Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
02-11-2018
Sluiting van stembureaus
Datum
Onderwerp
Document
17-11-2017
Verslag reis Montreal
19-10-2017
Melding buitenlandse reis door wethouder B. R. Arends
10-04-2017
Uitnodiging gezamenlijke bijeenkomst t.b.v. de verkenning regionale beleidsagenda
03-01-2017
Vaststellen nieuw Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen 2016
Datum
Onderwerp
Document
03-11-2016
Bijlage bij RA16.000097 - Raadsbesluit commissie bezwaarschriften 2015
Datum
Onderwerp
Document
27-08-2014
(Her-)benoemen leden commissie van advies voor de bezwaarschriften
09-07-2014
Verslag bezoek college aan Brussel
26-06-2014
Afsluiten van de elektronische weg (e-mail) en de fax voor het indienen van Wob-verzoeken
Datum
Onderwerp
Document
09-09-2013
Bijlage bij 13.513120 - Rapport Nationale Ombudsman
04-09-2013
Rapport Nationale ombudsman d.d. 16 juli 2013
24-06-2013
Bijlage bij 13.408940 - Eindevaluatie Werken op afspraak
12-06-2013
Uitnodiging tot overleg over behandeling van klachten
03-06-2013
Aantal rijbewijzen
03-05-2013
Eindeavaluatie werken op afspraak
04-04-2013
Bijlage bij 13.074807 - Overzicht VNG servicenormen en relatie met wettelijke termijn
04-04-2013
Bijlage bij 13.074807 - Wat is eenvoudig Nederlands en wat zijn de taalniveaus?
04-04-2013
Bijlage bij 13.074807 - Brochure kwaliteitsthandvest 2009 gemeente Emmen
26-03-2013
Bijlage bij 13.034131 - Rapport 'Waar staat je gemeente.nl' - Burgerrollen
21-03-2013
Melding reis buitenland wethouder Arends
13-03-2013
Stand van zaken BAG-administratie
06-03-2013
Resultaten 'Waar staat je gemeente'

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's