Deelnemingen/Verbonden partijen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
07-01-2021
Wijziging GR Recreatieschap Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
12-11-2020
Aandeelhouderslening Enexis
12-11-2020
Begroting 2021 en verrekensystematiek RUD
20-10-2020
Bijlage bij RA20.0077 - Conceptbrief gemeente Emmen aan het Recreatieschap Drenthe
20-10-2020
Bijlage bij RA20.0077 - GR Recreatieschap Drenthe 2015 getekend
20-10-2020
Bijlage bij RA20.0077 - GR Recreatieschap Drenthe 2020 ongetekend
20-10-2020
Bijlage bij RA20.0077 - Aanpassing gemeenschappelijke regeling 2020
20-10-2020
Bijlage bij RA20.0077 - Brief Recreatieschap Drenthe inzake wijziging regeling
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0070 - Brief Enexis + bijlagen
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0070 - Brief VEGANN
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0071 Aanbiedingsbrief RUD Drenthe
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0071 Memo eigenarenoverleg - financiële gevolgen
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0071 Memo eigenarenoverleg - financiële gevolgen
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0071 Memo eigenarenoverleg - uitgangspunten
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0071 Ovezicht ingediende zienswijzen begroting 2021
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0071 Vastgestelde begroting RUD Drenthe 2021
27-08-2020
Wijziging GR GGD Drenthe
16-07-2020
Begrotingen 2021 en jaarverslag 2019 gemeenschappelijke regelingen
23-06-2020
Bijlage bij RA20.0054 - Brief GGD aan gemeenten inzake WNRA
23-06-2020
Bijlage bij RA20.0054 - Brief VNG
23-06-2020
Bijlage bij RA20.0054 - Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe
23-06-2020
Bijlage bij RA20.0054 - WSGO lidmaatschapsbrochure
02-06-2020
Voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging en wijziging GR
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Begroting 2021, incl. Meerjarenbegroting 2021-2024 Recreatieschap Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Conceptbrief aan Publiek Vervoer Groningen Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Jaarstukken 2019 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Addendum bij concept beleidsbegroting 2021 GGD Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Begroting 2021 EMCO groep
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Concept beleidsbegroting 2021, incl. Meerjarenraming 2021-2024 GGD Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Conceptbrief aan EMCO groep
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Conceptbrief aan GGD Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Conceptbrief aan Recreatieschap Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Conceptbrief aan RUD Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Conceptbrief aan VRD
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Jaarstukken 2019 EMCO groep
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Jaarstukken 2019 GGD Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Jaarstukken 2019 Recreatieschap Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Jaarstukken 2019 VRD
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Jaarverslag en Jaarrekening 2019 RUD Drenthe
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Ontwerp beleidsbegroting 2021 VRD
25-05-2020
Bijlage bij RA20.0047 - Ontwerpbegroting 2021 RUD Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
09-07-2019
Zienswijze ontwerpbegroting 2020, begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
09-07-2019
Zienswijze begroting 2020 GGD Drenthe
09-07-2019
Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Recreatieschap Drenthe
09-07-2019
Zienswijze begroting RUD Drenthe 2020
09-07-2019
Zienswijze ontwerpbegroting EMCO-groep 2020
09-07-2019
Zienswijze ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2020
06-06-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Accountantsverklaring Deloitte jaarstukken VRD 2018
06-06-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Begroting 2020 VRD
06-06-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Jaarverslag VRD 2018
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018 en begroting 2020
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Conceptbegroting Recreatieschap 2020
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Jaarverslag en jaarrekening 2018 Recreatieschap Drenthe
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Aanbiedingsbrieven VRD d.d. 17 april 2019
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Concept beantwoordingsbrief aan de VRD
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0039 - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018,kaderbrief 2020, ontwerpbegroting 2020
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0039 - Beleidsbegroting 2020 GGD Drenthe
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0039 - Brief aan de GGD Drenthe
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0039 - Jaarstukken 2018 GGD Drenthe
