EMCO

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-07-2019
Zienswijze ontwerpbegroting EMCO-groep 2020
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0034 - Brief aan EMCO-groep
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0034 - Jaarstukken EMCO-groep 2018
22-05-2019
Bijlage bij RA19.0034 - Ontwerpbegroting 2020 EMCO-groep
Datum
Onderwerp
Document
09-07-2018
Begroting 2019 EMCO-groep
09-07-2018
Concept Begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 EMCO-groep
28-05-2018
Bijlage bij RA 18.0059 Begroting 2019 Emco-groep
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0059 - Brief aan EMCO inzake Begroting 2019
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0059 - Toelichting Begroting Emco 2019
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Brief aan EMCO-groep
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Concept Begrotingswijziging 2018 EMCO-groep
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Kaderbrief 2019 EMCO-groep
30-04-2018
Bijlage bij RA18.0041 - Nadere toelichting op concept Begrotingswijziging 2018 EMCO-groep
03-01-2018
Wijziging GR EMCO-groep en oprichting LeerWerkBedrijf (LWB) BV
Datum
Onderwerp
Document
07-11-2017
Bijlage bij RA17.0089 - Concept Bedrijfsplan 2018 LWB Emmen i.o.
07-11-2017
Bijlage bij 17.088271 - Jaarverslag 2016 EMCO-groep
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0089 - Brief EMCO-groep inzake wensen en bedenkingen ontwerpbesluit oprichten LBW
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0089 - Brief EMCO-groep inzake wijziging GR EMCO-groep d.d. 12 juli 2017
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0089 - Concept statuten LeerWerkBedrijf (LBW) BV
05-10-2017
Jaarverslag 2016 EMCO-groep
19-05-2017
Bijlage bij 17.059128 - Begroting EMCO-groep 2018
19-05-2017
Bijlage bij 17.060828 - Oprichting Besloten Vennootschap
19-05-2017
Bijlage bij 17.060828 - Oprichting Naamloze Vennootschap
10-05-2017
Oprichting Leerwerkbedrijf NV en LWB BV
03-05-2017
Begroting 2018 EMCO-groep
23-02-2017
Concept begrotingswijzigingen 2017 EMCO-groep
16-02-2017
Bijlage bij 17.007797 - Kaderbrief EMCO-groep 2018
09-02-2017
Kaderbrief EMCO-groep 2018
Datum
Onderwerp
Document
16-08-2016
Beschut werk nieuwe stijl
11-07-2016
Uitvoeringsvarianten Leerwerkstructuur Zuidoost Drenthe
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0044 - Leerwerkstructuur Zuidoost-Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.039474 - Conceptbegroting 2017 EMCO-groep
10-05-2016
Conceptbegrtong 2017 EMCO-groep
18-02-2016
Concept-begrotingswijziging 2016 Emco-groep
Datum
Onderwerp
Document
02-10-2015
Bijlage bij 15.070613 - Jaarverslag 2014 EMCO-ogroep
22-09-2015
Jaarverslag 2014 van de EMCO-groep
09-07-2015
Bijlage bij 16.056847 - Sectorplan Transformatie- en innovatie SW-bedrijven Arbeidsmarktregio Drenthe EMCO-groep/Alescon
08-07-2015
Aanvraag 'Sectorplan Transformatie- en innovatie SW-bedrijven EMCO-groep/Alescon'
28-05-2015
Bijlage bij 15.046329 - Conceptbegroting 2016 EMCO-groep
26-05-2015
Conceptbegroting 2016 EMCO-groep
10-04-2015
Bijlage bij15.033318 - Concept Begrotingswijziging 2015 EMCO-groep
31-03-2015
Concept begrotingswijziging 2015 EMCO-groep
29-01-2015
Bijlage bij 15.007868 - Jaarverslag 2013 EMCO-groep
22-01-2015
Jaarverslag 2013 EMCO-groep
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2014
Bijlage bij 14.161343 -2e Gewijzigde begroting 2014 EMCO-groep
10-12-2014
Tweede begrotingswijziging EMCO-groep 2014
03-09-2014
Conceptbegroting 2015 EMCO-groep
21-08-2014
Conceptbegroting 2015
01-07-2014
Jaarverslag 2013 EMCO groep
30-04-2014
Bijlage bij 14.051809 - Conceptbegrotingswijziging 2014 EMCO-groep
17-04-2014
Concept begrotingswijziging 2014 EMCO Groep
Datum
Onderwerp
Document
21-11-2013
Reactie op brief BLG van de EMCO-groep
20-11-2013
Koers en Keuzes
11-11-2013
