012
Bijlage bij 12.387348 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2e kwartaal 2012
28-08-2012
Algemene verklaring van geen bedenkingen voor bovendakse constructies tot 40 m t.b.v. Dierenpark Emmen
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0078 - Algemene verklaring van geen bedenkingen tbv Dierenpark Emmen
28-08-2012
Verordening nadeelcompensatie Centrumvernieuwing gemeente Emmen 2012
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0079 - Kaart gebied
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0079 - Verordening nadeelcompensatie Centrumvernieuwing gemeente Emmen 2012
27-08-2012
Financiële maandrapportage DPE Next t/m juli 2012
13-08-2012
Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2012
13-08-2012
Tussentijdse rapportage DPE Next 2e kwartaal 2012
23-07-2012
Bijlage bij 12.370263 - Brief Dierenpark Emmen, beplanting DPE Next via de EMCO-groep
23-07-2012
Bijlage bij 12.370263 - Brief Nijsingh advocaten-notarissen inzake vaststellingsovereenkomst Schadeloosstelling gemeente Emmen - DPE
23-07-2012
Bijlage bij 12.370263 - Vaststellingsovereenkomst Schadeloosstelling Gemeente Emmen - DPE
23-07-2012
Bijlage bij 12.349374 - Meerjarenbegroting DPE 2012-2015
19-07-2012
Bijlage bij 12.368494 - Controleverklaring jaarrekening Noorderdierenpark BV Emmen
19-07-2012
Bijlage bij 12.365462 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m mei 2012
19-07-2012
Bijlage bij 12.368494 - Jaarrekening 2011 Noorderdierenpark BV Emmen
18-07-2012
Bijlage bij 12.352533 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening
16-07-2012
Bijlage bij 12.360554 - Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020
16-07-2012
Bijlage bij 12.360554 - Bijlagenboek kwartaalrapportage 2012-01/02
16-07-2012
Bijlage bij 12.360554 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012 - 01/02
10-07-2012
Jaarrekening 2011 DPE
04-07-2012
Financiële maandrapportage DPE Next januari t/m mei 2012
26-06-2012
Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020 en Kwartaalrapportage 2012-01/02
11-06-2012
Tussentijdse rapportage DPE; 1e kwartaal 2012
06-06-2012
Begroting DPE 2012-2015
24-05-2012
Bijlage bij RA12.0035 - Gewijzigde bijlage: Risicoanalyse Hondsrugwegtunnel per medio mei 2012
23-05-2012
Gewijzigde bijlage risicoanalyse Hondsrugwegtunnel
26-04-2012
Centralisatie budgetten en vorming reserve Atalanta
19-04-2012
Compensatie aspecten bedrijfsverplaatsing DPE
19-04-2012
Bijlage bij 12.316279 - Accountingmemo Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta
10-04-2012
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel
10-04-2012
Bijlage 1 bij RA12.0035 - Tekening met systeemgrens Hondsrugwegtunnel
10-04-2012
Bijlage 5 bij RA12.0035 - Risico-analyse Hondsrugwegtunnel
10-04-2012
Bijlage 3 bij RA12.0035 - Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen
10-04-2012
Bijlage 4 bij RA12.0035 - Nutstracé Centrumvernieuwing Emmen
10-04-2012
Bjilage 2 bij RA12.0035 - Boekje ontwerpbeelden Hondsrugwegtunnel
03-04-2012
Accountingmemo Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta
28-03-2012
Bijlage bij 12.306191 - Kwartaalrapportage Atalanta 2011-4
20-03-2012
Motie LEF! en D66 raadsvergadering 19 maart 2012 - Integreren nieuw stadstheater en CQ/Centrum voor de kunsten
19-03-2012
Memo m.b.t. diverse stukken DPE Next
16-03-2012
Raadsvergadering 19 maart 2012 - Finale besluitvorming DPE Next
16-03-2012
Plan van aanpak en uitvoering actualisatie compensatie aspecten bedrijfsverplaatsing DPE
12-03-2012
Kwartaalrapportage Atalanta 2011-4
12-03-2012
Bijlage bij 12.298247 - Aanbevelingen uit second opinion NAR op proces en systematiek risicomanagement CVE/Atalanta
12-03-2012
Bijlage bij 12.298247 - Rapport NAR - Second opinion proces en systematiek risicomanagement gemeente Emmen project Atalanta, december 2011