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0039 - Kaderbrief 2020 + controleverklaring accountant
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Conceptbrief aan Recreatieschap
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0040 - Begeleidend schrijven RUD Drenthe met zienswijze verzoek
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0040 - Brief aan de RUD Drenthe
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0040 - Concept begroting RUD Drenthe 2020
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0040 - Concept begrotingswijziging RUD Drenthe 2019
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0040 - Jaarstukken RUD Drenthe 2018
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0040 - Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0034 - Brief aan EMCO-groep
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0034 - Jaarstukken EMCO-groep 2018
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0034 - Ontwerpbegroting 2020 EMCO-groep
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0035 - Conceptbegroting Publiek Vervoer 2020-2023
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0035 - Conceptbrief aan Publiek Vervoer
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0035 - Jaarstukken Publiek Vervoer 2018
Datum
Onderwerp
Document
26-07-2018
Bijlage bij 18.033269 - Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019
26-07-2018
Bijlage bij 18.033269 - Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018
26-07-2018
Bijlage bij 18.033269 - Brief RUD voorjaarsrapportage, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019
26-07-2018
Bijlage bij 18.033269 - Detailinformatie productie behorend bij de voorjaarsrapportage 2018 RUD
26-07-2018
Bijlage bij 18.033269 - Overzicht (concept-) zienswijzen raden en provincie Drenthe
26-07-2018
Bijlage bij 18.033269 - Voorjaarsrapportage Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018
11-07-2018
Voorjaarsrapportage, gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 RUD
09-07-2018
Ontwerp begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
09-07-2018
Begroting 2019 EMCO-groep
09-07-2018
Concept Begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 EMCO-groep
09-07-2018
Begroting Recreatieschap Drenthe 2019
09-07-2018
Jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 2018, Ontwerpbegroting 2019 GGD Drenthe
09-07-2018
Jaarrekening en jaarverslag 2017, begrotingswijziging 2018 en (ontwerp) begroting 2019 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
05-07-2018
Bijlage bij 18.026311 - Rapportage 1e kwartaal 2018 RUD Drenthe
12-06-2018
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
05-06-2018
1e Kwartaalrapportage van 2018 van de RUD
29-05-2018
Bijlage bi RA18.0064 - Jaarprogramma 2018 RUD
29-05-2018
Bijlage bij RA18.0064 - Aanbiedingsbrief RUD
29-05-2018
Bijlage bij RA18.0064 - Concept-begrotingswijziging 2018 RUD
29-05-2018
Bijlage bij RA18.0064 - Jaarverslag en Jaarrekening 2017 RUD
29-05-2018
Bijlage bij RA18.0064 - Kaderbrief 2019 RUD
29-05-2018
Bijlage bij RA18.0064 - Samenvatting RUD aangeleverde P&C-documenten
29-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Kaderbrief 2019 GGD Drenthe
29-05-2018
Bijlage bij RA18.0064 - Brief aan RUD inzake ontwerpbegrotingswijziging 2018 en begroting 2019
28-05-2018
Bijlage bij RA 18.0059 Begroting 2019 Emco-groep
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Verslag van bevindingen 2017 Gemeenschappelijke.Regeling GGD Drenthe
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0059 - Brief aan EMCO inzake Begroting 2019
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0059 - Toelichting Begroting Emco 2019
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Aanbiedingsbrieven financiële documenten VRD 2017
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Begrotingswijziging 2018 VRD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Brief aan VRD inzake begrotingswijziging 2018 en (ontwerp)begroting 2019
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 VRD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Ontwerp begroting 2019 VRD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Zienwijze Begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 VRD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Aanbiedingsbrief financiële stukken GGD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Begrotingswijziging 2018 GGD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Beleidsbegroting 2018 GGD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Brief aan GGD inzake Ontwerpbegroting 2019
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Financiële gevolgen begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegr. GGD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0063 - Jaarstukken 2017 GGD
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0053 - Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Recreatieschap Drenthe
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Brief aan EMCO-groep
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Concept Begrotingswijziging 2018 EMCO-groep