Bijlage bij 13.534434 - Bestuursrapportage EMCO-groep 1e halfjaar 2013
11-11-2013
Bijlage bij 13.534435 - Jaarverslag EMCO-groep 2012
28-10-2013
Rapportage 1e halfjaar 2013 EMCO-groep
28-10-2013
Jaarverslag EMCO-groep
28-08-2013
Brief EMCO groep inzake conceptbegroting 2014
28-08-2013
Concept begroting EMCO groep 2014
22-08-2013
Conceptbegroting 2014 EMCO-groep
17-06-2013
Jaarverslag EMCO-groep 2012
28-05-2013
Inzet EMCO groep t.b.v. beplanting DPE Next
16-05-2013
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling EMCO-groep
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0050 - Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling EMCO-groep
02-04-2013
Concept begrotingswijziging 2013 EMCO-groep
01-02-2013
Motie vreemd aan de orde van de dag Wakker Emmen raadsvergadering 31 januari 2013 - Tegengaan draaideurconstructie tijdelijke dienstverbanden SW- medewerkers EMCO
Datum
Onderwerp
Document
19-11-2012
Begroting EMCO-groep 2013
13-09-2012
Bijlage bij 12.398151 - Conceptbegroting 2013 EMCO-groep
04-09-2012
Conceptbegroting 2013 EMCO-groep
04-09-2012
2e Kwartaalrapportage 2012 EMCO-groep
18-06-2012
Bijlage bij 12.345112 - 1e Kwartaalrapportage EMCO-groep
29-05-2012
1e Kwartaalrapportage 2012 EMCO groep
19-04-2012
Vragen transitieplan EMCO-groep
12-04-2012
Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw
11-04-2012
Ondernemingsraad EMCO-groep - Bezorgdheid OR hervorming WSW bedrijf
29-03-2012
Bijlage bij 12.310840 - Startnotitie "naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie werken naar vermogen"
21-03-2012
Bijlage bij RA12.0036 - Herstructurering EMCO groep
21-03-2012
Bijlage bij RA12.0036 - Overzicht indicatoren voor herstructureringsplan EMCO groep
21-03-2012
Startnotitie "naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie werken naar vermogen"
21-03-2012
Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw
25-01-2012
Bijlage bij RA12.0007 - besluit aanpassing meerjarenbegroting EMCO
25-01-2012
Gewijzigd begrotingsresultaat 2012-2015
02-01-2012
Bijlage bij 11.269748 - Rapport cliëntenraad "Bang om vergeten te worden"
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2011
Reactie aan Cliëntenraad Wsw rapport "Bang om vergeten te worden"
14-12-2011
Bijlage bij RIS.5359 - 3e Kwartaalrapportage 2011 EMCO-groep
14-12-2011
Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2011 EMCO-groep
09-11-2011
Bjilage bij RA11.0127 - Ontwerpbegroting EMCO-groep 2012
09-11-2011
Ontwerpbegroting 2012 EMCO-groep
19-10-2011
Ontwerpbegroting 2012 EMCO-groep
26-09-2011
Bijlage bij 11.228502 - Jaarverslag EMCO-groep 2010
21-09-2011
Jaarrekening 2010 EMCO-groep
12-07-2011
Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2011 EMCO-groep
Datum
Onderwerp
Document
04-11-2010
Bijlage bij RA10.0109 - Concept brief begroting EMCO-groep
04-11-2010
Concept Begroting 2011 EMCO-groep
22-09-2010
Concept-begroting 2011 EMCO groep
08-04-2010
Stappenplan 2010 "Modernisering Wsw zuidoost Drenthe"
06-04-2010
Bijlage bij RIS.4261 - Stappenplan 2010 "Modernisering Wsw zuidoost Drenthe"
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2009
Vaststelling geactualiseerde kadernotitie Wsw en notitie "Blauwdruk werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe"
18-12-2009
Bijlage bij RA09.0144 - Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw
18-12-2009
Bijlage bij RA09.0144 - Blauwdruk Werkleerbedrijf Zuidoost-Drenthe
17-12-2009
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0134 - Bijlage I Wijzigingen in de GR EMCO-groep
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0134 - Bijlage II GR EMCO-groep reparatie van juridische onvolkomenheden
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0134 - Bijlage III Gemeenschappelijke Regeling EMCO-groep
10-11-2009
Bijlage bij 09.074400 - Concept-begroting 2010 EMCO-groep
10-11-2009
Bijlage bij 09.074400 - Conceptbegroting EMCO-groep 2010
30-10-2009