12-03-2012
Bijlage bij 12.291955 - Geconsolideerde verlies- en winstrekening DPE 4e kwartaal 2011
07-03-2012
Bijlage 6 bij RA12.0021 - Overeenkomst 29 februari 2012 tussen Gemeente Emmen, Rabobank, Volker Wessels en DPE met onderlinge afspraken omtrent financiering DPE Next
07-03-2012
Bijlage 1 bij RA12.0021 - Definitieve eindrapportage "Toetsing gestelde Kaders DPE Next" d.d. 2 maart 2012 van UNO bedrijfsadviseurs
07-03-2012
Bijlage 2 bij RA12.0021 - Rapportage "Beoordeling investerenisniveau Wereld van Theater, Wereld van Ontmoeting Emmen/DPE" d.d. 22 februari 2012 van ABC Management Groep
07-03-2012
Bijlage 2A bij RA12.0021 - Investeringsraming Emmen DPE, versie 5 d.d. 22 februari 2012
07-03-2012
Bijlage 2b bij RA12.0021 - Beoordeling ABC kengetallen IGG-theater
07-03-2012
Bijlage 3 bij RA12.0021 - Brief provincie Drenthe d.d. 24 februari 2012 m.b.t. beschikbaarstelling € 18 miljoen bijdrage (verbrede RSP-middelen) realisatie DPE Next en € 2 miljoen bijdrage (verbrede RSP-middelen) realisatie Theater
07-03-2012
Bijlage 4 bij RA12.0021 - Brief provincie Drenthe d.d. 24 februari 2012 m.b.t. beschikbaarstelling € 12 miljoen extra bijdrage DPE Next (€ 6 miljoen extra bijdrage en € 6 miljoen lening)
07-03-2012
Bijlage 5a bij RA12.0021 - Termsheets financiering van Rabobank d.d. 28 december 2011
07-03-2012
Bijlage 5b bij RA12.0021 - Termsheets financiering Volker Wessels van maart 2012
07-03-2012
Bijlage 7 bij RA12.0021 - Brief investeringsbesluit d.d. 6 maart 2012 van DPE
07-03-2012
Bijlage 8a bij RA12.0021 - Overeenkomst op hoofdlijnen tussen WMD en DPE omtrent het in erfpacht verkrijgen van grond op de Noordbargeres te Emmen voor realisatie van DPE Next van 28 februari 2012
07-03-2012
Bijlage 8b bij RA12.0021 - Plankaart DPE Next t.b.v. erfpacht 22-02-2012
07-03-2012
Bijlage 8c bij RA12.0021 - Memo NV Waterleidingmaatschappij Drenthe inzake erfpacht Noorderdierenpark Emmen
07-03-2012
Bijlage 9 bij RA12.0021 - Brief college d.d. 3 januari 2012, kenmerk 11.266550 - Financiering DPE Next
27-02-2012
Bijlage bij RA12.0019 - Plan van Aanpak 2012 Programma Centrumvernieuwing Emmen
27-02-2012
Bijlage bij 12.291081 - Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
23-02-2012
Second opinion risicomanagement Centrumvernieuwing Emmen
22-02-2012
Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2012
21-02-2012
Financiële maandrapportage DPE Next t/m december 2011 en accountantsverklaring
13-02-2012
Bijlage bij 12.287198 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m november 2011
10-02-2012
Tussentijdse rapportage DPE; 4e kwartaal 2011
09-02-2012
Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta (FMP)
07-02-2012
Beantwoording schriftelijke vragen LEF! ex art. 38 RvO - Besluitvormingsproces project DPE Next
03-02-2012
Bijlage bij 12.287197 - Financiële maandrapportage DPE Nex t/m oktober 2011
02-02-2012
Financiële maandrapportage DPE Next oktober 2011
02-02-2012
Financiële maandrapportage DPE Next t/m november 2011
31-01-2012
Rapportage Twynstra Gudde - Aanvullende notitie op analyse Businesscase DPE Next 7.0a
31-01-2012
Rapportage Twynstra Gudde - Analyse Businesscase DPE Next 7.0a
25-01-2012
Bijlage bij 12.001021 - Communicatieplan Centrumvernieuwing Emmen
18-01-2012
Motivering Wakker Emmen - Brief provincie inzake DPE Next
16-01-2012
Bijlage bij 12.261058 - Overzicht bijlagen financiering bedrijfsplan DPE Next 7.0A
12-01-2012
Stand van zaken financiering DPE Next
04-01-2012
Verlenging termijn beantwoording schr. vragen LEF! ex art. 38 RvO - Besluitvorming DPE Next
03-01-2012
Motie 34 LEF! - PR & marketing met betrekking tot Atalanta
03-01-2012
Bijlage bij 11.246180 - Geconsolideerde verlies- en winstrekening DPE