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Kaderbrief 2019 EMCO-groep
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Nadere toelichting op concept Begrotingswijziging 2018 EMCO-groep
24-04-2018
Ontwerpbegroting Recreatieschap Drenthe 2019
24-04-2018
Brief Veiligheidsregio Drenthe met verzoek wijziging gemeenschappelijke regeling
21-03-2018
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
01-02-2018
Toestemming Gemeenschappelijle Regeling "Bedrijfsvoering Publiek Vervoer"
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2017
Bijlage bij RA17.0111 - Bestuursconvenant Publiek Vervoer Groningen Drenthe
14-12-2017
Bijlage bij RA17.0111 - Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
05-12-2017
Gemeenschappelijke Regeling "Publiek Vervoer Groningen Drenthe"
23-11-2017
Bijlage bij 17.095341 - Bijlage bij voorstel begrotingswijziging 2017 RUD Drenthe
23-11-2017
Bijlage bij 17.095341 - Doorlichting RUD Drenthe
23-11-2017
Bijlage bij 17.095341 - Errata rapport Doorlichting RUD Drenthe
13-11-2017
Begrotingswijziging 2017 RUD Drenthe
08-11-2017
Bijlage bij 17.088889 - Jaarverslag 2016 Vordering op Enexis BV
07-11-2017
Bijlage bij 17.076076 - Dividend over boekjaar 2016 Enexis
07-11-2017
Bijlage bij 17.076076 - Enexis Jaarverslag 2016
07-11-2017
Bijlage bij 17.088271 - Jaarverslag 2016 EMCO-groep
07-11-2017
Bijlage bij 17.088790 - Jaarverslag 2016 CBL Vennootschap BV
07-11-2017
Bijlage bij 17.088832 - Jaarverslag 2016 CSV Amsterdam BV
07-11-2017
Bijlage bij 17.088886 - Jaarverslag PBE BV
07-11-2017
Bijlage bij 17.088891 - Jaarverslag 2016 Verkoop Vennootschap BV
07-11-2017
Bijlage bij 17.088911 - Jaarverslag 2016 NV BNG
09-10-2017
Jaarverslag 2016 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
09-10-2017
Jaarverslag 2016 CBL Vennootschap BV
09-10-2017
Jaarverslag 2016 CSV Amsterdam BV
09-10-2017
Jaarverslag 2016 Verkoop Vennootschap BV
09-10-2017
Jaarverslag 2016 Vordering op Enexis BV
09-10-2017
Jaarverslag Publiek Belang Electriciteitsproductie BV
05-10-2017
Jaarverslag 2016 EMCO-groep
25-07-2017
Jaarverslag 2016 en dividenduitkering Enexis BV
24-07-2017
Jaarverslag 2016 en dividenduitkering Area Reiniging NV
22-06-2017
Begrotingstekort RUD
19-05-2017
Bijlage bij 17.059128 - Begroting EMCO-groep 2018
19-05-2017
Bijlage bij 17.059652 - Begrotingswijziging 2017 RUD Drenthe
19-05-2017
Bijlage bij 17.059652 - Jaarstukken 2016 RUD Drenthe
19-05-2017
Bijlage bij 17.059652 - Ontwerp Programmabegroting RUD Drenthe 2018
19-05-2017
Bijlage bij 17.059886 - Begroting 2018 Recreatieschap Drenthe
19-05-2017
Bijlage bij 17.059886 - Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Recreatieschap Drenthe
08-05-2017
Zienswijze raad over begroting Recreatieschap 2018
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Aanbiedingbrief bij ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Drenthe
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Aanbiedingsbrief bij jaarverslag en jaarrekening 2016 VRD
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Drenthe
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Drenthe
08-05-2017
Bijlage bij 17.055959 - Beleidsbegrotings 2018 GGD Drenthe incl. Meerjarenraming 2018-2021
08-05-2017
Bijlage bij 17.055959 - Brief GGD Drenthe inzake aanbieding diverse stukken
08-05-2017
Bijlage bij 17.055959 - Brief GGD Drenthe inzake Veilig Thuis Drenthe
08-05-2017
Bijlage bij 17.055959 - Jaarstukken 2016 GGD Drenthe
08-05-2017
Bijlage bij 18.055959 - Accountantsverslag Deloitte 2016 GGD Drenthe
04-05-2017
Begroting 2018, begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016 RUD Drenthe
03-05-2017
Begroting 2018 EMCO-groep
18-04-2017
Raadpleging raad over de ontwerpbegroting 2018 GGD Drenthe
13-04-2017
Raadpleging Raad over de (ontwerp)begroting 2018 VRD
10-04-2017
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
17-03-2017
Bijlage bij 17.012037 - Kadernota Recreatieschap Drenthe 2018
01-03-2017
Kadernota 2018 Recreatieschap Drenthe
10-02-2017
Bijlage bij 17.002695 - Bestuursrapportage Veiligheidsregio Drenthe 9 maanden 2016
10-02-2017
Bijlage bij 17.002695 - Concept Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe
06-02-2017
Bijlage bij 17.004172 - Kaderbrief RUD
24-01-2017
Kaderbrief 2018 RUD Drenthe
24-01-2017
Kaderbrief RUD 2018
17-01-2017
Bestuursrpportage 2e helft 2016 en concept kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
05-01-2017
Kaderbrief 2018 GGD Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
13-10-2016
Bijlage bij 16.063399 - 1e Begrotingswijziging 2016 Recreatieschap Drenthe
10-10-2016
Bijlage bij 16.052042 - Jaarverslag 2015 CBL Vennootschap BV
10-10-2016
Bijlage bij 16.052076 - Jaarverslag 2015 CSV Amsterdam BV
10-10-2016
Bijlage bij 16.052092 - Jaarverslag 2015 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
10-10-2016
Bijlage bij 16.052291 - Jaarverslag 2015 Vordering op Enexis BV
10-10-2016
Bijlage bij 16.052513 - Jaarverslag 2015 Verkoop Vennootschap BV
10-10-2016
Bijlage bij 16.060509 - Jaarverslag 2015 en dividenduitkering Enexis B.V.