Begroting 2010 EMCO-groep
21-10-2009
Bijlage bij RIS.3925 - Jaarrekening EMCO-groep
16-09-2009
Bijlage bij 09.065854 - Voornemen-besluit oprichten NV Werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe
14-09-2009
Voornemen oprichten NV werkleerbedrijf Zuidoost-Drenthe
26-08-2009
Bijlage bij RA09.0086 - Blauwdruk Werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe
26-08-2009
Bijlage bij RA09.0086 - Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw
26-08-2009
Blauwdruk Werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe (WLZOD)
21-08-2009
Rapportage tot en met 2e kwartaal 2009 EMCO-groep
30-07-2009
Jaarverslag 2008 EMCO-groep
06-07-2009
Modernisering Wse en EMCO-groep
26-05-2009
Eerste begrotingswijziging EMCO 2009, in het perspectief van de toekomstige ontwikkeling van EMCO als bedrijf, mede naar aanleiding van de rapportage "Vertrouwen moet verdiend worden"
26-05-2009
1e Begrotingswijziging EMCO-groep 2009
26-05-2009
Bijlage bij RA09.0066 - EMCO groep, ontwerp-begrotingsgroep 2009
06-05-2009
Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2009 EMCO-groep
09-04-2009
Kwartaalrapportage 4e kwartaal EMCO groep
09-04-2009
Motie BGE raadsvergadering 26 maart 2012 - Opheffing gemeenschappelijke regeling EMCO-groep
09-04-2009
Motie DOP raadsvergadering 26 maart 2009 - Opheffing gemeenschappelijke regeling EMCO-groep
09-04-2009
Motie DOP raadsvergadering 26 maart 2009 - 7 april 2009 - Kadernotitie "Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw".
09-04-2009
Motie DOP raadsvergadering 26 maart 2009 - Opheffing gemeenschappelijke regeling EMCO-groep
19-03-2009
Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw.
19-03-2009
Opheffingsbesluit gemeenschappelijke regeling EMCO-groep.
11-03-2009
Presentatie commissievergadering BME 10 maart 2009. Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw in Zuidoost Drenthe.
05-03-2009
Bijlage bij 09.041779 - Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2008 EMCO-groep 2008
18-02-2009
Bijlage bij RA09.0016 - gemeenschappelijke regeling EMCO
18-02-2009
Bijlage bij RA09.0016 - memo stappenplan opheffing cq liquidatie gemeenschappelijke regeling
18-02-2009
Bijlage bij RA09.0017 - Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw
18-02-2009
Bijlage bij RA09.0017 - Advies commissie De Vries vermaatschappelijking Wsw
27-01-2009
Begroting EMCO-groep
05-01-2009
Begroting 2009 EMCO
Datum
Onderwerp
Document
08-12-2008
Brief 08.040658 Modernisering Wsw en EMCO-groep
04-12-2008
Aan de slag met vermaatschappelijking van de Wsw - Bijlage samenvatting Advies commissie de Vries: Werk naar vermogen - cie. B&M januari 2009
04-12-2008
Aan de slag met vermaatschappelijking van de Wsw - De koers naar 2012 met de Wsw in Zuidoost Drenthe - commissie B&M januari 2009
04-12-2008
Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2008 EMCO-groep
01-12-2008
EMCO-groep en Modernisering Wsw
24-09-2008
Motivering VVD jaarverslag 2007 en jaarrekening 2007 EMCO-groep
18-06-2008
1. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage 1e kwartaal 2008 van de EMCO groep. 2. De kwartaalrapportage 1e kwartaal 2008 van de EMCO groep ter kennisneming voorleggen aan de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.
08-05-2008
Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2008 EMCO-groep
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2007
(Ontwerp) Begroting 2008 EMCO-groep
18-12-2007
Bijlage bij RA07.0162 - (concept)brief aan AB EMCO-groep
29-08-2007
Meerjarenperspectief EMCO-groep 2007-2011
23-05-2007
Meerjarenperspectief EMCO-groep
21-02-2007
Jaarstukken 2005 EMCO-groep en Begrotingswijziging 2006 EMCO-groep
19-02-2007
Vaststellen Verordening gemeentelijk groenonderhoud
22-01-2007
Begroting 2007 EMCO-groep
Datum
Onderwerp
Document
27-03-2006
Aanwijzing stichting RAP en EMCO-groep

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's