02-01-2012
Bijlage bij 11.265770 - Kwartaalrapportage Atalanta 2011-3
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2011
Bijlage 9 bij RA12.0021 - Financiering DPE Next
14-12-2011
Schriftelijke vragen LEF! ex art. 38 RvO - Besluitvormingsproces mbt project DPE Next
13-12-2011
Kwartaalrapportage 2011-3 Atalanta
13-12-2011
Rapportage NAR m.b.t. risicosystematiek en - proces Centrumvernieuwing Emmen/Atalanta
09-12-2011
Brief besluitvormingsproces DPE Next aan college van GS Drenthe
05-12-2011
Bijlage bij 11.261861- Statenstuk 2011-510 Provincie Drenthe - verzoek gemeente Emmen extra bijdrage € 12 miljoen voor DPE Next
02-12-2011
Realisatie DPE Next
25-11-2011
Nabericht 2011
25-11-2011
Bijlage bij RA11.0138 - Bijlage Atalanta (relatie met 2.3/2.4 en 8.2.)
25-11-2011
Bijlage bij RA11.0138 - Nabericht 2011
25-11-2011
Bijlage bij RA11.0138 - Verwachte resultaatbestemmingsvoorstellen
24-11-2011
Bijlage bij RIS.5339 - Financiële maandrapportage programma DPE Next september 2011
24-11-2011
Financiële maandrapportages DPE Next tot en met september 2011
11-11-2011
Motie LEF! en CU begrotingsvergaderingen 7 en 10 november 2011 - PR & Marketing Atalanta II
10-11-2011
Motie LEF! en CU begrotingsvergaderingen 7 en 10 november 2011 - PR & Marketing Atalanta II
09-11-2011
Financiële maandrapportage programma DPE Next juli 2011
08-11-2011
Financiële maandrapportage programma DPE Next augustus 2011
03-11-2011
Bijlage bij 11.240843 - Kwartaalrapportage 2011-2 Atalanta
03-11-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 tot en met augustus 2011
03-11-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 tot en met juli 2011
28-10-2011
Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2011
18-10-2011
Kwartaalrapportage 2011-2 Atalanta
10-10-2011
Amendement fracties CDA, VVD en PvdA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next
10-10-2011
Amendement Wakker Emmen raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next
10-10-2011
Motie CDA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, Versterking vermogen DPE Next
10-10-2011
Motie CDA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, Vriendenaandeel DPE Next
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next daadwerkelijke lokale en provinciale werkgelegenheid
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, parkeergelegenheid
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, verantwoordelijkheid collegeleden m.b.t. Atalanta
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011- Realisatie DPE Next, PR & Marketing
10-10-2011
Motie PvdA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next
22-09-2011
Realisatie DPE Next
22-09-2011
Bijlage bij RA 11.0110 - Informatie en besluitvorming raad i.r.t. DPE Nex
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Advies Nysingh advocaten-notarissen m.b.t. staatssteunaspecten
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Afschrift brief aan Gedeputeerde Staten met verzoek toekenning en beschikbaarstellling provinciale middelen
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Gebiedsontwikkeling Atalanta. Een economische effectanalyse
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Gebiedsontwikkeling Atalanta. Een maatschappelijke Kostenbaten analyse
14-09-2011
Opleggen geheimhouding ex artikel 25 jó 55 Gemeentewet op ter inzage gelegde stukken en bijlagen behorende bij raadsvoorstel Realisatie DPE Next
08-09-2011
Bijlage bij RA11.0100 - Concept schuldbekentenis
08-09-2011
Bijlage bij RA11.0100 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2011
08-09-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 tot en met juni 2011 en beschikbaarstelling aanvullende bevoorschotting op verplaatsingsvergoeding voor kosten DPE Next 2011.
