Financiën

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-10-2020
Uitkomsten septembercirculaire 2020 etc.
16-07-2020
Nieuwe beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
14-05-2020
Bijlage bij RA20.0041 Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Datum
Onderwerp
Document
03-10-2019
Mogelijkheden Enexis
14-08-2019
Tussenrapportage 2019
10-07-2019
Brief wethouder Otter met betrekking tot reservemutaties besproken in de raad van 27 juni jl.
24-01-2019
Masterplanning 2019 (Planning & Control-cyclus)
24-01-2019
Uitkomsten decembercirculaire
07-01-2019
Besteding post onvoorzien incidenteel 2018
Datum
Onderwerp
Document
19-11-2018
Besteding post onvoorzien indicenteel tot en met het derde kwartaal 2018
16-10-2018
Vaststellen Financiële Verordening 2018 en Tresurystatuut 2018
20-09-2018
Bericht weth. Otter inzake aanpassing financiële verordening n.a.v. bespreking in commissie BME 13 sept.
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Financiële Verordening gemeente Emmen 2018
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Toelichting op gewijzigde Financiële verordening ex art. 212 GW
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Treasurystatuut gemeente Emmen 2018
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Uitvoeringsbeleid Treasury Gemeente Emmen 2018
12-07-2018
Besteding post onvoorzien incidenteel t/m 2e kwartaal 2018
15-06-2018
Uitkomsten meicirculaire 2018 (gemeentefonds) en aanpassing rijksmiddelen BUIG
30-04-2018
Gemeentefonds - Uitkomsten maartcirculaire 2018
16-02-2018
Perspectiefbrief 2019
08-01-2018
Gemeentefonds - Uitkomsten decembercirculaire 2017
Datum
Onderwerp
Document
03-10-2017
Besteding post onvoorzien incidenteel tot en met 3e kwartaal 2017
08-09-2017
Reactie van het Ministerie van BZK inzake brief hervorming gemeentelijk belastinggebied
24-04-2017
Hervorming gemeentelijk belastinggebied
21-04-2017
Hervorming gemeentelijk belastinggebied
08-02-2017
Perspectiefbrief
24-01-2017
Besteding post onvoorzien incidenteel tot en met het vierde kwartaal 2016
05-01-2017
Gemeentefonds - Uitkomsten decembercirculaire 2016
03-01-2017
Indexering vergoedingen raads- en commissieleden 2017
03-01-2017
Vernieuwing BBV: Nota activabeleid 2016
03-01-2017
Vaststellen financiële verordening gemeente Emmen 2017
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2016
Bijlage bij RA16.0111 - Nota Activabeleid 2016
01-11-2016
Presentatie BDO: Workshop financiële kengetallen gemeente Emmen
19-09-2016
Bijlage bij RA16.0065 - Uitvoeringsbeleid Treasury
19-09-2016
Bijlage bij RA16.0065 Gewijzigd Treasurystatuut gem. Emmen 2016
12-09-2016
Aanpassing Treasurystatuut
17-05-2016
Informele raadsbijeenkomst burgerbegroting
11-02-2016
Perspectiefbrief 2017
26-01-2016
Besteding post onvoorzien incidenteel vierde kwartaal 2015
26-01-2016
Beantwoording vragen commissie BME
Datum
Onderwerp
Document
30-11-2015
Verslag reis burgemeester C. Bijl en wethouder B.R. Arends naar Vietnam
26-11-2015
Bijlage bij 15.081735 - Controleprotocol
17-11-2015
Controleprotocol 2015
08-10-2015
Besteding post onvoorzien incidenteel derde kwartaal 2015
30-09-2015
Gunning Europese openbare aanbesteding ‘’ Accountantsdiensten’’
14-07-2015
Besteding post onvoorzien incidenteel tweede kwartaal 2015
25-06-2015
Bijlage bij 15.03632 - Gemeenschappelijk financieel toezichtskader: "Kwestie van Evenwicht"
24-06-2015
Begrotingscirculaire 2016-2019 Gedeputeerde Staten
16-04-2015
Besteding post onvoorzien incidenteel eerste kwartaal 2015
19-03-2015
Bijlage bij 15.0248148 - Brief Deloitte inzake managementletter 2014
19-03-2015
Bijlage bij 15.0248148 - Managementresponse managementletter 2014
11-03-2015
Aanbesteding accountantsdienst
10-03-2015
Managementletter 2014
27-01-2015
Besteding post onvoorzien incidenteel vierde kwartaal 2014
27-01-2015
Uitkomsten december-circulaire 2014 (Gemeentefonds)
