FC Emmen (Stadion BV en Voetbal BV)

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
02-12-2016
Bijlage bij 16.075318 - Jaarrekening 2015/2016 Stadionbedrijf Emmen B.V.
22-11-2016
Jaarrekening 2015/2016 Stadionbedrijf Emmen B.V.
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2015
Bijlage bij 15.084850 - Jaarrekening 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 Stadionbedrijf Emmen B.V.
16-12-2015
Bijlage bij 15.084850 - Jaarrekening 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 Stadionbedrijf Emmen B.V.
27-11-2015
Jaarrekeningen seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 Stadionbedrijf Emmen B.V.
Datum
Onderwerp
Document
06-11-2014
Bijlage bij 14.137889 - Jaarrekening 1 januari 2012 t/m 30 juni 2013, Stadionbedrijf Emmen BV
06-11-2014
Bijlage bij 14.137889 - Prognose 2013-2014 en meerjarenbegroting Stadionbedrijf Emmen BV
24-10-2014
Jaarrekening 1 jan. 2012 t/m 30 juni 2013, Realisatie meerjarenbegroting Stadionbedrijf Emmen BV
Datum
Onderwerp
Document
31-05-2013
Stand van zaken uitvoering raadsbesluit betaald voetbalorganisatie dd. 26 april 2012
19-02-2013
Motivering Wakker Emmen - Afhuren skybox
Datum
Onderwerp
Document
12-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Afhuren Skybox
07-05-2012
Motie DOP raadsvergadering 26 april 2012 - Treffen voorziening in 2012 vanwege mogelijke oninbaarheid van leningen 419 en 420 aan stadionbedrijf Emmen BV
07-05-2012
Motie LEF! raadsvergadering 26 april 2012 - Verzoek onderzoek door Rekenkamercommissie m.b.t. BVO Emmen vraagstuk
23-04-2012
Bijlage bij RA12.0042 - Brief 16 december 2004 Afronding oplossingsrichting BVO Emmen (04.33139)
23-04-2012
Bijlage bij RA12.0042 - Gemeentelijke bijdrage aan oplossing BVO Emmen (RA04.0074)
23-04-2012
Bijlage bij RA12.0042 - Raadsbesluit juni 2011 (RA11.0081) inzake "verzoek tot uitstel betalingsverplichtingen"
20-04-2012
Bijlage bij RA12.0042 - Brief van de heer Lubbers met betrekking tot de door de raad vastgestelde kaders 2004
20-04-2012
Bijlage bij RA12.0042 - Tekening Stadionplein
20-04-2012
Voorgenomen wijziging deelname gemeente Emmen in Stadionbedrijf Emmen bv
04-04-2012
Bijlage bij brief 12.314842 - Brief KNVB licentiezaken
04-04-2012
Bijlage bij brief 12.314842 - Tussentijdse rapportage ontwikkelingen FC Emmen
30-03-2012
Tussentijdse rapportage ontwikkelingen FC Emmen
20-02-2012
Bijlage bij 12.294056 - Begroting 2012 ev Stadionbedrijf Emmen BV
15-02-2012
Begroting 2012 ev Stadionbedrijf Emmen BV
07-02-2012
Benoemen bestuurder FC Emmen
02-02-2012
Bijlage bij 12.286552 - Rapportage Stadionbedrijf Emmen BV en FC Emmen BV
01-02-2012
Structuur FC Emmen BV en Stadionbedrijf Emmen BV
31-01-2012
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 26 januari 2012 - FC Emmen
19-01-2012
Stand van zaken en voortgang (financiële) ontwikkeling stadionbedrijf Emmen BV en FC Emmen bv
18-01-2012
Motivering Wakker Emmen - Brief FC Emmen inzake informatie
Datum
Onderwerp
Document
12-12-2011
Beantwoording schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Situatie FC Emmen BV
12-12-2011
Schriftelijke vragen WE ex art. 38 RvO - situatie FC Emmen BV
18-11-2011
Tussentijdse rapportage FC Emmen BV, 1e kwartaal seizoen 2011-2012
03-11-2011
Tussentijdse rapportage FC Emmen BV; 1e kwartaal seizoen 2011-2012
30-09-2011
Uitnodiging voetbalwedstrijd FC Emmen-Almere City
08-09-2011
Jaarrekening 2010 Stadionbedrijf Emmen BV
27-07-2011
Jaarrekening 2010 stadionbedrijf Emmen BV
04-07-2011
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 30 juni 2011 - Verzoek tot uitstel van betalingsverplichtingen Stadionbedrijf Emmen BV
22-06-2011
Verzoek tot uitstel van van de betalingsverplichtingen van de rente en aflossing voor de seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 van de door de gemeente Emmen aan Stadionbedrijf Emmen BV verstrekte geldlenin
19-05-2011
Tussentijdse rapportage FC Emmen BV- 1e halfjaar seizoen 2010-2011
19-05-2011
Verzoek tot uitstel van de betalingsverplichtingen van de rente en aflossing voor de seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 van de doord e gemeente Emmen aan Stadionbedrijf Emmen BV verstrekte geldleningen
04-05-2011
Verzoek tot uitstel van betalingsverplichtingen
04-05-2011
verzoek tot uitstel van de betalingsverpichtingen
14-04-2011
Tussentijdse Rapportage 4e kwartaal 2010 Stadionbedrijf Emmen bv
03-03-2011
Uitstel aanlevering informatie door FC Emmen
26-01-2011
Ontwikkelingen FC Emmen B.V.