07-09-2011
Realisatie DPE Next
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0096 - Bijlage bij UNO rapportage DPE Next 7.0 d.d. 05-09-2011
07-09-2011
Verzoek aan de raad op grond van art. 160, lid 2 en 169, lid 4 van de Gemeentewet (het kenbaar maken van wensen en bedenkingen over ontwerpbesluit college) - Deelneming DPE Next
07-09-2011
Tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2011
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0096 - Gebiedsontwikkeling Atalanta, economische effectanalyse
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0096 - Gebiedsontwikkeling Atalanta, kosten-baten analyse
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Aanbiedingsbrief Dierenpark Emmen samenvatting Business Case 7.0
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Definitieve beoordeling bedrijfsplan DPE Next 7.0a
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Project Dierenpark Emmen Next, samenvatting Business Case 7.0
02-09-2011
Juridische aspecten rondom planontwikkeling DPE Next
02-09-2011
Onder geheimhouding terinzagelegging Exploitatieberekeningen DPE Next
01-09-2011
Externe financiering DPE Next
01-09-2011
Onder geheimhouding terinzagelegging herziene bijlage bedrijfsplan DPE Next 7.0a
25-08-2011
Beantwoording schriftelijke vragen BGE ex art. 38 RvO - Toegangsprijzen dierentuin
11-08-2011
Bijlage bij RA11.0092 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Emmen West
11-08-2011
Bjilage bij RA11.0092 - Bestemmingsplan Emmen centrum West
27-07-2011
Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
22-07-2011
Bijlage bij 11.189643 - Jaarrekening Noorderdierenpark B.V. 2010
18-07-2011
Bijlage bij RIS.5080 - Financiële maandrapportages DPE Next 2011 april en mei 2011
18-07-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 t/m april 2011 en t/m mei 2011
13-07-2011
Jaarrekening 2010 DPE
04-07-2011
Motie Wakker Emmen, DOP en BGE raadsvergadering 30 juni 2011- Inhuur door college van NAR voor project Atalanta en voorkomen schijn van belangenverstrengeling
24-06-2011
Kwartaalrapportage 2011-1 Atalanta
22-06-2011
Krediet voorbereidingskosten raadsadviseur project "Atalanta"
14-06-2011
Kwartaalrapportage 2011-1 Atalanta
25-05-2011
Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2011
19-05-2011
Financiële maandrapportage DPE Next; bestedingen DPE Next over januari tot en met maart 2011
19-05-2011
Nadere standpuntbetaling m.b.t. uitwerking DPE Next
19-05-2011
Tussentijdse rapportage DPE 1e kwartaal 2011
17-05-2011
Bijlage bij RIS.4953 - Startnotitie Auditing DPE Next 7.0
11-05-2011
Startnotitie auditing DPE Next 7.0 (2)
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0051 - Atalanta, vastgesteld bestemmingsplan De Verbinding
13-04-2011
Plan van Eisen bedrijfsplan DPE Next versie 7.0
13-04-2011
Bestemmingsplan "Emmen, de Verbinding"
13-04-2011
Bijlage bij RIS.4909 - Plan van Eisen DPE Next t.a.v. business case 7.0
07-04-2011
Bijlage bij 11.136910 - Boekwerkje Omgevingsvisie Hondsrugweg Emmen
04-04-2011
Plan van eisen bedrijfplan DPE Next 7.0 versie 2.0
04-04-2011
Bijlage bij 11.128216 - Kwartaalrapportage 2010-4 Atalanta
31-03-2011
Begroting DPE 2011-2015
31-03-2011
Accountantsverklaring bestede kosten t/m 2010 project DPE Next
29-03-2011
Omgevingsvisie Hondsrugweg