10-10-2016
Bijlage bij 16.061388 - Financieel verslag 2015 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
28-09-2016
1e Begrotingswijziging 2016 van het Recreatieschap Drenthe
16-09-2016
Indonesië activiteiten WMD
15-09-2016
Financieel verslag 2015 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
09-09-2016
Jaarverslag 2015 en dividenduitkering Enexis BV
18-07-2016
Jaarverslag 2015 Verkoop Vennootschap BV
18-07-2016
Jaarverslag 2015 Vordering op Enexis BV
15-07-2016
Jaarverslag 2015 CBl Vennootschap BV
15-07-2016
Jaarverslag 2015 CSV Amsterdam BV
15-07-2016
Jaarverslag 2015 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
19-05-2016
Bijlage bij 16.037424 - Accountantsverslag jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.037424 - Begroting 2017 Recreatieschap Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.037424 - Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.036830 - (Ontwerp)begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.036830 - Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.039474 - Conceptbegroting 2017 EMCO-groep
18-05-2016
Raadpleging raad over de conceptbegroting 2017 GGD Drenthe
10-05-2016
Conceptbegrtong 2017 EMCO-groep
09-05-2016
RUD Drenthe: Ontwerpbegroting RUD 2017, begrotingswijziging 2016 en Jaarverslag 2015
25-04-2016
Begroting 2017 en Jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe
21-04-2016
(Ontwerp)begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
06-10-2015
Bijlage bij 15.071342 - Jaarstukken 2014 GGD Drenthe
29-09-2015
Bijlage bij 15.070771 - Brief Enexis dividend over boekjaar 2014
29-09-2015
Bijlage bij 15.070771 - Jaarverslag 2014 Enexis
25-09-2015
Jaarrekening 2014 GGD Drenthe
23-09-2015
Jaarverslag 2014 en dividenduitkering Enexis BV
17-09-2015
Wijzigingen Gemeenschappelijke Regelingen "Emco", "RUD Drenthe", "Recreatieschap Drenthe", "GGD Drenthe" en "Veiligheidsregio Drenthe"
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0073 - VDG-advies werkgroep wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0073 - Wijzigingsbesluit "GGD Drenthe"
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0073 - Wijzigingsbesluit "Recreatieschap Drenthe"
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0073 - Wijzigingsbesluit "RUD Drenthe"
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0073 - Wijzigingsbesluit "Veiligheidsregio Drenthe"
17-09-2015
Bijlage bij RA15.0073 - Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regelingen "Emco"
25-06-2015
Beantwoording vragen over de begroting 2016 van het Recreatieschap Drenthe
28-05-2015
Bijlage bij 15.044368 - Begroting 2016 Recreatieschap Drenthe
28-05-2015
Bijlage bij 15.044368 - Jaarverslag en Jaarrekening 2014 Recreatieschap Drenthe
18-05-2015
Begroting Recreatieschap Drenthe
18-05-2015
Bijlage bij 15.040753 - Jaarstukken 2014 RUD Drenthe
18-05-2015
Bijlage bij 15.040753 - Ontwerpbegroting 2016 RUD Drenthe
28-04-2015
Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2016 en Jaarverslag 2014 RUD Drenthe
16-04-2015
Bijlage bij15.034411 - Begroting 2016 inclusief Meerjarenraming 2016-2019 GGD Drenthe
01-04-2015
Raadpleging raad over de conceptbegroting GGD Drenthe 2016
03-03-2015
Deelovereenkomsten samenwerking gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
29-01-2015
Bijlage bij 15.007864 - Jaarverslag 2013 Attero
29-01-2015
Bijlage bij 15.007875 - Jaarverslag Vordering op Enexis B.V., 's-Hertogenbosch