25-01-2011
benoeming leden raad van commissarissen FC Emmen BV
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2010
Rapportage t/m 3e kwartaal 2010 Stadionbedrijf Emmen BV
03-11-2010
Begroting 2010-2011 FC Emmen BV
30-08-2010
Begroting 2010 Stadionbedrijf Emmen BV en de tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2010
30-08-2010
Bijlage bij RIS. 4467 Begroting stadionbedrijf Emmen BV
30-08-2010
Instellen werkgroepen FC Emmen/ Stadionbedrijf Emmen
30-08-2010
Jaarrekening 2009 Stadionbedrijf Emmen BV
11-08-2010
Halfjaarcijfers en 3e kwartaalcijfers seizoen 2009-2010 FC Emmen
11-02-2010
Tussentijdse rapportage 1e kwartaal 2009-2010 FC Emmen BV
27-01-2010
Wijziging procedure accountantsverklaring Stadionbedrijf Emmen BV
07-01-2010
Jaarrekening 2008-2009 FC Emmen
Datum
Onderwerp
Document
30-09-2009
Bijlage bij RIS.3900 - 1e Halfjaarcijfers 2009 Stadionbedrijf Emmen
30-09-2009
Tussentijdse rapportage 1e halfjaar 2009 stadion Emmen
28-09-2009
Bijlage bij RIS.3877 - Jaarrekening 2008 Stadionbedrijf Emmen BV
25-09-2009
Jaarrekening 2008 Stadionbedrijf Emmen b.v.
11-09-2009
Jaarrekening 2008 Stadionbedrijf Emmen BV
11-06-2009
Begroting 2009-2010 FC Emmen
11-06-2009
Tussentijdse rapportage 3e kwartaal 2008-2009 FC Emmen BV
20-05-2009
Begroting 2009-2010 FC Emmen BV
11-05-2009
Financiele rapportage FC Emmen BV
23-04-2009
Tussentijdse rapportage 1e halfjaar 2008-2009 FC Emmen BV
02-04-2009
Begroting 2009 Stadionbedrijf Emmen bv
02-04-2009
Tussentijdse rapportage 3e kwartaal 2008 Stadionbedrijf Emmen BV
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2008
Jaarrekening 2007/2008 FC Emmen
09-10-2008
Jaarrekening 2007 Stadionbedrijf Emmen BV
09-10-2008
Tussentijdse rapportage 1e halfjaar 2008 Stadionbedrijf Emmen BV
01-10-2008
Benoeming bestuurslid stichting FC Emmen
03-07-2008
Herbenoeming bestuur stichting BVO Emmen en stichting Administratiekantoor
18-06-2008
Begroting 2008-2009 FC Emmen
18-06-2008
Tussentijdse rapportage 1e kwartaal 2008 Stadionbedrijf Emmen BV
18-06-2008
Tussentijdse rapportage 3e kwartaal 2007/2008 FC Emmen BV
06-03-2008
Nadere toelichting onderzoeksrapport "Samen scoren"
26-02-2008
Bijlage bij RA08.0024 - Rapport Samen Scoren Eindrapport BVO Emmen
25-02-2008
Rapport Rekenkamercommissie Emmen "Samen Scoren". Een onderzoek naar de financiële relatie tussen de BVO Emmen en de gemeente Emmen
17-01-2008
cie B&M feb 08- emissie/certificering van aandelen Stadionbedrijf Emmen BV
Datum
Onderwerp
Document
30-05-2007
Accountantsrapport Stadionbedrijf Emmen BV
30-05-2007
Begroting Stadionbedrijf Emmen bv
27-04-2007
de heer D. van Alebeek inzake de toezending van de cijfers 1e kwartaal Stadion BV te Emmen
25-04-2007
Procedure afwikkeling begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening FC Emmen BV en Stadionbedrijf Emmen BV
28-02-2007
Rapportage inzake stadionbedrijf Emmen B.V.
26-02-2007
Onderzoeksopzet Financiële relatie BVO Emmen en de gemeente Emmen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's