Datum
Onderwerp
Document
30-10-2014
Bijlage bij 14.136810 - VNG reactie op de Rijksbegroting 2015
22-10-2014
Uitkomsten september-circulaire 2014 Gemeentefonds
02-07-2014
Uitkomsten mei-circulaire 2014
26-06-2014
Besteding post onvoorzien incidenteel tweede kwartaal 2014
20-05-2014
Besteding post onvoorzien incidenteel eerste kwartaal 2014
05-03-2014
Bijlage bij 13.557110 - Bijlage 1 Voortgang 2007-2012; niet gerealiseerde aanbevelingen managementletter en jaarrekening, oktober 2013
05-03-2014
Bijlage bij 13.557110 - Bijlage 2 Voortgang 2007-2012; "gerealiseerde"aanbevelingen managementletter en jaarrekening, oktober 2013
18-02-2014
Bijlage bij 14.015377 - Interim controlerapport Deloitte Accountants B.V. m.b.t. managementletter 2013 gemeente Emmen
18-02-2014
Bijlage bij 14.015377 - Managementrespons managementletter 2013
04-02-2014
Managementletter 2013
22-01-2014
Uitkomsten december-circulaire 2013 (gemeentefonds)
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Bijlage bij 13.558831 - Nota Activabeleid
17-12-2013
Gewijzigde Nota Activabeleid
13-12-2013
Voortgangsrapportage aanbevelingen en managementletters 2007-2012
23-10-2013
Bijlage bij 13.524468 - Brochure VNG Drie decentralisaties
23-10-2013
Bijlage bij 13.524468 - Brochure VNG Vernieuwen en Vertrouwen
23-10-2013
Bijlage bij 13.524468 - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2014
02-10-2013
Uitkomsten september circulaire 2013 (Gemeentefonds) en VNG reactie op de Rijksbegroting 2014
23-09-2013
Bijlage bij RA13.0084 - Hernieuwde vaststelling SISA-verantwoording
19-09-2013
Hernieuwde vaststelling SISA-verantwoording
18-09-2013
Motivering CDA - Stresstest
12-09-2013
Treasurystatuut
12-09-2013
Bijlage bij RA13.0079 - Treasurystatuut
19-08-2013
Besteding post onvoorzien incidenteel tweede kwartaal 2013
10-07-2013
Beantwoording vraag dhr. Moinat (SP-fractie) gesteld in commissie BME 16 mei 2013
13-06-2013
Uitkomsten mei-circulaire 2013 (Gemeentefonds)
18-04-2013
Uitkomsten stress-test
04-02-2013
WOZ beroepen Lefier en Domesta
29-01-2013
Gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2012
Terugvordering reeds ontvangen subsidie STIDUG
31-10-2012
Openbaar subsidieregister
03-10-2012
Uitkomsten september circulaire 2012 (gemeentefonds)
Datum
Onderwerp
Document
16-11-2011
Nota reserves en voorzieningen 2011-2014 gemeente Emmen
16-11-2011
Bijlage bij RA11.0132 - Nota reserves en voorzieningen 2011-2014
Datum
Onderwerp
Document
04-11-2010
Nota activabeleid gemeente Emmen
04-11-2010
Bijlage bij RA10.0108 - Nota Activabeleid
13-10-2010
effecten september circulaire 2010 en regeerakkoord (gemeentefonds)
25-02-2010
Bijlage bij 10.009716 - Managementrespons 2009 Gemeente Emmen
23-02-2010
Managementletter 2009
Datum
Onderwerp
Document
02-10-2008
Bijlage bij RA08.0108 - Nota reserves en voorzieningen
02-10-2008
Nota reserves en voorzieningen
17-06-2008
Controleprotocol 2008 Gemeente Emmen
19-03-2008
Bijlage 3 bij RA08.0030 - Nota verbonden partijen
17-01-2008
Notitie begrotingswijzigingen
17-01-2008
Bijlage bij RA08.0007 - Notitie begrotingswijzigingen
Datum
Onderwerp
Document
10-09-2007
Slotwijziging en Controleprotocol 2007 Gemeente Emmen
10-09-2007
Bijlage bij RA07.0104 - controleprotocol 2007
24-05-2007
Jaarrekening 2006 en begroting 2008 CEVAN i.l.
25-04-2007
Onderzoek weerstandsvermogen gemeente Emmen
25-04-2007
Bijlage bij RA07.0049 - Notitie weerstandsvermogen 2006
25-04-2007
Bijlage bij RA07.049 - Aanvullende brief weerstandsvermogen 2006
Datum
Onderwerp
Document
20-10-2006
Vaststellen Treasurystatuut 2006
20-10-2006
Bijlage bij RA06.0157-Treasurystatuut Gemeente Emmen
30-08-2006
Controleprotocol 2006 Gemeente Emmen
15-03-2006
Bijlage bij RA06.0041 Nota Activabeleid Gemeente Emmen
15-03-2006
Nota activabeleid gemeente Emmen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's