29-01-2015
Bijlage bij 15.007868 - Jaarverslag 2013 EMCO-groep
29-01-2015
Bijlage bij 15.007879 - Jaarverslag 2013 Verkoop Vennootschap B.V., 's Hertogenbosch
22-01-2015
Jaarverslag 2013 EMCO-groep
22-01-2015
Jaarverslag 2013 Verkoop Vennootschap BV
22-01-2015
Jaarverslag 2013 Vordering Op Enexis BV
22-01-2015
Jaarverslag 2013 Attero BV
22-01-2015
Bijlage bij 15.003369 - Jaarverslag 2013 en dividenduitkering Enexis BV
22-01-2015
Bijlage bij 15.003371 - Jaarverslag 2013 van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-Hertogenbosch
22-01-2015
Bijlage bij 15.003377 - Jaarverslag 2013 NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
22-01-2015
Bijlage bij 15.003382 - Financieel Jaarverslag 2013 N.V. Area Reiniging Emmen
22-01-2015
Bijlage bij 15.003390 - Jaarverslag 2013 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
22-01-2015
Bijlage bij 15.003438 - Jaarverslag 2013 CBL Vennootschap B.V., 's-Hertogenbosch
13-01-2015
Jaarverslag 2013 en dividenduitkering NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
13-01-2015
Jaarverslag 2013 CBL Vennootschap BV
13-01-2015
Jaarverslag 2013 en dividenduitkering Enexis BV
13-01-2015
Jaarverslag 2013 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
13-01-2015
Jaarverslag 2013 en dividenduitkering Claim Staat Vennootschap BV
13-01-2015
Jaarverslag 2013 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Datum
Onderwerp
Document
04-12-2014
Bijlage bij 14.157186 - Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe
02-12-2014
Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe
10-09-2014
Beantwoording vraag in commissie Wonen & Ruimte 11 juni 2014
17-07-2014
Dividenduitkering 2013 NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
07-07-2014
Vastgestelde jaarstukken 2013/Beleidsbegroting 2015 GGD Drenthe
07-07-2014
Accountantsverslag jaarstukken 2013 GGD
07-07-2014
Beleidsbegroting 2015, inclusief meerjarenraming 2015-2018 GGD Drenthe
07-07-2014
Jaarstukken 2013 GGD Drenthe
02-06-2014
Uitkering dividend AREA Reiniging 2013
26-05-2014
Ontwerpbesluit eerste wijziging GR RUD Drenthe
30-04-2014
Bijlage bij 14.050200 - Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2015-2018
30-04-2014
Bijlage bij 14.050200 - Ontwerpbegrotingswijziging RUD Drenthe 2014
24-04-2014
Bijlage bij 14.050677 - Accountantsverslag 2013 GGD Drenthe
24-04-2014
Bijlage bij 14.050677 - Jaarstukken 2013 en beleidsbegroting 2015 GGD Drenthe
16-04-2014
Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V.
16-04-2014
Bijlage bij RA14.0029 - Bijlage I: Model van Toetredingsakte
16-04-2014
Bijlage bij RA14.0029 - Bijlage II: Volmacht
16-04-2014
Bijlage bij RA14.0029 - Bijlage IIIa Concept besluit College van Burgemeester en Wethouders
16-04-2014
Bijlage bij RA14.0029 - Brief aandeelhouderscommissie Attero Holding N.V. met als onderwerp "Voorgenomen verkoop aandelen Attero N.V." d.d. 5 februari jl.
16-04-2014
Bijlage bij RA14.0029 - Brief van Attero d.d. 5 februari 2014
16-04-2014
Bijlage bij RA14.0029 - Memo van de Aandeelhouderscommissie Attero Holding N.V. met als onderwerp "Verantwoordingsnotitie"
16-04-2014
Bijlage bij RA14.0029 - Notitie van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn d.d. 5 februari jl.
15-04-2014
Jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015 en de nota reserves en voorzieningen GGD Drenthe
14-04-2014
Dividend over 2013 (dividendnota Enexis Holding N.V.)
