Erkende Overlegpartners (EOP's)

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
15-03-2018
Antwoordbrief aan EOP Het Centrum
Datum
Onderwerp
Document
08-08-2017
Rapport EOP's: One size fits all
01-08-2017
Onderzoeksrapport EOP’s
24-01-2017
Bestedingsplannen 2017 Burgerbegroting Emmerhout en Nieuw-Dordrecht
Datum
Onderwerp
Document
11-07-2016
Burgerbegroting gemeente Emmen 2017-2018
22-06-2016
Bijlage bij RA16.0061 - Burgerbegroting gemeente Emmen 2018/2018 Emmerhout en Nieuw-Dordrecht - Kaders m.b.t. de burgerbegroting
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0061 - Burgerbegroting gemeente Emmen 2017-2018 - Emmerhout en Nieuw-Dordrecht
18-02-2016
Overzicht stand van zaken waterspeelplaatsen 2013-2016
Datum
Onderwerp
Document
18-11-2015
Vaststelling "Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2016" en decentralisatie EOP-budgetten
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Beleidsregel "Meerjarenbudgetten EOP's"
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Beleidsregel "Subsidie Kantoor- en Organisatiekosten Erkende Overlegpartners"
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Beleidsregel "Wijziging gebiedsindeling Erkende Overlegpartners"
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Opmerkingen EOP avonden overdracht budgetten november 2014
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2016
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Overzichtskaart met indeling van de gewenste gebiedsgrenzen 2015
13-05-2015
Uitnodiging en informatie decentralisatie EOP-budgetten
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Beantwoording vragen over vergaderingen Dorpsbelangen Emmer-Compascuum
12-12-2013
Brief aan EOP's betreffende stand van zaken besteding EOP-budgetten
19-11-2013
Brief EOP Klazienaveen over GVVP
19-09-2013
Stand van zaken EOP-budgetten
Datum
Onderwerp
Document
14-02-2012
Bijlage bij RA12.0010 - Huishoudelijk Reglement wijkvereniging Delftlanden
14-02-2012
Bijlage bij RA12.0010 - Verzoek erkenning wijkvereniging Delftlanden als EOP
07-02-2012
Erkenning wijkvereniging Delftlanden als Erkende Overlegpartner (EOP)
03-01-2012
Amendement CDA raadsvergadering 22 december 2011 - Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2012
Datum
Onderwerp
Document
07-11-2011
Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2012
07-11-2011
Bijage bij RA11.0121 - Verslag informatieavond raadsleden over conceptverordening op de overlegstructuren 26 september 2011
07-11-2011
Bijage bij RA11.0121 - Verslag vervolgbijeenkomst EOP's - bijeenkomst 24 mei 2011
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Advies van de Adviesgroep EOP dd. 23 juni 2011
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Beleidsregel Meerjarenbudgetten EOP: "beleidsregel EOP-budget"
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Beleidsregel Rechtstreeks gekozen dorps- en wijkraden in de gemeente Emmen
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Beleidsregels "Subsidie Kantoor- en Organisatiekosten Erkende Overlegpartners", behorende bij de Algemene Subsidieverordening
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Gebundelde zienswijzen Verordening op de Overlegstructuren
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Inspraakverslag voorontwerp-verordening op de overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Overzichtskaart Overlegpartners
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Resultaten themabijeenkomsten EOP 9 november 2010
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Spelregels Nationale Ombudsman
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Variant 2A adviesgroep
05-08-2011
Bijlage bij 11.187128 - Voorontwerp Verordening op de overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012
08-07-2011
Voorontwerp verordening op de overlegstructuren in de gemeente Emmen
31-01-2011
Initiatiefvoorstel "Erkende Overleg Partners (EOP's) betrekken bij milieuactiviteiten
Datum
Onderwerp
Document
14-01-2010
Beantwoording vraag verordening 2010.
Datum
Onderwerp
Document
23-12-2009
Bijlage bij 09.084519 - Boekwerkje Burgerinitiatief loont
17-12-2009
Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2010 (inclusief overzichtskaarten)
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0137 - Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2010 - Overzichtskaart Overlegpartners
17-12-2009
Evaluatie bewonersgelden
17-12-2009
Meningsvorming wijkeigenaarschap
22-01-2009
Bijlage bij 09.018428 - Reacties EOP's op Veiligheidsplan 2009 gemeente Emmen
20-01-2009
Reacties EOP's op het veiligheidsplan 2009 gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
10-06-2008
Ervaringen EOP met de dienst Gebied
06-03-2008
Aftreden bestuur EOP Emmer-Erfscheidenveen
Datum
Onderwerp
Document
27-04-2007
Motivering BGE inzake vaststellen plannen en budgetten EOP
27-02-2007
EOP plannen en budgetten

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's