Economie

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
04-10-2019
StrategienotaEnergy Hub GZI Next Emmen
18-09-2019
Bijlage bij RA19.0048 - Intentieovereenkomst - GZI Next Groen gas
18-09-2019
Bijlage bij RA19.0048 - Letter of Intent - GZI next
24-06-2019
Bijlage bij RA19.0048 - Strategienota Energy Hub GZI Next Emmen
24-06-2019
Haalbaarheidsonderzoek railterminal Emmtec
13-05-2019
GZI Next: energy hub Emmen en de betekenis voor de regionale economie
11-04-2019
Beleidsvisie Smart City Emmen
13-02-2019
Bijlage bij RA19.0010 - Beleidsvisie Smart City Emmen
Datum
Onderwerp
Document
21-09-2018
Bijdrage Emmen actieprogramma Vitale Vakantieparken
08-08-2018
Bijlage bij 18.033497 - Programma vierde editie New eMMergy congres
12-07-2018
Uitnodiging New eMMergy congres 17 oktober 2018
29-05-2018
Bijlage bij 18.021707 - Bedrijvenregeling Dutch TechZone
29-05-2018
Bijlage bij 18.021707 - Evaluatie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk (BRVvW) 2017
07-05-2018
Gewijzigde Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk/ Dutch TechZone
15-03-2018
Stand van zaken Dutch Techzone
Datum
Onderwerp
Document
28-11-2017
Bijlage bij 17.097802 - Rapportage Europese strategie betreffende ITS
28-11-2017
Rapportage Europese Strategie betreffende ITS
13-04-2017
Bijlage bij 17.010476 - Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe
23-02-2017
Subsidie aanvraag van Added BV voor realisatie van het fieldlab HTSM, 'Added'
21-02-2017
Jaarplan arbeidsmarktregio Drenthe 2017
06-01-2017
Uitnodiging informatiebijeenkomst Added op 31 januari 2017
03-01-2017
Conceptbedrijvenregeling Vierkant voor Werk
Datum
Onderwerp
Document
29-12-2016
Bijlage bij RA16.0134 - Brief Added BV inzake aanvraag financiële bijdrage ADDED - Shared Smart Factory
13-12-2016
Subsidie aan Added BV
06-12-2016
Motie 'Het verbeteren van het vestigingsklimaat van Emmen'
17-11-2016
Motie 7N CDA, PvdA, WE, en SBN begrotingsvergaderingen 7 en 9 november 2016 - Verbeteren van het vestigingsklimaat van Emmen
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0113 - Adviesrapport ERAC 'Bedrijvenstimuleringsregeling regio Vierkant voor Werk'
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0113 - Concept bedrijvenregeling Vierkant voor Werk
09-11-2016
Kadernota Economie 2016 'De Economische Evolutie van Emmen'
27-10-2016
Collegebesluit Horeca De Drommedaar
17-10-2016
Bijlage bij RA16.0088 - Kadernota Economische Evolutie van Emmen (gewijzigd n.a.v. commissievergadering, was RIS.7776)
15-09-2016
Bijlage bij RA16.0088 - Evaluatie en analyse Economie Emmen
07-07-2016
Bijlage bij RIS.7701 - Rapport Economisch Programma 2017-2021 Vierkant voor Werk
07-07-2016
Brief inzake rapport Economisch Programma 2017-2021 Vierkant voor Werk
19-05-2016
Presentatie eindrapportage Commissie Vollebregt & Alberda van Ekenstein
18-05-2016
Bijlage bij RIS.7566 - Plan van aanpak 2016 cluster Vezelchemie Zuidoost Drenthe
18-05-2016
Bijlage bij RIS.7566 - Evaluatie 2013-2015 Cluster Vezelchemie Zuidoost Drenthe
18-05-2016
Rapporten n.a.v. vragen van raadsleden inzake Vezelchemie Zuidoost Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2015
Bijlage bij 15.088564 - Brief Ministerie Economische Zaken over stand van zaken Philips Emmen
17-12-2015
Bijlage bij 15.088564 - Persbericht: Nieuw perspectief voor medewerkers Philips Lighting Emmen
15-12-2015
Philips Lighting Emmen
26-10-2015
Strategienota 2030
18-06-2015
Inhuur acquisiteur n.a.v. investeringsplan
01-05-2015
Aanvraag sectorplan arbeidsmarktregio Drenthe plus Hardenberg
09-02-2015
Afdoening motie inzake dreigende sluiting van Philips Lighting
12-01-2015
Bijlage bij 14.162773 - Stand van zaken Techniekpact Noord-Nederland in de Arbeidsmarktregio Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
15-12-2014
Stand van zaken Techniekpact Noord-Nederland
27-08-2014
Motivering D66 inzake uitbreidingsplan Büter Group in Emmen
10-07-2014
Uitbreidingsplan Büter Group in Emmen
13-06-2014
Bijlage bij 14.068259 - Actieplan 'Vierkant voor Werk'
13-06-2014
Bijlage bij 14.072558 - Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley
11-06-2014
Intentieverklaring economische samenwerking
03-06-2014
Governance Stichting Energy Valley
22-05-2014
Actieplan Vierkant voor Werk
13-03-2014
Stand van zaken Geluidsvisie
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2013
Ondernemersplein
16-12-2013
Bijlage bij 13.548080 - Programmaplan Biobased Economy 2012 - 2016
25-11-2013