14-04-2014
Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2015 en ontwerpbegrotingswijziging RUD Drenthe 2014
04-04-2014
Bijlage bij RA14.0044 - Ontwerpbesluit eerste wijziging GR RUD Drenthe
31-03-2014
Bijlage bij 14.031298 - Jaarverslag 2012 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., 's Hertogenbosch
31-03-2014
Bijlage bij14.031295 - Jaarverslag 2012 CBL Vennootschap BV
31-03-2014
Bijlage bij14.031297 - Claim Staat Vennootschap B.V., 's Hertogenbosch
31-03-2014
Bijlage bij 14.14.031300 - Jaarverslag Vordering op Enexis B.V., 's Hertogenbosch
25-03-2014
Bijlage bij 14.031301 - Jaarverslag 2012 Verkoop Vennootschap B.V. 's Hertogenbosch
10-03-2014
Jaarrekening 2012 CBL Vennootschap BV
10-03-2014
Jaarverslag 2012 Claim Staat Vennootschap BV
10-03-2014
Jaarverslag 2012 Verkoop Vennootschap BV
10-03-2014
Jaarverslag 2012 Vordering op Enexis B.V.
10-03-2014
Jaarverslag 2012 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Datum
Onderwerp
Document
06-09-2013
Bijlage bij 13.510209 - Jaarrekening 2012 Attero BV
06-09-2013
Bijlage bij 13.510209 - Dividendbrief Attero BV
06-09-2013
Bijlage bij 13.510213 - Jaarverslag 2012 Enexis BV
03-09-2013
Bijlage bij 13.507812 - Jaarrekening 2012 AREA Reiniging
02-09-2013
Jaarverslag 2012 en dividenduitkering NV watermaatschappij Drenthe
28-08-2013
jaarrekening 2012 en begroting 2014 Cevan I.l.
28-08-2013
Jaarverslag 2012 en dividenduitkering 2012 Attero bv
28-08-2013
jaarverslag 2012 en dividenduitkering Enexis BV
22-08-2013
Jaarverslag 2012 en dividenduitkering AREA Reiniging NV
22-08-2013
Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe
01-08-2013
Uitkering dividend 2012
04-07-2013
GGd Drenthe - Vaststelling jaarstukken 2012/beleidsbegroting 2014
01-07-2013
Bijlage bij 13.429720 - Brief NV Bank Nederlandse Gemeenten, gang van zaken BNG Bank in 2012
01-07-2013
Bijlage bij 13.429720 - Jaarverslag 2012 NV Bank Nederlandse Gemeenten
17-06-2013
Jaarverslag 2012 en dividenduitkering NV Bank Nederlandse Gemeenten
21-05-2013
Uitbetaling dividend 2012 van NV AREA Reiniging
16-05-2013
Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0048 - Bedrijfsplan RUD Drenthe
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0048 - Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0048 - Piofach dienstverlening en huisvesting RUD Drenthe
01-05-2013
Jaarstukken 2012 ISV Zuidoost Drenthe
01-05-2013
Betaalbaarstelling dividend 2012
25-04-2013
Bijlage bij 13.397675 - Accountantsverslag jaarstukken 2012 GGd Drenthe
25-04-2013
Bijlage bij 13.397675 - Begroting 2014 GGd Drenthe
25-04-2013
Bijlage bij 13.397675 - Brief GGd Drenthe inzake jaarstukken 2012 en beleidsbegroting 2014
25-04-2013
Bijlage bij 13.397675 - Jaarstukken 2012 GGd Drenthe
22-04-2013
Jaarrekening 2012 / begroting 2014
10-04-2013
Conceptbegroting 2014, jaarrekening 2012, nota's reserves en voorzieningen 2012 GGd Drenthe
21-02-2013
Presentatie themabijeenkomst verbonden partijen 18 februari 2013
21-02-2013
Thema bijeenkomst Verbonden Partijen 18 februari 2013
11-01-2013
Voordracht bestuurslid VDG
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2012
Bijlage bij 12.436209 - Intentieverklaring Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe)
12-12-2012
Bijlage bij 12.443080 - Jaarverslag Regietaak handhaving 2010 en 2011 Provincie Drenthe
06-12-2012
Jaarverslag toezicht en handhaving door Bestuurlijk toezichthouder over 2010 en 2011
20-11-2012
Intentieverklaring Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe)
04-10-2012
Veiligheidsregio Drenthe - aanbieding visiedocument
31-08-2012
Bijlage bij 12.387754 - Jaarverslag 2011 Waterleidingmaatschappij Drenthe
28-08-2012