16-03-2011
Beantwoording schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Standpunt prov. Drenthe mbt. Atalanta
14-03-2011
Kwartaalrapportage 2010-4 Atalanta
17-02-2011
Geldleningsovereenkomst Dierenpark Emmen (DPE)
27-01-2011
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Standpunt en positie provincie project Atalanta
25-01-2011
Geldleningsovereenkomst DPE
11-01-2011
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Provincie Drenthe en Atalanta-project
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Presentatie UNO Bedrijfsadviseurs inzake second opinion businesscase DPE Next, versie 6.1
14-12-2010
Raadsadvies Twynstra Gudde op business case en audits van DPE NEXT 14 december 2010
13-12-2010
Beantwoording schriftelijke vragen WE ex art. 38 RvO - Verhuizing Dierenpark Emmen
10-12-2010
Bijlage bij RA10.0132 - Rapport UNO beoordeling haalbaarheid plan DPE Next versie 6.1
03-12-2010
Bijlage bij 10.125523 - Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
01-12-2010
Beantwoording schriftelijke vragen Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Verhuizing dierenpark Emmen
29-11-2010
Bijlage bij 10.113234 - Kwartaalrapportage 2010-3 - Atalanta
10-11-2010
Beantwoording schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Info voorziening DPE financiële situatie
05-11-2010
Kwartaalrapportage 2010-3 Atalanta
04-11-2010
Beantwoording schriftelijke vragen Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Bezoekersaantallen Dierentuin Emme
04-11-2010
Voortgangsrapportage Dierenpark Emmen (DPE)
22-10-2010
Amendement GroenLinks raadsvergadering 21 oktober 2010 - Steunaanvraag DPE
22-10-2010
Beantwoording schriftelijke vragen WE ex art. 38 RvO - Aanbesteding Theater/Wereld van de ontmoeting
22-10-2010
Motie Drentse Ouderen Partij (DOP) en Wakker Emmen raadsvergadering 21 oktober 2010 - Kortingsactie bezoek Dierenpark inwoners Emmen
22-10-2010
Motie fracties CDA, VVD en PvdA raadsvergadering 21 oktober 2010 - waardering steun samenleving Dierenpark Emmen
22-10-2010
Motie van wantrouwen van Wakker Emmen & Drentse Ouderen Partij raadsvergadering van 21 oktober 2010 - Steunvraag van DPE
21-10-2010
Geheimhouding vertrouwelijke bijlagen rapportage UNO Bedrijfsadviseurs en audits op businesscase DPE Next
19-10-2010
Steunvraag DPE
14-10-2010
Beschikbaar stellen Dierenpark Emmen Next projectinformatie oktober 2010
14-10-2010
Projectinformatie Dierenpark Emmen Next - oktober 2010
13-10-2010
Ter inzage legging businesscase DPE Next en rapportage UNO bedrijfsadviseurs
13-10-2010
Leidraad bespreking gezamenljke raadscommissies over steunvraag DPE
13-10-2010
UNO bedrijfsadviseurs BV - Rapport situatie Dierenpark Emmen
04-10-2010
Brief Twynstra Gudde inzake Atalanta 2e kwartaalrapportage 2010
28-09-2010
Accountantsverklaring bestede kosten t/m 2009 DPE Next
16-09-2010
Bijlage bij 10.074615 - Kwartaalrapportage 2010-2 - Atalanta
16-09-2010
Bijlage bij 10.074615 - Reactie Twynstra Gudde op concept-adviesrapportage Atalanta 1e kwartaal 2010
06-09-2010
Aanbieding kwartaalrapportage 2010-2 Atalanta
02-09-2010
Werkconferentie Atalanta (gemeenteraad)
25-08-2010
Voortgang verzoek steunvraag Dierenpark Emmen
11-08-2010
Brief aan de raad inzake bevoorschotting DPE Next
13-07-2010