Programmaplan Bio-based economie
30-10-2013
Werkbezoek aan Japan
23-10-2013
Bijlage bij 13.526754 - Brief ministerie van BiZa en Koninkrijksrelatie inzake regionale werkgelegenheidseffecten reorganisatie Rijksdienst
08-10-2013
Rijksdiensten
Datum
Onderwerp
Document
03-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Dryport Emmen - Coevorden
21-11-2012
Schriftelijke vragen Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Ontwikkelingen Dryport
25-09-2012
Bijlage bij brief 12.399263 - Plan van aanpak Doorstart Dryport Emmen-Coevorden
05-09-2012
Doorstart Dryport Emmen-Coevorden
25-07-2012
Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en Aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis
25-07-2012
Bijlage bij RA12.0075 - Bijlagen I en III Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid
25-06-2012
Beschikbaar stellen middelen SIOF t.b.v. het vormen van een innovatie en kennisplatform Emmen
25-06-2012
Bijlage bij RA12.0067 - Rapportage Implementatie Innovatie- en Kennisplatform Emmen - IKE
Datum
Onderwerp
Document
07-11-2011
Beleidsnota Citymarketing Emmen 2012-2016
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0124 - Beleidsnota Citymarketing Emmen 2012-2016
18-07-2011
Bijlage bij 11.175976 - Flyer Ruimtelijk Economische Urgentie Strategie
16-06-2011
Flyer Ruimtelijke Economische Urgentie Strategie
23-03-2011
Bijlage bij RA11.0039 - Kadernota Economie 2011-2015 gemeente Emmen
22-03-2011
Kadernota Economie 2011-2015
17-02-2011
Vaststelling Structuurvisie Werklocaties Emmen 2020
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0027 - Kaart werklocaties 2020
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0027 - Nota van beantwoording op de ontwerp-structuurvisie Werklocaties Emmen 2020
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0027 - Structuurvisie Werklocaties Emmen 2020
11-01-2011
Bijlage bij RA11.0002 - Projectplan Kennisknooppunt Duurzame Stoffen
07-01-2011
Dekking van de gemeentelijke subsidie van € 250.000,-- voor het Kennisknooppunt Duurzame Kunststoffen van de Stenden Hogeschool te Emmen uit het Strategisch Innovatie- en ontwikkelingsfonds (SIOF)
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Bijlage bij RA10.0137 - Overeenkomst introductie Shangluo
20-12-2010
Zusterstad relatie Shangluo
17-12-2010
Relatie met China c.q. Shangluo
Datum
Onderwerp
Document
26-11-2009
Bijlage bij 09.079630 - Meerjarenperspectief Vastgoed jaar 2009
25-11-2009
Vaststelling Meerjarenperspectief Vastgoed
11-05-2009
Bijlage bij 09.040323 - Verslag Chinareis wethouder Evenhuis van 02 - 11 april 2009
11-05-2009
Bijlage bij 09.042068 - Eindrapportage Business Park Meerdijk
06-05-2009
Aanbieding eindrapportage business park Meerdijk
23-04-2009
Chinareis wethouder Evenhuis
20-03-2009
Inkoopvoorstellen inzake investeringsversnellingen economische crisis
Datum
Onderwerp
Document
21-08-2008
Business Park Meerdijk - rapportage tussenstand 1 juli 2008 -
20-08-2008
Business Park Meerdijk
24-04-2008
Bijlage bij 08.13529 - Startnotitie werklocatievisie Emmen
09-04-2008
Startnotitie werklocatievisie
21-02-2008
Bijlage bij 08.03024 - Rapportage tussenstand 1 januari 2008 Business Park Meerdijk
31-01-2008
Tussenrapportage Business Park Meerdijk
Datum
Onderwerp
Document
28-03-2007
Vaststelling Integrale Beleidsnota Herontwikkeling Olieveld Schoonebeek Gemeente Emmen en gemeente Coevorden
23-03-2007
Bijlage bij RA07.0042 - Integrale Beleidsnota herontwikkeling olieveld Schoonebeek
23-03-2007
Bijlage bij RA07.0042 - Nota van beantwoording integrale beleidsnota herontwikkeling olieveld Schoonebeek Gemeente Emmen en Gemeente Coevorden
20-02-2007
Rapportage Businesspark Meerdijk
Datum
Onderwerp
Document
20-09-2006
Vaststelling ontwerp masterplan Klazienaveen Centrum en bijbehorende nota van toelichting
20-09-2006
Bijlage bij RA06.0131- Vaststellen Masterplan Klazienaveen Centrum
31-05-2006
Grondexploitatieopzet Business Park Meerdijk
30-03-2006
Kadernota Economie gemeente Emmen - commissie Bestuur, Middelen en Economie van 13-04-2006
30-03-2006
Kadernota Economie, zakelijke dienstverlening in Emmen - commissie Bestuur, Middelen en Economie van 13-04-2006
30-03-2006
Kadernota Industriebeleid in Emmen - commissie Bestuur, Middelen en Economie van 13-04-2006
30-03-2006
Kadernota Transport en Logistiek in Emmen - commissie Bestuur, Middelen en Economie van 13-04- 2006
28-03-2006
Kadernota Economie

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's