Bijlage bij 12. : Rapport GGd-Drenthe: Naobij Integrale Jeugdgezondheidszorg: meer dan een optelsom
14-08-2012
Jaarverslag 2011 en dividenduitkering NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
25-07-2012
Integrale jeugdgezondheidszorg
24-07-2012
Bijlage bij RIS.5692 - Rapport FNV - Onderzoek Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012
24-07-2012
Circulaire FNV - FNV-onderzoek Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012
19-07-2012
Bijlage bij12.340957 - Vordering op Enexis b.v.: specificatie uitkering restant dividend Essent
19-07-2012
Bijlage bij12.340957 - Vordering op Enexis b.v.: uitkering restant dividend Essent
18-07-2012
Rapport 'Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moet verbeteren'
12-07-2012
Rapport Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moet verbeteren
12-07-2012
Dividenduitkering 2011 WMD
10-07-2012
Bijlage bij RIS.5665 - GGd Drenthe - Begroting 2013
10-07-2012
Bijlage bij RIS.5665 - GGd Drenthe - Jaarverslag 2011
10-07-2012
Bijlage bij RIS.5665 - GGd Drenthe - Nota Reserves en Voorzieningen 2012-2016
10-07-2012
Bijlage bij RIS.5665 - GGd Drenthe, Jaarrekening 2011
10-07-2012
Brief GGD Drenthe mbt jaarstukken en begroting
08-06-2012
Bijlage bij 12.345099 - Jaarverslag 2011 CBL Vennootschap B.V. 's Hertogenbosch
31-05-2012
Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD Drenthe
31-05-2012
Begroting 2013 GGD Drenthe
31-05-2012
Bijlage bij 12.340959 - Brief Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV - Interim-dividend
31-05-2012
Bijlage bij 12.340959 - Specificatie: Uitkering Interim-dividend AvvA besluit 26-04
31-05-2012
Bijlage bij 12.341079 - Samenvatting financieel jaarverslag 2011 BNG
31-05-2012
Jaarverslag 2011 GGD Drenthe
31-05-2012
Nota reserves en voorzieningen 2012-2016 GGD Drenthe
30-05-2012
Jaarrekening 2011 GGD-Drenthe
29-05-2012
Jaarverslag 2011 CBL Vennootschap BV
24-05-2012
Bijlage bij 12.332357 - Conceptbrief aan Recreatieschap Drenthe inzake jaarverslag/jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013
23-05-2012
Bijlage bij 12.332357 - Begroting 2013 recreatieschap Drenthe
23-05-2012
Bijlage bij 12.332357 - bijdrage gemeente gecorrigeerd
23-05-2012
Bijlage bij 12.332357 - Brief Recreatieschap over extra bezuiniging
23-05-2012
Bijlage bij 12.332357 - Jaarverslag/jaarrekening 2011 Recreatieschap Drenthe
22-05-2012
Bijlage bij 12.332569 - Brief GGd Drenthe dd. 15 mei 2012 inzake nota Reserves en Voorzieningen 2012-2016
22-05-2012
Bijlage bij 12.332569 - Brief GGd Drenthe dd. 16 mei 2012 inzake nota Reserves en Voorzieningen 2012-2016
22-05-2012
Jaarverslag 2011 en dividenduitkering NV Bank Nederlandse Gemeenten
21-05-2012
Restant dividenduitkering Vordering op Enexis BV
21-05-2012
Interim dividenduitkering Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
03-05-2012
GGD-Drenthe: conceptbegr. 2013, jaarrekening 2011 en nota reserves en voorzieningen 2012-2016
03-05-2012
Ontwerpbegroting jaarverslag/jaarrekening 2011 Recreatieschap Drenthe
06-03-2012
Rapport inspectie Onderwijs - Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010/2011
12-01-2012
Bijlage bij 11.266046 - Bestuursafspraken 2011-2015 Rijk, VNG, IPO, UvW
Datum
Onderwerp
Document
13-12-2011
Bestuursafspraken 2011-2015 Rijk, VNG, IPO, UvW
09-11-2011
Brief Inspectie Werk en Inkomen - Aanbieding programmarapportages
09-11-2011
Persbericht Inspectie Werk en Inkomen - De keten volgt klanten, één klantvolgsysteem sociale zekerheid moeilijk te realiseren
09-11-2011
Persbericht Inspectie Werk en Inkomen - Samenwerking essentieel voor hulp aan uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen
09-11-2011