Werkconferentie Atalanta op 8 september 2010
06-07-2010
Samenwerkingsovereenkomst Atalanta - Provincie
29-06-2010
Steunvraag Dierenpark Emmen
28-06-2010
Bevoorschotting DPE Next
08-06-2010
Conceptrapportage Twynstra Gudde dd. 31 mei 2010 m.b.t. Kwartaalrapportage Atalanta 2010-I
03-06-2010
Bijlage bij 10.037467 - Brief Dierenpark Emmen 18 mei 2010: verzoek om bedrijfssteun
03-06-2010
Concept-advies Twynstra Gudde over "Voortgangsrapportage Atalanta - eerste kwartaal 2010"
02-06-2010
Verzoek om bedrijfssteun DPE
20-05-2010
Bijlage bij 10.032981 - Kwartaalrapportage 2010-1 Atalanta
19-05-2010
Aanbieding Kwartaalrapportage 2010-1 Atalanta
19-05-2010
Procedure Milieueffectrapport Emmen, Centrum West (Dierenpark-theater)
03-05-2010
Toetsingsadvies over het MER Centrum-West Dierenpark en Theater Emmen
28-04-2010
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA ex art. 38 RvO - bereikbaarheid centrum
14-04-2010
Advies Twynstra Gudde over "Voortgangsrapportage Atalanta - vierde kwartaal 2009"
31-03-2010
Kwartaalrapportage 2009-4 - Atalanta
25-03-2010
Krediet voorbereidingsfase Atalanta 2010
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0034 - Atalanta - Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2010
17-02-2010
Schriftelijke vragen PvdA ex art. 38 RvO - Bereikbaarheid centrum tijdens aanleg tunnel Hondsrugweg
04-02-2010
Kwartaalrapportage 2009-4 Atalanta
04-02-2010
Motie raadsvergadering 28 januari 2010 - Motie DOP - Atalanta
03-02-2010
Amendement raadsvergadering 17 december 2009 - Bestemmingsreserve Atalanta (RA09.0122)
28-01-2010
Voorbereidingsbesluit "Emmen, locatie Dierentuin"
27-01-2010
Voorbereidingsbesluit "Emmen locatie dierentuin"
25-01-2010
Kwartaalrapportage 2009-4 Atalanta
21-01-2010
Milieueffectrapport Centrum-West (Dierenpark en theater)
21-01-2010
Interpellatieverzoek dhr. Schoo (DOP) inzake Atalanta-project
21-01-2010
Bijlage bij RA10.0009 - wijziging Milieueffectrapport Centrum-West Dierenpark en theater Emmen
20-01-2010
Bijlage bij RA10.0009 - Aanvaarden Milieueffectrapport Centrum-West (Dierenpark en Theater
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0136 - Voorbereidingsbesluit "Emmen, locatie dierentuin, Plankaart"
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0139 - Milieu-effectrapport Centrum-West (Dierenpark en Theater)
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0139 - Richtlijnen MER Dierenpark
17-12-2009
Voorbereidingsbesluit "Emmen, locatie Dierentuin"
09-12-2009
Beantwoording vragen in commissievergadering BME 26-11-2009
17-11-2009
Oplegnotitie inzake 1e adviesrapportage Twynstra Gudde - project Centrum-ontwikkeling Dierenpark/Theater (Atalanta)
17-11-2009
Risicomanagement project Atalanta - Analyse voor de gemeenteraad van Emmen 10 november 2009
12-11-2009
Bijlage bij 09.075574 - Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
11-11-2009
Instellen bestemmingsreserve Atalanta
05-11-2009
Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
05-11-2009
Kwartaalrapportage 2009-3 Atalanta
28-08-2009
Bijlage bij 09.062560 - Atalanta, kwartaalrapportage 2009-2
26-08-2009
Kwartaalrapportage 2-2009 project Atanta
18-06-2009
Workshop "risicomanagement bij grote projecten" op woensdag 17 juni 2009. - Presentatie door mevrouw Swarte en de heren Roelofs en Jansen.
