De Omgevingswet

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
16-07-2020
Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie
27-05-2020
Bijlage bij RA20.0049 - Brief Libau (voordracht) m.b.t. benoemingen d.d. 16 december 2019
27-05-2020
Bijlage bij RA20.0049 - Notitie Libau d.d. 18 mei 2020
Datum
Onderwerp
Document
04-10-2019
Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Oude Wilhelmsweg 13 te Emmen
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0054 - Aanvraag om een omgevingsvergunning
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0054 - Akoestisch onderzoek
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0054 - Bodemonderzoek
28-08-2019
Bijlage bij RA19.0054 - Ontwerp groepsaccommodatie
04-07-2019
Bijlage bij 19.010393 - Routekaart naar een Omgevingsvisie
04-07-2019
Bijlage bijj 19.010392 - Startnotitie omgevingsvisie gemeente Emmen
18-06-2019
Omgevingswet - Routekaart en startnotitie Omgevingsvisie
18-04-2019
Bijlage bij 19.008729 - Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
25-03-2019
Verlenging werkingsduur VTH-Beleid
Datum
Onderwerp
Document
17-09-2018
Motivering D66 inzake brief college ontwerp inrichting openb.gebied Hoofdstraat Zuid/Wilhelminastr.
19-07-2018
Bijlage bij 18.033190 - Bijlage 1: Overzicht reacties inloopbijeenkomst 19 juni 2018
19-07-2018
Bijlage bij 18.033190 - Bijlage 2: Inrichtingsvarianten schetsontwerp Hoofdstraat-Zuid
11-07-2018
Ontwerp inrichting openbaar gebied Hoofdstraat Zuid/Wilhelminastraat
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 1 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 10 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 10 bijlage - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 11 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 12 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 13 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 14 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 15 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 16 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 17 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 2 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 4 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 5 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 6 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 7 - Windparken zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 8 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 9 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 9 bijlage - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 33 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 19 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 20 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 21 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 22 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 23 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 24 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 25 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 26 + 30 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 27 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 28 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 29 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 31 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 32 (is 18 + aanvulling) - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 34 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 35 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 3 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 1) + bijlagen
10-07-2018
Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 2) + bijlagen
31-05-2018
Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - Wind (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8773 t/m RIS.8788)
31-05-2018
Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - ZON (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8789 t/m RIS.8796)
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Profielen
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Archeologisch onderzoek
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Onderzoek akoestiek en slagschaduw
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Aanzichtstekeningen
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Bijlagen MER
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Brochure hekwerk
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Inrichtingsrekening
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - MER
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Notitie extra posities en turbinetypen
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Ruimtelijke Onderbouwing
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Situatietekening
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Specificaties Nordex
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Specificaties Siemens
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Tekeningen Inkoopstation
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Toelichting op aanvraag
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind -Tekening Nordex
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Aanvraag Zonnepark
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Aard en omvang activiteiten
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Beoordeling Flora- en Faunaonderzoek
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Brochure hekwerk
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Nieuw-Weerdinge, Energiepark Pottendijk
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Situatietekening Energiepark
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Uitvoeren werkzaamheden
03-01-2018
Aanvullen motivering weigering verklaring van geen bedenkingen HoSt B.V. Klazienaveen
Datum
Onderwerp
Document
17-11-2017
Bijlage bij RA17.0102 - Addendum raadsbesluit 28 september 2017 (RA17.0063)
16-11-2017
Bijlage bij 17.094185 - Programmaplan Programma Omgevingswet
06-11-2017
Programmaplan Programma Omgevingswet
26-09-2017
Beantwoording brief Mobilisations inzake Gantel 37
24-01-2017
Reactie Wethouder Van der Weide n.a.v. vragen gesteld in de commissie W&R van 16 januari 2017 inzake VTH verordening
Datum
Onderwerp
Document
10-11-2016
Uitnodiging bijeenkomst Omgevingswet

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's