Persbericht Inspectie Werk en Inkomen - Verschuiving in aanpak jeugdwerkloosheid zichtbaar
09-11-2011
Programmarapportage Inspectie Werk en Inkomen - Activering jongeren
09-11-2011
Programmarapportage Inspectie Werk en Inkomen - De keten volgt klanten
09-11-2011
Rapportage Inspectie Werk en Inkomen - Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen
09-11-2011
Schrijven SNN - Rijkshuisvestingstelsel concentratie Rijksdiensten
07-11-2011
Jaarverslag NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 2010
04-11-2011
Behoud rijksdiensten in Drenthe
03-11-2011
Jaarverslag 2010 NV WMD en dividenduitkering 2010
24-10-2011
Bestuursafspraken 2011-2015, Rijk, IPO, VNG en UvW
18-10-2011
Bestuursafspraken 2011-2015
23-09-2011
Uitkering dividend 2010
19-05-2011
Bijlage bij 11.163217 - Jaarverslag en jaarrekening 2010 Recreatieschap Drenthe
18-05-2011
Ontwerpbegroting 2012 Recreatieschap Drenthe
28-04-2011
Bijlage bij 11.163217 - Begroting 2012 van het Recreatieschap Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
09-08-2010
Bijlage bij RA10.0074 - Reactie colleges en raden op tekst GR GGD Drenthe 2009
15-07-2010
Gewijzigde tekst gemeenschappelijke regeling GGD
01-02-2010
Gewijzigde nieuwe tekst Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2009
Bijlage bij RIS.3999 - Begroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Noord-Nederland
26-11-2009
(Ontwerp) Begroting 2010 ISV Zuidoost Drenthe
26-11-2009
Jaarrekening 2008 - Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Noord Nederland
08-07-2009
Liquidatie IZA Nederland
20-05-2009
Bijlage bij 09.044983 - Bijlage bij Programmabegroting 2010 Recreatieschap Drenthe
20-05-2009
Bijlage bij 09.044983 - Programmabegroting 2010 Recreatieschap Drenthe
19-05-2009
Ontwerp begroting 2010 Recreatieschap Drenthe en jaarrekening/-verslag 2008
28-04-2009
Besluit op grond van art. 42 lid 3 IZA Nederland-regeling
25-03-2009
Bekrachtiging geheimhouding ex art. 25 lid 3 Gemeentewet
12-03-2009
Ontwerp collegebesluit uitvoering toekomststrategie Essent
Datum
Onderwerp
Document
10-11-2008
Jaarrekening GHOR Drenthe 2007
10-11-2008
Jaarrekening GHOR Drenthe 2007
20-03-2008
Bijlage bij RA08.0030 - Overzicht verbonden partijen op basis van huidige situatie (februari 2008
19-03-2008
Bijlage 1 bij RA08.0030 - Nota verbonden partijen
19-03-2008
Bijlage 2 bij RA08.0030 - Nota verbonden partijen
19-03-2008
Nota Verbonden Partijen gemeente Emmen; Het beleid van de gemeente Emmen ten aanzien van verbonden partijen
Datum
Onderwerp
Document
10-07-2007
Begroting 2008 Recreatieschap en 1e wijziging begroting 2008 en Jaarverslag en Jaarrekening 2006
10-07-2007
BIjlage bij RA07.0092 - Begroting 2008 en 1e wijziging begroting 2008 Recreatieschap
29-05-2007
Begroting 2007 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe
23-05-2007
GGd Drenthe - Begroting 2008
23-05-2007
GGd Drenthe - Jaarrekening 2006
23-05-2007
GGd Drenthe - Jaarverslag 2006
21-02-2007
'Een onderzoek naar de uitvoering van VROM-taken'
23-01-2007
Jaarstukken 2004 en 2005 ISV (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe)
Datum
Onderwerp
Document
07-12-2006
Invulling bestuursfuncties Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuidoost Drenthe
22-11-2006
2e Begrotingswijziging 2006, Recreatieschap Drenthe
20-10-2006
Begroting 2007 GGd-Drenthe-inhoudsopgave
20-10-2006
Begroting GGd 2007
20-10-2006
begroting GGd 2007-bijlage 1
28-06-2006
Benoeming programmaraad Groningen/Drenthe Essent Kabelcom
08-06-2006
Motivering bij agendapunt 'Onderwerpen ter bespreking' - Bestrijding overlast slijmalg in de Rietplassen
25-01-2006
Wijziging bestuursstructuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's