20-05-2009
Kwartaalrapportage 2009-1 project Atalanta
19-05-2009
Kwartaalrapportage 2009-1 project Atalanta
14-05-2009
Gunning aanbesteding inhuur onafhankelijke deskundige voor risico advisering aan de gemeenteraad ten aanzien van het project Atalanta
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0051 - Atalanta, Centrumontwikkeling dierenpark-theater, Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009
23-04-2009
Krediet voorbereidingsfase Atalanta 2009
23-04-2009
Voorbereidingskrediet aanbesteding- en ontwerproute Theater/Wereld van de Ontmoeting
23-04-2009
Bijlage bij RA09.0050 - Notitie aanbesteding- en ontwerproute gebouw Theater/Wereld van de Ontmoeting
22-04-2009
Bijlage bij RA09.0048 - Verslag informatieavond startnotitie MER Dierenpark-Theater Emmen op 3 maart 2009
22-04-2009
Richtlijnen voor het milieueffectrapport "Dierenpark-Theater"
22-04-2009
Bijlage bij RA09.0048 - Centrumontwikkeling Dierenpark-Theater Emmen, advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport, rapportnummer 2219-45
27-03-2009
Bijlage bij 09.031603 - Offerte aanvraag (bestek) voor een meervoudig onderhandse aanbesteding
25-03-2009
Bijlage bij RA09.0033 - Hondsrugwegtunnel; route aanbesteding
25-03-2009
Voorbereidingskrediet aanbesteding Hondsrugwegtunnel
18-03-2009
Inhuur onafhankelijke deskundige voor risicoadvisering aan gemeenteraad
Datum
Onderwerp
Document
22-12-2008
Amendementen Dierenpark-theater raad 18 december 2008
18-12-2008
Bijlage bij RIS.3406 - Basisalternatief Milieu Dierenpark - Bijlage MER project Centrumontwikkeling dierenpark-theater
18-12-2008
Bijlage bij RIS.3406 - Basisalternatief Dierenpark - Bijlage startnotitie MER project Centrumontwikkeling dierenpark Theater
17-12-2008
Bijlage bij RIS.3406 - Startnotitie MER - Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
17-12-2008
Startnotitie MER project Centrumontwikkeling dierenpark theater
11-12-2008
Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
08-12-2008
Brief 08.041620a stukken ter inzage mbt Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark- theater Emmen - 4 december 2008 - Rapportage afronding ontwerpfase project Centrumontwikkeling dierenpark-theater november 2008
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater - 4 december 2008 - Gebiedsontwikkeling centrum/dierenpark/theater Emmen "De wereld van de Risico's " Avies OPPbv
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen - 4 december 2008 - inhoudsopgave stukken ter inzage voor raad - Brief 08.039006 van Dierenpark Emmen dd. 18 november 2008 - Brief dd. 13 november 2008, kenmerk 08.038246 Centrumon
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen - 4 december 2008 - Persinformatie dd. 18 november 2008 inzake Centrumontwikkeling dierenpark - theater Emmen - Brief dd. 18 november 2008 - Voortgang uitwerking regiospecifiek Pakk
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen - 4 december 2008 - Rapport Nysingh advocaten-notarissen - Gebiedsontwikkeling Centrum dierenpark - theater gemeente Emmen, juridische beoordeling ontwikkelingsscenario's
05-12-2008
Stukken ter inzage betreffende Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
03-12-2008
Stukken ter inzage onder oplegging geheimhouding
18-11-2008
Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
18-11-2008
Bijlage bij RA08.0130 - Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
18-11-2008
Bijlage bij RA08.0130 - Persbericht Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
20-08-2008
Toezending tweede kwartaalrapportage 2008 project DPTC
20-08-2008
Project dierenparktheater/centrum - kwartaalrapportage per 1 juli 2008
24-04-2008
Centrum/dierenparktheater : Voortgangsrapportage en plan van aanpak / voorbereidingskrediet
24-04-2008
Bijlage bij RA08.0050- Dierenparktheater plan van aanpak ontwerpfase
24-04-2008
Bijlage bij RA08.0050- Dierenparktheater tussenrapportage 1 april 2008
Datum
Onderwerp
Document
29-10-2007
Bijlage bij RA07.0125 Dierenparktheater - Spoorzoeken, ontwikkelingsvisie dierenpark Emmen
25-10-2007
Dierenparktheater
25-10-2007
Bijlage bij RA07.0125 - Project Sinds 2010, unieke ontmoetingen met natuur en cultuur
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2006
Aanvullende voorbereidingskosten dierenparktheater
21-12-2006
Bijlage bij RA06.0196 - Project dierenparkparktheater; actieplan december 2006 - april 2007 plan van aanpak definitiefase
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2005
Bijlage bij RA05.0160, P2 rapport Realisatie van het Stadstheater procesplan.
19-12-2005
Procesplan Theatergebied
28-02-2005
Ontwikkeling deelgebied Vreding en Omgeving

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's